A Viber felhasználási feltételei

Utoljára módosítva: 2023. április 17.

TARTALOMJEGYZÉK

Köszönjük, hogy a Viber szolgáltatásainak használata révén Ön is a pozitív hullámokat erősíti a világban!

A jelen Felhasználási feltételek (a továbbiakban „Feltételek”) tárgya a Viber alkalmazás, a Viber weboldal és a Viber által biztosított szolgáltatások, funkciók, platformok és termékek használata az alábbiaknak megfelelően. A Feltételek az Ön és a Viber Media S. a r.l. (a továbbiakban „Viber”, „cégünk”, „vállalatunk” stb.) között létrejött, jogilag kötelező erejű szerződést tartalmaznak. Kérjük, olvassa el figyelmesen a Feltételeket; bár a lehetőségekhez képest megpróbáltuk mindenki számára érthetően közölni a szükséges tudnivalókat, egyes bekezdéseket kénytelenek voltunk a szokásos jogi nyelven megfogalmazni, hiszen ez alapvetően egy jogilag kötelező érvényű megállapodás a felhasználó és a Viber között. A Feltételek magukban foglalják a jelen Feltételekre is irányadó Elfogadható felhasználásra vonatkozó irányelvek et  és a A Viber adatvédelmi szabályzata át.

Ön ezúton megerősíti, hogy a Feltételeket elolvasta és tudomásul vette, valamint hogy a Viber alkalmazás telepítésével, a szolgáltatásainkhoz való hozzáféréssel, illetve azok használatával elfogadja, hogy a feltételek Önre nézve kötelező erejűek. Ön vállalja, hogy a Viber alkalmazás és szolgáltatások használata során az alkalmazandó jogszabályoknak és rendelkezéseknek megfelelően jár el, továbbá tudomásul veszi, hogy a jelen Feltételek kötelező és végrehajtható, elektronikus úton létrejött, jogilag kötelező erejű szerződést tartalmaznak Ön és a Viber között. Kérjük, hogy amennyiben bármely itt található feltétellel nem ért egyet, ne lépjen be a szolgáltatásokba, illetve ne telepítse a Viber alkalmazást.

USA – VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉS: Ezek a Feltételek választottbírósági záradékot tartalmaznak. Ön elfogadja, hogy – bizonyos kivételektől eltekintve – az Ön és cégünk között felmerülő vitákat kötelező választottbírósági eljárás keretében rendezzük, továbbá Ön és a Viber kölcsönösen lemondanak bármely csoportos perben vagy csoportos választottbírósági eljárásban való részvételről. Önnek a választottbíróságról szóló alábbi szakaszban foglaltaknak megfelelően visszalépési joga van.

HOZZÁFÉRÉS A SEGÉLYHÍVÓ SZOLGÁLTATÁSOKHOZ: Szolgáltatásaink a hagyományos mobil- vagy vezetékes telefonos szolgáltatásokat nem helyettesítik, és rendeltetésszerű használatukba nem tartozik bele bármely kórházba, rendvédelmi szervekhez, egészségügyi ellátást biztosító szervezethez vagy más sürgősségi szolgálathoz irányuló segélyhívások támogatása, illetve továbbítása. Szolgáltatásaink (a Viber Out kivételével) nem teszik lehetővé többek között az említett hívások kezdeményezését, és a Viber az ilyen hívásokért, illetve az ilyen hívások kezdeményezésének lehetetlenségéért semmiféle felelősséget nem vállal. Az Ön feladata és felelőssége biztosítani, hogy szükség esetén hozzáféréssel rendelkezzen a szóban forgó segélyhívások kezdeményezéséhez szükséges más kommunikációs eszközökhöz.

A FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA: Folyamatosan azon dolgozunk, hogy további funkciókkal bővítsük szolgáltatásainkat, és továbbfejlesszük meglévő termékeinket. Ennek, továbbá a hatályos jogszabályok változásainak következtében szolgáltatásainkat, illetve azok funkcióit időről időre frissítjük vagy módosítjuk, és a jelen Feltételeket felülvizsgáljuk, hogy azok összhangban legyenek aktuális szolgáltatásainkkal és gyakorlatunkkal. Kizárólag olyan esetekben hajtunk végre ilyen módosítást, ha az érintett rendelkezések hiányosak vagy érvényüket vesztették. Eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában 30 nappal korábban írásban (pl. az alkalmazáson, a weboldalon keresztül vagy e-mailben) értesítjük a módosításokról. Ilyenkor a Feltételeink felső részén található dátumot is frissítjük, továbbá lehetővé tesszük, hogy felhasználóink a Feltételek korábbi változatát is bármikor megtekinthessék. A jelen Feltételek bármely módosítása a 30 napos értesítési határidő elteltével lép hatályba. A hatálybalépést követően a módosított Feltételek Önre nézve is kötelező erejűekké válnak, amennyiben továbbra is igénybe veszi szolgáltatásainkat. Ha a szolgáltatások vagy a Feltételek bármely változását nem fogadja el, a Megszűnés szakaszban foglaltak szerint felmondhatja a cégünkkel fennálló jogviszonyát. Fontos, hogy a jelen Feltételek, illetve a Viber alkalmazás bármely módosítása külön írásbeli értesítés nélkül azonnal hatályba lép abban az esetben, ha a módosítás kizárólag a felhasználók érdekét szolgálják, illetve ha azok kizárólag adminisztratív jellegűek és semmiféle hátrányos hatásuk sincs a felhasználókra nézve, vagy ha azokat közvetlenül törvény vagy jogszabály írja elő.

EU-, EGT- és egyesült királyságbeli felhasználók: Az elektronikus hírközlési szolgáltatási ajánlatunkkal kapcsolatos szerződés kivonata az EU-ban, az EGT-ben és az Egyesült Királyságban élő felhasználóink számára (illetve összehasonlítás céljából bárki számára) ezen a linken érhető el.

1. Kiegészítő feltételek az egyes szolgáltatásokhoz

Szolgáltatásaink egyes funkcióinak használata további feltételekhez köthető, amelyeket a funkciók és a szolgáltatások igénybevétele előtt el kell olvasnia. Ezek a feltételek adott esetben kiegészítik a jelen Feltételeket.

Viber kiegészítő feltételek és műszaki jellemzők (a továbbiakban „Kiegészítő feltételek”):

Amennyiben a jelen Feltételek és a Kiegészítő feltételek eltérnek egymástól, a Kiegészítő feltételek az irányadók.

2. A szolgáltatásaink

A Viber alkalmazás olyan kommunikációs platform, amelynek segítségével a Viber-felhasználók egyéni és csoportos hang- és videóhívásokat folytathatnak, szöveges üzeneteket, videókat és képeket küldhetnek, megoszthatják gondolataikat, létrehozhatnak csoportokat, közösségekben és csatornákon kommunikálhatnak; stb. Fenntartjuk a jogot szolgáltatásaink és a Viber alkalmazás bármikor történő megváltoztatására, frissítésére, bővítésére, módosítására és felülvizsgálatára, illetve a szolgáltatások megszüntetésére. Felhívjuk a figyelmét, hogy előfordulhat, hogy egyes szolgáltatások az Ön országában nem érhetők el, és földrajzi korlátozásokkal rendelkeznek.

Jelenleg a következő szolgáltatásokat kínáljuk – a szolgáltatások egy része ingyenes (a továbbiakban „ingyenes szolgáltatások”), míg egyéb prémium szolgáltatások alkalmazáson belüli fizetéshez vagy ismétlődő időszakos előfizetéshez kötöttek (a továbbiakban „prémium szolgáltatások”); ezeket a későbbiekben a Fizetés és előfizetési díjak szakaszban részletesen ismertetjük (a továbbiakban együttesen „szolgáltatások”):

 • A Viber alkalmazás: A Viber által kifejlesztett asztali és mobilkommunikációs és üzenetküldő alkalmazás. Ön tudomásul veszi, hogy a szokásos mobiltelefon-szolgáltatáshoz hasonlóan bárki, aki az Ön telefonszámát ismeri és Viberrel rendelkezik, felhívhatja Önt vagy üzeneteket küldhet Önnek a szolgáltatásainkon keresztül, és hogy bárki, akinek Ön üzenetet küld, az Ön üzenetének tartalmát saját belátása szerint felhasználhatja.
 • Hívásszolgáltatások; Viber Out (előfizetés és egyenleg): A Viber által kínált lehetőségek közé tartozik továbbá, hogy prémium „Viber Out” felhasználóként a világ bármely részén tartózkodó nem Viber-felhasználókat is felhívhat (vezetékes és mobiltelefonon). A Viber Out többféle előfizetési csomagot (a továbbiakban külön-külön „Viber Out előfizetés”) tartalmaz. Viber-felhasználóként Ön a hívásokhoz – egyszeri befizetéssel vagy rendszeres befizetések formájában – egyenleget (a továbbiakban „Viber-egyenleg”) is vásárolhat. Az ezzel kapcsolatos további információkat az alábbiakban a Hívásszolgáltatások – a Viber Out szolgáltatás különleges feltételei részben találhatja meg.
 • Viber In: Az ismerősei vagy az Ön számát hívó más személyek által a Viber hálózatán kívülről kezdeményezett egyes bejövő hívásokat fogadja a Viber alkalmazáson keresztül. A „Viber In” szolgáltatás ingyenes. Az alkalmazás beállításainak módosításával Ön ezt a szolgáltatást bármikor kikapcsolhatja.
 • Hívóazonosító: A Viber-hívóazonosító egy külön funkció, amely lehetővé teszi a Viber-felhasználók számára, hogy megvédjék magukat a csalástól és a spamektől azáltal, hogy hívóazonosítást állítanak be a névjegyzékben nem szereplő telefonszámokról az eszközükre érkező hívásokhoz.
 • Matricák és lencsék: a Viber alkalmazáson vagy a Viber lencsék használatán keresztül digitális matricákat tölthet le vagy hozhat létre.  Amikor felhasználóink a szolgáltatásunkon digitális matricákat hoznak létre, azoknak eleget kell tenniük az Elfogadható felhasználásra vonatkozó irányelvek  előírásainak. Vannak ingyenes és fizetős matricák.
 • Viber Plus: a Viber Plusra előfizető felhasználók prémium szolgáltatásokat kapnak, amelyek – esetlegesen időről időre változó – exkluzív funkciókat kínálnak, ideértve a matrica-áruházi jogosultságokat, a reklámmentes használatot, az elsőbbségi Viber-támogatást, az exkluzív jelvényt, az egyedi Viber ikont stb., amelyek időről időre módosulhatnak. A Viber fenntartja a Viber Plus díjcsomagban található funkciók bármikor történő hozzáadására, eltávolítására és módosítására való jogot.
 • Üzleti fiókok: A vállalkozással rendelkező felhasználók növelhetik a vállalkozás iránti elkötelezettséget, és üzleti profilt hozhatnak létre a Viber alkalmazásban (a továbbiakban: üzleti fiók), lehetővé téve a közvetlen interakciót az ügyfeleikkel, többek között áruik és szolgáltatásaik népszerűsítésével és személyes üzenetek használatával (a továbbiakban: üzleti fiókon keresztüli csevegés). Az üzleti fiókokra és az üzleti szolgáltatásokra a Viber üzleti feltételei vonatkoznak.
 • Közösségek és csatornák: A közösségek csoportos csevegések, amelyeken keresztül a Viber-felhasználók üzeneteket küldhetnek egymásnak és kommunikálhatnak egymással; a Közösségekhez akár 1 milliárd Viber-felhasználó tartozhat (a továbbiakban „közösség”). A csatornák funkció segítségével felhasználóink kommunikálhatnak és különféle tartalmakat oszthatnak meg a közönségükkel (a továbbiakban „csatorna”). A közösségekbe és a csatornákba akár 1 milliárd Viber-felhasználó is tartozhat. Minden elküldött üzenetre, valamint a közösségekben vagy csatornákon közzétett vagy megosztott tartalomra az Elfogadható felhasználásra vonatkozó irányelvek és a A Viber adatvédelmi szabályzata  előírásai vonatkoznak. Minden Viber-felhasználó számára nyitva áll az a lehetőség, hogy közösséget vagy csatornát hozzon létre. Amikor Ön valamely közösséghez vagy csatornához csatlakozik, az adott közösség/csatorna „tagjává” válik, és ettől fogva az adott közösséget/csatornát más Viber-felhasználókkal is meg tudja osztani. Amikor a felhasználó létrehoz egy közösséget vagy csatornát, automatikusan ő lesz az adott közösség/csatorna „szuperadminja” (a továbbiakban „szuperadmin”). Szuperadminként hozzáadhat vagy eltávolíthat más szuperadminokat, más közösségi/csatorna adminisztrátorokat (a továbbiakban „admin”) és/vagy a közösség/csatorna tagjait, szabályozni tudja, hogy a közösségen/csatornán belül kik tehetnek közzé bejegyzéseket, eldöntheti, hogy más tagok megoszthatják-e a közösséget/csatornát vagy sem, továbbá törölni tudja más tagok/szuperadminok/adminok üzeneteit (a közösségnél). A szuperadminoknak van joguk a meghívó hivatkozásokat visszahívni, illetve más Viber-felhasználókat felvenni a közösségbe/csatornába, hogy szuperadmin vagy admin címet adjanak nekik. Közösségi/csatorna adminként el tud távolítani tagokat a közösségből/csatornából, törölni tudja a közösség/csatorna tagjai által küldött üzeneteket, és meghívót küldhet más Viber-felhasználóknak, hogy legyenek a közösség/csatorna tagjai. Egy közösségnek/csatornának több szuperadminja és adminja is lehet (összesen legfeljebb 250). Az adott csatornán kizárólag a csatorna szuperadminjai és adminjai tehetnek közzé bármely tartalmat. A tagok a „Kilépés és törlés” gombra kattintva bármikor kiléphetnek a közösségből vagy a csatornából. A közösséghez tartozó tagok láthatják a közösség többi tagjának felhasználónevét és fényképét, és személyes üzeneteket küldhetnek a szuperadminoknak, az adminoknak és a közösség többi tagjának. Felhívjuk a figyelmét, hogy egy adott csatornához tartozó tagok is küldhetnek egyéni üzeneteket a csatorna szuperadminjai vagy adminjai részére és fordítva, de a közösségekkel ellentétben a csatorna tagjai a csatorna többi tagjával kapcsolatos információkat nem láthatják.
 • Chatbotokon és üzleti fiókokon keresztüli csevegések: A Viber chatbot funkció lehetővé teszi, hogy Ön előfizessen a Viber és harmadik felek chatbotjain és üzleti fiókjain keresztüli csevegésekre, valamint hogy személyes üzeneteket küldjön a chatbotok adminisztrátorainak és az üzleti fiókokon keresztüli csevegéseknek (a továbbiakban: chatbot), illetve hogy személyes üzeneteket fogadjon tőlük. A chatbot-adminisztrátorokra a Viber fejlesztői megállapodása az irányadó. Amikor Ön feliratkozás nélkül keres fel egy chatbotot, akkor Ön „vendégnek” minősül. Ha a Viberen belül bárhol rákattint a „Feliratkozás” gombra vagy a chatbotot által megjelenített bármely más gombra, vagy interakciót kezdeményez a chatbotottal, ezzel automatikusan a chatbotot „feliratkozójává” válik, és képes lesz rá, hogy a chatbototról üzeneteket küldjön és fogadjon. Bármikor leiratkozhat bármelyik chatbotról a „Leiratkozás” gombra kattintva. A chatboton keresztül a vállalkozás felajánlhatja Önnek, hogy árukat és szolgáltatásokat vásárolhat, ahogyan azt a Chatbot vásárlások rész alább részletesen ismerteti.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a közösség, csatorna vagy chatbot funkciókban közzétett tartalmak és az üzleti fiókokkal való interakció nincsenek végponttól végpontig titkosítva, és a Viber tárolja ezeket a tartalmakat, amelyeket az adott közösség, csatorna vagy chatbot illetékes adminisztrátora(i) és külső szolgáltatói, valamint a közösségek vagy csatornák tagjai – illetve adott esetben az üzleti fiókok tulajdonosai is – tárolhatnak, amennyiben úgy döntenek, hogy másolatot készítenek róluk. A Viber-felhasználók és a chatbotok között folytatott beszélgetések nincsenek végponttól végpontig titkosítva, és azokat a Viber ideiglenesen tárolja. Az előfizetőkkel, tagokkal és a hozzájuk kapcsolódó jogokkal – az adminisztrátori jogosultságokat is beleértve – rendelkező közösségek, csatornák vagy chatbotok adásvétele szigorúan tilos.

3. Cselekvőképesség és felhasználói jogosultság

A Viber alkalmazás és a szolgáltatások használatára nem mindenki jogosult. 13 év alatti személyek nem hozhatnak létre felhasználói fiókot, és a szolgáltatásokat nem használhatják. A prémium szolgáltatásokat kizárólag a lakóhelyükön cselekvőképes korúnak számító személyek vehetik igénybe.

Kizárólag abban az esetben használhatja szolgáltatásainkat, ha képes a jelen Feltételeket teljes mértékben felfogni, azokat elfogadni és betartani. Szolgáltatásaink használatát 13 év alatti gyermekek számára nem ajánljuk: ha Ön a 13. életévét még nem töltötte be, kérjük, várjon, amíg el nem éri a 13 éves életkort. Mindazonáltal a prémium szolgáltatások használatához cselekvőképes korú személynek kell lennie a saját országában. Ön ezúton garantálja, hogy a jelen Feltételek megkötésére jogosult, és hogy az Ön számára semmiféle hatóság, bírósági határozat vagy jogszabály nem tiltja bármely megállapodás megkötését; hogy Ön rendelkezik a jelen Feltételek megkötéséhez szükséges valamennyi felhatalmazással, azt az esetet is beleértve, ha valamely jogi személy nevében jár el.

Nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy a szolgáltatásaink (beleértve a Viber Out ot) bármely adott helyen rendelkezésre áll vagy annak használatát a törvények lehetővé teszik. Amennyiben úgy dönt, hogy a szolgáltatásainkhoz hozzáfér, az erre vonatkozó döntést önállóan, a saját kockázatára hozza meg, és felelősséget vállal a hatályos jogszabályok betartásáért, beleértve többek között a hatályos helyi törvényeket is. Ön vállalja többek között, hogy mindenben eleget tesz az Egyesült Államokból vagy az Ön tartózkodási helye szerinti országból más országba továbbított műszaki adatok továbbítására vonatkozó valamennyi vonatkozó jogszabályban foglaltak előírásoknak.

A Viber alkalmazás és a szolgáltatások bármely használatára az Elfogadható felhasználásra vonatkozó irányelvek  előírásai vonatkoznak.

4. AFelhasználói fiók és regisztráció

A szolgáltatás használatához saját felhasználói fiókot kell létrehoznia. Ön vállalja, hogy pontos, hiánytalan és naprakész adatokat ad meg cégünk felé. A saját felhasználói fiókján belül folytatott valamennyi tevékenységért Ön viseli a felelősséget.

Ahhoz, hogy bizonyos szolgáltatásainkhoz vagy a szolgáltatások részeként kínált bizonyos funkciókhoz hozzáférhessen, illetve azokat használni tudja, regisztrálnia kell és létre kell hoznia saját felhasználói fiókját, amelyhez ki kell választania egy jelszót, és meg kell adnia saját nevét és más elérhetőségi adatait, többek között az életkorát (a továbbiakban „felhasználói fiók”). A regisztrációs folyamat során megadott valamennyi információra A Viber adatvédelmi szabályzata  előírásai vonatkoznak.

Ön kijelenti és szavatolja, hogy a regisztráció során a valóságnak megfelelő és hiánytalan adatokat ad meg. Ha Viber úgy ítéli meg, hogy helytelen, pontatlan vagy hiányos adatokat adott meg, megakadályozhatja, hogy Ön hozzáférjen a szolgáltatásainkhoz vagy azok erőforrásaihoz, és megszüntetheti vagy felfüggesztheti az Ön felhasználói fiókját. A regisztráció során az aktuális mobiltelefonszámot kell megadni kell regisztrálnod; ha a telefonszám a későbbiekben megváltozik, azt a Viber alkalmazásban a „beállítások” menüben lehet módosítani. Ön elfogadja, hogy (cégünk vagy külső szolgáltatóink) SMS-ben és telefonhívás útján adják meg a szolgáltatásainkba történő regisztrációhoz szükséges kódokat.

A fentiektől függetlenül a Viber nem ellenőrzi (és nem köteles ellenőrizni) a regisztrációs adatokat vagy az Ön jelszavának biztonságos voltát; Ön elismeri, hogy a saját adatai és jelszava védelméért, illetve a biztonságos felhasználónév és jelszó megválasztásáért kizárólag Ön a felelős. Amennyiben olyan felhasználónevet és jelszót használ, amelyet a Viber nem tart biztonságosnak, a Viber javasolhatja annak megváltoztatását, de erre nem köteles. A saját felhasználói fiókjában folyó valamennyi tevékenységért kizárólag Ön a felelős. Ön elfogadja, hogy haladéktalanul értesíti a Vibert felhasználói fiókja bármely jogosulatlan használatáról vagy a felhasználói fiókját – a jelszavát is beleértve – érintő bármely biztonsági incidensről. A Viber nem vállal felelősséget az Ön felhasználói fiókját – az Ön tudtával vagy tudta nélkül – használó személy által okozott esetleges károkért. A fentieken túl Ön a felhasználói fiókját használó személy tevékenysége következtében a Viber vagy más személy részéről elszenvedett károkért is felelősségre vonható. A Viber jogosult az Ön felhasználói fiókját és jelszavát ellenőrizni, és a saját belátása szerint kérheti a jelszó módosítását. Ön a felelős eszköze biztonságos tárolásáért, hogy illetéktelenek ne férhessenek hozzá a saját Viber felhasználói fiókjához.

5. Engedélyek és szellemi tulajdonjogok

A Viber bizonyos korlátozott, visszavonható, nem kizárólagos és tovább nem engedélyezhető jogokat engedélyez és biztosít az Ön számára, hogy a Viber alkalmazás és a szolgáltatások használatát lehetővé tegye az Ön számára. Ön (az alábbiaknak megfelelően) szintén biztosít cégünk számára bizonyos jogokat a saját tartalmát illetően; mindazonáltal a Viber nem tart igényt az Ön felhasználói fiókján vagy a szolgáltatásainkon megosztott információk tulajdonára.

A szolgáltatásaink és a Viber által a szolgáltatásainkba beépített anyagok (a továbbiakban „anyagok”) szerzői jogok, szabadalmak, az üzleti titkokra vonatkozó előírások vagy egyéb tulajdonjogok oltalma alatt állnak. A szolgáltatásainkon található egyes karakterek, logók és más képek a Viber vagy más személyek tulajdonában lévő bejegyzett vagy bejegyzetlen védjegyként, kereskedelmi névként vagy szolgáltatási védjegyként (a továbbiakban „védjegyek”) is oltalom alatt állnak. Az anyagok, a Viber alkalmazás és a szolgáltatások tulajdonjoga, szerzői joga és egyéb szellemi tulajdonjogai a Viber vagy a licenctulajdonosok birtokában vannak; szolgáltatásaink használata révén Ön nem szerez tulajdonjogot a szolgáltatásokat, illetve a szolgáltatásokban található anyagokat illetően. Ön a Viber szerzői jogait, védjegyeit (vagy bármilyen hasonló védjegyet), domainjeit, logóit, kereskedelmi arculatát, üzleti titkait, szabadalmait és egyéb szellemi tulajdonait kizárólag abban az esetben használhatja, ha erre a Vibertől kifejezett engedéllyel rendelkezik. A Viber tiszteletben tartja más személyek szellemi tulajdonjogát, és arra kéri Önt, hogy hasonlóképpen járjon el. Felhasználói Feltételeinknek megfelelően és azokkal összhangban korlátozott, visszavonható, nem kizárólagos, tovább nem engedélyezhető és nem átruházható engedélyt biztosítunk az Ön részére szolgáltatásaink használatára; az Ön számára kifejezetten biztosított engedélyeken és jogosultságokon felül hallgatólagosan vagy ráutaló magatartással semmiféle engedélyt vagy jogosultságot nem biztosítunk az Ön részére. Előzetes írásbeli hozzájárulásunk hiányában tilos átruháznia a Feltételek értelmében fennálló jogait vagy kötelezettségeit.

A Viber semmiféle igényt nem tart az Ön által megjelenített, közzétett, megosztott, továbbított, felhasznált, népszerűsített vagy egyéb módon – többek között a közösségeken, csatornákon és chatbotokon keresztül – biztosított tartalmakra (a továbbiakban „tartalom”). Ön ezúton engedélyezi a Viber számára a tartalom a szolgáltatásnyújtás céljából történő felhasználását. A szolgáltatásokba Ön által beküldött valamennyi tartalom esetében Ön a Viber és kapcsolt vállalkozásai részére az egész világra kiterjedő, jogdíjmentes, továbbengedélyezhető és átruházható engedélyt ad az érintett tartalom befogadására, tárolására, gyorsítótárba helyezésére, felhasználására, megjelenítésére, másolására, módosítására, adaptálására, szerkesztésére, közzétételére, elemzésére, továbbítására és terjesztésére. Az így adott engedély a szolgáltatások üzemeltetésének, fejlesztésének, biztosításának, népszerűsítésének és javításának céljait szolgálja, továbbá azt cégen belül új szolgáltatások, funkciók és termékek kutatására és fejlesztésére használjuk. A Viber nem köteles, de bármikor és bármilyen okból jogosult az Ön tartalmához való hozzáférésre és annak ellenőrzésére, felülvizsgálatára és törlésére – többek között a szolgáltatások biztosítása és továbbfejlesztése érdekében, vagy ha a Viber úgy ítéli meg, hogy az Ön tartalma a jelen Feltételek és az Elfogadható felhasználásra vonatkozó irányelvek előírásaival ellentétes. Mindazonáltal a szolgáltatás segítségével Ön által létrehozott, feltöltött, közzétett, továbbított vagy tárolt tartalmakért kizárólag Ön a felelős.

A Viber figyelembe vesz mindent, amit Ön a Viber rendelkezésére bocsát – különösen az Ön által küldött visszajelzéseket, ötleteket vagy javaslatokat – és/vagy amivel Ön a szolgáltatásaihoz hozzájárul, az Ön számára minden kötelezettségtől mentesen. Ön elfogadja, hogy a szóban forgó visszajelzések vagy javaslatok alapján a Viber által fejlesztett anyagokhoz, illetve tételekhez fűződő összes jog a Vibert illeti meg.

Cégünk, kapcsolt vállalkozásaink és külső partnereink jogosultak hirdetéseket elhelyezni a szolgáltatásokon, amelyek egyes esetekben az Ön tartalmaiban vagy azok közelében, azok között vagy azok felett is megjelenhetnek. A hirdetések személyre szabott hirdetések is lehetnek; ezzel kapcsolatban további információkat a A Viber adatvédelmi szabályzata  dokumentumban találhat.

6. Tartalom és nyilvános tartalom

A Viber-közösségeken, chatbotokon vagy csatornákon közzétett, nyilvánossá és mindenki számára elérhetővé tett tartalom, illetve az ilyen nyilvános csatornákra és közösségekre feltöltött tartalom „nyilvános tartalomnak” minősül.

Ön korlátlan, az egész világra kiterjedő, jogdíjmentes, visszavonhatatlan és örökös jogot és engedélyt biztosít a Viber, a Viber kapcsolt vállalkozásai, a szolgáltatások más felhasználói és üzleti partnereink számára, hogy az Ön nyilvános tartalmainak egészét vagy bármely részét felhasználva, bármilyen formában és bármely jelenleg ismert vagy a jövőben kifejlesztésre kerülő médiumban vagy terjesztési módszer segítségével származékos műveket hozzanak létre, azokat népszerűsítsék, bemutassák, sugározzák, mások számára értékesítsék, lemásolják, terjesszék, más anyagokkal összehangolják, azokon képi és hangeffekteket helyezzenek el és azokat nyilvánosan előadják, illetve megjelenítsék. Amikor Ön valamely nyilvános tartalomban megjelenik, vagy a nyilvános tartalmat létrehozza, feltölti, közzéteszi vagy továbbítja, Ön egyben korlátlan, az egész világra kiterjedő, jogdíjmentes, visszavonhatatlan és örökös jogot és engedélyt biztosít a Viber, a Viber kapcsolt vállalkozásai, a szolgáltatások más felhasználói és üzleti partnereink számára, hogy az Ön nyilvános tartalmában szereplő bármely személy nevét, képmását és hangját kereskedelmi és nem kereskedelmi célokra felhasználják. Az ilyen használattal kapcsolatban Önt semmiféle térítés nem illeti meg.

A tartalomért kizárólag a tartalmat elküldő felhasználó felel; a Viber jogosult, de nem köteles a szolgáltatásokban megjelenő bármely tartalom ellenőrzésére, illetve eltávolítására. A Viber nem garantálja, és nem is volna képes garantálni, hogy más felhasználók vagy az általuk a szolgáltatásokon keresztül nyújtott tartalmak eleget tesznek a Feltételeknek vagy az Elfogadható felhasználásra vonatkozó irányelvek  előírásainak. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a szolgáltatásokban vagy azokon keresztül elérhető anyagok vagy tartalmak (más felhasználók tartalmait is beleértve) az Ön szerzői jogait sértik, megbotránkoztatóak vagy jogszerűtlenek, kérjük, hogy az Elfogadható felhasználásra vonatkozó irányelvek  szerint a bejelentő rendszeren keresztül vegye fel velünk a kapcsolatot.

7. Felhasználásra vonatkozó korlátozások

Ön a Viber szolgáltatásait és az azokban megjelenő tartalmakat kizárólag törvényes célokra és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően használhatja; tilos a szolgáltatásokban bármely jogellenes anyagot tárolni, terjeszteni vagy továbbadni. A jogszerűtlen anyagok továbbítása, terjesztése vagy tárolása, illetve a szolgáltatások és azok tartalmának jogszerűtlen felhasználása büntetőjogi vagy polgári jogi felelősségre vonást, a jelen Feltételek, az Ön felhasználói fiókjának és a szolgáltatások használatának megszüntetését vagy felfüggesztését, valamint az Ön tartalmának eltávolítását vonhatja maga után.

Ez többek között azt is jelenti, hogy Ön nem teheti meg, illetve nem kísérelheti meg megtenni az alábbiakat, és másokat sem bátoríthat az alábbiak megtételére:

 • bármely szoftverben, a Viber alkalmazásban vagy a szolgáltatásokban használt kód visszafordítása, visszafejtése, szétszerelése vagy egyéb módon olvasható formába történő redukálása azzal a céllal, hogy a szoftver felépítését megvizsgálják vagy (részben vagy egészben) az adott szoftveren alapuló más termékeket sokszorosítsanak vagy hozzanak létre
 • az anyagok vagy a szolgáltatások bérbe vagy lízingbe adása, kölcsönzése, értékesítése, továbbforgalmazása vagy továbbengedélyezése
 • a szolgáltatásainkban található bármely erőforrást bármely célra, többek között adatelemzésre felhasználni, vagy bármely erőforráshoz hozzáférni, beleértve többek között a felhasználók telefonszámainak gyűjtésére irányuló próbálkozást
 • a szolgáltatásokat olyan módon használni, amely zavarhatja, negatívan befolyásolhatja vagy akadályozhatja más felhasználók számára a szolgáltatások teljes körű igénybevételét, vagy amely a szolgáltatások működését károsíthatja, akadályozhatja, túlterhelheti vagy csökkentheti.
 • a szolgáltatások vagy a szolgáltatásokban található tartalom másolása, módosítása, archiválása, letöltése, feltöltése, nyilvánosságra hozatala, terjesztése, értékesítése, bérbeadása, értékesítése, sugárzása, előadása, megjelenítése, hozzáférhetővé tétele vagy azokon alapuló származékos szolgáltatások létrehozása
 • a szolgáltatásokhoz a jelen Feltételekben vagy az Elfogadható felhasználásra vonatkozó irányelvek előírásaiban kifejezetten engedélyezettektől eltérő módon hozzáférni vagy azokat ilyen módon használni.
 • jelen Feltételekben kifejezetten engedélyezett módon történő felhasználást kivéve a márkajelzések, logók, ikonok, felhasználói felületi elemek, arculati elemek, fényképek, videók vagy bármely más anyag felhasználása
 • a hatályos jogszabályok megsértése, beleértve a magánszférára és a szellemi tulajdonjogokra vonatkozó szabályokat
 • egyidejűleg több felhasználói fiók létrehozása, hamis, félrevezető fiókok létrehozása, újabb felhasználói fiókot létrehozása az eredeti fiók letiltása esetén vagy a felhasználói fiókhoz való hozzáférés adásvétele, bérlése vagy bérbe adása
 • bármilyen keresőrobot vagy más automatizált eszköz vagy interfész használata a szolgáltatásokhoz való hozzáférés, illetve más felhasználók adatainak kinyerése céljából
 • vírusok vagy más rosszindulatú kódok feltöltése vagy a szolgáltatások biztonságának más módon történő veszélyeztetése, kijátszása vagy megkerülése
 • minden olyan próbálkozás, amely a Viber által alkalmazott tartalomszűrési technikák megkerülését vagy a szolgáltatások olyan területeihez vagy funkcióihoz való hozzáférést célozza, amelyekhez nem rendelkezik hozzáféréssel.
8. Díjfizetés és előfizetési díjak

A Viber prémium szolgáltatásai díjfizetéshez kötöttek.
A Viber prémium szolgáltatásai díjfizetés ellenében vehetők igénybe. A prémium szolgáltatásokra meghatározott ár a fizetendő adókat és a devizaváltásból eredő költségeket nem tartalmazza; az ettől eltérő eseteket külön jelezzük. Amennyiben egy vagy több prémium szolgáltatásunk díjköteles, Ön vállalja, hogy a vonatkozó díjat megfizeti. Késedelmes fizetés esetén a Viber felfüggesztheti vagy törölheti a prémium szolgáltatásokat vagy a Viber-fiókjához való hozzáférését. Ezen túlmenően, amikor a szolgáltatásokat, illetve a prémium szolgáltatásokat mobilalkalmazásokon keresztül használja, a mobilszolgáltatójánál előfizetett adatcsomagban található adatok egy részét is felhasználja. Amikor külföldön tartózkodik, ennek a költsége a szokásosnál jóval magasabb költségeket eredményezhet; kizárólag Ön a felelős azért, hogy a díjakról tájékozódjon, és viselnie kell a mobilszolgáltatója által felszámított barangolási és egyéb díjakat. A fentieken túl Ön a felelős a mobil előfizetésével kapcsolatos díjakért és költségekért és az előfizetés módosításáért, a mobilkészüléke módosításáért, valamint a mobil számlázásból eredő összes további következményért. A befizetéseire ilyen esetekben a Viber Felhasználási feltételein túl a mobilszolgáltató feltételei is vonatkoznak. A mobil számlázás nem együttes csomag, vagyis az nem együttesen tartalmazza a Viber-szolgáltatásokat és az egyéb mobiltelefonos szolgáltatásokat.

A prémium szolgáltatások időszakos előfizetések (a továbbiakban: előfizetési időszak) vagy egyébként egyszeri fizetés ellenében vehetők igénybe. Az előfizetési díjak ismétlődők és automatikusan megújulnak egy további előfizetési időszakra. A Viber fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor felülvizsgálja a díjakat. Amennyiben Ön nem ért egyet az ilyen felülvizsgálatokkal, az alábbiakban részletezett módon lemondhatja az előfizetést.

Ha a Viber alkalmazáson vagy a weboldalunkon keresztül vásárol vagy fizet előfizetésért, külső pénzforgalmi szolgáltatókat veszünk igénybe, és – adott esetben a díjfizetésére vagy előfizetésére – az érintett külső fél feltételei is vonatkoznak (a fizetési feltételeket, visszatérítéseket stb. is beleértve), és a vásárlás befejezése előtt ezekről a feltételekről is megfelelően tájékozódnia kell. Ön vállalja, hogy betartja az adott pénzforgalmi szolgáltatás vagy módszer használatára vonatkozó szolgáltatási feltételeket, illetve egyéb jogi megállapodásokat. Az Ön által használt fizetési módot és a Viber Out szolgáltatásokhoz megadott számlázási adatait a http://account.viber.com/ címen található felhasználói fiókjába való bejelentkezéssel tudja módosítani. Ha amerikai dollártól vagy eurótól eltérő fizetőeszközzel fizet, elfogadja, hogy a ténylegesen jóváírt összeg a külső pénzforgalmi szolgáltatók devizaváltási szabályaitól függően változhat; ezeket a szabályokat az adott weboldalon vagy a tényleges vásárlás helyén találja meg. Minden fizetési tranzakcióra és vásárlásra a kijelölt felhasználói fiókon keresztül kerül sor a vásárlás időpontjától kezdődően. A megrendelést és az átvételi elismervényt e-mailben küldjük el az Ön által megadott e-mail címre.

Az alkalmazás-áruházakon keresztül feldolgozott, prémium szolgáltatásokért indított, alkalmazáson belüli fizetésekre (IAP) az adott alkalmazás-áruházak feltételei (Apple-feltételek, Google Play-feltételek stb.) vonatkoznak, amelyeket Ön ezennel elfogad, és amelyek betartását vállalja.

Amennyiben Ön úgy dönt, hogy lemondja az előfizetését, a fizetős prémium szolgáltatásokhoz való hozzáférése – adott esetben – a számlázási időszak végéig, illetve azt követően megszűnik, és a rendszer áthelyezheti Önt az ingyenes szolgáltatások használói közé. A vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben a díjcsomag megvásárlásáért fizetett díjak nem visszatéríthetők, és nem nyújtunk visszatérítést részleges előfizetések esetén. További információkért lásd az alábbi Visszatérítések című részt.

Esetenként eltérő feltételeket tartalmazó különleges akciós ajánlatokat is kínálhatunk, beleértve ingyenes próbaverziókat. Fenntartjuk a jogot az ilyen akciós ajánlatok bármely időpontban történő egyoldalú módosítására, törlésére, illetve korlátozására. Az egyes akciók konkrét feltételeit – beleértve az ingyenes próbaverzió feltételeit – az akció(k) alapján történő vásárlást megelőzően közöljük. Az ingyenes próbaverziók időben korlátozottak lehetnek, és automatikus megújítást tartalmazhatnak, kivéve, ha a lejárat előtt legfeljebb 24 órával lemondja az ingyenes próbaverziót. Fenntartjuk a jogot, hogy korlátozzuk a több próbaverzió igénybevételének lehetőségét, illetve hogy egy ingyenes próbaverzióra korlátozzuk a használatot.

9. Visszatérítések

A törvény vagy a jelen Feltételek által előírt kivételektől eltekintve minden vásárlás végleges, és azok összege vissza nem téríthető.

Ha a Viber Ön szerint tévedésből számított fel valamilyen költséget, ezt a díj felmerülésétől számított 90 napon belül kell jelentenie a Viber felé. 90 napnál régebbi díjak után nem jár visszatérítés. Ha bármilyen digitális tartalmat vásárol a Vibertől, a vásárlástól való elálláshoz vagy a vásárlás lemondásához fűződő jogai az Ön által megrendelt digitális tartalom leszállítását követően megszűnnek, és a továbbiakban nem jogosult visszatérítésre, kivéve, ha úgy ítéli meg, hogy a Viber tévedésből számította fel az érintett költséget. A fentiektől függetlenül, ha a vásárlás alkalmazás-áruházakon keresztül (IAP) történik, a visszatérítési és lemondási feltételek az adott alkalmazás-áruház feltételei szerint alakulnak: az Apple App Store esetében a visszatérítési feltételeket itt, a lemondási feltételeket pedig itt találja; a Google Play esetében a visszatérítési és lemondási feltételeket itt találja.

A Viber fenntartja a jogot a visszatérítési igény elutasítására, ha jó okkal úgy ítéli meg vagy feltételezi, hogy Ön i) tisztességtelen módon próbált meg visszaélni a visszatérítési lehetőséggel, például ugyanazt a terméket vagy szolgáltatást illetően több visszatérítési igényt nyújt be; ii) megszegte a jelen Feltételekben vagy a Viber adatvédelmi szabályzatában foglalt rendelkezéseket; iii) bármely termékünket tisztességtelen módon használja, vagy egy harmadik fél tisztességtelen módon használja az Ön felhasználói fiókját; vagy (iv) az egyenleget külső szolgáltatón keresztül vásárolta, és az érintett külső fél feltételei nem teszik lehetővé a visszatérítést. Ezek a visszatérítési szabályok a követelése érvényesítésére vonatkozó, jogszabályban biztosított jogait nem érintik.

Amikor Ön a Viber Out, Viber Plus vagy bármely más vonatkozó előfizetési csomag előfizetőjeként regisztrál szolgáltatásunkra – a kiválasztott előfizetéstől függetlenül – a hatályos jogszabályok és rendelkezések értelmében Ön tizennégy (14) napos elállásra jogosult. Az elállási időszak az előfizetési csomagra való feliratkozáskor kezdődik meg. Amennyiben Ön a szolgáltatás használatát bármely módon kezdi meg, vállalja, hogy elveszíti a jogot, hogy a Szolgáltatás megvásárlását a jelen szakasz szerinti elállási jogoknak megfelelően lemondja. Ha az elállási idő alatt le kívánja mondani a szolgáltatást, javasoljuk, hogy töltse ki a következő űrlapot: https://vb.me/ContactUs.

10. Chatbot-vásárlások

Ha Ön a chatboton keresztül árut vagy szolgáltatást vásárol, a fizetés a Google vagy az Apple fizetési megoldások használatával történik. Ön elfogadja az ilyen fizetési megoldásokra vonatkozó, a Google Pay vagy az Apple Pay által időről időre közzétett feltételeket. A Viber az áruk vagy szolgáltatások vásárlása, visszaküldése, a kereskedő általi kiszállítása, a Google/Apple Pay fizetési megoldások, a bankkártyák, a fizetési, visszatéríti és visszaterhelési tranzakciók elérhetősége vagy pontossága, illetve a szolgáltatás használata során végrehajtott fizetési tranzakciókkal kapcsolatos egyéb kereskedelmi tevékenységek felett nem gyakorol ellenőrzést.

A Viber nem felelős a chatbotokon keresztül kínált áruk és szolgáltatások tranzakciójáért, kínálásáért, értékesítéséért vagy marketingjéért. A Viber nem vállal felelősséget azért, ha a vállalkozások elmulasztják nyújtani az árukat vagy a szolgáltatásokat, illetve a vállalkozások vagy adminisztrátorok által nyújtott árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos felhasználói elégedetlenségért. A Viber semmilyen körülmények között nem nyújt visszatérítést vagy bármilyen más kártalanítást a felhasználó részére.

A vásárlás a saját felelősségére történik.

 

11. Harmadik féltől származó áruk és szolgáltatások

Bizonyos szolgáltatások harmadik féltől származó tartalmakat, adatokat, információkat, alkalmazásokat, funkciókat vagy anyagokat jeleníthetnek meg, tartalmazhatnak vagy tehetnek elérhetővé, illetve harmadik felek webhelyeire mutató linkeket tartalmazhatnak. A chatbotokon keresztül Ön akár külső kereskedők által kínált árukat és szolgáltatásokat is vásárolhat.

A szolgáltatásainkban található hivatkozások az Interneten található más weboldalakhoz és a Viberrel együttműködő és bizonyos szolgáltatásokat nyújtó külső partnerekhez kapcsolódhatnak. Ezekre az oldalakra a Vibernek nincs ráhatása, és Ön tudomásul veszi, hogy (függetlenül attól, hogy a szóban forgó oldalak a Viberrel bármilyen módon kapcsolatban állnak-e) a Viber nem vállal felelősséget az ezeken az oldalakon megjelenő tartalmak pontosságáért, a szerzői jogi előírásoknak való megfeleléséért, jogszerűségéért, illendőségéért vagy bármely más vonatkozásáért, továbbá hogy ezeknek a weboldalaknak a használatára a megfelelő felhasználási feltételek vonatkoznak. Az említett hivatkozások megléte nem jelenti azt, hogy a Viber az adott weboldalt bármilyen módon jóváhagyta vagy annak üzemeltetőivel bármiféle kapcsolatban áll.

A Viber nem tudja biztosítani, hogy Ön mindenképpen elégedett lesz a Viber oldalához hiperhivatkozáson keresztül kapcsolódó külső weboldalon vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal, mivel a külső weboldalak független kereskedők tulajdonában vannak és azokat független kereskedők üzemeltetik. A Viber a külső weboldalakon található termékeket nem hagyta jóvá, továbbá semmiféle intézkedést sem tett az azokra vonatkozó információk pontosságának vagy megbízhatóságának megerősítése érdekében. A Viber semmiféle kötelezettséget és garanciát nem vállal a bármely külső fél által esetlegesen Öntől kért információk (többek között hitelkártya-információk és egyéb személyes adatok) biztonságával kapcsolatban, és Ön a Viber felé visszavonhatatlanul lemond az ilyen oldalakkal kapcsolatos mindenfajta követelésről. Nyomatékosan javasoljuk, hogy megfelelően ellenőrizze ezeket az oldalakat, mielőtt megkezdené a szóban forgó külső felekkel folytatott online tranzakciót.

12. Megszűnés

A Viber előzetes értesítéssel vagy anélkül termékeket vagy funkciókat adhat hozzá vagy távolíthat el a szolgáltatásokból, illetve felfüggesztheti vagy leállíthatja a szolgáltatásokat. A Viber arra törekszik, hogy Ön folyamatosan használni tudja szolgáltatásainkat, ugyanakkor a kapcsolatunkat bármikor jogunkban áll megszüntetni.

Ha az ingyenes szolgáltatásainkat használja, bármikor megszüntetheti a Viberrel való kapcsolatát úgy, hogy egyszerűen abbahagyhatja a szolgáltatások használatát. Amennyiben az irányadó jogszabályok lehetővé teszik, a Viber jogosult az Ön szolgáltatásainkkal kapcsolatos jogait külön értesítés nélkül megszüntetni, különösen blokkolni Önt, felfüggeszteni vagy megszüntetni a felhasználói fiókját, beleértve – általános jogunktól való eltérés nélkül – azt az esetet is, ha Ön megszegi a Feltételeinket vagy egyéb rendelkezéseket (beleértve az Elfogadható felhasználásra vonatkozó irányelvek et), vagy úgy döntünk, hogy bizonyos helyeken vagy bizonyos eszközök számára nem biztosítjuk a szolgáltatásokat vagy azok bármely részét. A Viber fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatásait vagy a szolgáltatásokban található bármely szoftvert, funkciót és szolgáltatást részben vagy egészben, átmenetileg vagy véglegesen módosítsa vagy megszüntesse, előzetes értesítéssel vagy anélkül, vagy általános iránymutatásokat és korlátozásokat állapítson meg azok használatára vonatkozóan A jelen feltételek megszűnése vagy lejárta esetén, illetve a Viber alkalmazás eltávolítása előtt az Ön kizárólagos felelőssége, hogy minden olyan információt vagy adatot exportáljon, amelyet meg kíván őrizni. A Viber nem vállal felelősséget a jelen feltételek felmondásából, a szolgáltatások lejáratából vagy felmondásából, illetve a Viber alkalmazás eltávolításából eredő adatvesztésért.

13. Biztonság és támogatás

A Viber nem tudja garantálni, hogy a szolgáltatások minden esetben zavartalanul, késedelem vagy hiba nélkül működjenek, mivel a szolgáltatásait biztosító külső hálózatokra nincsen ráhatása. Mindent megteszünk szolgáltatásaink maximális biztonsága érdekében valamennyi felhasználónk számára. Ezt azonban nem tudjuk garantálni.

Számos tényező befolyásolhatja az Ön kommunikációjának és a szolgáltatások használatának minőségét, és a kommunikáció meghiúsulását eredményezheti. A Viber nem vállal felelősséget az ezen elemek bármelyikének vagy bármely más, általunk nem befolyásolható elemnek a hibája vagy elégtelensége által okozott zavarokért, megszakításokért vagy késedelmekért. A hívásindítási időre és a sikertelen hívásokra vonatkozó naprakész bizonyítékok (a kezdeményezett és megkísérelt hívások listáján keresztül) a felhasználói fiókján keresztül érhetők el.

Előfordulhat, hogy a Vibernek időről időre karbantartást kell végeznie vagy frissítenie kell a Szolgáltatást. Emiatt előfordulhat, hogy a Vibernek átmenetileg, a karbantartás vagy frissítés befejezésig fel kell függesztenie vagy korlátoznia kell a szolgáltatások – köztük a Viber Out – használatát. A szolgáltatások használatának felfüggesztése vagy korlátozása miatt felhasználóink kártérítésre nem jogosultak.

Tilos a szolgáltatásainkkal kapcsolatban nyújtott bármely szolgáltatást vagy funkciót a biztonság veszélyeztetésére vagy a rendszererőforrások és/vagy felhasználói fiókok illetéktelen módosítására használni. Szigorúan tilos a biztonságot veszélyeztető eszközök (pl. jelszófejtő programok, programfeltörésre használt eszközök, rosszindulatú szoftverek vagy hálózatfejtő eszközök) használata vagy terjesztése. Ha Ön részt vesz a rendszer biztonságát érintő bármely incidensben, a Viber fenntartja a jogot, hogy az Ön adatait más weboldalak rendszergazdái és a bűnüldöző és/vagy állami szervek számára elérhetővé tegye, hogy segítséget nyújtson számukra a biztonsági incidensek elhárításában.

Amennyiben Ön az előírásoknak nem tesz eleget, fenntartjuk a jogot, hogy a jogsértő tartalmakat eltávolítsuk, felhasználói fiókját megszüntessük vagy annak láthatóságát korlátozzuk, értesítsük az illetékes külső feleket – beleértve a bűnüldöző szerveket is – és a részükre átadjuk az Ön felhasználói fiókjával kapcsolatos információkat. Ilyen intézkedés felhasználóink és más személyek biztonságának védelme, a Feltételek esetleges megsértésének kivizsgálása és orvoslása, illetve csalás vagy biztonsági problémák felderítése és megoldása érdekében válhat szükségessé. Szolgáltatásaink használata során az Ön testi épsége és biztonsága is fontos a számunkra. Ezért ne használja szolgáltatásainkat olyan módon, amely akadályozza vagy megnehezíti a közlekedési vagy biztonsági szabályok betartását.

Amennyiben szolgáltatásainkat használni kívánja, Ön hozzájárul, hogy szolgáltatásaink frissítéseit manuálisan vagy automatikusan letölti és telepíti. Ön hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a szolgáltatásokon időről időre elküldjük Önnek a szolgáltatások nyújtásához szükséges értesítéseket.

14. A garancia korlátozása

Bár folyamatosan azon dolgozunk, hogy a szolgáltatásaink hibák és megszakítások nélkül üzemeljenek, nem tudjuk megígérni, hogy minden esetben megvalósítjuk ezt a célkitűzést. Ön a saját kockázatára használja a szolgáltatásainkat. A Viber által nyújtott szóbeli vagy írásbeli információk vagy tanácsok semmilyen értelemben sem minősülnek jótállásnak. Szolgáltatásainkat és a szolgáltatásokban található valamennyi anyagot, információt, szoftvert, funkciót, szolgáltatást és egyéb tartalmat azok „jelenlegi állapotában”, „az adott körülményeknek megfelelően”, mindennemű kifejezett vagy hallgatólagos garancia nélkül biztosítjuk. A hatályos jogszabályok szerint megengedett mértékig a Viber, anyavállalata, a Rakuten Group Inc., valamint a Viber leányvállalatai vagy társult vállalatai (a továbbiakban „Viber Csoport”) kizárnak minden kifejezett vagy hallgatólagos garanciát, a forgalomképességre, az adott rendeltetésnek való megfelelésre és a jogsértés hiányára vonatkozó hallgatólagos garanciákat is beleértve. A Viber Csoport nem garantálja, hogy a szolgáltatáson vagy a szolgáltatás segítségével elérhető funkciókban nem következhet be hiba vagy szolgáltatáskiesés, hogy a hibákat kijavítják, illetve hogy a szolgáltatásban vagy a szolgáltatást biztosító szervereken nem fordulhatnak elő vírusok vagy más káros elemek. A Viber Csoport nem vállal garanciát vagy bármilyen kötelezettséget a szolgáltatáson vagy a szolgáltatáshoz kapcsolódó bármely weboldalon található anyagok, információk, szoftverek, funkciók, szolgáltatások vagy egyéb tartalom felhasználásáért vagy a felhasználás eredményeiért azok helyességét, pontosságát, megbízhatóságát vagy egyéb jellemzőit illetően. A Viber Csoport nem vállal garanciát arra, hogy a szolgáltatásokon található anyagok, információk, szoftverek, eszközök, szolgáltatások vagy egyéb tartalmak az Ön által történő használata nem sérti mások jogait; a Viber Csoport továbbá semmiféle felelősséget nem vállal az említett anyagokban, információkban, szoftverekben, funkciókban, szolgáltatásokban vagy a szolgáltatásokon vagy bármely más weboldalon található más tartalomban előforduló hibákért vagy hiányosságokért. Amennyiben az alkalmazandó jog nem teszi lehetővé a szóban forgó beleértett garanciák részben vagy egészben történő kizárását, a felelősség a fentiek szerinti kizárása Önre csak a hatályos jogszabályok által megengedett mértékben vonatkozik.

15. A felelősség korlátozása

A VIBER AZ ÖNNEL SZEMBEN FENNÁLLÓ FELELŐSSÉGÉT KIZÁRÓLAG OLYAN ESETEKBEN ZÁRJA KI, ILLETVE KORLÁTOZZA, AHOL EZT A HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK MEGENGEDIK. IDE TARTOZIK A VIBER VAGY A VIBER MUNKAVÁLLALÓI, ÜGYNÖKEI VAGY ALVÁLLALKOZÓI GONDATLANSÁGA MIATT BEKÖVETKEZETT HALÁLESETÉRT VAGY SZEMÉLYI SÉRÜLÉSÉRT VALÓ FELELŐSSÉG (AZAZ HA A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE SORÁN NEM A KELLŐ GONDOSSÁGGAL VAGY SZAKÉRTELEMMEL JÁRUNK EL); A CSALÁS VAGY FÉLREVEZETŐ HAMIS ÁLLÍTÁS (AZAZ HA SZÁNDÉKOSAN VALÓTLANSÁGOT ÁLLÍTUNK, AMELYBEN ÖN JOGGAL BÍZIK MEG); AZOKBAN AZ ORSZÁGOKBAN, AHOL A FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA VAGY KORLÁTOZÁSA MEGENGEDETT, A VIBER CSOPORT NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET AZ ALÁBBIAKÉRT: I) BÁRMELY KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES, JÁRULÉKOS, BÜNTETÉSSEL VAGY PÉLDAMUTATÁSSAL KAPCSOLATOS VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, VAGY II) A HASZNÁLAT, ADATOK, ÜZLETI LEHETŐSÉGEK VAGY NYERESÉG ELVESZTÉSÉÉRT, A JOGI ELMÉLETTŐL FÜGGETLENÜL. A FENTIEKBEN FELSOROLT KIZÁRÁSOK VAGY KORLÁTOZÁSOK ABBAN AZ ESETBEN IS ALKALMAZANDÓK, HA AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRE ELŐZETESEN FELHÍVTÁK A VIBER CSOPORT VALAMELY TAGJÁNAK A FIGYELMÉT. AZ UNIÓ VAGY AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG TERÜLETÉN ÉLŐ FOGYASZTÓK ESETÉN A JELEN FELTÉTELEK NEM ZÁRJÁK KI A VIBER CSOPORT FELELŐSSÉGÉT AZ ABBÓL EREDŐ KÁROKÉRT ÉS VESZTESÉGEKÉRT, HOGY A SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA SORÁN A VIBER NEM A KELLŐ GONDOSSÁGGAL ÉS SZAKÉRTELEMMEL JÁRT EL, VAGY MEGSZEGTE A JELEN FELTÉTELEK SZERINT A FELHASZNÁLÓVAL SZEMBEN FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEIT, ÉS HA ÖN JAPÁN FOGYASZTÓ, A JELEN FELTÉTELEK NEM ZÁRJÁK KI A VIBER CSOPORT FELELŐSSÉGÉT AZOKÉRT A VESZTESÉGEKÉRT ÉS KÁROKÉRT, AMELYEK A JELEN FELTÉTELEK SZERINTI KÖTELEZETTSÉGEINK MEGSZEGÉSÉBŐL EREDNEK. MINDAZONÁLTAL AZ ALÁBBIAKRA IS FIGYELEMMEL: I) NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET SEMMIFÉLE NEM ELŐRELÁTHATÓ KÁRÉRT VAGY VESZTESÉGÉRT. A KÁR VAGY VESZTESÉG ABBAN AZ ESETBEN MINŐSÜL ELŐRELÁTHATÓNAK, HA NYILVÁNVALÓ, HOGY BE FOG KÖVETKEZNI, VAGY HA A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK IDŐPONTJÁBAN A VIBER ÉS ÖN IS TISZTÁBAN VOLT A KÁR BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉVEL; II) NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET SEMMIFÉLE MÁR MEGLÉVŐ HIBÁÉRT VAGY KÁRÉRT VAGY OLYAN KÁRÉRT VAGY VESZTESÉGÉRT, AMELY ELKERÜLHETŐ LETT VOLNA, HA ÖN BETARTJA A TANÁCSAINKAT VAGY UTASÍTÁSAINKAT (BELEÉRTVE A JELEN FELTÉTELEKET ÉS AZ AZOKBAN EMLÍTETT SZABÁLYOKAT); NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET SEMMIFÉLE ÜZLETI VESZTESÉGÉRT. A SZOLGÁLTATÁSOKAT KIZÁRÓLAG OTTHONI ÉS MAGÁNCÉLÚ FELHASZNÁLÁSRA BIZTOSÍTJUK. AMENNYIBEN ÖN A SZOLGÁLTATÁSOKAT BÁRMELY KERESKEDELMI VAGY ÜZLETI CÉLRA HASZNÁLJA, A VIBER CSOPORT NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET ÖNNEL SZEMBEN AZ ELMARADT HASZONÉRT, ÜZLETI VESZTESÉGÉRT, AZ ÜZLETMENET FOLYAMATOSSÁGÁNAK MEGSZAKADÁSÁÉRT VAGY BÁRMELY ÜZLETI LEHETŐSÉG ELVESZTÉSÉÉRT. A JELEN SZAKASZBAN FOGLALTAKNAK MEGFELELŐEN, A TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN NEM KORLÁTOZHATÓ FELELŐSSÉG KIVÉTELÉVEL AZ ÖNNEL SZEMBENI FELELŐSSÉGÜNK MAXIMÁLIS ÉRTÉKE AZ ÖN ÁLTAL A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁÉRT FIZETETT ÖSSZEG 100%-A, DE MINIMUM 100 USD. EZ A RENDELKEZÉS NEM VONATKOZIK AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS JAPÁN TERÜLETÉN ÉLŐ FOGYASZTÓKRA, AMENNYIBEN EZT TILTJÁK A HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK..

16. Kártérítés

Ön vállalja, hogy kártalanítja a Viber Csoportot minden követeléssel, igénnyel, kötelezettséggel, költségtől vagy kiadással szemben (a méltányos ügyvédi díjakat is beleértve), amelyek a jelen Feltételek megszegéséből erednek, beleértve bármely fenti rendelkezés, nyilatkozat és garancia megsértését azzal kapcsolatban, hogy Ön bármely tartalmat elhelyezett vagy elküldött a Viber szervereire, és/vagy amelyek az Ön felhasználói fiókjának bármely használatával kapcsolatban merültek fel.

Ha Önnek egy vagy több felhasználóval (például játékfejlesztőkkel és/vagy kereskedőkkel) bármilyen vitája keletkezik, mentesíti a Viber Csoportot (a szóban forgó vitával bármilyen módon kapcsolatos, bármely jellegű, tényleges és következményes, ismert és ismeretlen) követelések, igények, kötelezettségek, költségek, kiadások és károk miatti felelősség alól. Azzal, hogy a mentesítést vállalja, Ön a hatályos jogszabályok által megengedett mértékben kifejezetten lemond mindazon (törvényi vagy egyéb) védelemről, amely a mentesítés hatályát egyébként korlátozná, és a lehetséges jogi védelem így kizárólag azokra a követelésekre terjed ki, az Ön tudomása vagy megítélése szerint a mentesítéshez való hozzájáruláskor fennálltak az Ön javára.

17. Irányadó jog és illetékesség

A jogszabályok által megengedett mértékben és az alábbi 19. szakasz kivételével a jelen Feltételekre, valamint a jelen Feltételekből vagy azok tárgyából eredő vagy azokkal kapcsolatos követelésekre és jogvitákra az angol és a walesi jog az irányadó. Előfordulhat, hogy egyes országok bíróságai a jelen Feltételekkel kapcsolatos egyes jogvitákra nem az angol és a walesi törvényeket alkalmazzák. Amennyiben Ön ezen országok valamelyikében rendelkezik lakóhellyel, a jogvitákra a saját országának jogszabályai alkalmazandók.

Ha Ön az európai régió valamelyik országában vagy területén rendelkezik lakóhellyel, keresetét az európai régió lakosai által benyújtott keresetek ügyében joghatósággal rendelkező luxemburgi bíróság előtt rendezheti.

18. Választottbírósági eljárás, csoportos keresetről való lemondás

Amennyiben bármilyen problémája van, kérjük, először közvetlenül cégünkkel vegye fel a kapcsolatot – megpróbálunk megoldást találni a problémára. Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi bekezdéseket, mivel azok arról rendelkeznek, hogy Ön és a Viber kölcsönösen megállapodnak egymással, hogy valamennyi felmerülő vitás kérdést egyéni választottbírósági eljárás keretében rendeznek, és a választottbíróság határozata a felekre nézve kötelező. Ebben a szakaszban a Viberrel szembeni jogviták kizárólagos rendezési módját ismertetjük. Amennyiben bármikor kártérítést követel a Vibertől, Ön elfogadja, hogy erre kizárólag választottbírósági eljárás útján van lehetőség, és egyben lemond a csoportos kereset lehetőségéről.

Egyesült államokbeli lakóhellyel rendelkező felhasználók: Amennyire ezt a hatályos törvények lehetővé teszik, a Viber szellemi tulajdonjogaival kapcsolatos jogviták és egyes olyan törvényes követelések kivételével, amelyek a törvények értelmében választottbírósági eljárás útján nem rendezhetők, az Ön és a Viber között a jelen Feltételek alapján felmerülő bármely jogvitát a JAMS egyszerűsített választottbírósági szabályainak és eljárásainak megfelelően egyedi alapon, mindenfajta csoportos kereset mellőzésével, kötelező erejű választottbírósági eljárással kell rendezni. A választottbíró valamely New York állambeli vagy szövetségi bíróság bármely nyugalmazott bírája, aki az internetes ágazatban megfelelő tapasztalattal rendelkezik; a jogvita elbírálása során New York állam anyagi jogát kell követnie azzal az eltéréssel, hogy jelen szakaszt a választottbírósági eljárásra vonatkozó szövetségi törvény („FAA”) alapján a „választottbírósági eljárásra vonatkozó írásbeli megállapodásnak” kell tekinteni. Ön és a Viber kölcsönösen elfogadják, hogy szándékaik szerint a jelen szakasz eleget tesz az FAA-ban az „írásos megállapodásokra” meghatározott követelményeknek. A tárgyalást az Ön a Viber felé megadott számlázási címe szerinti megyében kell lefolytatni. Minden legfeljebb 10 000 USD értékű követelés esetén Önnek jogában áll választani, hogy a tárgyalásra személyesen vagy telefonon kerüljön-e sor, vagy a választottbíró tárgyalás nélkül hozza meg határozatát. Minden olyan kereset esetén, amelyet a választottbíró nem ítél komolytalannak, a Viber viseli a JAMS eljárás költségeit és a választottbírót honoráriumát. A Viber elfogadja, hogy a választottbírósági eljárással kapcsolatban felmerült költségei és díjai miatt semmiféle igényt nem támaszt Önnel szemben. A jelen feltételek elfogadása megállapodásnak minősül, amelynek értelmében Ön jogi követeléseit kizárólag egyénileg próbálja meg érvényesíteni, és lemond a csoportos kereset lehetőségéről.

Az Egyesült Államokon kívüli lakóhellyel rendelkező felhasználók: Amennyiben a szolgáltatásokkal vagy a Feltételekkel kapcsolatban bármely vita, vád vagy követelés (a szerződésen kívüli követeléseket is beleértve) merülne fel (a továbbiakban „jogvita”), Ön és a Viber vállalják, hogy a másik felet írásban értesítik, és az értesítésben megfelelően ismertetik a jogvitát, és javaslatot tesznek annak megoldására. A Viber által az Ön részére küldött értesítést az Ön által utoljára megadott címre küldjük el. Önnek a Viberforeigndispute@viber.com címen kell értesítenie a Vibert a jogvitáról. A Viber és Ön a másik fél által megküldött értesítés kézhezvételétől számított hatvan (60) napon keresztül párbeszédet folytat a jogvita megoldása érdekében; sem Önnek, sem a Vibernek nincs kötelezettsége arra nézve, hogy megállapodjon a másik féllel a jogvitát illetően, ha a másik fél által meghatározott feltételeket Ön vagy a Viber nem ítéli megfelelőnek.

Amennyiben a Viberrel szembeni jogvita fizetős Viber-szolgáltatást érint, és a jogvitát a felek nem képesek párbeszéd útján (a fent leírtak szerint) rendezni, a Viber a fogyasztói alternatív vitarendezésről szóló 2013/11/EU irányelvnek megfelelően jár el. Az Európai Bizottság online vitarendezési platformja („ODR”) az eu.europa.eu/ovr címen érhető el. Szolgáltatásainkkal kapcsolatos bármely panaszát a Viberforeigndispute@viber.com címen jelentheti be. Ön jogosult lehet arra is, hogy az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex hatálya alá tartozó ügyekkel kapcsolatos vitákat az Ön országában a viták rendezésére kijelölt független testület elé terjessze. Az említett testületek jegyzéke az alábbi linken érhető el: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2. A Viber Out esetén az Egyesült Királyságban jóváhagyott alternatív vitarendezési lehetőségek felsorolása az alábbi linken található: https://www.ofcom.org.uk/phones-telecoms-and-internet/advice-for-consumers/problems/adr-schemes.

19. Vegyes rendelkezések

Amennyiben a jelen Feltételek bármely rendelkezését írásbeli határozattal jogszerűtlennek, semmisnek vagy bármely ok miatt végrehajthatatlannak minősítik, a szóban forgó rendelkezést a jelen megállapodástól különválaszthatónak kell tekinteni, és mindez nem érinti a fennmaradó rendelkezések érvényességét és végrehajthatóságát. A Jelen feltételek a jelen dokumentumban foglaltakkal és a Szolgáltatással kapcsolatban Ön és a Viber között létrejött teljes megállapodást testesíti meg. Amennyiben a Viber a jelen Feltételekben foglaltak megsértése esetén nem érvényesíti jogait, illetve nem jár el Önnel szemben, az nem tekinthető a szóban forgó jogokról vagy jövőbeni jogsértések esetén a hasonló intézkedésekről való lemondásnak. A jelen Feltételeket és az azokban biztosított jogokat Ön kizárólag a Viber előzetes írásbeli hozzájárulásával ruházhatja át. A Viber az itt meghatározott jogait és kötelezettségeit saját belátása szerint egyesülés, felvásárlás, átszervezés vagy eszközértékesítés útján vagy a törvény erejénél fogva vagy egyéb módon bármikor átruházhatja bármely kapcsolt vállalkozására. Ilyen átruházás esetén a Viber az Ön adatait kizárólag a hatályos jogszabályoknak megfelelően adja át, és szükség esetén ehhez az Ön hozzájárulását kéri. Az Ön és az említett harmadik fél jogviszonyára továbbra is a jelen Feltételek lesznek irányadóak; ha Ön az átruházással nem ért egyet, be kell szüntetnie a szolgáltatások használatát, törölnie kell Viber-fiókját és el kell távolítania készülékéről az alkalmazást.

Amennyiben Ön a jelen Feltételeket nem angol nyelven olvassa, elfogadja, hogy bármely eltérés esetén az angol nyelvű változat az irányadó.

20. Fogyatékkal élő felhasználók

A Viber elkötelezett amellett, hogy megkönnyítse a szolgáltatások használatát a fogyatékkal élő végfelhasználók számára. Alkalmazásunkban a látássérültek nagyobb betűméretet választhatnak. A fogyatékkal élőket támogató egyéb funkciókkal, illetve megoldásokkal kapcsolatban mobil- vagy más informatikai eszköze operációs rendszerében tájékozódhat.

21. Kapcsolat

A Viber Media S.à r.l., a Luxemburgi Nagyhercegség joga alapján bejegyzett „société à responsabilité limitée”.

Az alábbiak szerint léphet kapcsolatba velünk:

 • Online űrlapon keresztül: https://vb.me/ContactUs.
 • Az alkalmazásban található „kapcsolat” űrlap segítségével.
 • Levélben:
  Viber Media S.à r.l.,
  2, rue du Fossé, L-1536
  Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

 

Hívásszolgáltatások – A Viber Out szolgáltatás különleges feltételei

A jelen Viber Out szolgáltatási feltételek a Viber által kínált Viber Out hívási csomagokra és szolgáltatásokra vonatkoznak. A hívási szolgáltatásokra és csomagokra az A tisztességes használat alapelvei  előírásai érvényesek, és azok személyes, nem kereskedelmi célú felhasználásra szolgálnak. A hívásszolgáltatással való visszaélés a felhasználói fiókjának a felfüggesztését vagy megszüntetését vonhatja maga után.

Viber Out előfizetéssel kapcsolatos tudnivalók

A Viber Out-előfizetések (pl. ismétlődő fizetésen alapuló híváscsomagok) esetén ismétlődő befizetést alkalmazunk. Ez annyit jelent, hogy Ön elfogadja, hogy a díjat megfelelő időközönként az Ön által választott fizetési mód segítségével mindaddig levonjuk, amíg ténylegesen le nem mondja az előfizetését.

A Viber Out hívási csomagokat előfizetéses alapon biztosítjuk, az előfizetés időtartamától vagy az adott készülék típusától függően különböző árakon, illetve fizetési feltételek mellett, a különféle tarifákat ismertető https://account.viber.com/en/ oldalon meghatározottaknak megfelelően. Fenntartjuk a jogot arra, hogy hívási tarifáinkat és Viber Out-előfizetéseinket bármikor módosítsuk vagy megszüntessük. A hívási csomagok díjának csökkentése a korábban megvásárolt és meglévő hívási csomagokat vagy Viber Out-előfizetéseket nem érinti. A fel nem használt percek vagy egyenlegek a következő hónapra nem átvihetők. A Viber Out-előfizetéseink körébe nem tartoznak bele a különleges, emeltdíjas, szolgáltatási és nem földrajzi alapú telefonszámok.

Ön vállalja, hogy engedélyezi az ismétlődő befizetéseket, és hogy a Viber felé a befizetésekre az Ön által elfogadott módon és az Ön által elfogadott időközönként kerül sor mindaddig, amíg Ön vagy a Viber meg nem szünteti a Viber Out-előfizetést. Ha nem kívánja befizetni a következő számla összegét, a számlázás napját megelőzően le kell mondania a Viber Out-előfizetését. A későbbiekben tájékoztatjuk arról, hogy hogyan mondhatja le a Viber Out-előfizetését. Az ismétlődő befizetések engedélyezésével felhatalmazza a Vibert a befizetésre használt eszköz tárolására és az Ön befizetéseinek feldolgozására; bővebbenn: A Viber Hitelesítő adatok tárolására vonatkozó megállapodása . A Viber Out-előfizetési díjat előre számlázzuk ki, és azt egy összegben kell megfizetni az előfizetési időszakok elején.

A Viber Out-előfizetési feltételeket, illetve az előfizetési díjat a Viber bármikor jogosult módosítani; ismétlődő befizetés esetén a díjmódosítást megelőzően legalább 15 nappal e-mailben vagy más megfelelő módon értesítjük Önt. Ha nem fogadja el a díjmódosítást, a módosítás hatályba lépése előtt le kell mondania a Viber Out-előfizetést, és be kell szüntetnie a Viber Out prémium szolgáltatások használatát. Ha az előfizetéséhez fix időtartam és díj kapcsolódik, a díj a teljes fix időtartamra érvényben marad. Hívási tarifáink és előfizetéseink bármely egyéb módosítása külön írásbeli értesítés nélkül azonnal hatályba lép abban az esetben, ha a módosítás kizárólag a felhasználók érdekét szolgálja, illetve ha az kizárólag adminisztratív jellegű és semmiféle hátrányos hatással nem jár a felhasználókra nézve, vagy ha a módosítást közvetlenül törvény vagy jogszabály írja elő. A változások közzétételétől kezdődően lemondhatja előfizetését.

A Viber az egyes csomagokhoz saját belátása szerint eltérő funkciókat vagy szolgáltatásokat kínálhat, az előfizetéseket új funkciókkal bővítheti, illetve módosíthat vagy megszüntethet bármely meglévő funkciót. Fenntartjuk továbbá a jogot arra, hogy az előfizetési díjakat saját belátásunk szerint módosítsuk. Amennyiben Ön a változás időpontjában érvényes előfizetéssel rendelkezik, a módosult díjszabás a következő előfizetési időszakban lép érvénybe; ellenkező esetben Ön azt is választhatja, hogy az előfizetését lemondja, amely esetben az előfizetési díjat időarányosan visszatérítjük.

Előfordulhat, hogy a Viber Out-előfizetése ingyenes próbaidőszakkal (a továbbiakban „ingyenes próbaidőszak”) kezdődik; amikor Ön az ingyenes próbaidőszakra regisztrál, tudomásul veszi és elfogadja, hogy az ingyenes próbaidőszak végén automatikusan átkerül egy ismétlődő befizetéssel járó előfizetési csomagba azt az esetet kivéve, ha az ingyenes próbaidőszak utolsó napját megelőzően felmondja az ingyenes próbaidőszakját és a Viber Out-előfizetését, amely esetben nem terhelik Önt további díjak . Felhívjuk a figyelmét, hogy egy személy csak egy ingyenes próbaidőszakot vehet igénybe. A Viber fenntartja a jogot az ingyenes próbaidőszak bármely időpontban történő egyoldalú módosítására, törlésére, illetve korlátozására.

Amennyiben észleljük, hogy a szolgáltatás használata az Elfogadható felhasználásra vonatkozó irányelvek  rendelkezéseivel ellentétes vagy visszaél a rendszereinkkel, a Viber felmondhatja az Ön Viber Out-csomagját és/vagy eltérő hívási csomagot ajánlhat az Ön számára. Fenntartjuk a jogot arra, hogy hívási tarifáinkat és csomagjainkat vagy a Viber Out-előfizetési díjakat bármikor módosítsuk vagy megszüntessük.

A Viber-egyenleggel kapcsolatos tudnivalók

Viber-felhasználóként ismétlődő díjak vagy egyszeri befizetés formájában Viber-egyenleg vásárolható. Saját Viber-egyenlege felhasználói fiókján keresztül érhető el.

Az ismétlődő díj funkció automatikusan bekapcsol, ha a Viber weboldalán vagy mobilalkalmazásán keresztül Viber-egyenleget vásárol, és a vásárláskor bekapcsolja a pipát a megfelelő jelölőnégyzetben. Minden alkalommal, amikor Viber-egyenlege a Viber által meghatározott mindenkori határérték alá csökken, a rendszer mindig a felhasználói fiók regisztrációja során az Ön által megadott összeggel és fizetési móddal tölti fel a Viber-egyenlegét. Az ismétlődő befizetések engedélyezésével felhatalmazza a Vibert a befizetésre használt eszköz tárolására és az Ön befizetéseinek feldolgozására, bővebben: A Viber Hitelesítő adatok tárolására vonatkozó megállapodása . Az ismétlődő feltöltés funkció a felhasználói fiókjába belépve bármikor kikapcsolható. A különböző pénznemekben meghatározott díjak csak példaként szolgálnak, és az árfolyam-ingadozásokat és eltéréseket nem veszik figyelembe.

A Viber közösségen kívüli vezetékes és mobiltelefonok hívására vonatkozó percdíjakat a https://account.viber.com/en/rates-index oldalon, valamint a Viber alkalmazásban és felhasználói fiókjában találja meg. A hívás 4 óra elteltével megszakad, a további beszélgetéshez a hívást meg kell ismételni. A Viber folyamatosan próbálja percdíjait a lehető legalacsonyabb szinten tartani; ennek ellenére külön értesítés nélkül bármikor módosíthatjuk a telefonhívások díjait; a díjmódosításokat a http://account.viber.com/ oldalon tesszük közzé. Az új díjak a módosított díjak kihirdetését követő hívásokra vonatkoznak. A hívás megkezdése előtt minden esetben ellenőrizze a legújabb díjszabást. Ha az új díjszabást nem fogadja el, ne kezdeményezzen hívást.

A hívások időtartamának számítása másodpercalapon, elszámolása percalapon történik. Minden megkezdett percet a következő egész percre kerekítünk. A hívás végén a töredék eurócenteket a legközelebbi egész centre kerekítjük le- vagy felfelé. Egy 0,034 EUR összegű hívás díját például 0,03 EUR összegre kerekítjük. A hívás közben felmerült költségeket automatikusan levonjuk felhasználói fiókja Viber-egyenlegéből.

Ha hat hónapon belül nem használja fel a Viber-egyenlegét (a Viber rendszergazda által kiosztott Viber-egyenleget is beleértve), az egyenleget befagyasztjuk. Viber-egyenleget úgy tudja reaktiválni, hogy belép a Viber-Out fiókjába, és követi az ott található utasításokat. A felhasználói fiók deaktiválásakor elveszíti a Viber-egyenlegét. Felhasználói fiókját a következők szerint lehet deaktiválni: i) saját maga deaktiválja a fiókot; vagy ii) eltávolítja a Vibert a mobileszközéről, és három hónapon belül nem telepíti újra, vagy iii) tizenkét hónapon keresztül nem jelentkezik be a Viber rendszerébe.

Amennyiben a Viber-egyenleg vásárlásához külső fél szolgáltatását vette igénybe, a vásárlásra az érintett külső fél visszatérítési feltételei is vonatkoznak (a fizetési feltételeket, visszatérítéseket stb. is beleértve).

Japánban élő, illetve japán körzetszámmal (+81) rendelkező felhasználók esetében a megvásárolt Viber-egyenleg a vásárlástól számított 180 napon belül lejár, és nem újraaktiválható.

Segélyhívás

A segélyhívó szolgálatok biztonságos elérése érdekében a Viber mobil alkalmazás bármely háromjegyű hívószám, pl. a 112-es európai segélyhívószám elküldésével a segélyhívást a mobilkészülék beépített tárcsázó programjára és onnan a mobilhálózat-üzemeltetőhöz továbbítja, ahonnan a hívás ingyenesen továbbkerül a kívánt közbiztonsági válaszpontokra.

Technikai támogatás

Amennyiben bármilyen problémát tapasztal a Viber Out szolgáltatással kapcsolatban, a Feltételek 21. pontjában foglaltak szerint vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal, amely ellenőrzi a bejelentést, és a felmerült hibát megpróbálja elhárítani. A mobilhálózatok között továbbított hívásokkal kapcsolatos műszaki tudnivalókat a mobilszolgáltatóval kötött szerződésében találhatja meg.

 

Aktuális Felhasználási feltételek, PDF, A Viber Felhasználási feltételei, 2023. április

Korábbi Felhasználási feltételek, PDF, A Viber Felhasználási feltételei, 2022. március

Korábbi Felhasználási feltételek, PDF, A Viber Felhasználási feltételei, 2018. május

Korábbi Felhasználási feltételek, PDF, A Viber Felhasználási feltételei, 2017. február

Korábbi Felhasználási feltételek, PDF, A Viber Felhasználási feltételei, 2016. szeptember

Korábbi Felhasználási feltételek, PDF verzió A Viber Felhasználási feltételei, 2014. június