Viber Felhasználási feltételek

Köszönjük, hogy a Viber szolgáltatásainak használata révén Ön is a pozitív hullámokat erősíti a világban! Ne lepődjön meg, ha a továbbiakban minden szolgáltatásunkra – a Viber Media S.à r.l által közzétett további alkalmazásokat és a Viber technológiája segítségével biztosított külső szolgáltatásokat is beleértve – együttesen, mint „Szolgáltatásokra” hivatkozunk.

Az alábbiakban ismertetett Felhasználási feltételek (a továbbiakban: „Feltételek”) az Ön és a Viber alapvető jogait és kötelezettségeit tartalmazzák a Szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban. Bár a Feltételek jogi nyelven vannak megfogalmazva (mivel alapvetően jogi szövegről van szó), megpróbáltunk a lehető legközérthetőbben fogalmazni, hogy biztosak lehessünk benne, Ön tudatosan döntött úgy, hogy Szolgáltatásainkat az itt leírt kötelező erejű Feltételeknek megfelelően használja (és ez kötelező erejű megállapodást jelent Ön és a Viber Media S.à r.l. között).

Szolgáltatásaink használata során Ön elfogadja ezeket a Feltételeket, amelyek az Ön jogaival és kötelezettségeivel kapcsolatosak. Ön úgy is dönthet, hogy a Szolgáltatásokat nem kívánja használni, amennyiben nem szeretné alávetni magát ezeknek a Feltételeknek (amelyekbe beletartoznak a következők is: Adatvédelmi szabályzat, Sütikre és nyomkövető technológiákra vonatkozó szabályzat, DMCA Szabályzat és a szabályzatokat tartalmazó oldalunkon található további szabályok, amelyek a jelen Szabályzat szerves részét képezik).

A SEGÉLYHÍVÓ SZOLGÁLTATÁSOK VIBEREN NEM ELÉRHETŐK: A Viber nem helyettesíti mobil- vagy vezetékes telefonját, és segélyhívások kezdeményezését nem teszi lehetővé. Ha szükség esetén segélyhívásokat szeretne indítani, alternatív kommunikációs eszközökről kell gondoskodnia.

Szolgáltatásaink egyes funkcióinak használata további feltételekhez köthető, amelyeket a funkciók használata előtt el kell olvasnia. Ezek a feltételek a jelen Feltételekkel együtt érvényesek. Ön tudomásul veszi, hogy a szokásos mobiltelefon-szolgáltatáshoz hasonlóan bárki, aki az Ön telefonszámát ismeri, felhívhatja Önt vagy üzeneteket küldhet Önnek a Szolgáltatásainkon keresztül, és hogy bárki, akinek Ön üzenetet küld, az Ön üzenetének tartalmát saját belátása szerint felhasználhatja.

1. Jogképesség; Gyermekek és kiskorúak. Ha a saját országa törvényei értelmében Ön kiskorúnak minősül, és ezért nem köthet kötelező érvényű megállapodást, csak akkor használja a Szolgáltatásunkat, ha Ön független kiskorú, vagy a szülője, gondviselője a Szolgáltatás használatához hozzájárult. Kizárólag abban az esetben használhatja Szolgáltatásunkat, ha képes a jelen Feltételeket teljes mértékben felfogni, azokat elfogadni és betartani. Szolgáltatásaink használatát 13 év alatti gyermekek számára nem ajánljuk: ha Ön a 13. életévét még nem töltötte be, kérjük, várjon, amíg el nem éri a 13 éves életkort.

 

2. A Feltételek módosítása. Folyamatosan azon dolgozunk, hogy Szolgáltatásainkat további szolgáltatásokkal egészítsük ki, és ennek, illetve az alkalmazandó jogszabályok esetleges változásainak köszönhetően előfordulhat, hogy a Feltételeket időről időre felülvizsgáljuk és átdolgozva újra kiadjuk. Ön beleegyezik és elfogadja, hogy a jelen Feltételek módosításáról a Szolgáltatásokra vonatkozó módosított Feltételek közzététele révén értesül. A hatályos Feltételek áttekintéséhez rendszeresen látogasson el erre az oldalra. Ha a módosított Feltételeket nem fogadja el, kérjük, a továbbiakban ne használja Szolgáltatásainkat, és/vagy szüntesse meg a felhasználói fiókját. Bármely Szolgáltatásunk további használata a módosítások elfogadásának minősül.

 

3. A Szolgáltatás használata érdekében pontos információkat kell megadnia. A Viber Szolgáltatáshoz, illetve a Viber Szolgáltatás egyes funkcióihoz való hozzáféréshez a regisztráció során tényleges és hiánytalan adatokat kell megadnia, beleértve a tényleges életkorát. Ha Viber úgy ítéli meg, hogy helytelen, pontatlan vagy hiányos adatokat adott meg, megakadályozhatja, hogy Ön hozzáférjen a Szolgáltatásainkhoz vagy azok erőforrásaihoz, és megszüntetheti vagy felfüggesztheti az Ön felhasználói fiókját.

 

4. Online adatvédelmi tájékoztató. A Viber számára fontos az Ön személyes adatainak védelme. Személyes adatainak hatékonyabb védelme érdekében tájékoztatókat biztosítunk, amelyekben tájékoztatjuk, hogyan kezeljük a személyes információkat, és hogy Önnek milyen lehetőségei vannak személyes információi a Szolgáltatásainkon történő összegyűjtésével és felhasználásával kapcsolatban. Kattintson ide Adatvédelmi szabályzatunk megtekintéséhez. Amennyiben Ön az Európai Gazdasági Térség polgára, itt tájékozódhat arról, hogy ún. érintettként miként gyakorolhatja a jogait.

 

5. Védjegyek és szerzői jogok. A Szolgáltatásainkon található Szolgáltatásaink és anyagaink (a továbbiakban: „Anyagok”) szerzői jogok, szabadalmak, az üzleti titkokra vonatkozó előírások vagy egyéb tulajdonosi jogok (a továbbiakban: „Szerzői Jogok”) oltalma alatt állnak. A Szolgáltatásainkon található egyes karakterek, logók és más képek a Viber vagy más személyek tulajdonában lévő bejegyzett vagy bejegyzetlen védjegyként, kereskedelmi névként és/vagy szolgáltatási védjegyként (a továbbiakban: „Védjegyek”) is oltalom alatt állnak. Az Anyag és a Szolgáltatás tulajdonjoga, szerzői joga és egyéb szellemi tulajdonjogai a Viber vagy a licenctulajdonosok birtokában vannak; Szolgáltatásaink használata révén Ön nem szerez tulajdonjogot a Szolgáltatást, illetve az azon található Anyagokat illetően. A Viber tiszteletben tartja más személyek szellemi tulajdonjogát, és arra kéri Szolgáltatásaink felhasználóit, hogy hasonlóképpen járjanak el.

 

6. A Viber anyagainak felhasználása. A Viber Szolgáltatása és az azon megjelenő Anyagok és egyéb tartalmak használatának joga a jelen Feltételek betartásának függvénye. Ön az Anyagot vagy a Szolgáltatásainkon található egyéb tartalmakat nem módosíthatja, és azokat a jelen Feltételekben nem engedélyezett célra nem használhatja fel. Az ilyen jellegű felhasználás ellentétes a jelen Feltételekben foglaltakkal, és a Szerzői jogok és/vagy a törvény által védett Védjegyek megsértését jelenti.
A Szolgáltatásainkon megjelenő Anyagokhoz és egyéb tartalmakhoz Ön nem kereskedelmi célú, személyes vagy szórakoztatási céllal a tulajdonában vagy birtokában lévő bármely számítógépen, tableten, okosórán vagy hordozható eszközön hozzáférhet és azokat megjelenítheti. Tilos az ezen a Szolgáltatáson megjelenő Anyagokat és bármely más tartalmat a Viber kifejezetten erre vonatkozó engedélye nélkül, bármely módon lemásolni, sokszorosítani, újra kiadni, feltölteni, elküldeni, továbbítani, terjeszteni vagy bármely módon felhasználni. Tilos továbbá a jelen Szolgáltatásban található bármely szoftverben használt kód visszafejtése, szétszerelése vagy egyéb módon olvasható formába történő redukálása azzal a céllal, hogy a szoftver felépítését megvizsgálják és/vagy (részben vagy egészben) az adott szoftveren alapuló más termékeket sokszorosítsanak vagy hozzanak létre. Tilos az Anyagot és/vagy a Szolgáltatásokat bérbe vagy lízingbe adni, kölcsönadni, értékesíteni, továbbforgalmazni vagy továbbengedélyezni.

 

7.Hívásszolgáltatások; Prémium szolgáltatások. Szolgáltatásunk részeként felajánljuk, hogy Szolgáltatásunkon keresztül a Vibert használó ismerőseit ingyenesen hívhatja (a szolgáltatást a rendelkezésére álló adatforgalom terhére használhatja, kivéve, ha a hívás wi-fin keresztül történik). A Viber által kínált lehetőségek közé tartozik továbbá, hogy prémium „Viber Out” felhasználóként a világ bármely részén tartózkodó nem Viber-felhasználókat is felhívhat (vezetékes és mobiltelefonon) az alábbi tarifák szerint: https://account.viber.com/en/rates-index.

Ön engedélyezi továbbá, hogy az ismerősei vagy az Ön számát hívó más személyek által a Viber hálózatán kívülről kezdeményezett egyes bejövő hívásokat az Engedélyezett Alkalmazáson keresztül Ön a mobilkészülékén vagy asztali számítógépén fogadja (a továbbiakban: „Viber In”). A „Viber In” szolgáltatás az Ön számára ingyenes. Az alkalmazás beállításainak módosításával Ön ezt a szolgáltatást bármikor kikapcsolhatja.

8. A Viber Out szolgáltatás és egyéb termékek vagy funkciók díjai.

8.1 Nem Viber telefonszámok és emeltdíjas számok hívása Viber kredit felhasználásával: 

8.1.1 A Viber közösségen kívüli vezetékes és mobiltelefonok hívására vonatkozó percdíjakat a http://account.viber.com/ oldalon találja meg. A hívás 4 óra elteltével megszakad, a további beszélgetéshez a hívást meg kell ismételni.

8.1.2 A Viber külön értesítés nélkül bármikor módosíthatja a telefonhívások díjait; a módosított díjakat a http://account.viber.com/ oldalon tesszük közzé. Az új díjak a módosított díjak kihirdetését követő hívásokra vonatkoznak. A hívás megkezdése előtt minden esetben ellenőrizze a legújabb díjszabást. Ha az új díjszabást nem fogadja el, ne kezdeményezzen hívást.

8.1.3 A hívásokat perc alapon számoljuk el. Minden megkezdett percet a következő egész percre kerekítünk. A hívás végén a töredék eurócenteket a legközelebbi egész centre kerekítjük le- vagy felfelé. Egy 0,034 EUR összegű hívás díját például 0,03 EUR összegre kerekítjük. A hívás közben felmerült költségeket automatikusan levonjuk felhasználói fiókja Viber kreditegyenlegéből.

8.1.4 A Viber Out szolgáltatás használata a Tisztességes felhasználás szabályainak a függvénye.

 

8.2 Előfizetések/Hívási tarifák. A Viber költségtakarékos hívási tarifákat kínál, amelyek rögzített díjakat határoznak meg az egyes területekre és időszakra vonatkozóan. Folyamatos hívási tarifákat is kínálunk, amelyek időszakonként meghosszabbodnak és tulajdonképpen előfizetésként működnek. Hívási tarifáink – a korlátozás nélküli tarifákat is beleértve – kizárólag a személyes felhasználást szolgálják, és a csalások és visszaélések megelőzése érdekében azokra a Tisztességes felhasználás szabályai vonatkoznak. A tarifák körébe nem tartoznak bele a különleges, emeltdíjas, szolgáltatási és nem földrajzi alapú telefonszámok. Amennyiben észleljük, hogy a Szolgáltatás használata a Tisztességes felhasználás szabályaival ellentétes, az Ön előfizetését felmondhatjuk és/vagy eltérő hívási tarifát ajánlhatunk az Ön számára. Fenntartjuk a jogot arra, hogy hívási tarifáinkat és előfizetéseinket bármikor módosítsuk vagy megszüntessük. A több funkciót tartalmazó Előfizetések esetén értesítjük, ha az Előfizetésben szereplő terméktípusok módosultak, amely esetben Ön jogosult az előfizetését lemondani. A fel nem használt percek vagy kreditek a következő hónapra nem átvihetők.

 

8.3 Matrica-előfizetés. A Viber egyes országokban fix áron kínál digitális matrica-előfizetéseket, vagyis a Felhasználók az előfizetési időszakban ingyenesen tölthetik le az egyébként fizetős matricákat. Digitális matricáink szerzői jogi oltalom alatt állnak, és kizárólag személyes célra használhatók. Digitális matricáinkat felhasználóink a csalás és visszaélés megelőzése érdekében kizárólag a Tisztességes felhasználási szabályoknak megfelelően használhatják. Fenntartjuk a jogot arra, hogy a matrica-előfizetéseket bármikor módosítsuk vagy megszüntessük. Az előfizetésből bármikor eltávolíthatunk továbbá bármely matrica-csomagot. A több funkciót (pl. matricákat és egyéb szolgáltatásokat) tartalmazó Előfizetések esetén értesítjük, ha az Előfizetésben szereplő terméktípusok módosultak, amely esetben Ön jogosult az előfizetését lemondani. Fenntartjuk a jogot arra, hogy az előfizetés lemondását vagy lejártát követően korlátozzuk az előfizetés keretében letöltött matrica-csomagokhoz való hozzáférést. Fizetési szabályzatunkban kifejtjük, hogy az előfizetési díjak befizetésével kapcsolatos feltételeket, beleértve, hogy a befizetéseket a mobiltelefon-számlán keresztül kell-e teljesíteni.

 

8.4 A Vibertől történő vásárlás befejezése előtt visszaigazolást kap az egyéb Viber termékek és funkciók díjáról. A Viber a termékek árát külön értesítés nélkül bármikor módosíthatja. Ön az adott termék következő megvásárlásának befejezése előtt eldöntheti, hogy a módosított árat elfogadja-e. Az új ár a módosított ár kihirdetését követő vásárlásokra érvényesek.

 

8.5 A Viber saját belátása szerint az általa meghatározott próbaidőszak során időről időre ingyenesen kínálhat bizonyos termékeket vagy funkciókat. A Viber mindazonáltal fenntartja a jogot arra, hogy (a szokásos) díjat számítsa fel ezekért a termékekért abban az esetben, ha úgy ítéli meg, hogy Ön az ajánlattal visszaél, például a tartózkodási helye meghatározását megakadályozó szolgáltatást, proxy szervert vagy más eszközt vagy IP-címet használ.

 

8.6 A Viber a Viber kredit vásárlásakor vagy felhasználásakor az érintett országban (az alkalmazandó adószabályok szerint) hatályos adókulcs alkalmazásával ÁFA vagy más közvetett adókat is felszámíthat.

 

8.7 Amikor a Szolgáltatást mobilalkalmazásokon használja, a mobilszolgáltatónál előfizetett adatcsomagban található adatforgalom egy részét is felhasználja. Amikor külföldön tartózkodik, ennek a költsége a szokásosnál minden esetben jóval magasabb költségeket eredményezhet; továbbá Ön a felelős azért, hogy a díjakról tájékozódjon, és meg kell fizetnie a mobilszolgáltató által felszámított barangolási és egyéb díjakat.

 

9. Befizetés és visszatérítés. A befizetésekkel, kreditekkel és visszatérítésekkel kapcsolatos információk a Viber Fizetési szabályzatában találhatók.

 

9.1 A Viber által biztosított bármely fizetési mód segítségével időről időre krediteket (a továbbiakban: „Viber kredit”) vásárolhat. Az Ön által vásárolt Viber krediteket a vásárláskor adja hozzá a rendszer a felhasználói fiókjához. Viber kredit rendelését [e-mailben] visszaigazoljuk. Külső felek szolgáltatásait használjuk befizetései feldolgozásához; ezeket a szolgáltatókat kötelezzük rá, hogy hozzák meg a megfelelő szervezési és technikai intézkedéseket az Ön személyes adatai és forgalmi adatai védelme, valamint a hatályos jogszabályok betartása érdekében. Kérjük, hogy banki vagy pénzforgalmi adatai megadása előtt tekintse át a szóban forgó külső felek felhasználási feltételeit és adatvédelmi szabályzatát. Elfogadja, hogy a Viber nem garantálja, hogy a Szolgáltatáson kínált és Ön által megvásárolt bármely funkció vagy termék a jövőben is elérhető marad. Az Ön által használt fizetési módot és a számlázási adatait a http://account.viber.com/ címen található Viber fiókjába belépve tudja módosítani. Tudomásul veszi, hogy a Viber felhasználhatja a számlavezető bankja vagy az érintett fizetési rendszer által biztosított, az Ön által választott fizetési módra vonatkozó információkat. Ha külföldi fizetőeszközben fizet, elfogadja, hogy a ténylegesen jóváírt összeg a külső pénzforgalmi szolgáltatók devizaváltási szabályaitól függően változhat; ezeket a szabályokat az adott weboldalon vagy a tényleges vásárlás helyén találja meg.

 

9.2 Ha hat hónapon belül nem használja fel a Viber kreditjeit (a Viber rendszergazda által kiosztott Viber krediteket is beleértve), a kreditjeit befagyasztjuk. Viber kreditjeit úgy tudja reaktiválni, hogy a viber.com oldalon belép a Viber Out fiókjába, és követi az ott található utasításokat. Ha deaktiválja Viber fiókját, elveszíti a Viber kreditjeit. A Viber fiókot a következő módszerekkel lehet deaktiválni: i) Saját maga deaktiválja a fiókot. ii) Eltávolítja a Vibert a mobil eszközéről, és három hónapon belül nem telepíti újra iii) tizenkét hónapon keresztül nem jelentkezik be a Viber rendszerébe.
Japán telefonszámok (+81) esetében a Viber kredit a vásárlástól számított 180 napon belül lejár, és nem lehet újraaktiválni.

 

9.3 A Viber kreditek egyelőre kizárólag kimenő Viber hívásokhoz használhatók.

 

9.4 Automatikusan ismétlődő díjak. Az ismétlődő díj funkció automatikusan bekapcsol, ha a Viber weboldalon Viber kreditet vásárol, kivéve, ha a vásárláskor eltávolítja a pipát a megfelelő jelölőnégyzetből. Minden alkalommal, amikor Viber egyenlege a Viber által meghatározott mindenkori határérték alá csökken, a rendszer mindig a fiók regisztrációja során az Ön által megadott összeggel és fizetési móddal tölti fel a Viber kreditegyenlegét. Az ismétlődő feltöltés funkció a felhasználói fiókjába belépve bármikor kikapcsolható. A különböző pénznemekben meghatározott díjak csak példaként szolgálnak, és az árfolyam-ingadozásokat és eltéréseket nem veszik figyelembe.

 

9.5 Az előfizetések (pl. ismétlődő hívási programok) esetén ismétlődő befizetést alkalmazunk. Ez annyit jelent, hogy Ön elfogadja, hogy a díjat megfelelő időközönként az Ön által választott fizetési mód segítségével mindaddig levonjuk, amíg ténylegesen le nem mondja az előfizetését.

 

9.6 Az árképzéssel vagy a paraméterekkel kapcsolatos bármilyen hiba esetén a Viber saját belátása szerint elutasíthatja vagy törölheti a megrendelést. Ha a rendelés törlését megelőzően megterheltük a hitelkártyáját vagy bankszámláját, a díj összegét a fiókjában jóváírjuk. További kiegészítő feltételek is alkalmazhatók.

 

10. Visszatérítések.

 

10.1 A törvény által előírt kivételektől eltekintve minden vásárlás végleges, és azok összege vissza nem téríthető. Ha a Viber Ön szerint tévedésből számított fel valamilyen költséget, ezt a díj felmerülésétől számított 90 napon belül kell jelentenie a Viber felé. 90 napnál régebbi díjak után nem jár visszatérítés. Ha bármilyen digitális tartalmat vásárol a Vibertől, a vásárlástól való elálláshoz vagy a vásárlás lemondásához fűződő jogai az Ön által megrendelt digitális tartalom leszállítását követően megszűnnek, és a továbbiakban nem jogosult visszatérítésre, kivéve, ha úgy ítéli meg, hogy a Viber tévedésből számította fel az érintett költséget. Amennyiben a Viber Out kredit vásárlásához külső fél szolgáltatását vette igénybe, a vásárlásra az érintett külső fél visszatérítési feltételei is vonatkoznak (a fizetési feltételeket, visszatérítéseket stb. is beleértve).

 

10.2 A Viber fenntartja a jogot a visszatérítési igény elutasítására, ha jó okkal úgy ítéli meg vagy feltételezi, hogy Ön i) tisztességtelen módon próbált meg visszaélni a visszatérítési lehetőséggel, például ugyanazt a terméket vagy szolgáltatást illetően több visszatérítési igényt nyújt be; ii) megszegte a jelen Engedélyben foglalt feltételeket; iii) bármely termékünket tisztességtelen módon használja, vagy egy harmadik fél tisztességtelen módon használja az Ön felhasználói fiókját; vagy iv) a kreditet külső szolgáltatón keresztül vásárolta, és az érintett külső fél feltételei nem teszik lehetővé a visszatérítést. Ezek a visszatérítési szabályok a követelése érvényesítésére vonatkozó, jogszabályban biztosított jogait nem érintik.

 

11. Nyilvános tartalmak. A közösségekben, csatornákban, chatbotokban, nyilvános csevegésben, komment oldalakon, közösségi csevegésben vagy a szolgáltatásban található más fórumokon (a továbbiakban: „Fórumok”) található vagy kifejtett anyagok, információk és vélemények nem feltétlenül a Viber-csoport vagy a tartalomszolgáltatók anyagai, információi vagy véleményei. A Viber nem vállal felelősséget a fórumok figyelemmel kíséréséért vagy ellenőrzéséért, és nem felelős a Fórumok tartalmáért. A Viber saját belátása szerint bármikor bármilyen tartalmat külön értesítés és bármely felelősség nélkül eltávolíthat vagy módosíthat. A Felhasználók a Fórumok saját kockázatukra használják, és a Fórumok használatára a felelősséget kizáró vagy korlátozó fenti nyilatkozatok vonatkoznak.

 

12. Felhasználói tartalmak.

 

Azt szeretnénk, ha a szolgáltatásunk segítségével pozitív gondolatokat osztana meg a világgal! Hogy ezt megtehesse, különféle funkciókat és lehetőségeket kínálunk. Mivel azonban védeni szeretnénk Önt és a többi Felhasználót, és azt szeretnénk, hogy kizárólag pozitív élményben legyen részük, minden esetben fenntartjuk a jogot (ugyanakkor nem vállalunk kötelezettséget) arra, hogy bármely Felhasználói tartalmat eltávolítsunk vagy annak a Szolgáltatáson való terjesztését elutasítsuk, bármely felhasználót felfüggesszünk vagy kizárjunk, valamint hogy a Viber Nyilvános csevegések résztvevőit minden további felelősség nélkül blokkoljuk, beleértve azokat az eseteket, amikor a Felhasználói tartalom a Viber megítélése szerint a jelen Feltételekbe ütközik, beleértve a jelen Házirendet, a Botra, Közösségre, VAP-ra vonatkozó feltételeket és iránymutatásokat vagy bármely más feltételt, illetve azt bármely más ok miatt kifogásolhatónak ítéljük. Fenntartjuk továbbá a jogot, hogy válaszoljunk a Viber Alkalmazáson keresztül benyújtott felhasználói támogatási kérelmekre vagy bejelentésekre, valamint hogy megvédjük a Viber, a Viber-felhasználók és a nagyközönség jogait, tulajdonát és biztonságát.

, a Nyilvános fiókra, Nyilvános csevegésre, Botra, Közösségre, VAP-ra vonatkozó feltételeket és iránymutatásokat vagy bármely más feltételt, illetve azt bármely más ok miatt kifogásolhatónak ítéljük. Fenntartjuk továbbá a jogot, hogy válaszoljunk a Viber Alkalmazáson keresztül benyújtott felhasználói támogatási kérelmekre vagy bejelentésekre, valamint hogy megvédjük a Viber, a Viber-felhasználók és a nagyközönség jogait, tulajdonát és biztonságát.

(a) Nyilvános csevegés: A Szolgáltatás segítségével a felhasználók követni tudják a Szolgáltatáson zajló Nyilvános csevegéseket. A Nyilvános csevegések a csevegésben résztvevő csoportok tagjai között zajló beszélgetések, akiknek valamilyen közös érdeklődési köre van, és akik egymás között a Viberen csevegnek; bármely Viber-felhasználó, aki követni kívánja a Nyilvános csevegést (a továbbiakban: „Nyilvános Viber csevegés”), a csevegést nyilvánosan megtekintheti. Mivel előfordulhat, hogy a Nyilvános csevegés tartalma gyermekek számára nem megfelelő, a Nyilvános csevegést megtekintő, követő vagy abban részt vevő személyek minimális életkora 13 év. Kérjük, tekintse át a Nyilvános fiókra, Nyilvános csevegésre, Botra, Közösségre, illetve VAP-ra vonatkozó feltételeket és iránymutatásokat és a Tartalomra vonatkozó iránymutatásokat (amelyek a Jelen Feltételek részét képezik), ha többet szeretne megtudni arról, mi nem megengedett a Nyilvános Viber csevegés funkcióban, és hogy a funkció használatára milyen feltételek vonatkoznak. Ha a csevegést bármely ok miatt nem megfelelőnek találja, bármikor kiléphet a csevegésből.

A Viber nem vállal kötelezettséget a Nyilvános csevegések vagy más Fórumok ellenőrzésére, valamint nem vállal felelősséget a Nyilvános csevegéseken és más Fórumokon elhelyezett tartalmakért.

 

(b) Kommentek: Ha a nyilvános Fórumainkat használja, az Ön által megosztott tartalmak nyilvánosak, tehát azokat a Viberen és máshol bárki megtekintheti és kapcsolatba hozhatja Önnel. A Viber az Ön által megosztott tartalmakat is felhasználja az általa kínált tartalom fejlesztésére. Amikor Ön bármely felhasználói tartalmat posztol vagy feltölt a Viberre, Ön kifejezetten nem kizárólagos, átruházható, továbbengedélyezhető, jogdíjmentes, az egész világra szóló engedélyt ad a Viber részére az Ön által a Szolgáltatásunkon vagy azzal kapcsolatban nyilvánosan megosztott tartalommal kapcsolatos bármely szellemi tulajdonjog felhasználására. Ez az Engedély akkor veszti hatályát, amikor Ön az adott tartalmat vagy a saját felhasználói fiókját törli, kivéve azt az esetet, ha a tartalmat megtekintett felhasználók az adott tartalmat korábban elmentették. A törölt tartalmakat a rendszer biztonsági másolat formájában (mások számára nem elérhető módon) korlátozott ideig megőrzi.

 

13. Az Ön által feltöltött felhasználói tartalmak felhasználása a Viber részéről. A Viber figyelembe vesz mindent, amit Ön a Viber rendelkezésére bocsát – beleértve az Ön által küldött visszajelzéseket, ötleteket vagy javaslatokat – és/vagy amivel Ön ehhez a Szolgáltatáshoz hozzájárul, az Ön számára minden kötelezettségtől (a fizetési kötelezettségeket is beleértve) mentesen. A Viber semmilyen körülmények között sem fizet Önnek az Ön ötletei vagy az Ön által feltöltött tartalmak felhasználásáért.

 

14. Jogsértéssel kapcsolatos igények. Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy a Szolgáltatáson hozzáférhető bármely anyag az Ön szerzői jogait sérti, kérheti a szóban forgó anyag eltávolítását (vagy az azokhoz való hozzáférést); ehhez fel kell vennie a kapcsolatot szerzői jogi képviselőnkkel. Kérjük, lépjen be a DMCA értesítési oldalra, és tekintse meg a DMCA értesítési iránymutatásokat és eljárásokat – Viber DMCA Szabályzat

 

15. Az Ön felelőssége a Viber használatáért. Ön a Viber Szolgáltatását és az azon megjelenő tartalmakat kizárólag törvényes célokra és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően használhatja; büntetőjogi és/vagy polgári jogi felelősség terhe mellett tilos a Szolgáltatáson bármely jogellenes anyagot tárolni, terjeszteni vagy továbbadni. Ön elfogadja, hogy amennyiben egy harmadik fél állítása szerint az Ön által a Viber Szolgáltatására feltöltött bármely anyag felhasználása jogszerűtlen, a jogszerűség bizonyítása Önt terheli. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen Szolgáltatáson nyilvánosan közzétett vagy bizalmasan megküldött minden anyag megosztása a tartalmat megosztó személy kizárólagos felelőssége, azért a Viber nem felelős, és hogy személyesen Ön a felelős az ezen a Szolgáltatáson Ön által feltöltött, nyilvánosan megosztott vagy egyéb formában elküldött minden tartalomért.

 

16. Visszaélés a rendszerrel; Tömeges üzenetküldés. Ön minden korlátozás nélkül elfogadja, hogy nem küld és nem hoz létre ún. „levélbombát” (azaz nem küldi el valamely üzenet másolatát nagyszámú felhasználónak, illetve nem küld nagyméretű vagy nagyszámú fájlt vagy üzenetet egyetlen felhasználónak ártó szándékkal), és nem küld „spam” üzeneteket (azaz nem küld kéretlen üzeneteket üzleti vagy egyéb célokból), és ilyen üzenetekre nem válaszol. Ön vállalja továbbá, hogy a Viber írásos engedélye nélkül nem folytat ún. „tömeges üzenetküldést” (azaz nem küld üzleti vagy egyéb kereskedelmi célú üzeneteket), és nem végez semmilyen más tevékenységet, amely negatív hatással lehet a jelen Szolgáltatás működésére vagy a Szolgáltatás zavartalan használatára, beleértve rosszindulatú szoftverek elhelyezését a Szolgáltatáson.
Tilos a Szolgáltatáson található bármely erőforrás vagy bármely erőforráshoz való hozzáférés másolása, értékesítése, viszonteladása vagy bármely módon történő hasznosítása.

 

17. A Felhasználói fiókok biztonsága. Ha egy jelszó kiválasztásával és a neve megadásával felhasználói fiókot hoz létre, a felhasználói fiókja nevében végzett valamennyi tevékenységért Ön a felelős. Ön elfogadja, hogy haladéktalanul értesíti a Vibert felhasználói fiókja bármely jogosulatlan használatáról vagy a felhasználói fiókját – a jelszavát is beleértve – érintő bármely biztonsági incidensről. A Viber nem vállal felelősséget az Ön felhasználói fiókját – az Ön tudtával vagy tudta nélkül – használó személy által okozott esetleges károkért. A fentieken túl Ön a felhasználói fiókját használó személy tevékenysége következtében a Viber vagy más személy részéről elszenvedett károkért is felelősségre vonható. A Viber jogosult az Ön felhasználói fiókját és jelszavát ellenőrizni, és a saját belátása szerint kérheti a jelszó módosítását. Ha az Ön felhasználóneve és jelszava a Viber megítélése szerint nem biztonságos, a Viber jogosult azok megváltoztatását kérni és/vagy a felhasználói fiókot megszüntetni.

 

18. A biztonsági rendszerek megsértése. Tilos a jelen Szolgáltatással kapcsolatban nyújtott bármely szolgáltatást vagy funkciót a biztonság veszélyeztetésére vagy a rendszererőforrások és/vagy felhasználói fiókok illetéktelen módosítására használni. Szigorúan tilos a biztonságot veszélyeztető eszközök (pl. jelszófejtő programok, programfeltörésre használt eszközök, rosszindulatú szoftverek vagy hálózatfejtő eszközök) használata vagy terjesztése. Ha Ön részt vesz a rendszer biztonságát érintő bármely incidensben, a Viber fenntartja a jogot, hogy az Ön adatait más webhelyek rendszergazdái és a bűnüldöző és/vagy állami szervek számára elérhetővé tegye, hogy segítséget nyújtson számukra a biztonsági incidensek elhárításában.

 

19. Megszűnés. A Viber arra törekszik, hogy Ön folyamatosan használni tudja a Szolgáltatást, ugyanakkor a kapcsolatunkat bármikor jogunkban áll megszüntetni. Ha az ingyenes Szolgáltatásunkat használja, bármikor egyszerűen abbahagyhatja a Szolgáltatás használatát. Amennyiben (a fentieknek megfelelően) regisztrált a „Viber Out” szolgáltatásra, kérheti, hogy a Viber törölje a fiókját, amely esetben a Vibernek be kell tartania a törlésre vonatkozó szabályokat. Amennyiben a törvény ezt lehetővé teszi, a Viber jogosult az Ön a Szolgáltatásunkkal kapcsolatos jogait külön értesítés nélkül megszüntetni.

 

20. A Viber nem vállal jótállást. Bár folyamatosan azon dolgozunk, hogy a Szolgáltatásunk hibák és megszakítások nélkül üzemeljen, nem tudjuk megígérni, hogy minden esetben megvalósítjuk ezt a célkitűzést. Ön a saját kockázatára használja a Szolgáltatást. A Viber által nyújtott szóbeli vagy írásbeli információk vagy tanácsok semmilyen értelemben sem minősülnek jótállásnak. A Viber a szolgáltatást, illetve a webhelyen található valamennyi anyagot, információt, szoftvert, funkciót, szolgáltatást és egyéb tartalmat azok „jelen állapotában”, „az adott körülményeknek megfelelően”, mindenfajta kimondott vagy hallgatólagos jótállás nélkül biztosítja. Az alkalmazandó jog szerint megengedett mértékig a Viber, annak anyavállalata, a Rakuten, valamint a Viber leányvállalatai vagy társult vállalatai (a továbbiakban: „Viber csoport”) kizárnak minden kimondott vagy hallgatólagos jótállást, beleértve többek között a forgalomképességre, a rendeltetésnek való megfelelésre és a jogsértés hiányára vonatkozó hallgatólagos jótállást is. A Viber csoport nem garantálja, hogy a szolgáltatáson vagy a szolgáltatás segítségével elérhető funkciókban nem következhet be hiba vagy szolgáltatáskiesés, hogy a hibákat kijavítják, illetve hogy a szolgáltatásban vagy a szolgáltatást biztosító szervereken nem fordulhatnak elő vírusok vagy más káros elemek. A Viber csoport nem vállal garanciát vagy bármilyen kötelezettséget a szolgáltatáson vagy a szolgáltatáshoz kapcsolódó bármely weboldalon található anyagok, információk, szoftverek, funkciók, szolgáltatások vagy egyéb tartalom felhasználásáért vagy a felhasználás eredményeiért azok helyességét, pontosságát, megbízhatóságát vagy egyéb jellemzőit illetően. A Viber csoport nem vállal garanciát arra, hogy a szolgáltatáson található anyagok, információk, szoftverek, eszközök, szolgáltatások vagy egyéb tartalmak az Ön által történő használata nem sérti mások jogait; a Viber csoport továbbá nem vállal semmiféle felelősséget az említett anyagokban, információkban, szoftverekben, funkciókban, szolgáltatásokban vagy a szolgáltatáson vagy bármely más weboldalon elhelyezett más tartalomban előforduló hibás vagy hiányos adatokért. Amennyiben az alkalmazandó jog nem teszi lehetővé a szóban forgó beleértett garanciák részben vagy egészben történő kizárását, a felelősségkizárás Önre csak az alkalmazandó jog által megengedett mértékben vonatkozik.
Amennyiben Ön a szolgáltatás egyesült királyságbéli vagy luxemburgi verzióját használja, a jelen megállapodás rendelkezései nem zárják zárja ki és nem korlátozzák a szerződő felek, illetve azok megbízottjai, ügynökei vagy alkalmazottai gondatlanságából eredő halál vagy személyi sérülés miatti felelősséget.

 

21. Felelősség korlátozása. A Viber csoport semmiféle – szerződésen alapuló vagy szerződésen kívüli (a gondatlanság miatti felelősséget is beleértve), szigorú felelősségen vagy egyéb okon alapuló – felelősséget sem vállal bármely (közvetlen, közvetett, büntető jellegű, tényleges, következményes, járulékos, különleges vagy bármely más jellegű) kárért vagy veszteségért, amely a szolgáltatás vagy bármely más webhely, alkalmazás vagy szolgáltatás, vagy az ezeken található anyagok, információk, szoftverek, funkciók, szolgáltatások, vagy más tartalom használatából vagy használatra való alkalmatlanságából ered – a felelősség állítólagos jogalapjától függetlenül, még abban az esetben is, ha a Viber csoport valamely tagját a szóban forgó kár vagy veszteség lehetőségéről előzetesen tájékoztatták. Ön mindenfajta korlátozás nélkül vállalja, hogy az említett kár vagy veszteség esetén Ön (és nem a Viber csoport bármely tagja) viseli a szervizeléssel vagy javítással kapcsolatban felmerülő összes költséget. Ha az alkalmazandó jog az Ön esetében nem teszi lehetővé a fenti felelősségkorlátozás részben vagy egészben való alkalmazását, a felelőség korlátozása Önre kizárólag az alkalmazandó jog által megengedett mértékben érvényes. A Viber az Ön felé fennálló teljes kártérítési felelőssége semmiképpen sem haladhatja meg az ötven (50) dollárt (kivéve a hatályos törvények értelmében személyi sérüléssel járó esetekben előírt kártérítést). A fenti korlátozások abban az esetben is alkalmazandók, ha az említett jogorvoslat alapvető célja nem teljesül.

 

22. Kártérítés. Ön vállalja, hogy kártalanítja a Viber csoportot minden követeléssel, igénnyel, kötelezettséggel, költségtől vagy kiadással szemben (a méltányos ügyvédi díjakat is beleértve), amelyek a jelen Feltételek megszegéséből erednek, beleértve bármely fenti rendelkezés, nyilatkozat és garancia megsértését azzal kapcsolatban, hogy Ön bármely tartalmat elhelyezett vagy elküldött a Viber szervereire, és/vagy amelyek az Ön felhasználói fiókjának bármely használatával kapcsolatban merültek fel.

 

23. Mentesítés. Ha Önnek egy vagy több felhasználóval (például játékfejlesztőkkel és/vagy kereskedőkkel) bármilyen vitája keletkezik, mentesíti a Viber csoportot (a szóban forgó vitával bármilyen módon kapcsolatos, bármely jellegű, tényleges és következményes, ismert és ismeretlen) követelések, igények, kötelezettségek, költségek, kiadások és károk miatti felelősség alól. Azzal, hogy a mentesítést vállalja, Ön a hatályos jogszabályok által megengedett mértékben kifejezetten lemond mindazon (törvényi vagy egyéb) védelemről, amely a mentesítés hatályát egyébként korlátozná, és a lehetséges jogi védelem így kizárólag azokra a követelésekre terjed ki, az Ön tudomása vagy megítélése szerint a mentesítéshez való hozzájáruláskor fennálltak az Ön javára.

 

24. Vizsgálatok. A Viber információkat kérhet a jelen Feltételeket vélhetően megszegő felhasználóktól, valamint bármely más felhasználótól. A Viber felfüggesztheti azokat a felhasználókat, akiknek a tevékenységét vagy posztjait vizsgálják, és saját belátása szerint külön értesítés nélkül eltávolíthat a szervereiről bármely anyagot. Amennyiben a Viber saját hatáskörében úgy ítéli meg, hogy megsértették ezeket a Feltételeket, jogában áll bármely hozzászólást, posztot vagy e-mailt módosítani vagy szerkeszteni, az anyagot véglegesen eltávolítani, posztokat törölni, a felhasználókat figyelmeztetni felhasználókat és jelszavakat felfüggeszteni, felhasználói fiókot megszüntetni vagy megtenni az általa megfelelőnek tartott intézkedéseket. A Vibernek jogában áll teljes mértékben együttműködni bármely bűnüldöző hatósággal vagy teljesíteni a bírósági végzéseket, amelyekben a Vibert arra kérik vagy szólítják fel, hogy hozza nyilvánosságra az adott tartalmat közzétevő személy személyazonosságát, vagy tegye közzé vagy más módon tegye hozzáférhetővé a feltételezhetően a jelen Feltételekben foglaltakba ütköző anyagokat. A jelen megállapodás elfogadásával Ön lemond minden olyan követelésről (és a Viber-csoport valamennyi tagját kártalanítja minden olyan követeléssel szemben), amely a Viber-csoport bármely tagja által a saját vizsgálata, vagy a Viber-csoport valamely tagja, vagy a bűnüldöző szervek által végzett vizsgálatok eredményeként végrehajtott intézkedéseken alapul.

 

25. Jogfenntartás. A Viber fenntartja a jogot, hogy a jelen Szolgáltatást és/vagy a jelen Szolgáltatásban található bármely szoftvert, funkciót és szolgáltatást részben vagy egészben, átmenetileg vagy véglegesen módosítsa vagy megszüntesse, előzetes értesítéssel vagy anélkül, és/vagy általános iránymutatásokat és korlátozásokat állapítson meg azok használatára vonatkozóan.

 

26. Helyi szabályozás. Nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy a Szolgáltatásunk bármely adott helyen rendelkezésre áll vagy annak használatát a törvények lehetővé teszik. Amennyiben úgy dönt, hogy a Szolgáltatásunkhoz hozzáfér, az erre vonatkozó döntést önállóan hozza meg, és felelősséget vállal a hatályos jogszabályok betartásáért, beleértve többek között a hatályos helyi törvényeket is. Ön a felelős a helyi törvények betartásáért, amennyiben azok a jelen Feltételekre alkalmazandók. Ön vállalja többek között, hogy mindenben eleget tesz az Egyesült Államokból vagy az Ön tartózkodási helye szerinti országból más országba továbbított műszaki adatok továbbítására vonatkozó valamennyi vonatkozó jogszabályban foglaltak előírásoknak.

 

27. Külső szolgáltatások. A jelen Szolgáltatáson található hivatkozások az Interneten található más webhelyekhez és a Viberrel együttműködő és bizonyos szolgáltatásokat nyújtó külső partnerekhez kapcsolódhatnak. Ezek a webhelyek olyan információkat vagy anyagokat is tartalmazhatnak, amelyeket egyesek esetleg helytelennek vagy sértőnek találhatnak. Ezekre az oldalakra a Vibernek nincs ráhatása, és Ön tudomásul veszi, hogy (függetlenül attól, hogy a szóban forgó oldalak a Viberrel bármilyen módon kapcsolatban állnak-e) a Viber nem vállal felelősséget az ezeken az oldalakon megjelenő tartalmak pontosságáért, a szerzői jogi előírásoknak való megfeleléséért, jogszerűségéért, illendőségéért vagy bármely más vonatkozásáért, továbbá hogy ezeknek a webhelyeknek a használatára a megfelelő felhasználási feltételek vonatkoznak. Az említett hivatkozások megléte nem jelenti azt, hogy a Viber az adott webhelyet bármilyen módon jóváhagyta vagy annak üzemeltetőivel bármiféle kapcsolatban áll.

 

28. A Viber nem tudja biztosítani, hogy Ön mindenképpen elégedett lesz a Viber oldalához hiperhivatkozáson keresztül kapcsolódó külső webhelyen vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal, mivel a külső webhelyek független kereskedők tulajdonában vannak és azokat független kereskedők üzemeltetik. A Viber a külső webhelyeken található termékeket nem hagyta jóvá, továbbá semmiféle intézkedést sem tett az azokra vonatkozó információk pontosságának vagy megbízhatóságának megerősítése érdekében. A Viber semmiféle kötelezettséget és garanciát nem vállal a bármely külső fél által esetlegesen Öntől kért információk (többek között hitelkártya-információk és egyéb személyes adatok) biztonságával kapcsolatban, és Ön a Viber felé visszavonhatatlanul lemond az ilyen oldalakkal kapcsolatos mindenfajta követelésről. Nyomatékosan javasoljuk, hogy megfelelően ellenőrizze ezeket az oldalakat, mielőtt megkezdené a szóban forgó külső felekkel folytatott online tranzakciót.

 

29. Védett online szolgáltatások. A jelen Szolgáltatás minden olyan részére, amelyhez védett online szolgáltatáson keresztül lehet hozzáférni, a szóban forgó védett online szolgáltatás szabályai és iránymutatásai vonatkoznak.

 

30. Joghatósággal kapcsolatos kérdések. A jelen Szolgáltatáson elhelyezett Anyagok és egyéb tartalmak az Egyesült Államokban és más országokban elérhető Viber Szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás céljából kerülnek bemutatásra.

 

31. Irányadó jog. A hatályos jogszabályok által megengedett mértékben és a 8. cikk kivételével (amely az FAA törvénynek és New York állam törvényeinek megfelelően értelmezendő), a jelen Feltételekre és azok értelmezésére és végrehajtására nézve New York állam törvényei az irányadók, mivel a Feltételek teljes egészében New York államban megkötött és végrehajtandó megállapodásokra vonatkoznak.

 

32. Kötelező erejű választottbírósági eljárás valamennyi vitás kérdésben; Nincs csoportos kártérítés.

Ebben a szakaszban a Viberrel szembeni jogviták kizárólagos rendezési módját ismertetjük. Amennyiben bármikor kártérítést követel a Vibertől, Ön elfogadja, hogy erre kizárólag választottbírósági eljárás útján van lehetőség, és egyben lemond a csoportos kereset lehetőségéről.

(a) Ugyesült államokbeli lakóhellyel rendelkező felhasználók: Amennyire ezt a hatályos törvények lehetővé teszik, a Viber szellemi tulajdonjogaival kapcsolatos jogviták és egyes olyan törvényes követelések kivételével, amelyek a törvények értelmében választottbírósági eljárás útján nem rendezhetők, az Ön és a Viber között a jelen Feltételek alapján felmerülő bármely jogvitát a JAMS egyszerűsített választottbírósági szabályainak és eljárásainak megfelelően egyedi alapon, mindenfajta csoportos kereset mellőzésével, kötelező erejű választottbírósági eljárással kell rendezni. A választottbíró valamely New York állambeli vagy szövetségi bíróság bármely nyugalmazott bírája, aki az internetes ágazatban megfelelő tapasztalattal rendelkezik; a jogvita elbírálása során New York állam anyagi jogát kell követnie azzal az eltéréssel, hogy a 8. cikk jelen a) pontját a választottbírósági eljárásra vonatkozó szövetségi törvény („FAA”) alapján a „választottbírósági eljárásra vonatkozó írásbeli megállapodásnak” kell tekinteni. Ön és a Viber kölcsönösen elfogadják, hogy szándékaik szerint a 8. cikk a) pontja eleget tesz az FAA-ban az „írásos megállapodásokra” meghatározott követelményeknek. A tárgyalást az Ön a Viber felé megadott számlázási címe szerinti megyében kell lefolytatni. Minden legfeljebb 10 000 USD értékű követelés esetén Önnek jogában áll választani, hogy a tárgyalásra személyesen vagy telefonon kerüljön-e sor, vagy a választottbíró tárgyalás nélkül hozza meg határozatát. Minden olyan kereset esetén, amelyet a választottbíró nem ítél komolytalannak, a Viber viseli a JAMS eljárás költségeit és a választottbíró honoráriumát. A Viber elfogadja, hogy a választottbírósági eljárással kapcsolatban felmerült költségei és díjai miatt semmiféle igényt nem támaszt Önnel szemben. A jelen feltételek elfogadása megállapodásnak minősül, amelynek értelmében Ön jogi követeléseit kizárólag egyénileg próbálja meg érvényesíteni, és lemond a csoportos kereset lehetőségéről.

 

(b) Az Egyesült Államokon kívüli lakóhellyel rendelkező felhasználók: Amennyiben a Szolgáltatással vagy a Feltételekkel kapcsolatban bármely vita, vád vagy követelés (a szerződésen kívüli követeléseket is beleértve) merülne fel (a továbbiakban: „a 8. cikk b) pontja szerinti jogvita”), Ön és a Viber vállalják, hogy a másik felet írásban értesítik, és az értesítésben megfelelően ismertetik a 8. cikk b) pontja szerinti jogvitát, és javaslatot tesznek annak megoldására. A Viber által az Ön részére küldött értesítést az Ön által utoljára megadott címre küldjük el. Mindazonáltal, ha nem állnak rendelkezésre az Ön elérhetőségére vonatkozó adatok, vagy ha ezek az adatok pontatlanok, a Vibernek a 8. cikk b) pontja értelmében semmiféle kötelezettsége sincs. Önnek a Vibert a Viberforeigndispute@viber.com címen kell értesítenie. A Viber és Ön a másik fél által megküldött értesítés kézhezvételétől számított hatvan (60) napon keresztül párbeszédet folytat a 8. cikk b) pontja szerinti jogvita megoldása érdekében; sem Önnek, sem a Vibernek nincs kötelezettsége arra nézve, hogy megállapodjon a másik féllel a 8. cikk b) pontja szerinti jogvitát illetően, ha a másik fél által meghatározott feltételeket Ön vagy a Viber nem ítéli megfelelőnek.

Amennyiben a 8. cikk b) pontja szerint a Viberrel folytatott jogvita fizetős Viber szolgáltatást érint, és a jogvitát a felek nem képesek párbeszéd útján (a fent leírtak szerint) rendezni, a Viber a fogyasztói alternatív vitarendezésről szóló 2013/11/EU irányelvnek megfelelően jár el. Az Európai Bizottság fogyasztói jogviták online rendezési eljárása („ODR”) az eu.europa.eu/consumers/odr címen található.

 

33. Kapcsolat. Ezt a Szolgáltatást a Viber Media, S.à r.l., a Luxemburgi Nagyhercegség törvényei szerint a luxemburgi cégjegyzékbe bejegyzett „société à responsabilité limitée”, székhelye: 2, rue des Fossé, L-1536 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, ellenőrzi és üzemelteti. Kérjük, hogy a szolgáltatással kapcsolatos észrevételeit vagy panaszait e-mailben a https://help.viber.com/en/contact. címre küldje el. Adatvédelmi kérdésekkel a https://help.viber.com/en/contact. címen, bármely más jogi kérdéssel kapcsolatban a https://help.viber.com/en/contact címen vegye fel velünk a kapcsolatot.

 

34. Általános rendelkezések. Amennyiben a jelen Feltételek bármely rendelkezését írásbeli határozattal jogszerűtlennek, semmisnek vagy bármely ok miatt végrehajthatatlannak minősítik, a szóban forgó rendelkezést a jelen megállapodástól különválaszthatónak kell tekinteni, és mindez nem érinti a fennmaradó rendelkezések érvényességét és végrehajthatóságát. Ez a megállapodás a jelen dokumentumban foglaltakkal és a Szolgáltatással kapcsolatban Ön és a Viber között létrejött teljes megállapodás szövegét tartalmazza.
Amennyiben Ön ezeket a feltételeket nem angol nyelven olvassa, elfogadja, hogy bármely eltérés esetén az angol nyelvű változat az irányadó.

 

Hatályos Felhasználási feltételek PDF Viber Felhasználási feltételek, 2018. május

Korábbi Felhasználási feltételek PDF Viber Felhasználási feltételek, 2017. február

Korábbi Felhasználási feltételek PDF Viber Felhasználási feltételek, 2016. szeptember

Korábbi Felhasználási feltételek PDF verzió Viber Felhasználási feltételek, 2014. június