A Viber Out szolgáltatás méltányos használatával kapcsolatos alapelvek

[Utolsó frissítés: 2022. március 22.]

A Viber Out tarifákra és ajánlatokra a Viber Out méltányos használatával kapcsolatos alábbi alapelvek vonatkoznak. Áraink és ajánlataink kizárólag a szolgáltatások egyéni (személyes vagy üzleti kommunikáció céljára történő) felhasználására vonatkoznak a Viber Felhasználási feltételeinek és a méltányos használatra vonatkozó jelen alapelveknek megfelelően.

Az alábbiakban olyan gyakorlatokra sorolunk fel példákat, amelyek NEM minősülnek méltányos használatnak (a lista nem teljes):

  • percek továbbértékesítése
  • telefonos ügyfélszolgálati (call center) tevékenység
  • a hívás tényéből keletkező bevétel érdekében (manuálisan vagy automatikus módon) kezdeményezett hívások (nem tartoznak ide a felhasználó által kezdeményezett szokásos üzleti hívások)
  • magánhálózati alközpont, telefonközpont, számítógép vagy bármely más eszköz felhasználása az előfizetésben foglalt percek felhasználók közötti megosztására
  • több telefonszám hívása rövid időn belül; rövid időtartamú hívások kezdeményezése vagy más szokatlan, a rendeltetésszerű használati móddal ellentétes hívási tevékenység

A Viber a tevékenység jogszerűtlen, tiltott, rendellenes vagy szokatlan volta alapján egyéb gyakorlatokat is meghatározhat tisztességtelen használati módként. Amennyiben Ön a Viber használata során nem tartja be a méltányos használattal kapcsolatos alapelveket, az egyéb ajánlati feltételeket vagy a Viber Felhasználási feltételeit, a Viber saját belátása szerint megszüntetheti az Önnel fennálló jogviszonyát vagy a szolgáltatásai használatát korlátozhatja.