A Viber Elfogadható felhasználásra vonatkozó irányelvei

[Utolsó frissítés: 2024. február 17.]

A Viber lehetővé teszi és ösztönzi a felhasználókat, hogy biztonságos környezetben osszák meg és fejezzék ki gondolataikat és tartalmaikat. A jelen Elfogadható felhasználásra vonatkozó irányelvek (a továbbiakban „Irányelvek”) a Viberen, különösen a Viber alkalmazáson, a Viber API-n, a Chatboton, a Közösségeken és a Csatornákon, a Viber Pay szolgáltatásokon stb. keresztül elérhetővé tett minden tartalomra vonatkozik, melyeket A Viber Felhasználási feltételei, A Viber Fejlesztői felhasználási feltételei , illetve a Viber Payre vonatkozó feltételek (a továbbiakban önállóan vagy együttesen a „Feltételek”) szabályoznak. A jelen Irányelvek a Feltételeink szerves részét képezik, amely konkrét szabályokat határoz meg arra vonatkozóan, hogy milyen tartalmakat engedélyezünk a Viberen.

Szeretnénk, ha a Viber mindenki számára biztonságos és pozitív élményt nyújtana. Mivel a Viber nem láthat előre minden lehetséges helyzetet, fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint döntsünk arról, hogy mely tartalmak sértik az irányelveinket, és ezért nem megengedettek a platformon.

Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint bármikor felülvizsgáljuk vagy frissítsük a jelen Irányelveket. A változások a módosított Irányelvek weboldalunkon történő közzétételével lépnek hatályba. A legutóbbi módosítás az „Utolsó frissítés” címszó alatt jelenik meg. Ha Ön a módosításokat követően továbbra is igénybe veszi Szolgáltatásainkat, azzel beleegyezését adja a módosításokhoz, és elfogadja, hogy azok kötelező érvényűek Önre nézve. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze, hogy történtek-e változások az Irányelveinkben.

Tartsa tiszteletben a törvényt és a feltételeinket

A Szolgáltatásaink csak törvényes, engedélyezett és elfogadható célokból érhetők el, illetve használhatók. Ne használja a Vibert semmilyen törvénytelen tevékenységre, beleértve illegális kábítószerek, áruk vagy szolgáltatások vásárlását vagy eladását.

A Szolgáltatásainkat a Feltételek és a közzétett irányelvek szerint kell használnia. Amennyiben Ön megsérti a Feltételeinket vagy az irányelveinket, akkor intézkedéseket tehetünk a fiókjával kapcsolatban, beleértve a fiókja megszüntetését vagy felfüggesztését.

Az Ön által a Szolgáltatásainkon keresztül közzétett vagy létrehozott tartalmak nem sérthetik meg a helyi, állami vagy szövetségi jogszabályokat, nem tanácsolhatják ezen jogszabályok megsértését, és nem népszerűsíthetnek illegális tevékenységet vagy nem biztonságos viselkedést. Ide tartozik többek között a rágalmazás (becsületsértés), hitelkártyacsalás, számítógépekhez való jogosulatlan hozzáférésre vonatkozó utasítások, személyazonosság-lopás, bíróság megsértése, szabályozott áruk (pl. nem gyógyászati drogok, marihuána, lőfegyverek stb.), illetve azok használati módjának reklámozása, eladása, vásárlása vagy kereskedelme, hamisított áruk eladása, vásárlása vagy kereskedelme, bomba vagy fegyver készítésére vonatkozó utasítások, valamint olyan tartalmak közzététele, amelyek veszélyeztethetik a nemzetbiztonságot vagy akadályozhatják a bűnüldöző szervek nyomozását.

Őrizzük a békét!

Ne buzdítson erőszakra, ne használja a Szolgáltatásokat semmilyen típusú fegyver vásárlásához, ne fenyegessen személyek vagy tulajdon sérelmével, ne tegyen közzé semmilyen erőszakos tartalmat, és ne buzdítson önkárosításra.

Az erőszak túlságosan szemléletes megjelenítése semmilyen formában nem megengedett, beleértve a videoklipeket, játékokból vagy filmekből származó részleteket, különösen, ha azok az erőszakot dicsőítik vagy bátorítják. Ez magában foglalja az erőszak szélsőséges ábrázolását vagy leírását, akár valós vagy szimulált erőszakról, bűncselekményről, balesetről, valamint bármely személy vagy csoport elleni erőszakkal vagy fizikai sérüléssel való lehetséges fenyegetésről van szó. A Viber nem engedélyezi az önkárosítás vagy önbántalmazás népszerűsítését vagy bátorítását, beleértve többek között az étkezési zavarokat, valamint az alkohollal és kemény drogokkal való visszaélést.

Az erőszak és gyűlölet elkerülése

Nem toleráljuk az erőszakos szélsőségességet és terrorista tartalmakat, és nem engedjük, hogy terrorista szervezetek vagy gyűlöletcsoportok használják szolgáltatásainkat, tartalmat tegyenek közzé, árut adjanak el vagy vásároljanak, vagy kommunikáljanak a Viber alkalmazáson keresztül. Tilosak a gyűlöletbeszéddel kapcsolatos tartalmak.

Biztosítjuk a népszerűtlen nézetek kifejezésének jogát, de nem engedjük meg a gyűlöletbeszédet, amely etnikai vagy nemzeti származás, faj, vallás, fogyatékosság, nem, nemi identitás, életkor, szexuális irányultság vagy más társadalmi vagy kulturális tényezők alapján támad vagy aláz meg egy adott személyt vagy csoportot. Felhívjuk figyelmt, hogy a gyűlöletbeszéd magában foglalja az erőszakra vagy gyűlöletre való nyilvános uszítást, amely történhet szóban, szöveges formában, képekben vagy más formában.

A gyűlöletbeszéd magában foglalhatja a népirtás, az emberiség elleni bűncselekmények és a háborús bűncselekmények nyilvános elnézését, tagadását vagy durva bagatellizálását, ha ez oly módon történik, amely alkalmas arra, hogy erőszakra vagy gyűlöletre uszítson egy adott csoport vagy egy csoport tagja ellen. Arra ösztönözzük Önt, hogy hírértékű tartalmakat osszon meg; olyan tartalmakat, amelyek politikai, társadalmi vagy más, a közösségünket érintő általános kérdésekkel kapcsolatosak, azonban ügyelnie kell arra, hogy a tartalom pontos, megfelelő és tényszerű legyen. Tilos megosztani olyan szélsőséges politikai nézeteket népszerűsítő tartalmakat, amelyeket a közösség kiszolgáltatott tagjainak radikalizálására használhatnak fel.

A terrorizmussal kapcsolatos tartalmak, beleértve a terrortámadás tervezését és a terrorista csoportok népszerűsítését, szigorúan tilosak. Eltávolíthatjuk az ilyen tartalmakat, fiókokat szüntethetünk meg, és együttműködhetünk a bűnüldöző szervekkel (amennyiben az alkalmazandó jogszabályok szerint szükséges), ha úgy véljük, hogy ilyen körülmények között fennáll a fizikai sérülés vagy a közbiztonság közvetlen veszélye.

Szexuális tartalmak

Nem engedélyezzük a pornográf tartalmakat, a meztelenség bizonyos nem szexuális kontextusokban megengedett (pl. a szoptatás), a gyermekekkel kapcsolatos szexuális tartalmakat jelentjük a hatóságoknak.

Családbarát kontextusban megengedünk bizonyos szintű meztelenséget, például a szoptatást, valamint a művészeti alkotásokról és szobrokról készült képeket. Nem engedélyezzük azonban a nyíltan szexuális és pornográf tartalmakat. Eltávolíthatunk minden olyan tartalmat, amely szexuális erőszakot, szexuális támadást vagy szexuális kizsákmányolást ábrázol, népszerűsít vagy azzal fenyeget. Eltávolíthatjuk a szexuális aktust megjelenítő, népszerűsítő vagy koordináló tartalmakat is.

Szigorúan tilos az olyan tartalom közzététele, amely a gyermekek kihasználására vagy károsítására törekszik azáltal, hogy nem megfelelő tartalmaknak teszi ki őket, illetve olyan tartalmaknak teszi ki őket, amelyek károsíthatják a fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket, személyazonosításra alkalmas adatokat kérnek vagy más módon. Szigorúan tilosak továbbá az olyan tartalmak, amelyek gyermekek szexuális zaklatását és szexuális kizsákmányolását tartalmazzák vagy dicsőítik (beleértve a gyermekpornográfiát is), és súlyosan sértik a gyermekek, illetve különösen az ilyen tartalmak konkrét áldozatainak alapvető jogait. A gyermekeket kizsákmányoló tartalmakat azonnal eltávolítjuk, és jelenthetjük őket az illetékes hatóságoknak (ha a vonatkozó jogszabályok megkövetelik), amint tudomást szerzünk róluk.

Légy önmagad, légy hiteles és pontos

Ne tüntesse fel magát más személynek, és ne próbálja meg becsapni az embereket a személyével kapcsolatban. Ne használja a Vibert hamis információk, például hamis orvosi állítások, pletykák, történelmi események tagadása vagy más hamis, félrevezető tények szándékos közzétételére.

Nem használhatja Szolgáltatásainkat arra, hogy másnak adja ki magát vagy más személy személyazonosságát vegye fel, beleértve a Szolgáltatásaink olyan eszközön keresztül történő használatát, amely nem az Ön tulajdonában van, vagy amelyet az eszköz tulajdonosának engedélye nélkül használ. Ne tegyen közzé valótlanságokat, megtévesztő állításokat vagy félrevezető kijelentéseket.

Nem engedélyezzük továbbá olyan tartalmak közzétételét, amelyek visszaélnek egy posztoló adataival vagy hamisan mutatják be a posztoló más szervezettel vagy személlyel való kapcsolatát, vagy más módon manipulálják a fejlécadatokat vagy azonosítókat a tartalom eredetének elrejtése érdekében. Nem engedélyezzük a megtévesztő vagy csalárd linkeket, például a linkek téves megadását, a képekre mutató félrevezető átkattintási linkek beállítását, valamint közbeiktatott vagy előugró hirdetésekre mutató linkek beágyazását.

Zaklatás és kéretlen üzenetek küldése

Nem engedélyezzük mások személyes adatainak vagy magánjellegű információinak a közzétételét és gyűjtését. Ide tartoznak többek között a következők: magánszemélyek neve, telefonszáma, e-mail címe, lakcíme, banki adatai, pénzügyi adatai, társadalombiztosítási számai, útlevél- vagy személyiigazolvány-száma. Eltávolíthatunk az ilyen tartalmakat, különösen akkor, ha azok fizikai vagy anyagi kárt okozhatnak annak a személynek, akire az információk vonatkoznak.

Nem megengedett továbbá más személyek magánjellegű információinak és privát tereinek (pl. orvosi létesítmény, fürdőszoba vagy hálószoba) az adott személy tudta és beleegyezése nélkül. Ha egy Viber-felhasználó arra kéri, hogy távolítson el egy megosztott tartalmat, kérjük, tegye meg!

Ne küldjön kéretlen üzenetet és tömeges üzeneteket, és ne alkalmazzon nem megengedett kommunikációt, például tömeges üzenetküldést, automatikus üzenetküldést és automatikus hívást.

Tartsa tiszteletben a Vibert és Szolgáltatásainkat

Kerülnie kell minden olyan magatartást, amely alkalmas arra, hogy kárt okozzon nekünk, a felhasználóinknak vagy bármely leányvállalatunknak, illetve a nevünkben eljáró bármely szervezetnek vagy személynek, vagy rossz hírünket keltse.

Nem használhatja a Szolgáltatásokat rosszindulatú programok, vírusszoftverek, root kitek, jelszófeltörők, kémprogramok, reklámprogramok, billentyűleütés-rögzítő programok és egyéb, általában rosszindulatú tevékenységre használt programok terjesztésére. Nem megengedett továbbá a Szolgáltatások használata bármely hálózat, számítógépes vagy kommunikációs rendszer, szoftver vagy eszköz biztonságának vagy integritásának a megsértésére vagy megzavarására.

Nem engedélyezzük az olyan reklámcélú (például termékek vagy szolgáltatások hirdetése) vagy kereskedelmi tevékenységhez (pl. nyereményjátékok vagy versenyek lebonyolítása, szponzorációs bannerek megjelenítése, áruk vagy szolgáltatások felkínálása) kapcsolódó tartalmakat, amelyek sértik A Viber Hirdetési irányelveit. 

Tartsa tiszteletben mások szellemi tulajdonhoz fűződő jogait

A Viber lehetőséget teremtett arra, hogy bárki bejelentést tegyen harmadik felek szerzői jogainak, védjegyeinek vagy egyéb szellemi tulajdonhoz fűződő jogainak megsértésével kapcsolatban. Amennyiben Ön megsérti mások szellemi tulajdonhoz fűződő jogát, akkor intézkedéseket tehetünk a fiókjával kapcsolatban, beleértve a fiókja megszüntetését vagy felfüggesztését.

A Viber Feltételei kifejezetten tiltják a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok megsértését, beleértve a szerzői jogokat és a védjegyeket is. A jogsértések bejelentésével kapcsolatban a Bejelentés  fejezetben találhat további információkat.

Nem engedélyezzük olyan tartalmak közzétételét, amelyek sértik a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat, vagy olyan termékeket népszerűsítenek, értékesítenek vagy reklámoznak, amelyek ilyen jogok megsértésére ösztönöznek (pl. VPN-ek, streamingweboldalak, torrentoldalak és hasonló tevékenységek).

Nem engedélyezzük olyan tartalmak közzétételét sem, amelyek közzétételére a posztoló nem jogosult semmilyen szerződéses vagy egyéb jogviszony alapján (pl. bennfentes információk, védett vagy bizalmas információk, amelyeket munkaszerződés vagy titoktartási megállapodás keretében kapott).

Kiskapuk kizárva

Nem engedélyezzük olyan tartalmak közzétételét, amelyek olyan más weboldalakra mutató linkeket tartalmaznak, amelyek nem megengedett tartalmakat tartalmaznak, beleértve a jelen Irányelvekben ismertetett tartalmakat is.

Bejelentés

Arra ösztönözzük felhasználóinkat és az illetékes hatóságokat, hogy jelentsenek minden olyan tartalmat és tevékenységet, amely nem felel meg a jelen Feltételeknek. A Viber bizonyos esetekben közvetlenül a hatóságoknak is tehet bejelentést, és arra biztatjuk Önt, hogy tegye ugyanezt, ha úgy érzi, hogy egy adott tartalom bűncselekményhez vezethet.

Bármilyen tartalmat bejelenthet biztonsági és támogatási csapatunknak az alkalmazáson belüli bejelentési funkció segítségével vagy a támogatási portálon elérhető űrlap kitöltésével (https://vb.me/ContactUs). A bejelentéseket megvizsgáljuk annak megállapítása érdekében, hogy megsértették-e a jelen Irányelveket vagy a Viber Feltételeit, és szükséges-e bármilyen intézkedést tenni (a továbbiakba „bejelentett tartalom”).

A Viber fenntartja továbbá a jogot arra, hogy mesterséges intelligencia és gépi tanulási eszközök, valamint emberek segítségével előzetesen moderálja és felülvizsgálja a potenciálisan közzétett tartalmak előzetes moderálására és felülvizsgálatára a potenciálisan illegális vagy a jelen Irányelveket és a Feltételeinket sértő tartalmakat.

Eltávolíthatjuk a jogsértő tartalmat, megszüntethetjük vagy korlátozhatjuk a fiókja láthatóságát, vagy értesíthetjük a bűnüldöző szerveket. A Viber saját belátása szerint eltávolíthatja a bejelentett tartalmakat, ha úgy találja, hogy azok sértik az Irányelveket, a Viber Feltételeit vagy az alkalmazandó jogszabályokat. Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy értesítsük a feleket a döntésünkről, azonban ha nem tudtuk ezt megtenni, akkor Ön fellebbezhet vagy kapcsolatba léphet ügyfélszolgálatunkkal.

A Viber fenntartja továbbá a jogot arra, hogy blokkolja vagy felfüggessze a Szolgáltatások igénybevételét vagy a bejelentési funkció használatát, ha úgy ítéli meg, hogy az adott felhasználó gyakran küld olyan bejelentéseket vagy panaszokat, amelyekről a Viber azt állapítja meg, hogy nyilvánvalóan megalapozatlanok.

Szellemi tulajdonjogok megsértésének bejelentése

A Viber az alábbi eljárást vezette be a szerzői jogok állítólagos megsértésére való reagáláshoz a Digital Millennium Copyright Act, valamint más szerzői jogi szabályokkal összhangban (a továbbiakban „szerzői jogi bejelentés” vagy „szerzői jogok megsértése miatti beadvány”). A szerzői jogok megsértése miatti beadványt elküldheti a szerzői jogi tisztviselő (a továbbiakban „kijelölt tisztviselő”) részére:

Viber DMCA Officer
Viber Media S.à r.l.
2, rue des Fossé, L-1536 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
Ügyfélszolgálati portál: https://vb.me/ContactUs

A szerzői jogok megsértése miatti beadvány elküldése előtt célszerű megkérni azt a Viber-felhasználót, akiről Ön úgy véli, hogy megsérti a szerzői jogait, hogy távolítsa el a tartalmat. Elképzelhető, hogy a problémát meg tudja oldani anélkül, hogy kapcsolatba lépne velünk. Ha úgy dönt, hogy bejelentést tesz kijelölt tisztviselőnknél, a szerzői jogok megsértése miatti beadványnak a következőket kell tartalmaznia:

  1. az állítólagosan megsértett szerzői jog tulajdonosának nevében eljárni jogosult személy fizikai vagy elektronikus aláírása
  2. a megsértett művek vagy anyagok azonosítása
  3. az állítólagosan jogsértő anyag azonosítása, beleértve a szerzői jogtulajdonos által eltávolítani kívánt jogsértő anyag helyére vonatkozó információkat, olyan részletességgel, hogy képesek legyünk megtalálni az adott anyagit, illetve ellenőrizni annak létezését
  4. a szerzői jogtulajdonos elérhetőségei, beleértve a címet, telefonszámot és e-mail címet (ha van); ha nem Ön az állítólagosan megsértett szerzői jog tulajdonosa, kérjük, írja le, milyen kapcsolatban áll a szerzői jog tulajdonosával;
  5. nyilatkozat arról, hogy jóhiszeműen úgy véli, hogy az anyagot a szerzői jog tulajdonosa, annak képviselője vagy jogszabály nem engedélyezte és
  6. büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat arról, hogy a megadott információk pontosak, és a bejelentő fél jogosult a szerzői jogtulajdonos nevében panaszt tenni.

A szerzői jogok megsértése miatti beadvány beérkezését követően a Viber eltávolítja a tartalmat, értesíti a tartalomszolgáltatót, valamint lehetővé teszi a tartalomszolgáltató számára, hogy viszontbejelentést tegyen (a továbbiakban „viszontbejelentés”), melynek a következőket kell tartalmaznia:

  1. a tartalomszolgáltató fizikai vagy elektronikus aláírása
  2. az eltávolított vagy letiltott anyag azonosítása, valamint az a hely, ahol az anyag az eltávolítás vagy letiltás előtt megjelent
  3. nyilatkozat arról, hogy a tartalomszolgáltató jóhiszeműen úgy véli, hogy az anyagot tévedés vagy az anyag téves azonosítása miatt távolították el vagy tiltották le és
  4. a tartalomszolgáltató címe, telefonszáma és e-mail címe (ha van), valamint egy nyilatkozat arról, hogy az adott személy vagy szervezet elfogadja az illetékességet.

Ha a kijelölt tisztviselőhöz viszontbejelentés érkezik, a viszontbejelentés másolatát elküldhetjük az eredeti panaszos félnek, amelyben tájékoztatjuk, hogy 10 munkanapon belül visszahelyezheti az eltávolított anyagot, vagy megszüntetheti annak letiltását. Amennyiben a szerzői jog tulajdonosa nem nyújt be bírósági keresetet a tartalomszolgáltató, tag vagy felhasználó ellen, az eltávolított anyagot a viszontbejelentés kézhezvételét követő 14 munkanapon belül, kizárólag saját belátásunk szerint visszahelyezhetjük vagy ismét engedélyezhetjük az ahhoz való hozzáférést.

A szerzői jogi bejelentés mellett a Viber lehetővé teszi az Ön számára, hogy bejelentést tegyen védjegybitorlássalkapcsolatban, és kérje a Vibert, hogy távolítsa el az állítólagos védjegybitorló tartalmat (a továbbiakban „védjegybitorlás miatti beadvány”). Védjegybitorlás miatti beadványt kapcsolatfelvételi űrlapunk segítségével nyújthat be a Viber részére, amely elérhető itt.

Bűnüldöző hatóság megkeresése

Határozottan javasoljuk, hogy azonnal lépjen kapcsolatba a helyi bűnüldöző szervekkel, ha úgy érzi, hogy a Szolgáltatásainkon keresztül vagy más módon bűncselekményt követtek el vagy fognak elkövetni a közeljövőben. A bűnüldöző szervek az Ön bejelentését követően közvetlenül kapcsolatba léphetnek velünk, mely esetben minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy együttműködjünk velük, és támogassuk az általuk lefolytatni kívánt vizsgálatokat. Továbbá bármilyen olyan tevékenységről bejelentést tehetünk az illetékes bűnüldöző hatóságoknak vagy más illetékes harmadik feleknek, amelyről feltételezzük, hogy sérti a vonatkozó jogszabályokat.

Az egyes kormányzati vagy bűnüldöző szervek hatáskörétől függően a kormányzati vagy bűnüldöző szervek bizonyos információkat kérhetnek vagy kérhetik a Szolgáltatásokhoz való hozzáférést, a Feltételeinkkel összhangban és a Kormányzati és bűnüldöző szervek megkeresésével kapcsolatos irányelvekben részletezettek szerint. További információkért lásd az Adatvédelmi szabályzatot.

Ha Ön kormányzati vagy bűnüldöző szerv képviseletében jár el, kérjük, látogasson el a következő oldalra: Tájékoztató kormányzati és bűnüldöző szervek számára.

Fellebbezés

Abban az esetben, ha úgy döntünk, hogy intézkedéseket teszünk egy adott felhasználó ellen az általa közzétett tartalom miatt, vagy úgy döntünk, hogy eltávolítjuk az adott tartalmat vagy megtagadjuk az ilyen tartalom terjesztését, Ön fellebbezéssel élhet vagy megtámadhatja a tartalom eltávolítására, illetve fiókja megszüntetésére, blokkolására vagy felfüggesztésére vonatkozó döntésünket oly módon, hogy kapcsolatba lép velünk a Viber kapcsolatfelvételi űrlapján keresztül, amely elérhető itt. Kérjük, indokolja meg, hogy Ön szerint miért volt helytelen a döntésünk. Ha úgy érezzük, hogy a döntésünk valójában helytelen volt, akkor erről értesítjük Önt, és orvosoljuk a helyzetet a tartalom visszahelyezésével, fiókjának vagy a Szolgáltatásoknak az Ön számára történő újraaktiválásával, valamint minden törlés és korlátozás megszüntetésével annak érdekében, hogy ez a jövőben ne fordulhasson elő ismét Önnel. Amennyiben Ön úgy gondolja, hogy a döntésünk a saját feltételeinket megszegve született, abban az esetben joga van szerződésszegés miatt követelést benyújtani a Viber szolgáltatási feltételek 18. szakaszának („Választottbíróság, csoportos keresetről való lemondás”) megfelelően.

A digitális szolgáltatásokról szóló törvénnyel (DSA) kapcsolatos megkeresések

A digitális szolgáltatások egységes piacáról és a 2000/31/EK irányelv módosításáról szóló, 2022. október 19-i (EU) 2022/2065 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: digitális szolgáltatásokról szóló EU-s törvény) szerinti kötelezettségeinknek való megfelelésünkkel kapcsolatos bármely kérdés esetén felveheti velünk a kapcsolatot az ügyfélszolgálati portálunkon (https://vb.me/ContactUs) vagy a dsa@viber.com e-mail-címen keresztül.