Ειδοποίηση Απορρήτου για Χρήστες στον ΕΟΧ και το Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων

[Τελευταία ενημέρωση: 22 Αυγούστου 2023]

Η παρούσα Ειδοποίηση Απορρήτου παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες για τις πληροφορίες που περιέχονται στην Πολιτική Απορρήτου της Viber και ισχύει για τους χρήστες στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) και το Ηνωμένο Βασίλειο («Ειδοποίηση Απορρήτου για την περιοχή της Ευρώπης»), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η παρούσα Ειδοποίηση Απορρήτου για την περιοχή της Ευρώπης σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες επεξεργασίας που εκτελούμε, τη νόμιμη βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, τις κατηγορίες τρίτων με τις οποίες μοιραζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, τη διαβίβαση δεδομένων εκτός της ευρωπαϊκής περιοχής, τη διατήρηση δεδομένων και, όπως απαιτείται βάσει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και του Νόμου περί Προστασίας Δεδομένων του Ηνωμένου Βασιλείου του 2018 (και όπως τροποποιήθηκε από το Παράρτημα 1 των κανονισμών του 2019 για την Προστασία Δεδομένων, το Απόρρητο και τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Τροποποιήσεις κ.λπ.) (EU Exit – Έξοδος του ΗΒ από την ΕΕ) (συλλογικά, «ΓΚΠΔ»), καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας που σχετίζονται με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και που επεξεργάζεται η Viber όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας (όπως περιγράφεται λεπτομερώς στους Όρους Χρήσης της Viber), συμπεριλαμβανομένου του Viber Pay (εφόσον το χρησιμοποιείτε).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Υπεύθυνος Επεξεργασίας και Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Η Viber Media S.à r.l., μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, ως εξής:

 • Μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας μας, στη διεύθυνση: https://vb.me/ContactUs – επιλέξτε τις κατηγορίες «ερώτημα απορρήτου» ή «ερώτημα ΓΚΠΔ».
 • Χρησιμοποιώντας τη φόρμα «Επικοινωνήστε μαζί μας» στην Εφαρμογή.
 • Μέσω email: DPO@viber.com
 • Ταχυδρομικά:
  Viber Media S.à r.l.,
  Attention: Data Privacy Officer
  2, rue du Fossé, L-1536
  Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Επιστροφή επάνω

Τα δεδομένα που συλλέγουμε

Η λειτουργία και χρήση της Εφαρμογής και των Υπηρεσιών Viber περιλαμβάνει τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπου τα είδη αυτών των δεδομένων εξαρτώνται από το είδος της Υπηρεσίας και την αλληλεπίδραση μαζί μας. Για παράδειγμα, κατά την εγγραφή σας στη Viber, μας παρέχετε απευθείας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Επίσης, συλλέγουμε αυτόματα ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από τη συσκευή των χρηστών μας. Εξηγούμε ποιες πληροφορίες συλλέγουμε και πώς τις συλλέγουμε παρακάτω.

Τα είδη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται μέσω της χρήσης των Υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένης της Εφαρμογής και του ιστοτόπου, παρατίθενται παρακάτω. Σημειώνεται ότι ορισμένα είδη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε απαιτούνται για όλες τις Υπηρεσίες Viber (για παράδειγμα, ο αριθμός τηλεφώνου σας), ορισμένα είδη ενδέχεται να απαιτούνται μόνο για ορισμένες Υπηρεσίες ή λειτουργίες που αποφασίζετε να χρησιμοποιήσετε (για παράδειγμα, το Viber Pay) και ορισμένα είναι προαιρετικά και υπόκεινται στη διακριτική σας ευχέρεια (για παράδειγμα, η φωτογραφία σας).

Δεν διαβάζουμε, ακούμε ή αποθηκεύουμε τα μηνύματά ή/και τις κλήσεις σας που πραγματοποιούνται ιδιωτικά:

Θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι δεν διαβάζουμε ή ακούμε το περιεχόμενο των μηνυμάτων ή/και των κλήσεών σας που πραγματοποιούνται ιδιωτικά μέσω του Viber και δεν αποθηκεύουμε αυτά τα μηνύματα (συμπεριλαμβανομένων τυχόν αρχείων πολυμέσων που διακινούνται μέσω αυτών) μετά την παράδοσή τους στον προορισμό τους (ο οποίος κατά μέσο όρο διαρκεί λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο). Εάν για κάποιο λόγο το μήνυμα δεν παραδοθεί στον προορισμό του εντός 2 εβδομάδων, θα διαγραφεί από τους διακομιστές μας. Σημειώνεται ότι σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων ιστορικού συνομιλιών στη δική σας εξωτερική υπηρεσία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων (όπως το iCloud ή το Google Drive). Δείτε ΕΔΩ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αντίγραφα ασφαλείας.

Δεδομένα που παρέχονται ή συλλέγονται μέσω της εγγραφής και του λογαριασμού σας στο Viber ή της συμμετοχής σας στις δραστηριότητες του Viber:

 • Αναγνωριστικά, όπως:
  • Ο αριθμός του κινητού σας τηλεφώνου (συμπεριλαμβανομένου του κωδικού χώρας/δικτύου κινητής τηλεφωνίας),
  • Τα προσωπικά σας στοιχεία (π.χ. όνομα, ημερομηνία γέννησης), αν τα παρείχατε,
  • Τα στοιχεία επικοινωνίας σας (π.χ. διεύθυνση email), εάν τα παρείχατε,
  • Τα στοιχεία σύνδεσης του λογαριασμού σας, όπως το όνομα χρήστη σας και κάποιος κωδικός πρόσβασης ή κωδικός PIN ασφαλείας, τα οποία έχετε επιλέξει, εάν υπάρχουν,
  • Αναγνωριστικά συσκευών, όπως περιγράφονται παρακάτω.
 • Η φωτογραφία σας, εάν την παρείχατε (π.χ. τυχόν avatar).
 • Το βιβλίο διευθύνσεων του τηλεφώνου σας, δηλαδή τα ονόματα, οι αριθμοί τηλεφώνου και η λίστα αγαπημένων από τις λίστες επαφών σας, εάν έχετε εγκρίνει την πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία.

Δεδομένα γεωεντοπισμού:

 • Γενική τοποθεσία: Χρησιμοποιούμε διευθύνσεις IP που συλλέγουμε και πρόσθετες πληροφορίες (π.χ. κωδικούς περιοχής αριθμού τηλεφώνου), για να εκτιμήσουμε τη γενική τοποθεσία σας (π.χ. σε επίπεδο πόλης). Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση κατοικίας σας, εάν μας την έχετε παράσχει.
 • Τοποθεσία GPS: Θα συλλέξουμε την τοποθεσία GPS για πολύ συγκεκριμένους σκοπούς (όπως περιγράφεται παρακάτω) και μόνο εάν μας έχετε δώσει άδεια.

Οικονομικές πληροφορίες που παρέχονται ή συλλέγονται μέσω της χρήσης των περιορισμένων οικονομικών υπηρεσιών μας (π.χ. λύσεις πληρωμών) ή της συνδρομής και των προσφορών που έχετε αγοράσει:

 • Συνδρομές, προϊόντα ή υπηρεσίες που έχετε αγοράσει:
  Εάν αγοράσετε πίστωση ή εγγραφείτε σε ένα πρόγραμμα Viber Out στην Εφαρμογή ή στους ιστοτόπους μας, θα επεξεργαστούμε τα στοιχεία χρέωσής σας (π.χ. το πλήρες όνομα ή το όνομα χρήστη, τον αριθμό τηλεφώνου, τον τρόπο πληρωμής σας), καθώς και πληροφορίες σχετικά με συναλλαγές (π.χ. το ποσό αγοράς, την ημερομηνία αγοράς, το νόμισμα, τη διεύθυνση IP, τη χώρα, τα πρώτα και τα τελευταία 4 ψηφία της πιστωτικής σας κάρτας).
 • Συναλλαγές πληρωμών Viber Chatbot:
  Λεπτομέρειες σχετικά με τις συναλλαγές (αναγνωριστικό συναλλαγής, ώρα και ημερομηνία αγοράς, περιγραφή αγοράς, ποσό αγοράς, νόμισμα, έμπορος, αποτέλεσμα συναλλαγής, πληροφορίες που εισαγάγονται από τον χρήστη με τη μορφή ελεύθερου κειμένου).Υπηρεσίες Viber Pay:

  • Δεδομένα της λειτουργίας Γνωρίστε τον πελάτη σας («KYC»): Περιλαμβάνουν το πλήρες όνομα, την ημερομηνία γέννησης, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη χώρα διαμονής, το εθνικό έγγραφο δελτίο ταυτότητας, φωτογραφία σέλφι, την επιβεβαίωση της κατάστασης επαλήθευσης KYC (δηλαδή, εγκρίθηκε ή απορρίφθηκε), σε επίπεδο KYC, τον αριθμό φορολογικού μητρώου (εφόσον απαιτείται σε κάποια χώρα) και άλλα σχετικά έγγραφα που απαιτούνται συγκεκριμένα στο πλαίσιο της λειτουργίας KYC.
  • Πληροφορίες σχετικά με τη συναλλαγή και το πορτοφόλι: Περιλαμβάνουν το υπόλοιπο του ψηφιακού πορτοφολιού σας, στοιχεία της έκδοσης με μοναδικό ανώνυμο αναγνωριστικό (token) της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας του χρήστη, στοιχεία του πορτοφολιού σας, όπως είναι ο αριθμός ΙΒΑΝ, το αναγνωριστικό του πορτοφολιού και ο κωδικός Swift, στοιχεία συναλλαγής πληρωμής (συμπεριλαμβανομένου του αναγνωριστικού εντολής, του τρόπου πληρωμής, των τελών, της συναλλαγματικής ισοτιμίας, του ποσού, του νομίσματος, της ημερομηνίας και της ώρας, της κατάστασης της πληρωμής, των αναφορών πληρωμής, των πληροφοριών σχετικά με απάτες). Επιπλέον, εάν στείλετε ή λάβετε πληρωμές ή αλληλεπιδράτε με άλλα πρόσωπα, ενδέχεται να έχουμε πρόσβαση ή να αποθηκεύσουμε με άλλον τρόπο τα στοιχεία του λογαριασμού του αποστολέα ή του παραλήπτη (π.χ. στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (συμπεριλαμβανομένων του IBAN και του κωδικού Swift/BIC), τα στοιχεία πορτοφολιού (συμπεριλαμβανομένου του αναγνωριστικού πορτοφολιού), τα στοιχεία έκδοσης με μοναδικό ανώνυμο αναγνωριστικό (token) της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, τα αναγνωριστικά πληρωμής, τα στοιχεία πληρωμής (π.χ. κωδικός κατηγορίας εμπόρου, είδος, κωδικός εξουσιοδότησης), τα στοιχεία τρόπου πληρωμής, τη χώρα, τη διεύθυνση, την ημερομηνία γέννησης, το όνομα, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την κατάσταση σε περίπτωση προσφοράς).
  • Κατακερματισμένος κωδικός PIN.

Δεδομένα που συλλέγουμε αυτόματα από τη συσκευή σας, π.χ. δεδομένα που συλλέγονται με τη χρήση cookie και άλλων τεχνολογιών αναγνώρισης συσκευών («Cookie και Τεχνολογίες Παρακολούθησης»):

 • Αναγνωριστικά συσκευών, δηλαδή αναγνωριστικά για συσκευές που έχετε χρησιμοποιήσει για να αποκτήσετε πρόσβαση στους ιστοτόπους και στην εφαρμογή μας, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP, μοναδικών αναγνωριστικών συσκευών, αναγνωριστικών που σχετίζονται με διαφημίσεις, αναγνωριστικών MAC.
 • Ηλεκτρονικά δεδομένα δραστηριότητας δικτύου, όπως πληροφορίες που αποθηκεύονται σε αρχεία καταγραφής, όταν έχετε πρόσβαση στην Υπηρεσία και στον ιστότοπό μας, για παράδειγμα, συμπεριλαμβανομένης της ώρας πρόσβασης και της σφραγίδας ημερομηνίας, των σελίδων που προβλήθηκαν, της διεύθυνσης IP, των σελίδων που σας οδήγησαν στον ιστότοπό μας, των πληροφοριών που σχετίζονται με σφάλματα και αναφορές σφαλμάτων.
 • Δεδομένα δραστηριότητας, σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών από μέρους σας, όπως η κατάσταση σύνδεσης, το κατά πόσο έχετε λάβει και δει μηνύματα που σας έχουν αποσταλεί, το αν βρίσκεστε σε άλλη κλήση και δεδομένα που σχετίζονται με τις κλήσεις και τα μηνύματα που αποστέλλετε και λαμβάνετε, όπως η διάρκεια της κλήσης, ποιος κάλεσε ποιον, ποιος έστειλε μήνυμα σε ποιον και σε ποια χρονική στιγμή, προσωπικές προτιμήσεις που σχετίζονται με αυτήν τη χρήση (για παράδειγμα, πόσο συχνά, για πόσο καιρό, ποιες επιλογές έχουν οριστεί κ.λπ.). Τα εν λόγω δεδομένα δραστηριότητας μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν:
  • Με την άδειά σας, ενδέχεται να συλλέξουμε δεδομένα σε σχέση με τη δραστηριότητα σχετικά με τις κοινότητες, τα κανάλια, τα bot, τις επιχειρήσεις και τους συνδέσμους με τους οποίους αλληλεπιδράτε εντός του Viber, π.χ. δεδομένα σχετικά με τις κοινότητες και τα κανάλια που έχετε επισκεφθεί ή παρακολουθήσει, μηνύματα που σας άρεσαν, μηνύματα που έχετε στείλει, το περιεχόμενο που έχετε δει, σύνδεσμοι που έχετε επισκεφθεί,
  • Στοιχεία που αναζητήσατε και κοινοποιήσατε μέσω των Επεκτάσεων συνομιλίας,
  • Προσφορές που έχουν επιλεγεί ή εξαργυρωθεί, και
  • Δραστηριότητα Viber Pay ή δραστηριότητα επιχειρηματικών λογαριασμών.
 • Άλλα δεδομένα συσκευής, π.χ. δεδομένα σχετικά με το λειτουργικό σύστημα της συσκευής σας, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, τη γλώσσα του προγράμματος περιήγησης ή του λειτουργικού συστήματος, το ασύρματο δίκτυό σας, τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εμείς και οι συνεργάτες μας χρησιμοποιούμε τα cookie, καθώς και τις επιλογές και τους ελέγχους σας, ανατρέξτε στην Πολιτική της Viber για τις Διαφημίσεις, τα Cookie και τις Τεχνολογίες Παρακολούθησης που εφαρμόζουμε.

Δεδομένα που συλλέγουμε ή λαμβάνουμε από άλλες πηγές και συναγόμενα δεδομένα:

 • Δεδομένα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:
  • Εάν συνδεθείτε μέσω ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης τρίτων, όπως το VK: το δημόσιο προφίλ σας, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, της κατάστασης σχέσης, της ηλικίας, του άβαταρ, της λίστας φίλων, των λογαριασμών που ακολουθείτε ή που σας ακολουθούν, της διεύθυνσης email σας, της ημερομηνίας γέννησής σας, του ιστορικού εργασίας, του ιστορικού εκπαίδευσης, των ενδιαφερόντων, της τρέχουσας χώρας, της πόλης και της προβολής βίντεο. Η πρόσβαση βρίσκεται σε εξέλιξη και βασίζεται στο περιεχόμενο που ήδη μοιράζεστε δημόσια.
  • Δεδομένα μέσων κοινωνικής δικτύωσης που λαμβάνονται μέσω των επαφών σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανάλογα με τη δική σας ρύθμιση και τη ρύθμιση των επαφών σας σε αυτούς τους ιστοτόπους μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
 • Το όνομα επαφής σας, όπως αποθηκεύεται στις συσκευές άλλων χρηστών, εάν επιλέξουν να μοιραστούν τις επαφές τους μαζί μας.
 • Η Viber μπορεί επίσης να επεξεργαστεί συμπεράσματα σχετικά με τον λογαριασμό σας και το αναγνωριστικό της συσκευής, όπως:
  • Συναγόμενο φύλο: Για παράδειγμα, συνάγεται από το όνομά σας.
  • Συναγόμενα ενδιαφέροντα: Συνάγονται από τη δραστηριότητά σας, όπως είναι οι κοινότητες, τα κανάλια, τα bot, οι επιχειρήσεις και οι σύνδεσμοι με τους οποίους αλληλεπιδράτε εντός του Viber, εφόσον το επιτρέπετε.
  • Συμπεράσματα από δεδομένα τρίτων μερών και αλληλεπιδράσεις που σχετίζονται με διαφημίσεις: Ενδέχεται να λαμβάνουμε συναγόμενα δεδομένα, τα οποία συνδέονται με το αναγνωριστικό της συσκευής σας (κυρίως, ένα μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής που δημιουργείται από cookie ή άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο και τις Υπηρεσίες μας) από τους αξιόπιστους διαφημιζόμενους και παρόχους υπηρεσιών τρίτων μερών. Αυτά τα συναγόμενα δεδομένα που λαμβάνουμε μπορεί να περιλαμβάνουν συμπεράσματα σχετικά με τα ενδιαφέροντα και τα χαρακτηριστικά σας και παράγονται από τέτοια τρίτα μέρη από άλλους ιστοτόπους και υπηρεσίες που έχετε επισκεφθεί (για παράδειγμα, αν ενδιαφέρεστε για fintech, αυτοκίνητα κ.λπ., σε ποια ομάδα εισοδήματος μπορεί να ανήκετε, καθώς και τις τοποθεσίες που επισκέπτεστε συνήθως, με βάση την τοποθεσία GPS σας). Επιπλέον, τα συμπεράσματα μπορούν να προκύψουν από δεδομένα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε με διαφημίσεις που εμφανίζονται στην Εφαρμογή μας, αφού κάνετε κλικ σε αυτές και από δεδομένα σχετικά με τη δραστηριότητά και τις προτιμήσεις σας που προκύπτουν από τα κλικ στις δικές μας διαφημίσεις (και τις επακόλουθες εγκαταστάσεις της Εφαρμογής μας) που σχετίζονται με το αναγνωριστικό της συσκευής σας, τα οποία παραδίδονται στις διαφημιστικές πλατφόρμες τρίτων από αξιόπιστα τρίτα μέρη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Πολιτική της Viber για τις Διαφημίσεις, τα Cookie και τις Τεχνολογίες Παρακολούθησης που εφαρμόζουμε.

Περιεχόμενο που υποβάλλεται από τον χρήστη:

Εάν επιλέξετε να συμμετάσχετε στις δραστηριότητες της Viber (π.χ. σε διαγωνισμούς) ή στο πλαίσιο της συμμετοχής σας σε δραστηριότητες κοινοτήτων/καναλιών/bots που διαθέτει η Viber, μπορείτε να δημοσιεύσετε, να υποβάλετε ή να κοινοποιήσετε εθελοντικά περιεχόμενο όπως βίντεο, εικόνες, γραφικά, κείμενο, βίντεο κ.λπ., το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. εικόνα κάποιου ατόμου).

Δεδομένα που συλλέγουμε από τις επικοινωνίες σας μαζί μας, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης, της εξυπηρέτησης πελατών και άλλων ερωτημάτων:

Εάν επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω οποιουδήποτε τρόπου επικοινωνίας που προσφέρουμε, ενδέχεται να μας παράσχετε ορισμένες πληροφορίες, όπως τα στοιχεία επικοινωνίας σας (π.χ. όνομα, email, αριθμός τηλεφώνου, πάροχος κινητής τηλεφωνίας, χώρα – κυρίως εάν δεν είστε χρήστης των Υπηρεσιών μας) και άλλες πληροφορίες που επιθυμείτε να παράσχετε οικειοθελώς (κυρίως σχετικά με το ζήτημα που επιθυμείτε να αντιμετωπίσουμε ή να επιλύσουμε). Θα αποθηκεύσουμε περαιτέρω το ιστορικό επικοινωνίας και την αλληλογραφία μας μαζί σας.

Δεδομένα μη χρηστών:

Αριθμός κινητού τηλεφώνου και όνομα επαφής, όπως αποθηκεύονται στο βιβλίο διευθύνσεων του τηλεφώνου ενός χρήστη Viber: Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου σας ακόμη και αν δεν είστε χρήστης Viber, σε περίπτωση που ο αριθμός τηλεφώνου σας συμπεριλήφθηκε στο βιβλίο διευθύνσεων υφιστάμενου χρήστη που μας έχει παρασχεθεί (και υπό την προϋπόθεση ότι ο εν λόγω χρήστης μάς παρέχει έγκριση για πρόσβαση στο βιβλίο διευθύνσεων της συσκευής). Θα αποθηκεύσουμε επίσης το όνομα όπως έχει αποθηκευτεί από τον χρήστη μας. Το κάνουμε για να δείξουμε στον χρήστη μας ποιες από τις επαφές του χρησιμοποιούν ήδη τις Υπηρεσίες μας και ποιες όχι, για να δώσουμε στους χρήστες τη δυνατότητα να βρίσκουν και να επικοινωνούν με τις επαφές τους που είναι ή δεν είναι χρήστες αποτελεσματικότερα και μόνο για όσο διάστημα υφίσταται σχετικός λογαριασμός χρήστη Viber στο Viber. Σε περίπτωση που γίνετε ενεργός χρήστης, οι υφιστάμενοι χρήστες των οποίων ο τηλεφωνικός κατάλογος περιελάμβανε τον αριθμό σας, θα ειδοποιηθούν ότι έχετε εγγραφεί στην Υπηρεσία και θα προστεθείτε αυτόματα στη λίστα επαφών τους εντός της εφαρμογής Viber.

Εάν δεν είστε χρήστης του Viber και θέλετε να εξαιρέσετε τον αριθμό τηλεφώνου σας, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση: https://vb.me/ContactUs.

Αναγνωριστικό καλούντος: Επιπλέον, εάν δεν είστε χρήστης του Viber, ο αριθμός του τηλεφώνου και το όνομά σας (εφόσον μας δοθεί από χρήστη μέσω της κοινοποίησης των επαφών του ή με άλλον τρόπο) θα προστεθούν στη βάση δεδομένων που τηρούμε με αναγνωριστικά καλούντων και θα χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της λειτουργίας Αναγνωριστικά καλούντων του Viber (δείτε εδώ για περισσότερες πληροφορίες), η οποία προσφέρει τη δυνατότητα εμφάνισης του ονόματός σας σε χρήστης Αναγνωριστικού καλούντος όταν τους καλείτε εκτός του Viber. Αυτή η διαδικασία επιτρέπει στη Viber να βελτιώνει τις υπηρεσίες Αναγνωριστικού καλούντος για τη μείωση των περιπτώσεων ανεπιθύμητων κλήσεων, κλήσεων απάτης και ενοχλητικών κλήσεων προς τους χρήστες μας.

Για να εξαιρεθείτε από την επεξεργασία στο πλαίσιο της υπηρεσίας Αναγνωριστικού καλούντος, επισκεφθείτε αυτήν τη σελίδα.

Δεδομένα από επιχειρηματικούς συνεργάτες:

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας για επιχειρηματικούς σκοπούς ως επιχειρηματικός συνεργάτης μας, θα αποθηκεύουμε τα στοιχεία επικοινωνίας που μας παρέχετε (π.χ. ονόματα, αριθμό τηλεφώνου, email, διεύθυνση), καθώς και οποιαδήποτε αλληλογραφία είχαμε. Χρησιμοποιούμε αξιόπιστους τρίτους παρόχους για τη διαχείριση της συντήρησης και αποθήκευσης αυτών των δεδομένων.

Επιστροφή επάνω

Πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα και νόμιμη βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν

Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, πρέπει να υφίσταται νόμιμη βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Ως νόμιμη βάση νοείται, μεταξύ άλλων, η συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό την εκτέλεση της σύμβασής μας μαζί σας (για παράδειγμα, τη δημιουργία του λογαριασμού σας στο Viber), την εκπλήρωση των έννομων συμφερόντων μας (για παράδειγμα, τη συλλογή δεδομένων για τη διασφάλιση των Υπηρεσιών μας), τη συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις, καθώς και, κατά περίπτωση, την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με βάση τη συγκατάθεσή σας (για παράδειγμα, όταν ζητάτε οικειοθελώς να συμμετάσχετε στις δραστηριότητες μάρκετινγκ). Μπορείτε να βρείτε εδώ πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα είδη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται παραπάνω, καθώς και τη νόμιμη βάση για τέτοιες πράξεις επεξεργασίας.

Συνοπτικά, η νόμιμη βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν θα είναι μία από τις ακόλουθες:

 • Εκτέλεση Σύμβασης: Βασιζόμαστε στις συμβατικές υποχρεώσεις με σκοπό την παροχή των Υπηρεσιών σύμφωνα με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών που εφαρμόζουμε, όπως η δυνατότητα εγγραφής, σύνδεσης ή/και ενεργοποίησης των Υπηρεσιών, η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων σας σε σχέση με αγορές εντός της εφαρμογής ή περιορισμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, εάν τις χρησιμοποιείτε.
 • Έννομο συμφέρον: Βασιζόμαστε στο έννομο συμφέρον για καμπάνιες στοχευμένου μάρκετινγκ ή προσφορές που βασίζονται στα δεδομένα συμπεριφοράς πρώτου μέρους (δηλαδή στον τρόπο με τον οποίον αλληλεπιδράτε με τις Υπηρεσίες Viber), την ανάπτυξη προϊόντων, τη συνεχή βελτίωση των υφιστάμενων λειτουργιών και την παροχή ορισμένων λειτουργιών, την επεξεργασία δεδομένων μη χρηστών για τους σκοπούς της λίστας επαφών, την πρόληψη απάτης/ανεπιθύμητων μηνυμάτων και για τη δημιουργία του λογαριασμού σας στο Rakuten. Όταν επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για την ικανοποίηση των έννομων συμφερόντων μας, εφαρμόζουμε ισχυρές διασφαλίσεις για να εξασφαλίσουμε ότι το απόρρητό σας προστατεύεται, για να εξασφαλίσουμε ότι ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος για τα συμφέροντά σας ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες σας.
 • Νομική Υποχρέωση, Συμμόρφωση και Δημόσιο Συμφέρον: Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται επίσης να έχουμε νομική υποχρέωση να επεξεργαστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, όπως την εκπλήρωση των δικαιωμάτων του χρήστη σας ή διαφορετικά μπορεί να χρειαστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για να προστατεύσουμε τα ζωτικά σας συμφέροντα ή αυτά άλλου προσώπου.
 • Συγκατάθεση: Όπου απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, θα λάβουμε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, χρήση ή κοινή χρήση των δεδομένων που σας αφορούν μέσω των cookie στον ιστότοπό μας ή SDK ή άλλων τεχνολογιών παρακολούθησης ενσωματωμένων στην Εφαρμογή (όπως αναφέρεται λεπτομερώς στην Πολιτική της Viber για τις Διαφημίσεις, τα Cookie και τις Τεχνολογίες Παρακολούθησης). Μπορείτε να ανακαλέσετε την εν λόγω συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή.

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τη νόμιμη βάση στην οποία στηριζόμαστε κάθε σύνολο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με γνώμονα τον σκοπό της χρήσης. Ορισμένα είδη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για πολλούς σκοπούς και, ως εκ τούτου, θα υποβληθούν σε επεξεργασία υπό διαφορετικές νόμιμες βάσεις.

Έχετε υπόψη ότι η πραγματική διαδικασία επεξεργασίας για κάθε σκοπό χρήσης και νόμιμη βάση που περιγράφεται λεπτομερώς στον παραπάνω πίνακα ενδέχεται να διαφέρει. Αυτή η επεξεργασία συνήθως περιλαμβάνει ένα σύνολο πράξεων, που πραγματοποιούνται με αυτοματοποιημένα μέσα, όπως η συλλογή, η αποθήκευση, η χρήση, η αποκάλυψη με διαβίβαση, η διαγραφή ή η καταστροφή, και μπορεί να περιλαμβάνει διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες, όπως περιγράφεται λεπτομερέστερα στην ενότητα Διαβίβαση δεδομένων παρακάτω.

Είδος δεδομένων

Για πλήρη εξήγηση, ανατρέξτε στην ενότητα «Τα δεδομένα που συλλέγουμε» παραπάνω

Σκοπός χρήσης Νόμιμη βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Δεδομένα που παρέχονται ή συλλέγονται μέσω της εγγραφής και του λογαριασμού σας στο Viber:

 • Αναγνωριστικά, όπως:
  • Ο αριθμός του κινητού σας τηλεφώνου,
  • Τα προσωπικά σας στοιχεία,
  • Τα στοιχεία επικοινωνίας σας,
  • Τα στοιχεία σύνδεσης του λογαριασμού σας,
 • Η φωτογραφία σας,
 • Το βιβλίο διευθύνσεων του τηλεφώνου σας

Γεωεντοπισμός:

 • Γενική θέση

Δεδομένα που συλλέγουμε αυτόματα από τη συσκευή σας:

 • Αναγνωριστικά συσκευής
 • Άλλα δεδομένα συσκευής

Δεδομένα που συλλέγουμε από άλλες πηγές και συναγόμενα δεδομένα:

 • Δεδομένα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:
  • Εάν συνδεθήκατε μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης τρίτου μέρους.
Διαχείριση διαδικασίας ταυτοποίησης και λογαριασμού

 

 

Εκτέλεση της σύμβασης:

Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων από εμάς είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης, υπό την έννοια της δημιουργίας και της διαχείρισης του λογαριασμού σας Viber, προκειμένου να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

●     Για να μπορέσετε να εγγραφείτε, να συνδεθείτε ή/και να ενεργοποιήσετε τις Υπηρεσίες, αποκτήστε πρόσβαση στην υποστήριξη πελατών.

●     Για να ελέγξουμε την ταυτότητα του λογαριασμού σας και να τον επαληθεύσουμε, καθώς και για να βεβαιωθούμε ότι δεν έχετε ήδη λογαριασμό Viber, θα χρησιμοποιήσουμε τον αριθμό τηλεφώνου σας για να στείλουμε ειδοποίηση επαλήθευσης.

●     Για συγχρονισμό της λίστας επαφών σας στην Εφαρμογή (π.χ. επαφές που είναι χρήστες Viber).

●     Για να δημιουργήσετε το προφίλ σας, προσαρμόστε τον λογαριασμό σας Viber σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχετε παράσχει (π.χ. όνομα, φωτογραφία κ.λπ., συμπεριλαμβανομένου του σημείου σύνδεσης μέσω του λογαριασμού σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης) και εμφανίστε αυτές τις πληροφορίες ως μέρος του προφίλ σας όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Viber.

Δεδομένα που παρέχονται ή συλλέγονται μέσω της εγγραφής και του λογαριασμού σας στο Viber:

 • Αναγνωριστικά, όπως:
  • Ο αριθμός του κινητού σας τηλεφώνου,
  • Τα προσωπικά σας στοιχεία,
  • Τα στοιχεία επικοινωνίας σας,
  • Τα στοιχεία σύνδεσης του λογαριασμού σας,
 • Η φωτογραφία σας,
 • Το βιβλίο διευθύνσεων του τηλεφώνου σας

Γεωεντοπισμός:

 • Γενική θέση

Δεδομένα που συλλέγουμε αυτόματα από τη συσκευή σας:

 • Αναγνωριστικά συσκευής
 • Ηλεκτρονικά δεδομένα δραστηριότητας δικτύου
 • Στοιχεία δραστηριότητας
 • Άλλα δεδομένα συσκευής

Δεδομένα που συλλέγουμε από άλλες πηγές και συναγόμενα δεδομένα:

 • Δεδομένα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

o  Εάν συνδεθήκατε μέσω ιστοτόπων μέσων κοινωνικής δικτύωσης τρίτου μέρους: το δημόσιο προφίλ σας.

o  Δεδομένα μέσων κοινωνικής δικτύωσης που λαμβάνονται μέσω των επαφών σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανάλογα με τη δική σας ρύθμιση και τη ρύθμιση των επαφών σας σε αυτούς τους ιστοτόπους μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

o  Το όνομα επαφής σας, όπως αποθηκεύεται στις συσκευές άλλων χρηστών, εάν επιλέξουν να μοιραστούν τις επαφές τους μαζί μας.

Περιεχόμενο που υποβάλλεται από τον χρήστη

Παροχή των Υπηρεσιών μας – Χαρακτηριστικά Επικοινωνίας και Περιεχομένου ​​(μηνύματα, φωνητικές κλήσεις και βιντεοκλήσεις, ομαδικές συνομιλίες, κοινότητες, κανάλια, bot, επεκτάσεις συνομιλίας, οθόνη εξερεύνησης, αυτοκόλλητα, φακοί Viber κ.λπ.) και δυνατότητα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας. Εκτέλεση της σύμβασης:

Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων από εμάς είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης, υπό την έννοια της λειτουργίας, της παροχής και της παράδοσης των Υπηρεσιών σε εσάς, καθώς και των λειτουργιών επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

●     Να επιτρέπεται στους παρόχους κινητής τηλεφωνίας να συνδέουν κλήσεις σε εσάς και από εσάς.

●     Να εμφανίζετε την κατάσταση σύνδεσής σας.

●    Να μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα, να συμμετέχετε σε κλήσεις Viber, να διαγράφετε μηνύματα.

●     Να σας παρέχουμε άλλες λειτουργίες της Εφαρμογής, όπως λειτουργικές ειδοποιήσεις (π.χ. αναπάντητες κλήσεις).

●     Θα χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση IP σας για να προσδιορίσουμε την κατά προσέγγιση τοποθεσία σας, προκειμένου να σας δώσουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες που είναι διαθέσιμες μόνο σε ορισμένες χώρες (για παράδειγμα, πακέτα αυτοκόλλητων).

●     Σας δίνεται η δυνατότητα να μεταφορτώνετε και να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των μηνυμάτων σας σε εξωτερικές υπηρεσίες.

●    Σας δίνεται η δυνατότητα να δημοσιεύετε και να κοινοποιείτε το Περιεχόμενο που έχετε υποβάλει ως Χρήστης (π.χ. εικόνες, βίντεο, κείμενα) στις κοινότητες, τα κανάλια και τα bot μας, όπου επιτρέπεται από τον διαχειριστή του, και γενικά να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες περιεχομένου που παρέχουμε

Όπως προαναφέρθηκε, τα μηνύματά σας δεν θα αποθηκεύονται από εμάς μετά την παράδοσή τους.

 

Δεδομένα που παρέχονται ή συλλέγονται μέσω της εγγραφής και του λογαριασμού σας στο Viber:

 • Αναγνωριστικά:
  • Ο αριθμός του κινητού σας τηλεφώνου,
 • Το βιβλίο διευθύνσεων του τηλεφώνου σας

Δεδομένα που συλλέγουμε από άλλες πηγές και συναγόμενα δεδομένα:

 • Το όνομα επαφής σας, όπως αποθηκεύεται στις συσκευές άλλων χρηστών, εάν επιλέξουν να μοιραστούν τις επαφές τους μαζί μας.
Συγχρονισμός του βιβλίου διευθύνσεών σας Συγκατάθεση:

Θα λάβουμε τη συγκατάθεσή σας για να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα με σκοπό τον συγχρονισμό της λίστας επαφών σας (δηλαδή, για να σας δείξουμε τις επαφές σας στη διεπαφή Viber, ώστε να επικοινωνήσετε μαζί τους μέσω Viber) Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις και τα δικαιώματα της Εφαρμογής στο τηλέφωνό σας, χωρίς να επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας με βάση τη συγκατάθεση πριν από την απόσυρσή της.

Δεδομένα που παρέχονται ή συλλέγονται μέσω της εγγραφής και του λογαριασμού σας στο Viber:

 • Αναγνωριστικά, όπως:
  • Ο αριθμός του κινητού σας τηλεφώνου,
  • Τα προσωπικά σας στοιχεία,
  • Τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

Οικονομικές πληροφορίες που παρέχονται ή συλλέγονται μέσω της χρήσης των περιορισμένων οικονομικών υπηρεσιών μας (π.χ. λύσεις πληρωμών) ή της συνδρομής και της προσφοράς που έχετε αγοράσει:

●     Συνδρομές, προϊόντα ή υπηρεσίες που έχετε αγοράσει: Στοιχεία χρέωσης σας (π.χ. διεύθυνση χρέωσης, το πλήρες όνομα ή το όνομα χρήστη, τον αριθμό τηλεφώνου, τον λογαριασμό, τον τρόπο πληρωμής), καθώς και πληροφορίες σχετικά με συναλλαγές (π.χ. το ποσό αγοράς, την ημερομηνία αγοράς, το νόμισμα, τη διεύθυνση IP, τη χώρα, τα πρώτα και τα τελευταία 4 ψηφία της πιστωτικής σας κάρτας).

Δεδομένα που συλλέγουμε αυτόματα από τη συσκευή σας:

 • Αναγνωριστικά συσκευής
Πίστωση Viber Out, Συνδρομή και άλλες αγορασμένες Υπηρεσίες.

 

 

Εκτέλεση της σύμβασης:

Επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα όταν είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης, υπό την έννοια ότι θέλουμε να σας δώσουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε την Πίστωση Viber Out ή να αγοράσετε συνδρομές στην Εφαρμογή ή στον ιστότοπό μας, μεταξύ άλλων για σκοπούς επαλήθευσης. Για παράδειγμα, θα δημιουργηθεί ένα αρχείο καταγραφής με την αγορά σας και αυτό το αρχείο καταγραφής θα περιλαμβάνει τη διεύθυνση IP σας ή άλλο αναγνωριστικό συσκευής.

Όταν αγοράζετε Πίστωση Viber Out ή συνδρομές στον ιστότοπό μας, η Viber ενδέχεται να κοινοποιήσει ορισμένες πληροφορίες σε τρίτους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών, όπως τη διεύθυνση email σας. Ο αριθμός της πιστωτικής σας κάρτας θα δοθεί από εσάς απευθείας στον αρμόδιο Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών και η Viber δεν θα έχει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα.

 

 

 

Δεδομένα που παρέχονται ή συλλέγονται μέσω της εγγραφής και του λογαριασμού σας στο Viber:

 • Αναγνωριστικά, όπως:
  • Ο αριθμός του κινητού σας τηλεφώνου,
  • Τα προσωπικά σας στοιχεία,
  • Τα στοιχεία επικοινωνίας σας,
  • Τα στοιχεία σύνδεσης του λογαριασμού σας

Οικονομικές πληροφορίες που παρέχονται ή συλλέγονται μέσω της χρήσης των περιορισμένων οικονομικών υπηρεσιών μας (π.χ. λύσεις πληρωμών) ή της συνδρομής και της προσφοράς που έχετε αγοράσει:

  • Δεδομένα της λειτουργίας Γνωρίστε τον πελάτη σας («KYC»).
  • Πληροφορίες σχετικά με τη συναλλαγή και το πορτοφόλι.
  • Κατακερματισμένος κωδικός PIN

Γεωεντοπισμός:

 • Γενική θέση

Δεδομένα που συλλέγουμε αυτόματα από τη συσκευή σας:

 • Αναγνωριστικά συσκευής
 • Στοιχεία δραστηριότητας:
 • Προσφορές που έχουν επιλεγεί ή εξαργυρωθεί.
Υπηρεσίες Viber Pay

 

 

Εκτέλεση της σύμβασης:

Επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα όταν είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης, υπό την έννοια ότι θέλουμε να σας δώσουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες Viber Pay και, για παράδειγμα:

●     Πρέπει να σας ταυτοποιήσουμε προκειμένου να σας επιτρέψουμε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες Viber Pay.

●    Η Viber θα κοινοποιήσει ορισμένα δεδομένα KYC και δεδομένα πληρωμών που παρέχετε στον Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών της και εκείνοι, με τη σειρά τους, ενδέχεται να τα κοινοποιήσουν στις κατάντη τράπεζες, τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, τα συστήματα ανταλλαγής μηνυμάτων, όπως το SWIFT, για να καταστεί δυνατή η επεξεργασία των πληρωμών. Η Viber κοινοποιεί μόνο τις πληροφορίες που είναι απόλυτα απαραίτητες (ορισμένες πληροφορίες συλλέγονται απευθείας από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμής και υπόκεινται στην πολιτική απορρήτου του εκάστοτε παρόχου).

●     Έχουμε πρόσβαση στη διεύθυνση IP σας για να επαληθεύσουμε την τοποθεσία σας και να καθορίσουμε αν είστε ή όχι επιλέξιμοι για τις υπηρεσίες.

●     Ταυτοποίηση εφαρμογής και υποστήριξης πελατών.

Έννομα συμφέροντα:

●     Βασιζόμαστε σε έννομο συμφέρον σε σχέση με την επεξεργασία των στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού των αποδεκτών στους οποίους έχετε πραγματοποιήσει μεταφορά πληρωμής.

●     Εάν είστε χρήστης Viber και δεν έχετε εγγραφεί στις υπηρεσίες Viber Pay αλλά αλληλεπιδράτε με χρήστες του Viber Pay μέσω της αποστολής ή της λήψης χρημάτων ή μέσω συμμετοχής σε προσφορά, ενδέχεται να αποθηκευτούν και να χρησιμοποιηθούν οι ακόλουθες πληροφορίες που σας αφορούν: στοιχεία λογαριασμού αποστολέα ή παραλήπτη (π.χ. στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (συμπεριλαμβανομένων του IBAN και του κωδικού Swift/ BIC), τα στοιχεία πορτοφολιού (συμπεριλαμβανομένου του αναγνωριστικού πορτοφολιού), τα στοιχεία έκδοσης με μοναδικό ανώνυμο αναγνωριστικό (token) της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, τα αναγνωριστικά πληρωμής, τα στοιχεία πληρωμής (π.χ. κωδικός κατηγορίας εμπόρου, είδος, κωδικός εξουσιοδότησης), τα στοιχεία τρόπου πληρωμής, η χώρα, η διεύθυνση, η ημερομηνία γέννησης, το όνομα, ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η κατάσταση σε περίπτωση προσφοράς.

 

Οικονομικές πληροφορίες που παρέχονται ή συλλέγονται μέσω της χρήσης των περιορισμένων οικονομικών υπηρεσιών μας (π.χ. λύσεις πληρωμών) ή της συνδρομής και της προσφοράς που έχετε αγοράσει:

●     ​​Συναλλαγές πληρωμών Viber Chatbot​​, δηλαδή​ ​λεπτομέρειες που σχετίζονται με συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένου του ιστορικού αγορών (αναγνωριστικό συναλλαγής, ώρα και ημερομηνία αγοράς, περιγραφή αγοράς, ποσό αγοράς, νόμισμα, αποτέλεσμα συναλλαγής με τον έμπορο, πληροφορίες που εισαγάγονται από τον χρήστη με τη μορφή ελεύθερου κειμένου).

 

Πληρωμές Viber Chatbot Εκτέλεση της σύμβασης:

Επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα όταν είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης, υπό την έννοια ότι θέλουμε να σας δώσουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τις Πληρωμές Viber Chatbot για να αλληλεπιδράτε και να πληρώνετε τρίτους εμπόρους. Θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας αποκλειστικά για την εκπλήρωση του ρόλου μας ως ενδιάμεσου φορέα και θα τα κοινοποιήσουμε στο Google Pay ή στο Apple Pay ή σε οποιονδήποτε άλλο συνδεδεμένο πάροχο πληρωμών. Η επιβεβαίωση της πληρωμής παρέχεται απευθείας στον έμπορο και η Viber δεν λαμβάνει ούτε κοινοποιεί δεδομένα πληρωμής ή δεδομένα εγγραφής από το Apple Pay ή το Google Pay. Έχετε υπόψη ότι η από μέρους σας χρήση του Apple Pay και του Google Pay, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των δεδομένων σας, υπόκειται στους αντίστοιχους όρους και την πολιτική απορρήτου τους που μπορείτε να βρείτε εδώ: Google Pay, Apple Pay.

Δεδομένα που παρέχονται ή συλλέγονται μέσω της εγγραφής και του λογαριασμού σας στο Viber:

 • Αναγνωριστικά, όπως:
  • Ο αριθμός του κινητού σας τηλεφώνου,
  • Τα προσωπικά σας στοιχεία,
  • Τα στοιχεία επικοινωνίας σας,

Δεδομένα που συλλέγουμε αυτόματα από τη συσκευή σας:

 • Αναγνωριστικά συσκευής

Γεωεντοπισμός:

 • Γενική θέση

Περιεχόμενο που υποβάλλεται από τον χρήστη

 

 

Συμμετοχή σε διαγωνισμούς και δραστηριότητες μάρκετινγκ

 

Συγκατάθεση:

Θα λάβουμε τη συγκατάθεσή σας προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα με σκοπό να σας δώσουμε τη δυνατότητα να συμμετάσχετε στους διαγωνισμούς μας ή σε άλλες δραστηριότητες μάρκετινγκ που προσφέρονται από εμάς κατά καιρούς. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς να επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας με βάση τη συγκατάθεση πριν από την απόσυρσή της.

Έχετε υπόψη ότι τα συγκεκριμένα είδη των δεδομένων που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τον διαγωνισμό ή τον τύπο δραστηριότητας. Για παράδειγμα, ορισμένοι διαγωνισμοί μπορεί να περιλαμβάνουν βραβείο που πρέπει να σας στείλουμε και για αυτόν τον λόγο θα σας ζητήσουμε να παράσχετε τη φυσική σας διεύθυνση. Επιπλέον, ορισμένοι διαγωνισμοί ή δραστηριότητες ισχύουν μόνο για συγκεκριμένες περιοχές και για αυτόν τον λόγο θα χρησιμοποιήσουμε τη γενική τοποθεσία σας (για παράδειγμα, σύμφωνα με τον τηλεφωνικό κωδικό της περιοχής σας), για να επαληθεύσουμε την επιλεξιμότητά σας να συμμετάσχετε σε συγκεκριμένο διαγωνισμό.

Δεδομένα γεωεντοπισμού:

 • Τοποθεσία με βάση το GPS
Κοινή χρήση τοποθεσίας GPS

 

Συγκατάθεση:

Θα λάβουμε τη συγκατάθεσή σας προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα με σκοπό να σας δώσουμε τη δυνατότητα να κοινοποιήσετε την τοποθεσία σας στις επαφές σας. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς να επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας με βάση τη συγκατάθεση πριν από την απόσυρσή της.

Δεδομένα που παρέχονται ή συλλέγονται μέσω της εγγραφής και του λογαριασμού σας στο Viber:

 • Αναγνωριστικά, όπως:
  • Ο αριθμός του κινητού σας τηλεφώνου,
  • Τα προσωπικά σας στοιχεία,
  • Τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

Δεδομένα γεωεντοπισμού:

●     Γενική θέση

 Δεδομένα που συλλέγουμε αυτόματα από τη συσκευή σας, π.χ. δεδομένα που συλλέγονται με τη χρήση cookie και άλλων τεχνολογιών αναγνώρισης συσκευών («Cookie και Τεχνολογίες Παρακολούθησης»):

 • Αναγνωριστικά συσκευής
 • Ηλεκτρονικά δεδομένα δραστηριότητας δικτύου
 • Στοιχεία δραστηριότητας
 • Άλλα δεδομένα συσκευής

Δεδομένα που συλλέγουμε από άλλες πηγές και συναγόμενα δεδομένα:

 • Δεδομένα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 • Το όνομα επαφής σας
 • Συμπεράσματα σχετικά με τον λογαριασμό σας και το αναγνωριστικό της συσκευής σας:
  • Συναγόμενο φύλο,
  • Συμπεράσματα από δεδομένα τρίτων και αλληλεπιδράσεις που σχετίζονται με διαφημίσεις.

 

Βελτίωση και προσαρμογή της υπηρεσίας και των αναλυτικών στοιχείων της δραστηριότητας Viber

 

Έννομο συμφέρον:

Βασιζόμαστε στο έννομο συμφέρον μας σε σχέση με την επεξεργασία αυτών των δεδομένων με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών μας. Για παράδειγμα:

●    Χρησιμοποιούμε δεδομένα δραστηριότητας, αναγνωριστικά συσκευών και τοποθεσία βάσει IP για να διορθώσουμε και να αξιολογήσουμε την τεχνική λειτουργικότητα και διαθεσιμότητα των Υπηρεσιών, καθώς και για στατιστική ανάλυση της χρήσης και της λειτουργικότητας, την ανάπτυξη προϊόντων, τη συνεχή βελτίωση των υφιστάμενων λειτουργιών και την παροχή ορισμένων λειτουργιών.

●    Βασιζόμαστε περαιτέρω στο έννομο συμφέρον μας κατά την επεξεργασία από τη Viber (και όχι τρίτο) αυτών των δεδομένων (και όχι σε τρίτους) με σκοπό την προσαρμογή και την εξατομίκευση των Υπηρεσιών. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας που παρέχονται μέσω εγγραφής ή τα δεδομένα της δραστηριότητάς σας και το συναγόμενο φύλο, το ηλικιακό εύρος ή τα συναγόμενα ενδιαφέροντα και τη γενική τοποθεσία για την προσαρμογή του περιεχομένου που σας δείχνουμε, συμπεριλαμβανομένων των εξατομικευμένων προσφορών ορισμένων υπηρεσιών. Χρησιμοποιούμε μόνο τις πληροφορίες που συλλέγει η Viber μέσω της Εφαρμογής ή των Υπηρεσιών Viber. Όταν χρησιμοποιούμε εργαλεία τρίτων ή διαφημιστές τρίτων ή πληροφορίες που δεν λαμβάνονται μέσω της χρήσης της Εφαρμογής ή των Υπηρεσιών Viber, ζητάμε τη συγκατάθεσή σας, όπως περιγράφεται λεπτομερώς παρακάτω.

Όταν διαφημίζουμε σε εσάς τις Υπηρεσίες μας σε πλατφόρμες τρίτων, ενδέχεται να λάβουμε ενδείξεις για το ποια διαφήμιση σας οδήγησε να γίνετε μέλος της Υπηρεσίας μας με βάση τα μοναδικά αναγνωριστικά συσκευής που σχετίζονται με τη συσκευή σας, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να αξιολογήσουμε την απόδοση των καμπανιών μας και να αναζητήσουμε παρόμοιους χρήστες. Πρόσθετες πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένου του τρόπου εξαίρεσης από τη συλλογή δεδομένων μέσω της χρήσης cookie) είναι διαθέσιμες στην Πολιτική της Viber για τις Διαφημίσεις, τα Cookie και τις Τεχνολογίες Παρακολούθησης και στην παράγραφο περί επιλογών και ελέγχων στην ενότητα «Τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν» παρακάτω.

Δεδομένα που παρέχονται ή συλλέγονται μέσω της εγγραφής και του λογαριασμού σας στο Viber:

 • Αναγνωριστικά, όπως:
  • Ο αριθμός του κινητού σας τηλεφώνου,
  • Τα προσωπικά σας στοιχεία,
  • Τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

Δεδομένα γεωεντοπισμού:

 • Γενική θέση
 • Τοποθεσία με βάση το GPS
 • Χώρα διαμονής.

Δεδομένα που συλλέγουμε αυτόματα από τη συσκευή σας:

 • Αναγνωριστικά συσκευής
 • Ηλεκτρονικά δεδομένα δραστηριότητας δικτύου
 • Στοιχεία δραστηριότητας
 • Άλλα δεδομένα συσκευής

Δεδομένα που συλλέγουμε από άλλες πηγές και συναγόμενα δεδομένα:

 • Δεδομένα από πηγές που είναι διαθέσιμες στο κοινό
 • Δεδομένα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 • Συμπεράσματα σχετικά με τον λογαριασμό σας και το αναγνωριστικό της συσκευής σας:
  • Συναγόμενο φύλο.
Επικοινωνίες μάρκετινγκ και προσφορές βάσει τοποθεσίας

 

Έννομο συμφέρον:

Βασιζόμαστε στο έννομο συμφέρον μας σε σχέση με την επεξεργασία αυτών των δεδομένων. Για παράδειγμα:

●    διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, το όνομα και το συναγόμενο φύλο ή το ηλικιακό εύρος θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς επικοινωνίας μαζί σας, με μάρκετινγκ και προσφορές που σχετίζονται με προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει η Viber και οι έμπιστοι τρίτοι συνεργάτες μας. Στην περίπτωση διαφήμισης υπηρεσιών Viber εκτός του Viber, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας σε παρόχους υπηρεσιών μάρκετινγκ που εμπιστευόμαστε.

●     Η διεύθυνση IP σας θα χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό της γενικής σας τοποθεσίας ή, κατά περίπτωση, της χώρας διαμονής σας, για τους σκοπούς της παρουσίασης προσφορών που ισχύουν στην περιοχή σας.

Έχετε υπόψη ότι ακόμη και αφού επιλέξετε να καταργήσετε την εγγραφή σας (δείτε πώς μπορείτε να το κάνετε στην ενότητα «Τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν»), ενδέχεται να σας στέλνουμε επικοινωνίες που σχετίζονται με την υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων διοικητικών μηνυμάτων που σχετίζονται με τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς.

Συγκατάθεση:

Θα λάβουμε τη συγκατάθεσή σας προκειμένου να συλλέξουμε και να χρησιμοποιήσουμε δεδομένα τοποθεσίας GPS με σκοπό την παρουσίαση προσφορών μάρκετινγκ και επικοινωνιών βάσει της ακριβούς τοποθεσίας σας. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς να επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας με βάση τη συγκατάθεση πριν από την απόσυρσή της.

 

Δεδομένα που παρέχονται ή συλλέγονται μέσω της εγγραφής και του λογαριασμού σας στο Viber:

 • Αναγνωριστικά, όπως:
  • Ο αριθμός του κινητού σας τηλεφώνου,
  • Τα προσωπικά σας στοιχεία,
  • Τα στοιχεία επικοινωνίας σας,
  • Τα στοιχεία σύνδεσης του λογαριασμού σας.
 • Το βιβλίο διευθύνσεων του τηλεφώνου σας

Δεδομένα γεωεντοπισμού:

 • Γενική θέση

Οικονομικές πληροφορίες που παρέχονται ή συλλέγονται μέσω της χρήσης των περιορισμένων οικονομικών υπηρεσιών μας (π.χ. λύσεις πληρωμών) ή της συνδρομής και της προσφοράς που έχετε αγοράσει.

Δεδομένα που συλλέγουμε αυτόματα από τη συσκευή σας:

 • Αναγνωριστικά συσκευής
 • Ηλεκτρονικά δεδομένα δραστηριότητας δικτύου
 • Στοιχεία δραστηριότητας
 • Άλλα δεδομένα συσκευής

Δεδομένα που συλλέγουμε από άλλες πηγές και συναγόμενα δεδομένα:

 • Δεδομένα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:
  • Εάν συνδέεστε μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης τρίτου μέρους.

Δεδομένα που συλλέγουμε από τις επικοινωνίες σας μαζί μας, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης, της εξυπηρέτησης πελατών και άλλων ερωτημάτων.

Εξυπηρέτηση πελατών και Επιχειρησιακά μηνύματα

 

Εκτέλεση της σύμβασης:

Επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα όταν είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης, υπό την έννοια ότι θέλουμε να επικοινωνούμε μαζί σας, να σας δίνουμε πληροφορίες σχετικά με τον λογαριασμό σας και να ανταποκρινόμαστε στα αιτήματα και τα ερωτήματά σας.

Έννομο συμφέρον:

Βασιζόμαστε στο έννομο συμφέρον μας σε σχέση με την επεξεργασία αυτών των δεδομένων με σκοπό τη βελτίωση της υποστήριξης των πελατών μας (για παράδειγμα, προκειμένου να εκπαιδεύσουμε την ομάδα υποστήριξης πελατών, καθώς και για τις λειτουργίες εσωτερικής διαχείρισης).

Δεδομένα που παρέχονται ή συλλέγονται μέσω της εγγραφής και του λογαριασμού σας στο Viber:

 • Αναγνωριστικά, όπως:
  • Ο αριθμός του κινητού σας τηλεφώνου,
  • Τα προσωπικά σας στοιχεία,
  • Τα στοιχεία επικοινωνίας σας,
  • Τα στοιχεία σύνδεσης του λογαριασμού σας.

Δεδομένα γεωεντοπισμού

Οικονομικές πληροφορίες που παρέχονται ή συλλέγονται μέσω της χρήσης των περιορισμένων οικονομικών υπηρεσιών μας (π.χ. λύσεις πληρωμών) ή της συνδρομής και των προσφορών που έχετε αγοράσει:

●      Συνδρομές, προϊόντα ή υπηρεσίες που έχετε αγοράσει: πληροφορίες σχετικά με συναλλαγές (π.χ. το ποσό αγοράς).

●      Υπηρεσίες Viber Pay

Δεδομένα που συλλέγουμε αυτόματα από τη συσκευή σας:

 • Αναγνωριστικά συσκευής
 • Ηλεκτρονικά δεδομένα δραστηριότητας δικτύου
 • Στοιχεία δραστηριότητας
 • Άλλα δεδομένα συσκευής
Ασφάλεια, προστασία και πρόληψη της απάτης

 

Έννομο συμφέρον:

Βασιζόμαστε στο έννομο συμφέρον μας σε σχέση με την επεξεργασία αυτών των δεδομένων για σκοπούς ασφάλειας, όπως η ταυτοποίηση, η επαλήθευση ταυτότητας και η πρόληψη της απάτης και των ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Στο πλαίσιο αυτό μπορεί να περιλαμβάνονται διευθύνσεις URL που περιλαμβάνονται σε μηνύματα, τα οποία αναφέρθηκαν ως ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΑ από άλλους χρήστες ή για τα οποία υπήρχε υπόνοια ότι δεν ζητήθηκαν και ότι χρησιμοποιούσαν τις υπηρεσίες ταυτοποίησης του λειτουργικού σας συστήματος. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε αυτοματοποιημένες αποφάσεις για να κλείσουμε ή να περιορίσουμε κάποιον λογαριασμό βάσει αυτών των δεδομένων και άλλης λογικής που έχουμε δημιουργήσει για αυτόν τον σκοπό, προκειμένου να προστατεύσουμε άλλους χρήστες και να αποτρέψουμε επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις.

Δεδομένα που παρέχονται ή συλλέγονται μέσω της εγγραφής και του λογαριασμού σας στο Viber:

 • Αναγνωριστικά όπως:
  • Ο κωδικός χώρας του κινητού σας τηλεφώνου,
  • Τα προσωπικά σας στοιχεία (π.χ. όνομα, ημερομηνία γέννησης), εφόσον τα παρείχατε.

Δεδομένα γεωεντοπισμού:

 • Γενική θέση
 • Τοποθεσία με βάση το GPS

Δεδομένα που συλλέγουμε αυτόματα από τη συσκευή σας:

 • Αναγνωριστικά συσκευής
 • Στοιχεία δραστηριότητας
 • Άλλα δεδομένα συσκευής

Δεδομένα που συλλέγουμε από άλλες πηγές και συναγόμενα δεδομένα:

 • Δεδομένα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 • Συμπεράσματα σχετικά με τον λογαριασμό σας και το αναγνωριστικό της συσκευής σας
Διαφήμιση (Τοποθέτηση διαφημίσεων τρίτων στην Εφαρμογή Viber)

 

 

Συγκατάθεση:

Λαμβάνουμε τη συγκατάθεσή σας προκειμένου να χρησιμοποιούμε και να κοινοποιούμε ορισμένα δεδομένα, όπως δεδομένα και αναγνωριστικά συσκευών, ηλικιακό εύρος και συναγόμενο φύλο, σε τρίτους συνεργάτες διαφήμισης, για σκοπούς εμφάνισης εξατομικευμένων διαφημίσεων. Πρόσθετες πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένου του τρόπου εξαίρεσης από τη συλλογή δεδομένων μέσω της χρήσης cookie) είναι διαθέσιμες στην Πολιτική της Viber για τις Διαφημίσεις, τα Cookie και τις Τεχνολογίες Παρακολούθησης.

Επιπλέον, θα λάβουμε τη συγκατάθεσή σας προκειμένου να συλλέξουμε και να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα της δραστηριότητάς σας σχετικά με κοινότητες, κανάλια, bot, επιχειρήσεις και συνδέσμους με τους οποίους αλληλεπιδράτε εντός του Viber (π.χ. δεδομένα σχετικά με τις κοινότητες, τους επιχειρηματικούς λογαριασμούς και τα κανάλια που έχετε επισκεφθεί ή ακολουθείτε, μηνύματα που σας άρεσαν, μηνύματα που έχετε στείλει, το περιεχόμενο που είδατε, συνδέσμους που ακολουθήσατε) καθώς και πληροφορίες που λαμβάνουμε από τρίτους σχετικά με τη δραστηριότητά σας εκτός του Viber για σκοπούς εμφάνισης εξατομικευμένων διαφημίσεων.

Έννομο συμφέρον:

Βασιζόμαστε στο έννομο συμφέρον μας για τη μέτρηση και τη βελτιστοποίηση της απόδοσης διαφημίσεων ή εκστρατειών και την παροχή διαφημίσεων, εντοπισμό απάτης καθώς και τον υπολογισμό πληρωμών. Επιπλέον, βασιζόμαστε στο έννομο συμφέρον μας για στοχευμένη διαφήμιση, δηλαδή διαφήμιση βασιζόμενη στην τοποθεσία σε κάποια χώρα και στο περιεχόμενο που προβάλλετε (για παράδειγμα, σε κάποιον χρήστη που προβάλλει αναρτήσεις στην οθόνη εξερεύνησης για ζώα και βρίσκεται στην Ιταλία μπορεί να εμφανιστεί διαφήμιση στην ιταλική γλώσσα και σχετική με ζώα).

Δεδομένα από επιχειρηματικούς συνεργάτες

 

Επικοινωνίες και δεσμεύσεις Β2Β

 

Έννομο συμφέρον:

Βασιζόμαστε στο έννομο συμφέρον μας σε σχέση με την επεξεργασία αυτών των δεδομένων, μεταξύ άλλων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, υπό την έννοια ότι θα αποθηκεύσουμε τη διεύθυνση email σας και θα τη χρησιμοποιήσουμε για να σας στέλνουμε προσφορές μάρκετινγκ. Έχετε τη δυνατότητα να εξαιρεθείτε από τα email άμεσου μάρκετινγκ ανά πάσα στιγμή.

 Εκτέλεση της σύμβασης:

Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων από εμάς είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης (ανάλογα με τη δέσμευσή μας).

Δεδομένα μη χρηστών

 

Παροχή υπηρεσιών χρησιμοποιώντας Δεδομένα μη χρηστών Έννομο συμφέρον:

Βασιζόμαστε στο έννομο συμφέρον μας σε σχέση με την επεξεργασία των αριθμών τηλεφώνου και των ονομάτων επαφής μη χρηστών του Viber  (εφόσον μας παρέχονται από χρήστη μέσω της κοινής χρήσης των επαφών του ή με άλλον τρόπο)  για να δείξουμε στον χρήστη μας ποιες από τις επαφές του χρησιμοποιούν ήδη τις Υπηρεσίες μας και ποιες όχι, για να δώσουμε στον χρήστη τη δυνατότητα να βρίσκει και να επικοινωνεί με τις επαφές του που είναι χρήστες αποτελεσματικότερα καθώς και για να προσθέσουμε τις συγκεκριμένες επαφές στη βάση δεδομένων Αναγνωριστικών καλούντων και να τις χρησιμοποιούμε στο πλαίσιο της λειτουργίας Αναγνωριστικό καλούντος του Viber (δείτε εδώ για περισσότερες πληροφορίες) ώστε να διασφαλίζεται ότι το Viber αναγνωρίζει με ακρίβεια τα πρόσωπα που καλούν εκτός του Viber με στόχο τη μείωση των ανεπιθύμητων κλήσεων, των κλήσεων απάτης και των ενοχλητικών κλήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Εάν δεν είστε χρήστης του Viber και θέλετε να εξαιρεθείτε από κάθε τέτοια επεξεργασία, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση: https://vb.me/ContactUs. Επιπλέον μπορείτε να εξαιρεθείτε από την επεξεργασία στο πλαίσιο της υπηρεσίας Αναγνωριστικού καλούντος από αυτήν τη σελίδα.

Ενδέχεται να περιλαμβάνει όλα τα είδη δεδομένων που αποθηκεύει η Viber, ανάλογα με τις περιστάσεις, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στην ενότητα «Τα δεδομένα που συλλέγουμε» παραπάνω. Υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας και εφαρμογή των πολιτικών μας Έννομο συμφέρον:

Βασιζόμαστε στο έννομο συμφέρον μας σε σχέση με την επεξεργασία, τη χρήση και την κοινοποίηση δεδομένων με σκοπό την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας και την επιβολή των πολιτικών, των όρων και των συμφωνιών μας, για παράδειγμα, σε περίπτωση διαφωνίας, αξιώσεων και νομικών διαδικασιών, και μόνο στον βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για τον εν λόγω σκοπό. Για παράδειγμα, ενδέχεται να καταχωρίσουμε και να καταγράψουμε ορισμένες από τις ενέργειές σας, όπως την αποδοχή των όρων και των πολιτικών μας, την αποδοχή ορισμένων προσφορών και κοινοποιήσεων.

Ενδέχεται να περιλαμβάνει όλα τα είδη δεδομένων που αποθηκεύει η Viber, ανάλογα με τις περιστάσεις, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στην ενότητα «Τα δεδομένα που συλλέγουμε» παραπάνω. Συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις και το δημόσιο συμφέρον Συμμόρφωση με νομική υποχρέωση.

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας όποτε είναι απαραίτητο για να συμμορφωθούμε με τις νομικές υποχρεώσεις στις οποίες υποκείμεθα και για τη συνεργασία με τις ρυθμιστικές αρχές και τις αρχές επιβολής του νόμου, όταν υπάρχει έγκυρο νομικό αίτημα, όπως δεσμευτική εντολή.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε παραδείγματα της νομοθεσίας της ΕΕ και της νομοθεσίας του Λουξεμβούργου που ισχύουν για τη Viber, σύμφωνα με την οποία μπορούμε να επεξεργαστούμε, να χρησιμοποιήσουμε, να διατηρήσουμε ή να αποθηκεύσουμε τα δεδομένα που σας αφορούν:

●    Νομοθεσία προστασίας δεδομένων: Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν κατόπιν αιτήματός σας να ασκήσετε τα δικαιώματά σας βάσει του ΓΚΠΔ. Θα αποθηκεύσουμε μια ένδειξη του αιτήματος πρόσβασης και της παραγγελίας σας για να μπορέσουμε να αποδείξουμε τη συμμόρφωση.

●    Εταιρική και φορολογική νομοθεσία: Ενδέχεται να χρειαστεί να παράσχουμε στις ρυθμιστικές αρχές πληροφορίες βάσει της ισχύουσας εταιρικής και φορολογικής νομοθεσίας.

●    Νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών: Θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους που έχουν θεσπιστεί βάσει της οδηγίας ΕΕ 2019/770 σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών.

●    Τηλεπικοινωνίες: Θα επεξεργαστούμε τα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους που έχουν θεσπιστεί βάσει της οδηγίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και βάσει του μελλοντικού κανονισμού για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

●    Ποινικές έρευνες και νομοθεσία: Ενδέχεται να χρειαστεί να παράσχουμε στις αρχές πληροφορίες σύμφωνα με τη νομοθεσία για τις ποινικές έρευνες που ισχύει για τον πάροχο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή όπως άλλως ισχύει για εμάς.

●    Αστικές διαδικασίες: Ενδέχεται να χρειαστεί να παράσχουμε στις αρχές πληροφορίες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις.

Προστασία ζωτικών συμφερόντων:

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας σε πολύ περιορισμένες και σπάνιες περιπτώσεις, όποτε το κρίνουμε απαραίτητο και ουσιώδες για τον σκοπό της προστασίας της ασφάλειας της ζωής σας ή της ασφάλειας τρίτων, καθώς και για ανθρωπιστικούς σκοπούς.

Επιστροφή επάνω

Κοινή χρήση δεδομένων – Κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους κοινοποιούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Κοινοποιούμε δεδομένα σε τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της εταιρικής μας οικογένειας και αξιόπιστων εταιρειών που μας βοηθούν να παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας σύμφωνα με αυστηρές πρακτικές ασφάλειας δεδομένων και απορρήτου, καθώς και με άλλα τρίτα μέρη, όπως οι διαφημιστικοί συνεργάτες μας και τρίτα μέρη που προσφέρουν υπηρεσίες μέσω της Εφαρμογής μας. Ενδέχεται επίσης να κοινοποιούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε περιορισμένες περιπτώσεις, εφόσον απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Μπορείτε να βρείτε εδώ πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες αυτών των τρίτων αποδεκτών, σχετικά με το τι μπορούν να δουν άλλοι χρήστες του Viber, καθώς και τον σκοπό για τον οποίο τα προσωπικά δεδομένα κοινοποιούνται σε αυτούς τους τρίτους.

Κατηγορίες αποδεκτών Πρόσθετες πληροφορίες
Η εταιρική οικογένεια Viber

 

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα που συλλέγουμε σχετικά με εσάς στην εταιρική οικογένεια Viber, συμπεριλαμβανομένης της μητρικής μας εταιρείας, Rakuten Group Inc., και των συγγενών εταιρειών μας (όπως παρατίθενται ΕΔΩ), και των θυγατρικών μας, για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Ορισμένα είδη δεδομένων, όπως το όνομα, το email, η φωτογραφία, οι αριθμοί τηλεφώνου και το μοναδικό αναγνωριστικό Viber, ενδέχεται να γνωστοποιηθούν για την παροχή κοινού περιεχομένου και των Υπηρεσιών μας (π.χ. εγγραφή, συντονισμός λογαριασμών μελών στο πλαίσιο της εταιρικής οικογένειας Viber, συναλλαγές, αναλυτικά στοιχεία και υποστήριξη πελατών).
 • Επιπλέον, ενδέχεται να κοινοποιούμε ορισμένα είδη δεδομένων που σας αφορούν, όταν μπορεί αυτό να είναι απαραίτητο για τον εντοπισμό και την πρόληψη πιθανών παράνομων πράξεων, παραβιάσεων των πολιτικών της Viber, απάτης ή/και παραβιάσεων της ασφάλειας των δεδομένων.
 • Κοινοποιούμε δεδομένα στις θυγατρικές της Viber λόγω της δραστηριοποίησής σας σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς έχουμε ομάδες και γραφεία σε όλο τον κόσμο, και κάθε τέτοια θυγατρική μπορεί να λειτουργεί τις υπηρεσίες ή άλλες λειτουργίες (όπως ανάπτυξη κ.λπ.) για μια συγκεκριμένη περιοχή.
 • Επιπλέον, κοινοποιούμε δεδομένα στη συγγενή εταιρεία μας, Rakuten Marketing LLC, ως πάροχο υπηρεσιών μας για τις δραστηριότητες μάρκετινγκ και διαφήμισης.

Για τους χρήστες που εγγράφονται στο Viber από τις 20 Νοεμβρίου 2019: Τα στοιχεία που παρέχονται κατά την εγγραφή σας θα κοινοποιηθούν στον όμιλο Rakuten για τη δημιουργία του λογαριασμού Rakuten ή/και τη σύνδεση του λογαριασμού σας Rakuten με τον λογαριασμό σας στο Viber. Ο λογαριασμός σας Rakuten ή οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετίζεται με την από μέρους σας χρήση των υπηρεσιών Rakuten διέπεται από την Πολιτική Απορρήτου αναγνωριστικού Rakuten.

Οι πάροχοι υπηρεσιών μας

 

Κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στους αξιόπιστους παρόχους υπηρεσιών και τους επιχειρηματικούς συνεργάτες μας που εκτελούν επιχειρηματικές δραστηριότητες για λογαριασμό μας (ως εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων) και σύμφωνα με τις οδηγίες μας.

Διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες παρόχων υπηρεσιών:

 • Πάροχοι υπηρεσιών διαφήμισης και μάρκετινγκ, οι οποίοι μας βοηθούν με τις διαφημιστικές μετρήσεις και τις εγκαταστάσεις εφαρμογών,
 • Πάροχοι αποθήκευσης δεδομένων, στους οποίους αναθέτουμε τη φιλοξενία και την αποθήκευση των δεδομένων μας,
 • Πάροχοι υποστήριξης πελατών, που μας βοηθούν να εκτελούμε λειτουργίες όπως η υποστήριξη πελατών και η εξυπηρέτηση πελατών,
 • Πάροχοι αναλυτικών στοιχείων δεδομένων και πάροχοι διαχείρισης δεδομένων, που μας βοηθούν να βελτιώσουμε, να εξατομικεύσουμε και να ενισχύσουμε τις Υπηρεσίες μας,
 • Συνεργάτες μετρήσεων, οι οποίοι μας βοηθούν με τις μετρήσεις, την παρακολούθηση και τη στόχευση,
 • Πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών και fintech, οι οποίοι καθιστούν δυνατή την επεξεργασία πληρωμών και ενεργειών fintech στην εφαρμογή μας,
 • Συνεργάτες ασφάλειας δεδομένων, οι οποίοι μας βοηθούν να εντοπίζουμε και να προλαμβάνουμε πιθανές παράνομες πράξεις, παραβιάσεις των πολιτικών μας, απάτες ή/και παραβιάσεις της ασφάλειας των δεδομένων και διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις.

Όταν κοινοποιούμε πληροφορίες σε παρόχους υπηρεσιών και συνεργάτες, διασφαλίζουμε ότι έχουν πρόσβαση μόνο στις πληροφορίες που είναι απολύτως απαραίτητες για την παροχή των Υπηρεσιών από εμάς. Τα εν λόγω μέρη υποχρεούνται να διασφαλίζουν τα δεδομένα που λαμβάνουν και να τα χρησιμοποιούν μόνο για τους προσυμφωνημένους σκοπούς, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς για την προστασία των δεδομένων (οι εν λόγω πάροχοι υπηρεσιών ενδέχεται να χρησιμοποιούν άλλα δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα προς όφελός τους).

Προσφορά υπηρεσιών από τρίτους μέσω της εφαρμογής μας

 

Στο πλαίσιο των Υπηρεσιών της Viber, επιτρέπουμε σε τρίτους να δημιουργούν κοινότητες, κανάλια και επιχειρηματικούς λογαριασμούς στο Viber και να αναπτύσσουν μέσω της χρήσης του API του Viber τα δικά τους bot και τις δικές τους επεκτάσεις συνομιλίας και να ενσωματώνουν τα στοιχεία αυτά στην οθόνη εξερεύνησης της Viber, προκειμένου να επικοινωνούν με τους χρήστες του Viber («Επικοινωνίες Τρίτων»).

Σε περίπτωση που επιλέξετε οικειοθελώς να αλληλεπιδράσετε με τις Επικοινωνίες Τρίτων μέσω της από μέρους σας χρήσης των Υπηρεσιών, τα εν λόγω τρίτα μέρη ενδέχεται να λάβουν ορισμένα δεδομένα σχετικά με εσάς, όπως το όνομα χρήστη, τη φωτογραφία, τη χώρα, ορισμένα δεδομένα συσκευής και το μοναδικό αναγνωριστικό Viber. Τα εν λόγω τρίτα μέρη δεν επεξεργάζονται τα δεδομένα για λογαριασμό μας και θεωρούνται «ανεξάρτητοι υπεύθυνοι επεξεργασίας» των εν λόγω δεδομένων για τους σκοπούς του ΓΚΠΔ, πράγμα που σημαίνει ότι η χρήση των δεδομένων που σας αφορούν υπόκειται στις πολιτικές και τις πρακτικές απορρήτου που εφαρμόζουν τα εν λόγω τρίτα μέρη.

Συνεργάτες διαφήμισης

 

Θα κοινοποιήσουμε στους εν λόγω συνεργάτες διαφήμισης, συμπεριλαμβανομένων των συνεργατών που διαχειρίζονται την τοποθέτηση εκ μέρους διαφημίσεων (Rakuten) ένα μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής (δηλαδή, ένα αναγνωριστικό διαφήμισης που σχετίζεται με τη συσκευή σας) μαζί με το ηλικιακό εύρος, το συναγόμενο φύλο, τη χώρα, την πόλη, την συντετμημένη διεύθυνση IP και ορισμένα τεχνικά ή συγκεντρωτικά δεδομένα (π.χ. την προτίμηση γλώσσας).

Το μοναδικό αναγνωριστικό διαφήμισης που σχετίζεται με εσάς δημιουργείται από το λειτουργικό σύστημα της κινητής συσκευής σας και μπορείτε ανά πάσα στιγμή να το αλλάξετε ή να επιλέξετε να μην το κοινοποιείτε. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στην Πολιτική της Viber για τις Διαφημίσεις, τα Cookie και τις Τεχνολογίες Παρακολούθησης. που εφαρμόζουμε. Η λίστα των συνεργατών διαφήμισης που έχουμε είναι διαθέσιμη ΕΔΩ

Νομική εφαρμογή και αρχές επιβολής του νόμου

 

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε ορισμένα δεδομένα σε αρχές επιβολής του νόμου, κυβερνητικές υπηρεσίες ή εξουσιοδοτημένους τρίτους, ανταποκρινόμενοι σε επαληθευμένο αίτημα σχετικά με τρομοκρατικές ενέργειες, ποινικές έρευνες ή εικαζόμενη παράνομη δραστηριότητα ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που ενδέχεται να εκθέσει εμάς, εσάς ή οποιονδήποτε άλλο χρήστη της Viber σε νομική ευθύνη και μόνο στον βαθμό που κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με τον εν λόγω σκοπό.

Αυτή η αποκάλυψη υπόκειται στις αυστηρές πρακτικές ασφάλειας δεδομένων και απορρήτου που εφαρμόζουμε και γίνεται χωρίς να διακυβεύεται η κρυπτογράφησή μας από άκρη σε άκρη. Ενδέχεται να περιλαμβάνει, ανάλογα με τις περιστάσεις, ορισμένα είδη των δεδομένων δραστηριότητας, των αναγνωριστικών και του βιβλίου διευθύνσεων του τηλεφώνου σας.

Εταιρικές συναλλαγές Σε περίπτωση εταιρικής συναλλαγής (π.χ. πώληση σημαντικού μέρους της επιχείρησής μας, συγχώνευση, ενοποίηση ή πώληση περιουσιακών στοιχείων) θα κοινοποιήσουμε τα δεδομένα που αποθηκεύουμε στην αποκτώσα εταιρεία.

Θα υποχρεώσουμε την αποκτώσα εταιρεία να μας υποκαταστήσει στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που περιγράφονται στην Πολιτική Απορρήτου μας (συμπεριλαμβανομένης της παρούσας ειδοποίησης) και θα σας ειδοποιήσουμε για τις εν λόγω εταιρικές αλλαγές στην επεξεργασία των δεδομένων σας.

Περιορισμένες υπηρεσίες πληρωμών Εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες Viber Pay, θα κοινοποιήσουμε στον Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών μας τα δεδομένα KYC, δεδομένα σχετικά με απάτες, αιτήματα/οδηγίες πληρωμών, ειδικά ζητούμενες πληροφορίες (λ.χ. λόγω συγκεκριμένου ζητήματος) καθώς και πληροφορίες συναλλαγών και πορτοφολιού.

Εάν χρησιμοποιείτε την πληρωμή Viber Chatbot, θα κοινοποιήσουμε στο Google Pay ή το Apple Pay ή οποιονδήποτε άλλο συνδεδεμένο πάροχο πληρωμών τις ακόλουθες πληροφορίες: (i) το όνομα του εμπόρου του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, (ii) την τιμή των προϊόντων που αγοράσατε και το νόμισμα, και (iii) την περιγραφή των προϊόντων που αγοράσατε. Η επιβεβαίωση της πληρωμής παρέχεται απευθείας στον έμπορο και η Viber δεν λαμβάνει ούτε κοινοποιεί δεδομένα πληρωμής ή δεδομένα εγγραφής από το Apple Pay ή το Google Pay. Έχετε υπόψη ότι η από μέρους σας χρήση του Apple Pay και του Google Pay, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των δεδομένων σας, υπόκειται στους αντίστοιχους όρους και την πολιτική απορρήτου τους που μπορείτε να βρείτε εδώ: Google Pay, Apple Pay.

Εάν χρησιμοποιείτε την Πίστωση Viber Out και τις συνδρομές μας, θα κοινοποιήσουμε τη διεύθυνση email σας στον υπεύθυνο επεξεργασίας πληρωμών, με σκοπό την επαλήθευση και τον εντοπισμό απάτης.

Άλλοι χρήστες Όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, άλλοι χρήστες μπορούν να βλέπουν ορισμένα δεδομένα σχετικά με εσάς:

●    Εάν δεν έχετε αλλάξει τις ρυθμίσεις σας, θα μπορούν να βλέπουν:

 • το όνομα χρήστη και τη φωτογραφία σας,
 • τον αριθμό τηλεφώνου σας (εάν επικοινωνείτε μαζί τους ή έχετε επιχειρηματικό λογαριασμό),
 • την κατάσταση σύνδεσης,
 • κατά πόσο έχετε λάβει και έχετε δει μηνύματα που σας έχουν σταλεί.

●     Εάν τη συγκεκριμένη στιγμή βρίσκεστε σε άλλη κλήση.

●     Εάν συμμετέχουν στην κλήση μαζί σας, δεδομένα που σχετίζονται με τις κλήσεις και τα μηνύματα που έχετε στείλει και λάβει, όπως η διάρκεια της κλήσης, ποιος κάλεσε ποιον, ποιος έστειλε μήνυμα σε ποιον και τι ώρα, τι είδους κλήση είναι (ήχος/βίντεο) και αν απαντήσατε στην κλήση από την κύρια ή άλλη συσκευή σας.

●     Για την εξαφάνιση μηνυμάτων, θα ειδοποιήσουμε τους άλλους χρήστες για τυχόν στιγμιότυπα οθόνης που έχετε τραβήξει (γι’ αυτό καλύτερα να μην τα τραβήξετε).

●     Το όνομα και η φωτογραφία σας ενδέχεται να εμφανίζονται σε χρήστες που ενεργοποιούν τη λειτουργία Αναγνωριστικό καλούντος του Viber τη στιγμή που ξεκινάτε κλήση προς αυτούς (στο Viber ή στο κινητό τηλέφωνο).

●     Όταν γίνετε μέλος του Viber, οι επαφές στο βιβλίο διευθύνσεών σας που είναι ήδη μέλη του Viber μπορεί να ενημερωθούν ότι και εσείς είστε τώρα στο Viber.

●     Υπενθύμιση για τα γενέθλιά σας την ημερομηνία των γενεθλίων σας, εκτός αν έχετε αλλάξει τις ρυθμίσεις σας.

●     Όταν γίνετε μέλος του Viber Pay, οι επαφές στο βιβλίο διευθύνσεών σας που είναι ήδη μέλη του Viber μπορεί να ενημερωθούν ότι και εσείς χρησιμοποιείτε τώρα το Viber Pay. Επιπλέον, οι χρήστες του Viber θα βλέπουν μια ένδειξη για το αν είστε χρήστης του Viber Pay.

●     Εάν η επιλογή «Επιλέξτε το peer-to-peer» είναι ενεργοποιημένη, άλλοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τεχνικά εργαλεία για να δουν τη διεύθυνση IP σας. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή ανά πάσα στιγμή από τις ρυθμίσεις απορρήτου.

●     Κάθε πληροφορία που αναρτάτε στον επαγγελματικό σας λογαριασμό.

●     Τις δημόσιες αναρτήσεις σας: Εάν αναρτάτε πληροφορίες στους δημόσιους χώρους μας, όπως κοινότητες ή κανάλια, μπορεί να είναι διαθέσιμες για αναζήτηση και προσβάσιμες από οποιονδήποτε χρήστη του Viber. Έχετε συνεχώς τη δυνατότητα να διαγράφετε τις αναρτήσεις σας από αυτούς τους δημόσιους χώρους, αλλά το Viber δεν μπορεί να ελέγξει και δεν είναι υπεύθυνο για το τι κάνουν άλλοι χρήστες με αυτές τις πληροφορίες (π.χ. αποθήκευση στις συσκευές τους, δημοσίευση στο Viber ή εκτός αυτού κ.λπ.), επομένως, σας συνιστούμε να μην αποκαλύπτετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν μέσω του περιεχομένου των αναρτήσεών σας.

Επιστροφή επάνω

Διαβίβαση δεδομένων

Λόγω της δραστηριοποίησής σας σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς έχουμε ομάδες και γραφεία σε όλο τον κόσμο, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν θα κοινοποιηθούν στην εταιρική οικογένεια Viber, καθώς και στους παρόχους υπηρεσιών και τους επιχειρηματικούς συνεργάτες μας σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των χωρών εκτός του ΕΟΧ και του Ηνωμένου Βασιλείου. Λαμβάνουμε μέτρα για να διασφαλίζουμε ότι η διαβίβαση τέτοιων δεδομένων θα παρέχει επαρκείς εγγυήσεις, όπως απαιτείται βάσει του ΓΚΠΔ. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν τη συμμόρφωση με τους Δεσμευτικούς Εταιρικούς Κανόνες του Ομίλου Rakuten, καθώς και συμβατικές δεσμεύσεις των συνεργατών μας και των παρόχων υπηρεσιών μας. Εξηγούμε περαιτέρω παρακάτω γιατί διαβιβάζουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα μέτρα που λαμβάνουμε για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν θα είναι ασφαλή κατά τη διαβίβαση, καθώς και τα δικαιώματά σας ως προς αυτή τη διαδικασία.

Λόγω της παγκόσμιας φύσης και λειτουργίας μας, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ενδέχεται να πρέπει να υποβληθούν σε επεξεργασία σε χώρες που ενδέχεται να μην προσφέρουν το ίδιο επίπεδο προστασίας με τη χώρα σας. Όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται εντός του ΕΟΧ και του Ηνωμένου Βασιλείου διαβιβάζονται εκτός αυτών των τοποθεσιών, θα λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι η διαβίβαση αυτών των δεδομένων παρέχει επαρκείς εγγυήσεις, όπως απαιτείται βάσει του ΓΚΠΔ.

 • Αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε όλες τις κατηγορίες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν στους υπολογιστές και τους διακομιστές μας. Τα δεδομένα σας θα αποθηκεύονται στους διακομιστές μας που βρίσκονται στις ΗΠΑ. Ωστόσο, σημειώνεται ότι οι διακομιστές επικοινωνιών μας βρίσκονται σε σημεία σε όλο τον κόσμο, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η λειτουργία των υπηρεσιών επικοινωνιών μας.
 • Στο πλαίσιο του Ομίλου Rakuten, η διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε οντότητες που αποτελούν μέρος της εταιρικής μας οικογένειας Viber (είτε βρίσκονται στον ΕΟΧ και στο Ηνωμένο Βασίλειο είτε όχι), πραγματοποιείται σύμφωνα με τους Δεσμευτικούς Εταιρικούς Κανόνες του Ομίλου Rakuten για τη νομιμοποίηση των διεθνών διαβιβάσεων δεδομένων εντός του Ομίλου. Οι Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες του Ομίλου Rakuten διατίθενται στη διεύθυνση https://corp.rakuten.co.jp/privacy/en/bcr.html
 • Ορισμένοι από τους παρόχους υπηρεσιών και τους επιχειρηματικούς συνεργάτες μας βρίσκονται σε διάφορες τοποθεσίες, μεταξύ άλλων εκτός της ΕΕ, του ΕΟΧ ή του Ηνωμένου Βασιλείου. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι διαβιβάσεις των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων και, συγκεκριμένα, χωρίς παρέκκλιση από τα παραπάνω, όλες οι διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός της ΕΕ, του ΕΟΧ ή του Ηνωμένου Βασιλείου υπόκεινται επίσης στις διατάξεις των Τυποποιημένων Συμβατικών Ρητρών (γνωστών ως «SCC») που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (και του αντίστοιχου οργάνου του Ηνωμένου Βασιλείου και την Ελβετίας, κατά περίπτωση) που διατίθενται ΕΔΩ. Όπου ισχύει και απαιτείται από τον νόμο, διασφαλίζουμε την υιοθέτηση συμπληρωματικών μέτρων, όπως η κρυπτογράφηση κατά τη διαβίβαση και τη διάρκεια στασιμότητας.

Με την επιφύλαξη των ισχυόντων νόμων, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με αυτούς τους μηχανισμούς διαβίβασης που περιγράφονται παραπάνω, επικοινωνώντας μαζί μας μέσω της ηλεκτρονικής μας φόρμας που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: https://vb.me/ContactUs (επιλέξτε τις κατηγορίες «ερώτημα απορρήτου» ή «ερώτημα ΓΚΠΔ») ή μέσω πρόσθετων μέσων επικοινωνίας που παρέχουμε στο πλαίσιο της παρούσας ειδοποίησης.

Επιστροφή επάνω

Διατήρηση δεδομένων

Όπως εξηγήσαμε παραπάνω, επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για διάφορους σκοπούς. Κατά συνέπεια, διατηρούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο για όσο διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν τα δεδομένα ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι για τη διατήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για παράδειγμα, όταν απαιτείται από τον νόμο. Εξηγούμε παρακάτω τα κριτήρια που χρησιμοποιούμε για να καθορίσουμε τη διατήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν (δηλαδή, για πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε και πότε τα διαγράφουμε, ανάλογα με το είδος των δεδομένων και τον σκοπό της συλλογής τους).

Τα κριτήρια που χρησιμοποιούμε για τον καθορισμό των περιόδων διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τη Viber είναι τα εξής:

 • Το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ο σκοπός της συλλογής: Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά, διατηρούμε τα δεδομένα για όσο διάστημα είναι απαραίτητο και συναφές, ώστε να επιτύχουμε τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Για παράδειγμα:
  • Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που πρέπει να διατηρηθούν προκειμένου να διατηρηθεί ο λογαριασμός σας Viber και να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Viber: Αυτά τα είδη δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού του κινητού σας τηλεφώνου και του βιβλίου διευθύνσεων του τηλεφώνου σας, θα διατηρηθούν για όσο διάστημα διατηρείτε τον λογαριασμό σας Viber.
  • Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχετε παράσχει εθελοντικά κατά τη διάρκεια της εγγραφής ή μέσω του λογαριασμού σας: Αυτά τα είδη δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της φωτογραφίας, της ημερομηνίας γέννησης και της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, θα διατηρηθούν για όσο διάστημα διατηρείτε τον λογαριασμό σας Viber.
  • Τα στοιχεία επικοινωνίας σας με την ομάδα υποστήριξης πελατών μας θα παραμείνουν αποθηκευμένα για 10 χρόνια.
  • Τα αρχεία λεπτομερειών κλήσεων (CDR) των κλήσεών σας και η δραστηριότητα ανταλλαγής μηνυμάτων διατηρούνται ως ανεπεξέργαστα δεδομένα για 24 μήνες από τη δημιουργία τους. Τα CDR μπορεί να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τον αριθμό τηλεφώνου και τα αναγνωριστικά της συσκευής σας (π.χ. διεύθυνση IP, μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής).
  • Διαγράφουμε κάθε μήνυμα μόλις παραδοθεί ή μετά από 14 ημέρες, εάν οι προσπάθειες παράδοσης καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου δεν ήταν επιτυχείς.

Εάν αποφασίσετε να διαγράψετε τον λογαριασμό σας Viber, τα CDR και οι επικοινωνίες με την υποστήριξη πελατών θα διατηρηθούν όπως περιγράφεται παραπάνω, ενώ, παράλληλα, θα διατηρήσουμε περαιτέρω αρχεία οικονομικών πληροφοριών σχετικά με τις υπηρεσίες Viber Pay, δηλαδή δεδομένα KYC, πληροφορίες σχετικές με τις συναλλαγές και το πορτοφόλι σας ή τον κατακερματισμένο κωδικό ΡΙΝ σας, για τις περιόδους που απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία ή όπως απαιτείται σύμφωνα με το πρόγραμμα παρακολούθησης περιστατικών απάτης ή για την ταυτοποίηση χρήστη που επιστρέφει (για τις Υπηρεσίες Viber Pay).

Όλα τα άλλα είδη δεδομένων που σχετίζονται με τον λογαριασμό σας Viber θα διαγράφονται, εκτός εάν απαιτείται περαιτέρω διατήρηση των δεδομένων, με την επιφύλαξη των κριτηρίων που αναφέρονται λεπτομερώς παρακάτω. Ενδέχεται να διατηρούμε δεδομένα δραστηριότητας σε μη αναγνωρίσιμη βάση για τη βελτίωση των Υπηρεσιών μας. Οι αναρτήσεις σας σε κανάλια και κοινότητες ενδέχεται να παραμείνουν διαθέσιμες αν δεν τις διαγράψετε. Έχετε υπόψη ότι η διαγραφή της Εφαρμογής (δηλαδή η απεγκατάσταση της Εφαρμογής από τη συσκευή σας) δεν θα διαγράψει άμεσα τον λογαριασμό σας, αλλά αν δεν την επανεγκαταστήσετε μέσα στις δύο επόμενες εβδομάδες, ο λογαριασμός σας ενδέχεται να απενεργοποιηθεί. Ωστόσο, εάν διαθέτετε μονάδες Viber στον λογαριασμό σας Viber Out, ενδέχεται να ισχύουν διαφορετικά χρονικά διαστήματα, όπως αναφέρεται στον όρο «Προδιαγραφές μονάδων Viber” των Ειδικών Όρων της Υπηρεσίας Viber Out. Ανατρέξτε στις πληροφορίες και τις οδηγίες σχετικά με τη διαγραφή του λογαριασμού σας ΕΔΩ.

 • Η συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις: Είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρήσουμε ορισμένα είδη δεδομένων για λόγους συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις μας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Για παράδειγμα, πρέπει να διατηρούμε τις πληροφορίες συναλλαγών για λόγους συμμόρφωσης με τη φορολογική νομοθεσία. Επιπλέον, ενδέχεται να διατηρήσουμε ορισμένα είδη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε περίπτωση που αυτό απαιτείται από δεσμευτική νομική απαίτηση ή δικαστική απόφαση. Επιπλέον, με την επιφύλαξη της οδηγίας 2002/58/ΕΚ της ΕΕ, είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρούμε ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (όπως τον αριθμό τηλεφώνου) για τη διαβίβαση μηνυμάτων και κλήσεων.
 • Διαφορές, αξιώσεις και νομικές διαδικασίες: Εάν έχετε κάποια διαφορά μαζί μας, ενδέχεται να διατηρήσουμε ορισμένα είδη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως είναι απαραίτητο και σχετίζεται με τις αξιώσεις σας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν νομικών διαδικασιών μεταξύ μας, μέχρι την επίλυση της εν λόγω διαφοράς και μετά από αυτήν, εάν το κρίνουμε απαραίτητο, σύμφωνα με τις ισχύουσες νόμιμες προθεσμίες παραγραφής. Επιπλέον, σε περίπτωση που ζητήσετε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, θα διατηρήσουμε την ισχύουσα αλληλογραφία για όσο διάστημα απαιτείται για την απόδειξη της συμμόρφωσης και, συνήθως, σύμφωνα με τις ισχύουσες νόμιμες προθεσμίες παραγραφής.
 • Η διατήρηση Δεδομένων μη χρηστών: Εάν δεν είστε χρήστης Viber και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για να επιτρέψουμε στους χρήστες Viber να επικοινωνούν μαζί σας μέσω των υπηρεσιών Viber, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα αυτά για όσο διάστημα χρειάζεται για τους χρήστες Viber ή μέχρι να μας ζητήσετε να σταματήσουμε την επεξεργασία του αριθμού τηλεφώνου σας. Μπορείτε να ζητήσετε την εξαίρεση του αριθμού τηλεφώνου σας και να εξαιρεθείτε από εδώ. Μπορείτε επίσης να εξαιρεθείτε από την επεξεργασία για την υπηρεσία Αναγνωριστικού καλούντος επικοινωνώντας μαζί μας.. Επιπλέον, εάν ένας από τους χρήστες μας χρησιμοποίησε τις Υπηρεσίες Viber Out για να επικοινωνήσει μαζί σας (δηλαδή, να σας καλέσει μέσω Viber), θα διατηρήσουμε ένα αρχείο καταγραφής της κλήσης (Call Detail Records – CDR, όπως περιγράφεται παραπάνω), το οποίο θα περιλαμβάνει τον αριθμό τηλεφώνου σας, για 24 μήνες από τη δημιουργία του. Σε ό,τι αφορά τις Υπηρεσίες Viber Pay, αποθηκεύουμε δεδομένα μη χρηστών για όσο διάστημα αυτά αφορούν χρήστη του Viber Pay (δηλαδή για όσο διάστημα είστε αποστολέας ή παραλήπτης σε συναλλαγή με κάποιον τέτοιον χρήστη ή στο πλαίσιο προωθητικής ενέργειας). Επιπλέον, αυτές οι πληροφορίες μπορεί να αποθηκευτούν στο πλαίσιο του προγράμματός μας για την πρόληψη απάτης ή για την απάντηση σε συγκεκριμέςνα ερωτήματα πελάτη.

Επιστροφή επάνω

Τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν

Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, έχετε ορισμένα δικαιώματα σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχει συλλέξει η Viber για εσάς. Σε αυτά τα δικαιώματα ενδέχεται να περιλαμβάνονται (ανάλογα με το είδος των δεδομένων και τη νόμιμη βάση επεξεργασίας) το δικαίωμα να γνωρίζετε ποια είδη δεδομένων συλλέγουμε και γιατί τα συλλέγουμε (όπως αναλύεται στην παρούσα ειδοποίηση), το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, το δικαίωμα να μας ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, το δικαίωμα του περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία ορισμένων μορφών δεδομένων, το δικαίωμα προσφυγής κατά αυτοματοποιημένων αποφάσεων και κατάρτισης προφίλ, το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας ανά πάσα στιγμή, καθώς και το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή. Εξηγούμε περαιτέρω παρακάτω τη λειτουργική σημασία κάθε τέτοιου δικαιώματος, καθώς και πότε και πώς μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας.

Δικαίωμα ενημέρωσης

Η παρούσα Ειδοποίηση Απορρήτου για την περιοχή της Ευρώπης και η Πολιτική Απορρήτου της Viber περιγράφουν αναλυτικά τις πρακτικές μας με τη χρήση απλής γλώσσας. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε είναι εδώ. Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξής μας.

Δικαίωμα διόρθωσης

Εάν πιστεύετε ότι τα δεδομένα που έχουμε για εσάς είναι εσφαλμένα ή ελλιπή, μπορείτε να τα τροποποιήσετε ανά πάσα στιγμή μέσω των ρυθμίσεων προφίλ στις ρυθμίσεις Viber στη φορητή συσκευή σας. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε αυτό που ψάχνετε, επικοινωνήστε μαζί μας.

Δικαίωμα διαγραφής

Πλέον η διαγραφή των ιστορικών σας δεδομένων στην Εφαρμογή είναι ακόμη πιο εύκολη, ενώ συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή. Απλώς πατήστε το κουμπί διαγραφής των δεδομένων σας στις ρυθμίσεις απορρήτου. Θα διαγράψουμε τα δεδομένα τα οποία δεν είμαστε άλλως υποχρεωμένοι να τηρούμε ούτε είναι απαραίτητα για την παροχή της Υπηρεσίας. Και δεν χρειάζεται να ανησυχείτε, γιατί η διαγραφή των δεδομένων σας δεν θα διαγράψει τις συνομιλίες στην εφαρμογή Viber στο τηλέφωνό σας.

Σημειώνεται ότι όταν απενεργοποιήσετε τον λογαριασμό Viber, τα δεδομένα και οι συνομιλίες σας διαγράφονται αυτόματα από τις συσκευές σας.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (Δικαίωμα εξαίρεσης)

Έχετε τη δυνατότητα να εξαιρεθείτε από ορισμένες επεξεργασίες των δεδομένων σας από τις ρυθμίσεις απορρήτου Viber στη φορητή συσκευή σας. Μπορείτε να αποφασίσετε από ποιες λειτουργίες επεξεργασίας θέλετε να εξαιρεθείτε. Μπορείτε, επίσης, να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στο λειτουργικό σύστημα της φορητής συσκευής σας ανά πάσα στιγμή για να μας εμποδίσετε να αποκτήσουμε πρόσβαση σε ορισμένα δεδομένα, όπως η ακριβής τοποθεσία σας, αλλά αυτό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την εμπειρία χρήστη σας.

Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων

Δημιουργήσαμε ένα κουμπί αιτήματος δεδομένων στις ρυθμίσεις απορρήτου του Viber στη φορητή συσκευή σας για να απλουστεύσουμε την πρόσβαση στα δεδομένα που είναι συνδεδεμένα με τον λογαριασμό σας. Μόλις είναι έτοιμο, θα λάβετε ένα αρχείο από το Viber που περιέχει αυτά τα δεδομένα.

Δικαίωμα πρόσβασης

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα σας χρησιμοποιώντας το κουμπί αιτήματος δεδομένων και για περαιτέρω αιτήματα πρόσβασης μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξης της Viber. Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις επικοινωνήστε μαζί μας.

Δικαίωμα εναντίωσης

Μπορείτε να εναντιωθείτε στην επεξεργασία ορισμένων μορφών δεδομένων επικοινωνώντας με την υποστήριξή μας. Συμπληρώστε αυτή την ηλεκτρονική φόρμα και εξηγήστε τις ειδικές περιστάσεις που ισχύουν. Εάν λαμβάνετε email από εμάς, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να εξαιρεθείτε από τη λήψη τους στο κάτω μέρος του email ή επικοινωνώντας με την υποστήριξή μας. Έχετε, επίσης, τη δυνατότητα να εξαιρεθείτε από ορισμένες επεξεργασίες των δεδομένων σας από τις ρυθμίσεις απορρήτου Viber στη φορητή συσκευή σας.

Δικαίωμα προσφυγής κατά αυτοματοποιημένων αποφάσεων και κατάρτισης προφίλ

Ενδέχεται να λάβουμε μια αυτοματοποιημένη απόφαση να αποκλείσουμε κάποιον χρήστη, σε περίπτωση που υποπτευόμαστε ότι αυτός ο χρήστης χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες μας για παράνομες πράξεις ή πράξεις που παραβιάζουν τους όρους χρήσης μας. Εάν πιστεύετε ότι ο λογαριασμός σας έχει αποκλειστεί παράνομα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξής μας.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης

Σε περίπτωση που έχουμε συλλέξει ή άλλως επεξεργαστεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα βάσει της συγκατάθεσής σας, έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας.

Εάν θέλετε να κατανοήσετε περαιτέρω ή να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω:

 • Της ηλεκτρονικής φόρμας μας, στη διεύθυνση: https://vb.me/ContactUs – επιλέξτε τις κατηγορίες «ερώτημα απορρήτου» ή «ερώτημα ΓΚΠΔ».
 • Χρησιμοποιώντας τη φόρμα «Επικοινωνήστε μαζί μας» στην Εφαρμογή.
 • Του email: DPO@viber.com
 • Ταχυδρομικά:
  Viber Media S.à r.l.,
  Attention: Data Privacy Officer
  2, rue du Fossé, L-1536
  Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας αν χρειαστούμε επιπλέον πληροφορίες από εσάς προκειμένου να ικανοποιήσουμε τα αιτήματά σας.

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή στην οποία υπαγόμαστε ή σε οποιαδήποτε άλλη αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων. Η εποπτική αρχή στην οποία υπαγόμαστε είναι η Εθνική Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου.

Εκτός των ανωτέρω, η Viber σας παρέχει ορισμένες επιλογές και ελέγχους που μπορείτε να ασκήσετε, σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, ως εξής:

 • Σας δίνουμε τη δυνατότητα να διαγράψετε ή να επεξεργαστείτε τα μηνύματά σας ανά πάσα στιγμή, ακόμα και μετά την αποστολή τους (θα διαγραφούν ή θα εμφανιστούν ως επεξεργασμένα για εσάς, τον φίλο σας και τις Υπηρεσίες μας).
 • Μπορείτε επίσης να ελέγχετε τις ρυθμίσεις απορρήτου στην Εφαρμογή για να αλλάζετε την ορατότητα της κατάστασης σύνδεσης.
 • Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την ειδοποίηση «Προβλήθηκε» έτσι ώστε οι άλλοι χρήστες να μην γνωρίζουν αν έχετε διαβάσει κάποιο μήνυμα ακόμη.
 • Μπορείτε να επιλέξετε να μην κοινοποιήσετε τη φωτογραφία σας ή/και τα γενέθλιά σας ή να μην επιτρέψετε σε άλλους χρήστες να σας αναζητήσουν με βάση το όνομά σας, στοιχεία που είναι διαθέσιμα στην Εφαρμογή.
 • Μπορείτε επίσης να ορίσετε πρόσθετες επιλογές στις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας αλλάζοντας τα δικαιώματα της Εφαρμογής μας, όπως κοινή χρήση τοποθεσίας GPS, πρόσβαση στη λίστα επαφών και πολλά άλλα.
 • Μπορείτε να επιλέξετε να μην εμφανίζεται το σήμα σας στο Viber Pay.
 • Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις μάρκετινγκ Viber, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του συστήματός σας για να απορρίπτετε ειδοποιήσεις από τη Viber ή να υποβάλετε αίτημα στην υποστήριξή μας. Και εάν έχετε εγγραφεί για να λαμβάνετε προωθητικά email από τη Viber, μπορείτε να απεγγραφείτε από οποιοδήποτε τέτοιο email ανά πάσα στιγμή.
 • Στέλνοντας μήνυμα σε bot, η εγγραφή σε bot θα επιτρέψει στους διαχειριστές αυτού του bot να σας στέλνουν ειδοποιήσεις και προσωπικά μηνύματα. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις μάρκετινγκ Viber, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας για να τις απορρίπτετε ή να εξαιρεθείτε ανά πάσα στιγμή από τη λήψη περαιτέρω ειδοποιήσεων.
 • Μπορείτε να επιλέξετε να επιτρέψετε ή να μην επιτρέψετε την προσαρμογή και την εξατομίκευση των Υπηρεσιών που σας παρέχουμε με βάση τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, πραγματοποιώντας εναλλαγή στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από τις ρυθμίσεις απορρήτου της Εφαρμογής.

Επιστροφή επάνω

Αλλαγές στην παρούσα Ειδοποίηση Απορρήτου για την περιοχή της Ευρώπης

Κατά καιρούς ενδέχεται να πραγματοποιούμε αλλαγές στην παρούσα Ειδοποίηση Απορρήτου για την περιοχή της Ευρώπης. Εάν το κάνουμε (εκτός από μικρές αλλαγές), θα σας ειδοποιήσουμε μέσω της Εφαρμογής και του ιστοτόπου μας.

Κατά καιρούς ενδέχεται να τροποποιήσουμε ή να ενημερώσουμε την παρούσα Ειδοποίηση Απορρήτου για την περιοχή της Ευρώπης.

Εάν πραγματοποιήσουμε αλλαγές στην παρούσα ειδοποίηση απορρήτου (εκτός από τεχνικές τροποποιήσεις), θα σας ειδοποιήσουμε για τις αλλαγές. Σε περίπτωση που τυχόν αλλαγές στην παρούσα ειδοποίηση απορρήτου πρόκειται να έχουν θεμελιώδη αντίκτυπο στη φύση της επεξεργασίας ή άλλως ουσιαστικό αντίκτυπο σε εσάς, θα σας ειδοποιήσουμε εγκαίρως ώστε να έχετε την ευκαιρία να ασκήσετε τα δικαιώματά σας (π.χ. να εναντιωθείτε στην επεξεργασία). Η τελευταία ημερομηνία τροποποίησης της παρούσας πολιτικής απορρήτου θα εμφανίζεται στην κεφαλίδα «Τελευταία ενημέρωση» παραπάνω.

Σε περίπτωση που διαβάσετε την παρούσα πολιτική σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα εκτός από την αγγλική, συμφωνείτε ότι σε περίπτωση τυχόν αποκλίσεων, θα υπερισχύει η αγγλική έκδοση.

Επιστροφή επάνω

Τρέχουσα έκδοση PDF της Ειδοποίησης Απορρήτου για Χρήστες στον ΕΟΧ και το Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ Αύγουστος 2023

Προηγούμενη έκδοση PDF της Ειδοποίησης Απορρήτου για Χρήστες στον ΕΟΧ και το Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ Ειδοποίηση Απορρήτου ΓΚΠΔ Viber Σεπτέμβριος 2022

Προηγούμενη έκδοση PDF της Ειδοποίησης Απορρήτου για Χρήστες στον ΕΟΧ και το Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ Ειδοποίηση Απορρήτου ΓΚΠΔ Viber Μάρτιος 2022

Προηγούμενη έκδοση PDF της Ειδοποίησης Απορρήτου για Χρήστες στον ΕΟΧ και το Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ Δικαιώματα απορρήτου ΓΚΠΔ Νοέμβριος 2019