Viber kết nối hơn 900 triệu người dùng

Chúng tôi kết nối mọi người, dù họ là ai hay đến từ đâu.

Người dùng Viber thực hiện các cuộc gọi, gửi các tin nhắn và nhiều hơn thế - miễn phí và bảo mật.
Hãy tham gia cùng hàng triệu người trên toàn thế giới và tận hưởng trải nghiệm liên lạc tốt nhất thế giới.

desktop

Viber kết nối hơn 900 triệu người dùng

Chúng tôi kết nối mọi người, dù họ là ai hay đến từ đâu.

Người dùng Viber thực hiện các cuộc gọi, gửi các tin nhắn và nhiều hơn thế - miễn phí và bảo mật.
Hãy tham gia cùng hàng triệu người trên toàn thế giới và tận hưởng trải nghiệm liên lạc tốt nhất thế giới.

ios

Viber kết nối hơn 900 triệu người dùng

Chúng tôi kết nối mọi người, dù họ là ai hay đến từ đâu.

Người dùng Viber thực hiện các cuộc gọi, gửi các tin nhắn và nhiều hơn thế - miễn phí và bảo mật.
Hãy tham gia cùng hàng triệu người trên toàn thế giới và tận hưởng trải nghiệm liên lạc tốt nhất thế giới.

android