Όροι και Προϋποθέσεις Επιχειρηματικών Λογαριασμών Viber

Τελευταία ενημέρωση: 17 Απριλίου 2023

Αυτοί οι Όροι και οι προϋποθέσεις Επιχειρηματικών Λογαριασμών Viber («Όροι επιχειρηματικών λογαριασμών») συνιστούν νομικά δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα στη Viber Media S.à r.l. («Viber», «εμείς» ή «μας») και σε εσάς, την εταιρεία ή την επιχείρηση («Επιχείρηση» ή «εσείς») που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες Viber, την εφαρμογή, τον λογαριασμό και τις λειτουργίες που έχουν σχεδιαστεί και αναπτυχθεί για επιχειρήσεις όπως περιγράφεται λεπτομερώς παρακάτω και ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή («Επιχειρηματικές υπηρεσίες»).

ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΚΑΙ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΑΤΕ. ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΠΡΙΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΧΘΕΙΤΕ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ Η ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ, ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ VIBER ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΟΤΙ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

1.1 Με το παρόν δηλώνετε και εγγυάστε ότι: (α) είστε εξουσιοδοτημένοι γι’ αυτό, (β) είστε τουλάχιστον 18 ετών, (γ) δεν έχετε διακόψει ούτε έχετε απορριφθεί στο παρελθόν από τις Επιχειρηματικές υπηρεσίες μας, ούτε έχετε εμπλακεί σε δραστηριότητα που θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα διακοπή ή απόρριψη και (δ) θα χρησιμοποιείτε τις Επιχειρηματικές υπηρεσίες μας αποκλειστικά για επιχειρηματικούς, εμπορικούς και εγκεκριμένους σκοπούς και όχι για προσωπική χρήση.

1.2 Για τους χρήστες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) οι Επιχειρηματικές υπηρεσίες παρέχονται αποκλειστικά και πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο από εταιρείες ή επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερα από 50 άτομα και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών ή/και συνολικό ετήσιο ισολογισμό που δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ, χαρακτηρίζονται δηλαδή ως πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις σύμφωνα με τη Σύσταση 2003/361/ΕΚ. Εάν η εταιρεία ή η επιχείρησή σας υπερβαίνει το παραπάνω όριο και ενδιαφέρεστε να γνωρίσετε τις επιχειρηματικές μας λύσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στον ιστότοπο https://b2b.viber.com/viber-for-business-form.

2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

2.1 Η Viber καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προσθήκη λειτουργιών στις υπηρεσίες που παρέχει και για τη βελτίωση των υφιστάμενων υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, και με το ενδεχόμενο τροποποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας, έχουμε την ευχέρεια να ενημερώνουμε ή να τροποποιούμε τις Επιχειρηματικές υπηρεσίες και τις λειτουργίες τους ανά περιόδους, καθώς και να αναθεωρούμε και να επανεκδίδουμε τους παρόντες Όρους επιχειρηματικών λογαριασμών κατά διαστήματα προκειμένου να αντικατοπτρίζουν σωστά τις ενημερώσεις και τις πρακτικές μας. Θα προβούμε σε τροποποιήσεις μόνο εάν οι διατάξεις δεν είναι πλέον κατάλληλες ή εάν είναι ελλιπείς. Τυχόν αλλαγές σε αυτούς τους Όρους επιχειρηματικών λογαριασμών θα ισχύουν κατόπιν προειδοποίησης. Μόλις τεθούν σε ισχύ οι επικαιροποιημένοι Όροι επιχειρηματικών λογαριασμών, θα είναι δεσμευτικοί για εσάς, εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις Επιχειρηματικές υπηρεσίες. Εάν δεν συμφωνείτε με τυχόν τροποποιήσεις στις Επιχειρηματικές υπηρεσίες ή τους Όρους επιχειρηματικών λογαριασμών, μπορείτε να μας ενημερώσετε ή να καταγγείλετε τη σχέση σας με εμάς. Παρόλα τα ανωτέρω, τυχόν τροποποιήσεις στους παρόντες Όρους επιχειρηματικών λογαριασμών ή στις Επιχειρηματικές υπηρεσίες τίθενται σε ισχύ αμέσως χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, εάν οι αλλαγές αυτές: (α) είναι αποκλειστικά προς όφελος της Επιχείρησης, (β) είναι καθαρά διοικητικής φύσης και δεν έχουν αρνητικές επιπτώσεις για την Επιχείρηση, (γ) επιβάλλονται άμεσα από τον νόμο ή (δ) αφορούν τη δέουσα συμμόρφωση με την ασφάλεια ή σημαντικούς κινδύνους.

3. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

3.1 Ορισμένες λειτουργίες των Επιχειρηματικών υπηρεσιών μας μπορεί να υπόκεινται σε πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους πρέπει να διαβάσετε προτού χρησιμοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες και τις εν λόγω Επιχειρηματικές υπηρεσίες, και συνάδουν με αυτούς τους Όρους επιχειρηματικών λογαριασμών κατά περίπτωση. Οι ακόλουθοι πρόσθετοι όροι είναι:

Εφόσον κάποιος από τους πρόσθετους όρους και τις πολιτικές αντιβαίνουν στους παρόντες Όρους επιχειρηματικών λογαριασμών, υπερισχύουν οι παρόντες Όροι επιχειρηματικών λογαριασμών.

4. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

4.1 Προκειμένου να έχετε πρόσβαση στις Επιχειρηματικές υπηρεσίες και να τις χρησιμοποιήσετε, θα πρέπει να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε έναν επαγγελματικό λογαριασμό («Επαγγελματικός λογαριασμός») και ένα προφίλ, όπου θα συμπεριλαμβάνεται το όνομα της επιχείρησής σας, στοιχεία επικοινωνίας, έδρα της επιχείρησης (μέσω Google Places API), ο ιστότοπός σας και η εικόνα προφίλ (δηλαδή banner ή λογότυπο επιχείρησης), όπου ισχύει («Επαγγελματικό προφίλ»). Μπορείτε να ενημερώσετε το προφίλ της επιχείρησής σας οποτεδήποτε μέσω της οθόνης «Διαχείριση προφίλ».

4.2 Με τη δημιουργία Επαγγελματικού λογαριασμού και την παροχή Επαγγελματικού προφίλ αναγνωρίζετε ότι η Viber (απευθείας ή μέσω τρίτων μερών) θα χρησιμοποιεί τα στοιχεία εγγραφής σας για να σας στέλνει συγκεκριμένες ειδοποιήσεις που συμπεριλαμβάνουν, ενδεικτικά, ειδοποιήσεις που αφορούν αναφορές κακής χρήσης, πληροφορίες για τις Επιχειρηματικές υπηρεσίες μας, προωθητικές ενέργειες, έρευνες και άλλες ειδοποιήσεις για τον Επαγγελματικό λογαριασμό σας. Να έχετε υπόψη ότι τυχόν πληροφορίες που παρέχονται μέσω της διαδικασίας εγγραφής στο προφίλ της επιχείρησής σας διέπονται από την Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της Viber.

4.3 Με το παρόν δηλώνετε και εγγυάστε ότι θα παρέχετε αληθή, πλήρη και επικαιροποιημένα δεδομένα στο Επαγγελματικό προφίλ σας, κατά τη χρήση του Επαγγελματικού λογαριασμού, και οποιαδήποτε άλλα δεδομένα που μπορεί να απαιτεί η Viber κατά διαστήματα, όπως έγκυρο αριθμό τηλεφώνου της νόμιμης επιχείρησης, επωνυμία, λογότυπο και ιστότοπο της επιχείρησης και άλλες πληροφορίες, καθώς και ότι τα εν λόγω δεδομένα: (i) δεν θα είναι ψευδή, παραπλανητικά, δόλια ή δυσφημιστικά, (ii) δεν θα παραποιούν σκόπιμα τα στοιχεία κάποιου τρίτου ούτε θα περιλαμβάνουν σύμβολα χαρακτήρων, υπερβολικά σημεία στίξης ή προσδιορισμούς εμπορικών σημάτων τρίτων και (iii) δεν θα παραβιάζουν εμπορικά σήματα, δικαιώματα της προσωπικότητας ή άλλα δικαιώματα τρίτων με οποιονδήποτε τρόπο. Διατηρούμε το δικαίωμα να ανακτήσουμε ονόματα λογαριασμών εκ μέρους οποιασδήποτε επιχείρησης ή ατόμου που κατέχει νομική αξίωση επί αυτών των ονομάτων. Εάν η Viber κρίνει ότι τα δεδομένα που παρουσιάζονται στο Επαγγελματικό προφίλ σας δεν είναι σωστά, επικαιροποιημένα ή πλήρη, θα πρέπει να επανορθώσετε αυτήν την αθέτηση χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, ενώ η Viber διατηρεί επίσης το δικαίωμα να σας εμποδίσει να έχετε πρόσβαση στις Επιχειρηματικές υπηρεσίες μας ή σε άλλους πόρους της και να τερματίσει, αναστείλει ή περιορίσει τον Επαγγελματικό λογαριασμό σας.

4.4 Η Επιχείρηση μπορεί να επιτρέπει μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα που ενεργούν εκ μέρους της να χρησιμοποιούν τον Επαγγελματικό λογαριασμό της και να έχουν πρόσβαση σε αυτόν για σκοπούς που εγκρίνονται σύμφωνα με τους παρόντες Όρους επιχειρηματικών λογαριασμών. Η Επιχείρηση είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στον Επαγγελματικό της λογαριασμό και, συνεπώς, δεσμεύεται: (α) να διατηρεί την ασφάλεια των διαπιστευτηρίων της, (β) να αποτρέπει τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή την πρόσβαση στις Επιχειρηματικές υπηρεσίες, και (γ) να ειδοποιεί αμέσως τη Viber για τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Επαγγελματικού λογαριασμού ή παραβίαση της ασφάλειας αναφορικά με τον Επαγγελματικό λογαριασμό σας. Η Επιχείρηση θα εφαρμόζει και θα τηρεί τα ευρέως αναγνωρισμένα βιομηχανικά πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές για την ασφάλεια των δεδομένων και των πληροφοριών για την προστασία των δεδομένων, του δικτύου και των συστημάτων της Επιχείρησης από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή αντιγραφή. Η Viber δικαιούται να παρακολουθεί τον Επαγγελματικό λογαριασμό και το Επαγγελματικό προφίλ σας, κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

5. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

5.1 Ως μέρος των Επιχειρηματικών υπηρεσιών, η Viber σας επιτρέπει να αλληλεπιδράτε απευθείας με τους πελάτες σας, οι οποίοι είναι χρήστες του Viber, μέσω μηνυμάτων συνομιλίας ένας προς έναν, καθώς και να τους προωθείτε και να τους παρέχετε προϊόντα, υπηρεσίες και πληροφορίες για την Επιχείρηση, και να αποθηκεύετε όλες τις σχετικές με την επιχείρηση συνομιλίες σε έναν συγκεκριμένο φάκελο.

5.2 Με τη συμμόρφωσή σας με αυτούς τους Όρους επιχειρηματικών λογαριασμών, σας παρέχουμε μια περιορισμένη, ανακλητή, μη αποκλειστική, μη εκχωρήσιμη και μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης των Επιχειρηματικών υπηρεσιών. Η Viber σας χορηγεί μια περιορισμένη, ανακλητή, μη αποκλειστική, μη εκχωρήσιμη και μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης των εμπορικών σημάτων της, αποκλειστικά για την προώθηση του επαγγελματικού σας προφίλ και σύμφωνα με τις Οδηγίες της επωνυμίας Viber που είναι διαθέσιμες εδώ.

5.3 Μέσω των Επιχειρηματικών υπηρεσιών θα μπορείτε να δημιουργείτε, να δημοσιεύετε, να αποθηκεύετε, να στέλνετε και να λαμβάνετε περιεχόμενο, όπως κείμενο, εικόνες, βίντεο και άλλο υλικό, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων, των λογότυπων, των σλόγκαν και άλλων ιδιωτικών υλικών της Επιχείρησής σας, καθώς και άλλες πληροφορίες που παρουσιάζονται στο Επαγγελματικό προφίλ σας (συλλογικά «Επιχειρηματικό περιεχόμενο»). Με τη χρήση των Επιχειρηματικών υπηρεσιών, παραχωρείτε στη Viber και τις συνδεδεμένες εταιρείες της, μια παγκόσμια, μη αποκλειστική, εκχωρήσιμη και μεταβιβάσιμη άδεια για χρήση, αναπαραγωγή, τροποποίηση, προσαρμογή, δημοσίευση, μετάφραση, δημιουργία παράγωγων εργασιών, διανομή και δημόσια εκτέλεση ή εμφάνιση του Επιχειρηματικού σας περιεχομένου, αποκλειστικά για λόγους παροχής, λειτουργίας, ανάπτυξης, προώθησης, ενημέρωσης και βελτίωσης των Επιχειρηματικών μας υπηρεσιών, καθώς έρευνας και ανάπτυξης νέων υπηρεσιών, λειτουργιών ή χρήσεων. Εκτός από την άδεια Viber που παραχωρείτε στη Viber, διατηρείτε όλα τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και άλλα δικαιώματα που αφορούν το Επιχειρηματικό σας περιεχόμενο.

5.4 Εκτός από όσα χορηγούνται συγκεκριμένα με το παρόν, η Viber διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τους τίτλους και τα συμφέροντα για τις Επιχειρηματικές υπηρεσίες και όλο το περιεχόμενο που παρέχει η Viber και συμπεριλαμβάνει τις εικόνες, τα εμπορικά σήματα, τις επωνυμίες, τα δικαιώματα επί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, τα περιουσιακά και ηθικά δικαιώματα, τα δικαιώματα δημοσιοποίησης, τα δικαιώματα σήματος υπηρεσιών, την υπεραξία, τα εμπορικά απόρρητα ή λοιπά δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που υπάρχουν επί του παρόντος ή θα προκύψουν στο μέλλον, είτε είναι καταχωρίσιμα είτε όχι. Δεν σας επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τις εμπορικές επωνυμίες, τα λογότυπα ή/και λοιπά δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας της Viber, εκτός και αν σας έχουμε εξουσιοδοτήσει εγγράφως.

Η Viber εκτιμά πάντα τα σχόλιά σας ή άλλες προτάσεις αναφορικά με τις υπηρεσίες της. Συμφωνείτε ότι τυχόν ερωτήσεις, σχόλια, προτάσεις, ιδέες, πρωτότυπα ή δημιουργικά υλικά ή άλλες πληροφορίες σχετικά με τη Viber ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας που δημοσιεύετε, υποβάλλετε ή μας κοινοποιείτε με άλλον τρόπο (συλλογικά «Σχόλια») δεν είναι εμπιστευτικά εκ φύσεως και ότι έχουμε δικαίωμα για απεριόριστη χρήση και διάδοση των Σχολίων για κάθε σκοπό, εμπορικό ή άλλον, χωρίς επιβεβαίωση ή επανόρθωση προς εσάς.

5.5 Οι Επιχειρηματικές υπηρεσίες μας σας επιτρέπουν να έχετε πρόσβαση, να χρησιμοποιείτε ή να αλληλεπιδράτε με άλλους ιστότοπους, εφαρμογές, περιεχόμενο, προϊόντα και υπηρεσίες που δεν παρέχει η Viber. Για παράδειγμα, μέσω των Επιχειρηματικών υπηρεσιών μπορείτε να παρέχετε στους πελάτες σας την τοποθεσία της Επιχείρησής σας χρησιμοποιώντας το Google Places API. Με τη χρήση του Google Places API δεσμεύεστε από τους Πρόσθετους Όρους χρήσης των υπηρεσιών της Google Maps/Google Earth και τους Όρους χρήσης υπηρεσιών της Google, και η χρήση σας υπόκειται στην Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της Google. Να έχετε υπόψη ότι όταν χρησιμοποιείτε αυτές τις άλλες υπηρεσίες, η χρήση τους διέπεται από τους δικούς τους όρους και τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η Viber δεν φέρει καμία ευθύνη για τη δική σας χρήση αυτών των υπηρεσιών, τους όρους των τρίτων ή τυχόν ενέργειες που εκτελείτε σύμφωνα με τους όρους των τρίτων μερών.

6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

6.1 Η Επιχείρηση είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για τη συμπεριφορά της κατά τη χρήση των Επιχειρηματικών υπηρεσιών μας και φέρει την αποκλειστική ευθύνη να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους και τυχόν ρυθμιστικές απαιτήσεις που επιβάλλονται κατά τη χρήση των Επιχειρηματικών υπηρεσιών.

6.2 Εκτός από τυχόν άλλους περιορισμούς που επιβάλλουν αυτοί οι Όροι επιχειρηματικών λογαριασμών, με το παρόν επιβεβαιώνετε και συμφωνείτε ότι η χρήση των Επιχειρηματικών υπηρεσιών θα συμμορφώνεται με την Αποδεκτή Πολιτική Χρήσης της Viber.

6.3 Επιπλέον, με το παρόν δηλώνετε και εγγυάστε ότι: (α) δεν θα χρησιμοποιείτε τις Επιχειρηματικές υπηρεσίες μας για προσωπικούς, οικογενειακούς ή ιδιωτικούς σκοπούς, (β) δεν θα υποκινείτε , εμπλέκεστε ή ενθαρρύνετε παρενοχλητικές, απειλητικές, εκφοβιστικές, επιθετικές ή κατασκοπευτικές συμπεριφορές ή τυχόν άλλες συμπεριφορές που κρίνονται παράνομες ή ανάρμοστες, όπως η προώθηση βίαιων εγκλημάτων, η εκμετάλλευση παιδιών ή άλλων ή η θέση τους σε κίνδυνο, ή ο συντονισμός για πρόκληση ζημιάς, (γ) δεν θα χρησιμοποιείτε ούτε θα επιχειρείτε να χρησιμοποιήσετε λογαριασμούς άλλων χρηστών χωρίς την προηγούμενη εξουσιοδότηση αυτού του χρήστη, (δ) δεν θα παριστάνετε ούτε θα εγγράφεστε εκ μέρους άλλων προσώπων ή οντοτήτων ούτε θα διαστρεβλώνετε με άλλον τρόπο τη σχέση σας με κάποιο άτομο ή οντότητα, δεν θα διαπράττετε απάτη ούτε θα δημοσιεύετε ψεύδη ή παραπλανητικές δηλώσεις, (ε) δεν θα συλλέγετε πληροφορίες σχετικά με άλλους χρήστες με κανέναν ανεπίτρεπτο ή μη εγκεκριμένο τρόπο, (στ) δεν θα χρησιμοποιείτε τις Επιχειρηματικές υπηρεσίες μας για σκοπούς πέραν των προβλεπόμενων ούτε θα παρεμβαίνετε, θα διακόπτετε, θα επηρεάζετε δυσμενώς ή θα εμποδίζετε άλλους χρήστες, (ζ) δεν θα ζημιώνετε, ακυρώνετε, δεν θα είστε υπερβολικά απαιτητικοί ούτε θα βλάπτετε τις Επιχειρηματικές υπηρεσίες μας, (η) δεν θα στέλνετε, διανέμετε ούτε θα δημοσιεύετε ανεπιθύμητες, αυθαίρετες ηλεκτρονικές επικοινωνίες, αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδας ή παράνομες ή ανεπίτρεπτες επικοινωνίες, (θ) δεν θα δημοσιεύετε, δεν θα στέλνετε ούτε θα κοινοποιείτε περιεχόμενο που κρίνεται παράνομο, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, πορνογραφικό, απρεπές, ακατάλληλο, υπαινικτικό, παρενοχλητικό, απεχθές, προσβλητικό για τα εθνικά ή φυλετικά χαρακτηριστικά, απειλητικό, αδιάκριτο ως προς τα δικαιώματα ιδιωτικότητας και προσωπικότητας, υβριστικό, προκλητικό, δόλιο ή κατά την αποκλειστική κρίση μας ανάρμοστο, (ι) δεν θα ενθαρρύνετε ούτε θα παρέχετε οδηγίες για ποινικά αδικήματα, (ια) δεν θα διανέμετε ιούς, κατεστραμμένα δεδομένα ή άλλα επιβλαβή, ανατρεπτικά ή καταστροφικά αρχεία ή περιεχόμενο, (ιβ) δεν θα παρακάμπτετε, αγνοείτε ή παραβλέπετε οδηγίες στο αρχείο robots.txt ή σε άλλα μέτρα που χρησιμοποιούμε για να εμποδίσουμε ή να περιορίσουμε την πρόσβαση σε μέρος των Επιχειρηματικών υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών φιλτραρίσματος περιεχομένου ούτε (ιγ) θα εκθέτετε τη Viber ή άλλους σε κανέναν τύπο ζημίας ή ευθύνης.

6.4 Επιπλέον, εσείς δεν πρόκειται να πράξετε τα εξής σε καμία περίπτωση, άμεσα ή έμμεσα, ούτε θα επιτρέψετε σε τρίτους εκ μέρους σας: (α) να αντιγράψουν, να τροποποιήσουν ή να δημιουργήσουν παράγωγες εργασίες των Επιχειρηματικών υπηρεσιών μας, εξολοκλήρου ή εν μέρει, (β) να ενοικιάσουν, να δανείσουν, να εκχωρήσουν, να πουλήσουν, να χορηγήσουν άδεια, δευτερεύουσα άδεια, να διανείμουν, να δημοσιεύσουν, να μεταβιβάσουν ή να διαθέσουν με άλλον τρόπο τις Επιχειρηματικές υπηρεσίες της Viber σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της Viber, (γ) να εκτελέσουν ανάδρομη τεχνική έρευνα, να αποσυναρμολογήσουν, να ανακατασκευάσουν πηγαίο κώδικα, να αποκωδικοποιήσουν, να προσαρμόσουν ή με άλλον τρόπο να επιχειρήσουν να παραγάγουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε στοιχείο λογισμικού των Επιχειρηματικών υπηρεσιών, εξολοκλήρου ή εν μέρει, (δ) να αφαιρέσουν τυχόν δηλώσεις κατοχύρωσης ιδιοκτησίας που περιέχουν αυτές οι Επιχειρηματικές υπηρεσίες, (ε) να έχουν πρόσβαση στις Επιχειρηματικές υπηρεσίες ή σε άλλο περιεχόμενο του παρόντος για λόγους συγκριτικής αξιολόγησης και (στ) να έχουν πρόσβαση στις Επιχειρηματικές υπηρεσίες για παράνομο, δόλιο, ανάρμοστο, ανήθικο ή μη εγκεκριμένο σκοπό (όπως η παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων) ή κατά παράβαση ισχύοντος νόμου, νομοθεσίας, κανόνων και κανονισμών, συμπεριλαμβανομένων των νόμων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

7. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

7.1 Δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε πλήρη δικαιώματα στο Επιχειρηματικό σας περιεχόμενο και ότι το Επιχειρηματικό περιεχόμενο και η χρήση του από τη Viber: (α) θα συμμορφώνεται με τους όρους της Αποδεκτής πολιτικής χρήσης της Viber και (β) ότι δεν θα παραβιάζει δικαιώματα τρίτων όπως δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και δικαιώματα στην ιδιωτικότητα.

7.2 Μπορείτε να προσφέρετε, να προωθείτε και να εμπορεύεστε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας για πώληση («Επιχειρηματικά προϊόντα»). Η Επιχείρηση θα διασφαλίζει ότι τα Επιχειρηματικά προϊόντα συμμορφώνονται με την Αποδεκτή πολιτική χρήσης της Viber, τους ισχύοντες νόμους και αυτούς τους Όρους επιχειρηματικών λογαριασμών. Η Viber δεν ασκεί έλεγχο στα Επιχειρηματικά προϊόντα, τις αγορές, τις επιστροφές, την παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών. Η Επιχείρηση είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την εμφάνιση και κάθε απαιτούμενη γνωστοποίηση όπως, ενδεικτικά, ο ηλικιακός περιορισμός, οι γνωστοποιήσεις για την υγεία, οι οδηγίες ασφάλειας κ.λπ. όπως απαιτείται βάσει νόμου. Η Viber δεν είναι υπεύθυνη για να παρέχει προϊόντα ή υπηρεσίες και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την αποτυχία της Επιχείρησης να παρέχει τα Επιχειρηματικά προϊόντα ή τις ισχύουσες αποποιήσεις ευθυνών ή για τυχόν μη ικανοποίηση από τα Επιχειρηματικά προϊόντα.

7.3 Εάν ταξινομείτε τα Επιχειρηματικά προϊόντα σας ή ορίζετε μια σειρά με την οποία εμφανίζονται τα Επιχειρηματικά προϊόντα, πρέπει να γνωστοποιήσετε στους τελικούς χρήστες τους παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη. Προς αποφυγή ασαφειών, η Viber δεν ταξινομεί, δεν συγκρίνει ούτε βαθμολογεί τα Επαγγελματικά προφίλ.

7.4 Οι Επιχειρηματικές υπηρεσίες δεν παρέχουν δυνατότητες επεξεργασίας πληρωμών. Για τη διεξαγωγή μιας πώλησης η Επιχείρηση πρέπει να ανακατευθύνει ή να καθοδηγήσει τον τελικό χρήστη στον τρόπο διεξαγωγής της πληρωμής. Με το παρόν δηλώνετε και συμφωνείτε ότι η Viber δεν διενεργεί ούτε επεξεργάζεται τις συναλλαγές πληρωμών και δεν είναι υπεύθυνη για πληρωμές, επιστροφές χρημάτων, αντιστροφές χρέωσης, προμήθεια (ή προσθήκη) καρτών ή άλλη εμπορική δραστηριότητα σχετική με πληρωμές που πραγματοποιούνται μέσω των Επιχειρηματικών υπηρεσιών.

7.5 Το Επιχειρηματικό περιεχόμενο και τα Επιχειρηματικά προϊόντα: (α) δεν θα ενθαρρύνουν τη βία ή καμία πώληση ή αγορά οποιουδήποτε τύπου όπλου, με ή χωρίς σημαντική αξία, δεν θα απειλούν να τραυματίσουν κάποιο άτομο ή να προκαλέσουν υλική ζημιά, δεν θα δημοσιεύουν κανενός είδους βίαιο περιεχόμενο ούτε θα ενθαρρύνουν τον αυτοτραυματισμό, (β) δεν θα ενθαρρύνουν ούτε θα χρησιμοποιούν βίαιο εξτρεμισμό, τρομοκρατικό περιεχόμενο ή δηλώσεις μίσους και δεν θα ενθαρρύνουν ούτε θα επιτρέπουν την ανταλλαγή προϊόντων ή υπηρεσιών μίσους και βίας, (γ) δεν θα ενθαρρύνουν, δεν θα χρησιμοποιούν ούτε θα παρέχουν προϊόντα ή υπηρεσίες σεξουαλικού περιεχομένου ή παιδικής πορνογραφίας, (δ) δεν θα παρενοχλούν ούτε θα εκφοβίζουν κανέναν, (ε) δεν θα στέλνουν, δεν θα διανέμουν ούτε θα δημοσιεύουν ανεπιθύμητες, αυθαίρετες ηλεκτρονικές επικοινωνίες, αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδας ή παράνομες επικοινωνίες.

7.6 Η Viber θα παρακολουθεί και θα ελέγχει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όλο το Επιχειρηματικό περιεχόμενο που κοινοποιείτε μέσω του Επαγγελματικού λογαριασμού σας και του Επαγγελματικού προφίλ προκειμένου να επαληθεύει τη συμμόρφωσή σας με τους παρόντες Όρους επιχειρηματικών λογαριασμών, την ισχύουσα νομοθεσία και τις πολιτικές μας όπως υποδεικνύεται στο παρόν. Εάν κρίνουμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, ότι το Επιχειρηματικό περιεχόμενο τα αθετεί, έχουμε δικαίωμα να απομακρύνουμε το παράνομο Επιχειρηματικό περιεχόμενο, να περιορίσουμε την αλληλεπίδρασή σας με τον Επαγγελματικό λογαριασμό και τις Επιχειρηματικές υπηρεσίες ή να τερματίσουμε την πρόσβασή σας στον Επαγγελματικό λογαριασμό επ’ αόριστον. Σε περίπτωση που καταργήσουμε τον Επαγγελματικό σας λογαριασμό, εσείς ή οποιοσδήποτε εκ μέρους σας, δεν θα δημιουργήσει άλλον Επαγγελματικό λογαριασμό χωρίς τη ρητή γραπτή άδειά μας.

7.7 Η Viber δεν φέρει ευθύνη για ενέργειες ή παραλείψεις της Επιχείρησης. Οι χρήστες του Viber μπορούν να μπλοκάρουν το Επαγγελματικό προφίλ, να επισημάνουν το Επιχειρηματικό περιεχόμενο, τα Επιχειρηματικά προϊόντα, τα υλικά μάρκετινγκ ή τα μηνύματα ή να αναφέρουν το περιεχόμενο ως ανεπιθύμητο, επιβλαβές, ότι παραβιάζει τους ισχύοντες νόμους, παρενοχλεί, είναι βίαιο και άλλα, ή να μας ειδοποιήσουν ότι η Επιχείριση παραβιάζει τους όρους και τις πολιτικές μας. Σε αυτήν την περίπτωση, η Viber θα προβεί στις δέουσες ενέργειες, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αναστολή ή λήξη της χρήσης των Επιχειρηματικών υπηρεσιών σας από τη Viber.

8. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

8.1 Η Viber μπορεί να τροποποιήσει, να αναστείλει ή να τερματίσει την πρόσβαση μιας Επιχείρησης στη χρήση των Επιχειρηματικών υπηρεσιών και αυτών των Όρων επιχειρηματικών λογαριασμών οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο, όπως εάν αποφασίσει, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, ότι η Επιχείρηση έχει παραβιάσει αυτούς τους Όρους επιχειρηματικών λογαριασμών, λαμβάνει υπερβολικά αρνητικά σχόλια ή προκαλεί ζημία, κίνδυνο ή πιθανή νομική έκθεση για εμάς, τους άλλους χρήστες μας ή άλλους. Στον βαθμό που είναι επιτρεπτό και εφαρμόσιμο, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Viber, θα προσπαθήσουμε να σας δώσουμε προηγούμενη ειδοποίηση που θα περιέχει τους συναφείς λόγους για τον τερματισμό ή την αναστολή.

8.2 Μετά τον τερματισμό ή την αναστολή: (α) όλες οι άδειες που παρέχονται σε εσάς διά του παρόντος παύουν αμέσως να ισχύουν. Θα αφαιρέσουμε τον Επαγγελματικό λογαριασμό σας από το Viber και το Επιχειρηματικό περιεχόμενό σας δεν θα παρουσιάζεται πλέον στους άλλους χρήστες. Ωστόσο, θα διατηρήσουμε ορισμένα δεδομένα που συνδέονται με τον Επαγγελματικό σας λογαριασμό για περιορισμένο χρονικό διάστημα, συμπεριλαμβανομένων όλων των δεδομένων που μας έχετε παραχωρήσει ή τα οποία έχουμε συλλέξει από τη χρήση των Επιχειρηματικών υπηρεσιών όπως περιγράφονται στο παρόν, (β) θα πρέπει να διακόψετε αμέσως κάθε χρήση των Επιχειρηματικών υπηρεσιών, (γ) με τη γραπτή συγκατάθεση της Viber θα πρέπει να διαγράψετε ή να επιστρέψετε σε εμάς όλες τις εμπιστευτικές πληροφορίες της Viber, (δ) θα πρέπει να πληρώσετε τυχόν εκκρεμείς αμοιβές στη Viber, όπου ισχύει και (ε) οι διατάξεις του παρόντος που από τη φύση τους προβλέπεται να συνεχιστούν επ’ αόριστον θα συνεχίσουν να ισχύουν.

8.3 Η λήξη ισχύος των παρόντων Όρων για οποιονδήποτε λόγο δεν θα προσβάλλει κεκτημένα δικαιώματα ή υποχρεώσεις που ίσχυαν πριν από την ημερομηνία του τερματισμού και δεν θα εμποδίζει τη Viber να επιδιώκει άλλα διαθέσιμα διορθωτικά μέτρα.

9. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

9.1 Οι επικοινωνίες της Viber μαζί σας σύμφωνα με τις Επιχειρηματικές υπηρεσίες μπορεί να περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες της Viber. Οι εμπιστευτικές πληροφορίες της Viber περιλαμβάνουν υλικά, επικοινωνίες και πληροφορίες που συνήθως θεωρούνται εμπιστευτικά ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες. Εάν λάβετε τέτοιες πληροφορίες, δεν θα τις αποκαλύψετε σε κανέναν τρίτον χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Viber. Οι εμπιστευτικές πληροφορίες της Viber δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες που αναπτύξατε εσείς ανεξάρτητα, που σας δόθηκαν νομίμως από τρίτον χωρίς υποχρέωση εμπιστευτικότητας ή που δημοσιοποιήθηκαν χωρίς δική σας ευθύνη. Μπορείτε να γνωστοποιήσετε εμπιστευτικές πληροφορίες της Viber όταν επιβάλλεται βάσει νόμου, εφόσον μας παραδώσετε εύλογη προηγούμενη ειδοποίηση και συνεργαστείτε μαζί μας για να ελαχιστοποιηθεί τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί στη Viber.

10. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

10.1 Δεν δηλώνουμε ούτε εγγυόμαστε ότι οι Επιχειρηματικές υπηρεσίες μας ικανοποιούν τις ανάγκες των οντοτήτων που διέπονται από νόμους και κανονισμούς με αυξημένες απαιτήσεις εμπιστευτικότητας ή ασφάλειας για τα προσωπικά δεδομένα, τις προσωπικές πληροφορίες, τις οικονομικές πληροφορίες, πληροφορίες για παιδιά ή πληροφορίες για την προσωπική υγεία (όπως ορίζονται οι εν λόγω όροι σύμφωνα με την ισχύουσα ομοσπονδιακή νομοθεσία, την πολιτειακή νομοθεσία, το δίκαιο της ένωσης, τον κανονισμό ή την οδηγία και ορίζονται στο παρόν ως «Προσωπικά δεδομένα» για τους σκοπούς αυτών των Όρων επιχειρηματικών λογαριασμών). Η Επιχείρηση πρέπει να παρέχει όλες τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις δεδομένων και τις ειδοποιήσεις, και να διατηρεί μια πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή να επισημαίνει τα διαφημιστικά μηνύματα. Η Επιχείρηση πρέπει επίσης να διασφαλίζει όλα τα απαραίτητα δικαιώματα, τις συναινέσεις και τις άδειες για την επεξεργασία, την κοινοποίηση και τη διαβίβαση των πληροφοριών του τελικού χρήστη. Η Viber δεν είναι και δεν πρόκειται να καταστεί υπεύθυνη για παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας από την Επιχείρηση.

10.2 Κατανοείτε και συναινείτε ότι η Viber συλλέγει, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί: (α) πληροφορίες από τον Επαγγελματικό σας λογαριασμό και την εγγραφή σας, (β) πληροφορίες χρήσης, καταγραφής και λειτουργικές πληροφορίες που προκύπτουν από τη χρήση των Επιχειρηματικών υπηρεσιών, (γ) πληροφορίες απόδοσης, διάγνωσης και ανάλυσης και (δ) πληροφορίες που σχετίζονται με αιτήματα τεχνικής υποστήριξης ή άλλα που υπόκεινται στην Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της Viber και συμφωνούν με αυτήν.

10.3 Η Επιχείρηση κατανοεί και συναινεί ότι η διαβίβαση και η επεξεργασία των πληροφοριών που συλλέγει, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί η Viber δυνάμει αυτών των Όρων επιχειρηματικών λογαριασμών, πραγματοποιείται προς άλλες χώρες ανά τον κόσμο όπου διατηρούμε ή χρησιμοποιούμε εγκαταστάσεις, παρόχους υπηρεσιών ή συνεργάτες, ανεξάρτητα από το πού χρησιμοποιείτε εσείς τις Επιχειρηματικές υπηρεσίες μας. Αναγνωρίζετε ότι οι νόμοι, οι κανονισμοί και τα πρότυπα της χώρας στην οποία αποθηκεύονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία τα δεδομένα σας μπορεί να διαφέρουν από εκείνους της δικής σας χώρας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της Viber στην ενότητα «Διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων».

10.4  Ως μέρος των Επιχειρηματικών υπηρεσιών, η Viber και η Επιχείρηση θα επεξεργάζονται συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του Viber («Συλλεγμένα δεδομένα»). Η Επιχείρηση και η Viber είναι η κάθε μία ανεξάρτητος ελεγκτής, επιχείρηση ή άλλος ισοδύναμος όρος (όπως ορίζεται στους κανονισμούς προστασίας δεδομένων) των Συλλεγμένων δεδομένων. Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά στους παρόντες Όρους επιχειρηματικών λογαριασμών, κάθε μέρος αναλαμβάνει με το παρόν να συμμορφώνεται ανεξάρτητα με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, πολιτειακούς και ενωσιακούς κανονισμούς ή οδηγίες και βέλτιστες βιομηχανικές πρακτικές για την προστασία των δεδομένων και την ασφάλεια. Κάθε μέρος συμφωνεί ότι πρέπει να επεξεργάζεται τα Συλλεγμένα δεδομένα που συλλέγει μόνο για τους σκοπούς που επιτρέπει η παρούσα Συμφωνία και η ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων.

10.5 Όπου απαιτείται βάσει νόμου, η διαβίβαση των Συλλεγμένων δεδομένων θα διέπεται από τις Τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της ΕΕ, τις Τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες του ΗΒ και τις Τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Ελβετίας. Ανάμεσα στη Viber και την Επιχείρηση, θα ισχύει η Ενότητα I των Τυποποιημένων συμβατικών ρητρών της ΕΕ, όπως επικαιροποιείται κατά διαστήματα, συμπεριλαμβανομένων των Παραρτημάτων των Τυποποιημένων συμβατικών ρητρών που επισυνάπτονται στο παρόν και της αντίστοιχης προδιαγραφής που αφορά τις Τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες του ΗΒ και τις Τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Ελβετίας.

11. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

11.1 Οι Επιχειρηματικές υπηρεσίες της Viber μπορεί να διακοπούν για λόγους συντήρησης, επισκευής, αναβάθμισης ή αστοχίας δικτύου ή εξοπλισμού. Συμβάντα πέραν του ελέγχου μας μπορεί να επηρεάσουν τις Επιχειρηματικές υπηρεσίες μας, όπως φυσικά φαινόμενα και άλλα συμβάντα ανωτέρας βίας. Εάν χρειάζεστε υποστήριξη, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Viber μέσω της Φόρμας επικοινωνίας μας. Ανάλογα με την αλληλεπίδρασή σας μαζί μας, μπορεί να σας παραχωρηθεί ένας διαχειριστής λογαριασμού που μπορεί να σας βοηθήσει εάν χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη και εξυπηρέτηση πελατών.

11.2 Επιπλέον, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση: dsa@viber.com αναφορικά με την αναστολή και τον τερματισμό του Λογαριασμού σας ή των Επιχειρηματικών υπηρεσιών, ή άλλη υποτιθέμενη παραβίαση από τη Viber του Κανονισμού 2022/2065 (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2022 σχετικά με την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών και την τροποποιητική οδηγία 2000/31/ΕΚ («Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες»).

11.3 Θα επιβεβαιώσουμε όλα τα παράπονα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να διαχειριστούμε το παράπονό σας σε εύλογο χρονικό διάστημα. Θα σας κοινοποιήσουμε το αποτέλεσμα της εξέτασης του παραπόνου σας αν μας έχετε παραχωρήσει έγκυρη διεύθυνση email.

12. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

12.1 Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ ΜΕ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΩΝ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η VIBER ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΚΑΙ «ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ» ΧΩΡΙΣ ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΤΙΤΛΟ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΙΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ή ΆΛΛΟΝ ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΚΩΔΙΚΑ. ΔΕΝ ΕΓΓΥΩΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΣ, ΠΛΗΡΕΙΣ Ή ΧΡΗΣΙΜΕΣ, ΟΤΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ, ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΣ Ή ΟΤΙ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ Ή ΑΤΕΛΕΙΕΣ. ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Ή ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ) ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ.

12.2 ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Η ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η VIBER ΔΕΝ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΚΥΡΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ Ή ΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ, ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ Ή ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Ή ΤΗΝ ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΜΑΣ Ή ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΧΑΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ, ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Ή ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Ή ΤΗΝ ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΜΑΣ Ή ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΕΚΑΤΟ ΔΟΛΑΡΙΩΝ (100 $) Ή ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ.

13. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

13.1 Η Επιχείρηση συμφωνεί να υπερασπίζεται, να αποζημιώνει και να φροντίζει ότι η Viber και οι διευθυντές, τα στελέχη, οι εργαζόμενοι, οι συνδεδεμένες εταιρείες και οι εκπρόσωποι, είναι απαλλαγμένοι από κάθε ευθύνη, ζημία, απώλεια και δαπάνη πάσης φύσεως (συμπεριλαμβανομένων εύλογων νομικών αμοιβών) που σχετίζονται, προκύπτουν ή συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με κάποια από τα ακόλουθα («Αξίωση»): (α) την πρόσβαση της Επιχείρησης στις Επιχειρηματικές υπηρεσίες μας ή τη χρήση αυτών, συμπεριλαμβανομένης της παροχής από την Επιχείρηση των Επιχειρηματικών προϊόντων, (β) την αθέτηση από την Επιχείρηση ή την υποτιθέμενη αθέτηση αυτών των Όρων επιχειρηματικών λογαριασμών ή της ισχύουσας νομοθεσίας, (γ) την παραβίαση από την Επιχείρηση των δικαιωμάτων τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και των δικαιωμάτων στην ιδιωτικότητα, κατά την αλληλεπίδραση με τις Επιχειρηματικές υπηρεσίες όπως μέσω της χρήσης του Επιχειρηματικού περιεχομένου και (δ) τυχόν παραποίηση από την πλευρά της Επιχείρησης. Η Viber έχει δικαίωμα να ελέγχει αποκλειστικά την υπεράσπιση ή τη διευθέτηση μιας τέτοιας Αξίωσης και η Επιχείρηση θα συνεργάζεται πλήρως με τη Viber στο πλαίσιο αυτό.

14. ΔΙΑΦΟΡΑ

14.1 Οι Επιχειρηματικές υπηρεσίες της Viber δεν προορίζονται για διανομή ή χρήση σε καμία χώρα όπου η εν λόγω διανομή ή χρήση θα παραβίαζε την τοπική νομοθεσία. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε τις Επιχειρηματικές υπηρεσίες μας σε οποιαδήποτε χώρα και οποτεδήποτε στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η Επιχείρηση θα συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους ελέγχου εξαγωγών και εμπορικών κυρώσεων των ΗΠΑ και όχι μόνο («Νόμοι για τις εξαγωγές»). Η επιχείρηση δεν θα εξάγει, άμεσα ή έμμεσα, επανεξάγει, παρέχει ή με άλλον τρόπο διαβιβάζει τις Επιχειρηματικές υπηρεσίες μας: (α) σε άτομα, οντότητες ή χώρες που απαγορεύεται από τους Νόμους για τις εξαγωγές, (β) σε άτομα ή οντότητες, ή οποιονδήποτε είναι υπό την κατοχή ή τον έλεγχο ατόμου ή οντότητας, που περιλαμβάνονται σε λίστες απαγορευμένων μερών της κυβέρνησης των ΗΠΑ ή εκτός ΗΠΑ ή (γ) για οποιονδήποτε σκοπό απαγορεύεται από τους Νόμους για τις εξαγωγές, συμπεριλαμβανομένων πυρηνικών, χημικών ή βιολογικών όπλων ή εφαρμογών τεχνολογίας πυραύλων, χωρίς τις απαραίτητες εγκρίσεις της κυβέρνησης. Επιπλέον, η Επιχείρηση δεν θα χρησιμοποιεί τις Επιχειρηματικές υπηρεσίες μας: (α) εάν βρίσκεται, ή είναι υπό την κατοχή ή τον έλεγχο οποιουδήποτε βρίσκεται σε απαγορευμένη χώρα, όπως επίσης σε επικράτεια που αποτελεί στόχο των κυρώσεων που επιβάλλει η κυβέρνηση των ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Υπουργείο Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου ή άλλη σχετική αρχή επιβολής κυρώσεων, όπως η Κούβα, το Ιράν, η Βόρεια Κορέα, το Σουδάν και η Συρία, (β) εάν περιλαμβάνεται τώρα στη λίστα ή είναι υπό την κατοχή ή τον έλεγχο οποιουδήποτε περιλαμβάνεται στη λίστα απαγορευμένων μερών των ΗΠΑ ή εκτός ΗΠΑ, (γ) προς όφελος ή εκ μέρους μιας απαγορευμένης χώρας ή οποιουδήποτε περιλαμβάνεται στη λίστα απαγορευμένων χωρών των ΗΠΑ ή εκτός ΗΠΑ ή (δ) για οποιονδήποτε σκοπό απαγορεύεται από τους Νόμους για την εξαγωγή. Η Επιχείρηση δεν θα αποκρύπτει την τοποθεσία της μέσω διακομιστών μεσολάβησης IP ή άλλων μεθόδων.

14.2 Οι νόμοι της Αγγλίας και της Ουαλίας διέπουν αυτούς τους Όρους επιχειρηματικών λογαριασμών και τυχόν διενέξεις που μπορεί να προκύψουν, σύμφωνα με τις διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων. Κάθε διένεξη θα επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια της Αγγλίας και της Ουαλίας.

14.3 Δεν μπορείτε να εκχωρήσετε ή να μεταβιβάσετε κανένα δικαίωμά σας ή να αναθέσετε τα καθήκοντά σας που προκύπτουν από τους Όρους επιχειρηματικών λογαριασμών, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Viber.

14.4 Εάν κάποια από τις διατάξεις αυτών των Όρων επιχειρηματικών λογαριασμών κριθεί παράνομη, άκυρη ή για οποιονδήποτε λόγο μη εφαρμόσιμη, τότε αυτή η διάταξη θα κριθεί ξεχωριστή από αυτούς τους Όρους επιχειρηματικών λογαριασμών και δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και την εφαρμοσιμότητα των υπόλοιπων διατάξεων.

14.5 Τυχόν μη άσκηση δικαιωμάτων της Viber όπως προκύπτουν από το παρόν δεν θα θεωρείται παραίτηση από αυτά.

 

 

Παραρτήματα των Τυποποιημένων συμβατικών ρητρών της ΕΕ που αναφέρονται στην Ενότητα 10

Παράρτημα I

(Ελεγκτής προς Ελεγκτή)

Α. ΛΙΣΤΑ ΜΕΡΩΝ

Όταν η Viber κοινοποιεί τις κατηγορίες Συλλεγμένων δεδομένων που αναφέρονται παρακάτω στην Επιχείρηση, η Viber ενεργεί ως Εξαγωγέας δεδομένων και η Επιχείρηση ενεργεί ως Εισαγωγέας δεδομένων.

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ

Κατηγορίες υποκειμένων δεδομένων των οποίων τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία ή διαβιβάζονται:

Χρήστες του Viber που αλληλεπιδρούν με το Προφίλ της Επιχείρησης.

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία ή διαβιβάζονται:

Η Viber θα κοινοποιεί ορισμένα σύνολα δεδομένων των Συλλεγμένων δεδομένων στην Επιχείρηση, τα οποία περιλαμβάνουν φωτογραφία προφίλ του χρήστη (εάν υπάρχει) και το όνομα προφίλ του χρήστη.

Ευαίσθητα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία ή διαβιβάζονται:

Μ/Δ

Συχνότητα επεξεργασίας ή διαβίβασης (π.χ. αν τα δεδομένα διαβιβάζονται εφάπαξ ή συνεχώς):

Συνεχώς

Τύπος επεξεργασίας ή διαβίβασης:

Συλλογή, αποθήκευση, οργάνωση, επικοινωνία, διαβίβαση, φιλοξενία ή άλλες χρήσεις κατά την εκτέλεση των Επιχειρηματικών υπηρεσιών όπως ορίζονται σε αυτούς τους Επιχειρηματικούς όρους λογαριασμών.

Σκοπός(-οί) της διαβίβασης των δεδομένων και της περαιτέρω επεξεργασίας:

Παροχή των Επιχειρηματικών υπηρεσιών.

Η περίοδος για την οποία θα διατηρούνται τα Προσωπικά δεδομένα ή, εάν δεν είναι εφικτό, τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό αυτής της περιόδου:

Για όσο απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία ή για την παροχή των Επιχειρηματικών υπηρεσιών.

Για διαβιβάσεις σε (δευτερεύοντες) υπεύθυνους επεξεργασίας, καθορίστε επίσης θέμα, τύπο και διάρκεια της επεξεργασίας:

Μ/Δ

Γ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Η Εθνική Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου («CNPD»).

Επιπλέον, η Viber και η Επιχείρηση συμφωνούν ότι θα ισχύουν οι εξής όροι αναφορικά με τη διαβίβαση των Συλλεγμένων δεδομένων:

 1. Στη Ρήτρα 11, δεν θα ισχύει η προαιρετική γλώσσα και τα υποκείμενα δεδομένων δεν θα μπορούν να υποβάλουν επίσημο παράπονο σε ανεξάρτητο φορέα επίλυσης διαφορών.
 2. Στη Ρήτρα 18(β) τα μέρη επιλέγουν τα δικαστήρια του Λουξεμβούργου, ως επιλογή χώρου δημόσιας συζήτησης και δικαιοδοσίας.

Προδιαγραφές Τυποποιημένων συμβατικών ρητρών του ΗΒ:

  1. Τα μέρη συμφωνούν ότι οι όροι των Τυποποιημένων συμβατικών ρητρών της ΕΕ όπως τροποποιήθηκαν από τις Τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες του ΗΒ και περιγράφονται λεπτομερώς παρακάτω, ενσωματώνονται στο παρόν μέσω παραπομπής και θα ισχύουν για τη διαβίβαση των Συλλεγμένων δεδομένων από το ΗΒ όπως απαιτείται από τη νομοθεσία.
  2. Οι Όροι που χρησιμοποιούνται παρακάτω και καθορίζονται στο παρόν, θα έχουν την ίδια ερμηνεία όπως και στις Τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της ΕΕ.
  3. Οι παρακάτω Όροι (i) θα διαβάζονται και θα ερμηνεύονται υπό το πρίσμα των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων του ΗΒ, και έτσι ώστε να ικανοποιείται η πρόθεση για παροχή της αναγκαίας προστασίας όπως απαιτείται από το άρθρο 46 του ΓΚΠΔ του ΗΒ και (ii) δεν θα ερμηνεύονται με τρόπο που συγκρούεται με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων του ΗΒ.
  4. Τροποποιήσεις στις Τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες του ΗΒ:

a) Μέρος 1ο: Πίνακες
b) Πίνακας 1 Μέρη: συμπληρώνεται όπως ορίζεται παραπάνω.
c) Πίνακας 2 Επιλεγμένες Τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες, Ενότητες και Επιλεγμένες ρήτρες: συμπληρώνονται όπως ορίζεται παραπάνω.
d) Πίνακας 3 Πληροφορίες προσαρτήματος:

 • Παράρτημα 1A: Λίστα μερών: συμπληρώνεται όπως ορίζεται στο Παράρτημα I παραπάνω.
 • Παράρτημα 1B: Περιγραφή διαβίβασης: συμπληρώνεται όπως ορίζεται στο Παράρτημα I παραπάνω.
 • Παράρτημα II: Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα συμπεριλαμβανομένων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την ασφάλεια των δεδομένων: συμπληρώνεται όπως ορίζεται στο Παράρτημα II παρακάτω.

e) Πίνακας 4 Τέλος αυτού του Προσαρτήματος όταν αλλάζει το εγκεκριμένο προσάρτημα: συμπληρώνεται ως «Εισαγωγέας και Εξαγωγέας».

Προδιαγραφές Τυποποιημένων συμβατικών ρητρών της Ελβετίας:

Τα μέρη συμφωνούν ότι οι όροι των Τυποποιημένων συμβατικών ρητρών της Ελβετίας όπως περιγράφονται λεπτομερώς παρακάτω, συμπληρώνουν τις διατάξεις των Τυποποιημένων συμβατικών ρητρών της ΕΕ και των Τυποποιημένων συμβατικών ρητρών του ΗΒ, και ισχύουν για τη διαβίβαση των Συλλεγμένων δεδομένων από την Ελβετία όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων της Ελβετίας, και συγκεκριμένα την Ομοσπονδιακή Πράξη Προστασίας των Δεδομένων της Ελβετίας (FDPA):

 1. Ο όρος «Κράτος μέλος» θα ερμηνεύεται έτσι ώστε να επιτρέπει στα υποκείμενα των δεδομένων στην Ελβετία να ασκούν τα δικαιώματά τους στον συνήθη τόπο διαμονής τους (Ελβετία) σύμφωνα με τη Ρήτρα 18(γ) των Ρητρών.
 2. Οι ρήτρες που ισχύουν σε αυτούς τους Όρους επιχειρηματικών λογαριασμών συμπεριλαμβανομένων των Παραρτημάτων, προστατεύουν τα Συλλεγμένα δεδομένα των νομικών οντοτήτων μέχρι να τεθεί σε ισχύ η αναθεωρημένη Ομοσπονδιακή Πράξη Προστασίας των Δεδομένων της Ελβετίας.
 3. Κάθε υποχρέωση που απορρέει από τις Τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της ΕΕ θα αναφέρεται σε μια σχετική υποχρέωση των Τυποποιημένων συμβατικών ρητρών της Ελβετίας και των νόμων και κανονισμών περί προστασίας δεδομένων που ισχύουν στην Ελβετία, κατά περίπτωση.
 4. Αρμόδια εποπτική αρχή είναι ο Ελβετός Ομοσπονδιακός υπεύθυνος προστασίας δεδομένων και διαφάνειας.

 

 

Παράρτημα II

Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας

Αυτό το Παράρτημα II συνοψίζει τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και τα μέτρα φυσικής ασφάλειας που εφαρμόζουν τα μέρη:

Η Επιχείρηση συμμορφώνεται με τα εξής:

Η Επιχείρηση αναλαμβάνει να εφαρμόζει, να διατηρεί και να ελέγχει και να επικαιροποιεί συνεχώς τα δέοντα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από ακούσια ή παράνομη καταστροφή ή ακούσια απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση ή πρόσβαση, τα οποία παρέχουν ένα κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας για τον κίνδυνο που παρουσιάζει η επεξεργασία και η φύση των δεδομένων που θα προστατευτούν. Αυτά περιλαμβάνουν:

 1. Εμπόδιση μη εξουσιοδοτημένων ατόμων να έχουν πρόσβαση στα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων με τα οποία γίνεται η επεξεργασία ή η χρήση των προσωπικών δεδομένων (έλεγχος πρόσβασης), συγκεκριμένα, λαμβάνοντας τα ακόλουθα μέτρα:
 • Ελεγχόμενη πρόσβαση για κρίσιμες ή ευαίσθητες περιοχές
 • Παρακολούθηση μέσω βιντεοκάμερας στις κρίσιμες περιοχές
 • Αρχεία καταγραφής περιστατικών
 • Εφαρμογή συστημάτων ελέγχου μονής εισόδου πρόσβασης,
 • Αυτοματοποιημένα συστήματα ελέγχου πρόσβασης,
 • Μόνιμοι μηχανισμοί κλειδώματος θυρών και παραθύρων,
 • Διαχείριση κλειδιών
 • Μόνιμα στελεχωμένη υποδοχή
 • Κλειδαριές με κωδικό στις πόρτες
 • Εξοπλισμοί παρακολούθησης (π.χ. συσκευή συναγερμού, βιντεοεπιτήρηση)
 • Καταγραφή επισκεπτών
 • Υποχρεωτική χρήση καρτών ταυτότητας
 • Εκπαίδευση για την επίγνωση της ασφάλειας.
 1. Αποτροπή χρήσης των συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων χωρίς εξουσιοδότηση (λογικός έλεγχος πρόσβασης). Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας τα εξής μέτρα:
 • Συσκευές δικτύου όπως συστήματα ανίχνευσης εισβολής, ρούτερ και τείχη προστασίας
 • Ασφαλής είσοδος με μοναδικό αναγνωριστικό χρήστη, κωδικό πρόσβασης και δεύτερο παράγοντα ταυτοποίησης (OTP, MFA, 2FA).
 • Η Πολιτική επιτάσσει κλείδωμα των σταθμών εργασίας που δεν επιτηρούνται. Εφαρμόζεται κωδικός πρόσβασης στην προστασία οθόνης έτσι ώστε αν ο χρήστης ξεχάσει να κλειδώσει τον σταθμό εργασίας, να διασφαλίζεται το αυτόματο κλείδωμα.
 • Καταγραφή και ανάλυση χρήσης του συστήματος
 • Πρόσβαση βάσει ρόλων για κρίσιμα συστήματα που περιέχουν προσωπικά δεδομένα
 • Διαδικασία για ενημερώσεις ρουτίνας του συστήματος για γνωστές ευπάθειες
 • Κρυπτογράφηση σκληρών δίσκων φορητών υπολογιστών
 • Παρακολούθηση για ευπάθειες ασφαλείας σε κρίσιμα συστήματα
 • Ανάπτυξη και ενημέρωση λογισμικού προστασίας από ιούς
 • μεμονωμένος καταμερισμός δικαιωμάτων χρηστών, έλεγχος ταυτότητας με κωδικό πρόσβασης και όνομα χρήστη, χρήση έξυπνων καρτών για σύνδεση, ελάχιστες απαιτήσεις για κωδικούς πρόσβασης, διαχείριση κωδικών πρόσβασης, αίτημα για κωδικό πρόσβασης μετά από αδράνεια, προστασία κωδικού πρόσβασης για BIOS, μπλοκάρισμα εξωτερικών θυρών (π.χ. θύρες USB), κρυπτογράφηση δεδομένων, προστασία από ιούς και χρήση τειχών προστασίας, συστήματα ανίχνευσης εισβολής.
 1. Διασφάλιση ότι τα άτομα που δικαιούνται να χρησιμοποιούν ένα σύστημα επεξεργασίας δεδομένων μπορούν να έχουν πρόσβαση μόνο στα δεδομένα στα οποία έχουν δικαίωμα πρόσβασης και ότι κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας ή της χρήσης και μετά την αποθήκευση, δεν επιτρέπεται η ανάγνωση, αντιγραφή, τροποποίηση ή διαγραφή των προσωπικών δεδομένων χωρίς εξουσιοδότηση (έλεγχος πρόσβασης στα δεδομένα). Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας τα εξής μέτρα:
 • Συσκευές δικτύου όπως συστήματα ανίχνευσης εισβολής, ρούτερ και τείχη προστασίας
 • Ασφαλής είσοδος με μοναδικό αναγνωριστικό χρήστη, κωδικό πρόσβασης και δεύτερο παράγοντα ταυτοποίησης (OTP, MFA, 2FA).
 • Καταγραφή και ανάλυση χρήσης του συστήματος
 • Πρόσβαση βάσει ρόλων για κρίσιμα συστήματα που περιέχουν προσωπικά δεδομένα
 • Κρυπτογράφηση σκληρών δίσκων φορητών υπολογιστών
 • Ανάπτυξη και ενημέρωση λογισμικού προστασίας από ιούς
 • Συμμόρφωση με το Πρότυπο Ασφάλειας Δεδομένων Βιομηχανίας Καρτών Πληρωμών
 • Ορισμός και διαχείριση έννοιας εξουσιοδότησης βάσει ρόλων, πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα μόνο λόγω ανάγκης για γνώση, γενικά δικαιώματα πρόσβασης μόνο για περιορισμένο αριθμό διαχειριστών, καταγραφή πρόσβασης και έλεγχοι, κρυπτογράφηση δεδομένων, συστήματα ανίχνευσης εισβολής, ασφαλής αποθήκευση φορέων δεδομένων, ασφαλείς γραμμές δεδομένων, κιβώτια διανομής και πρίζες.
 1. Διασφάλιση ότι δεν είναι εφικτή η ανάγνωση, αντιγραφή, τροποποίηση ή διαγραφή των προσωπικών δεδομένων χωρίς την εξουσιοδότηση κατά την ηλεκτρονική μετάδοση, μεταφορά ή αποθήκευση και ότι είναι εφικτό να επαληθευτεί και να καθοριστεί σε ποιους φορείς προβλέπεται η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων μέσω εξοπλισμών μετάδοσης δεδομένων (έλεγχος διαβίβασης δεδομένων). Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας τα εξής μέτρα:
 • Κρυπτογράφηση επικοινωνίας, διοχέτευση (VPN = Εικονικό ιδιωτικό δίκτυο), τείχος προστασίας, ασφαλείς συσκευασίες μεταφοράς σε περίπτωση φυσικής μεταφοράς, κρυπτογράφηση φορητών υπολογιστών.
 1. Διασφάλιση ότι είναι εφικτή η εκ των υστέρων εξέταση και ο καθορισμός εάν και από ποιον εισήχθησαν, τροποποιήθηκαν ή αφαιρέθηκαν τα προσωπικά δεδομένα από τα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων (έλεγχος καταχώρισης). Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας τα εξής μέτρα:
 • Καταγραφή και ανάλυση χρήσης του συστήματος
 • Πρόσβαση βάσει ρόλων για κρίσιμα συστήματα που περιέχουν προσωπικά δεδομένα
 • Συστήματα καταγραφής και δημιουργίας αναφορών, μεμονωμένος καταμερισμός δικαιωμάτων χρηστών για εισαγωγή, τροποποίηση ή αφαίρεση σύμφωνα με την έννοια εξουσιοδότησης βάσει ρόλων.
 1. Διασφάλιση ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο μιας επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που έχει ανατεθεί πραγματοποιείται αποκλειστικά σύμφωνα με τις οδηγίες του εξαγωγέα δεδομένων (έλεγχος εργασίας). Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας τα εξής μέτρα:
 • Υποχρεωτική εκπαίδευση επίγνωσης ασφάλειας και ιδιωτικού απορρήτου για όλους τους εργαζομένους
 • Διαδικασίες πρόσληψης υπαλλήλων που απαιτούν τη συμπλήρωση ενός λεπτομερούς εντύπου αίτησης για εργαζομένους σε θέσεις καίριας σημασίας με πρόσβαση σε σημαντικά προσωπικά δεδομένα.
 • Διεξαγωγή περιοδικών ελέγχων.
 • Εφαρμογή διαδικασιών που διασφαλίζουν ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του εξαγωγέα δεδομένων, καλύπτοντας τυχόν δευτερεύοντες υπεύθυνους επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της σχολαστικής επιλογής του κατάλληλου προσωπικού και των παρόχων υπηρεσιών και παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης, σύναψη κατάλληλων συμφωνιών επεξεργασίας δεδομένων με δευτερεύοντες υπεύθυνους επεξεργασίας που περιλαμβάνουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας.
 1. Διασφάλιση ότι τα προσωπικά δεδομένα προστατεύονται από ακούσια καταστροφή ή απώλεια (έλεγχος διαθεσιμότητας). Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας τα εξής μέτρα:
 • Διαδικασίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και συστήματα ανάκτησης, εφεδρικοί διακομιστές σε ξεχωριστή τοποθεσία, κατοπτρισμός σκληρών δίσκων, αδιάλειπτη παροχή ενέργειας και βοηθητική μονάδα τροφοδοσίας, απομακρυσμένη αποθήκευση, παρακολούθηση κλίματος και έλεγχος για διακομιστές, πυράντοχες πόρτες, ανίχνευση πυρκαγιάς και καπνού, σύστημα πυρόσβεσης, συστήματα προστασίας από ιούς/τείχος προστασίας, προστασία από κακόβουλο λογισμικό, αποκατάσταση καταστροφής και σχέδιο έκτακτης ανάγκης.
 1. Διασφάλιση ότι τα δεδομένα που συλλέγονται για διάφορους σκοπούς ή διάφορες αρχές μπορούν να υποβληθούν σε ξεχωριστή επεξεργασία (έλεγχος διαχωρισμού). Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας τα εξής μέτρα:
 • Έννοια εσωτερικού προγράμματος-πελάτη και τεχνικός λογικός διαχωρισμός δεδομένων προγράμματος-πελάτη, ανάπτυξη έννοιας εξουσιοδότησης βάσει ρόλων, διαχωρισμός δεδομένων δοκιμής και δεδομένων πραγματικού χρόνου.