Trung tâm Nhãn hiệu

Chào mừng đến với Trung tâm Nhãn hiệu của Viber. Đối với tất cả thông tin mới nhất, bao gồm đường dẫn ảnh chụp màn hình, ảnh và tranh, tải về hướng dẫn nhãn hiệu đầy đủ.

Tải về

Biểu trưng

Phiên bản chính của Biểu trưng Rakuten Viber® đã được thiết kế để linh hoạt hơn. Một loạt các phiên bản khả dụng để đảm bảo tính linh hoạt trên nhiều loại định dạng khác nhau.

Tải về tất cả biểu trưng

Bảng màu

Mọi thiết kế phải sử dụng tối thiểu ba màu và tối đa là bốn màu. Một trong những màu sắc này phải là màu tím. Việc sử dụng biểu trưng Viber màu tím không đáp ứng yêu cầu về màu tím của thiết kế.n.

Các thiết kế màu xám/Đen&trăng chỉ có thể sử dụng màu xám và màu tím.

Màu tím Viber

RGB: 101,092,172

CMYK: 69,72,0,0

HEX: #665CAC

Màu xanh dương Viber

RGB: 084,192,212

CMYK: 61,3,15,0

HEX: #54C0D4

Màu đỏ Viber

RGB: 239,096,098

CMYK: 0,78,55,0

HEX: #EF6062

Màu vàng Viber

RGB: 237,236,130

CMYK: 9,0,62,0

HEX: #F4EF7B

Màu xám đậm Viber

RGB: 074,074,074

CMYK: 66,59,57,39

HEX: #4A4A4A

Màu xám Viber

RGB: 176,176,175

CMYK: 32,25,26,0

HEX: #B0B0B0

Màu trắng

RGB: 255,255,255

CMYK: 0,0,0,0

HEX: #FFFFFF

Ảnh chụp màn hình

Vui lòng sử dụng các ảnh chụp màn hình như nguyên trạng. Không chỉnh sửa, hiệu chỉnh, làm méo, xoay hoặc tạo lại màu các ảnh chụp màn hình.

Tải về tất cả ảnh chụp màn hình

Group chat

Stickers

Communities

Group call

Video call

Video

Chúng tôi có thư viện video chất lượng cao để bạn luôn cập nhật tính năng và tin tức mới nhất. Bạn có thểm tìm thấy chúng trên kênh YouTube của chúng tôi.

Kênh YouTube của Viber

Let's Get This Vibe Started

Make Cheap International Calls With Viber Out

Introducing Viber's Fresh New Look

Only on Viber: 100% Privacy You Can Trust

BarçaViber Fan of the Month: Win Official FC Barcelona Prizes!

Để biết thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ media@viber.com