Bắt đầu với các Cộng đồng Viber

Thành viên không giới hạn, khả năng phát triển vô tận, nhiều quyền kiểm soát của quản trị viên. Giới thiệu trải nghiệm trò chuyện nhóm hoàn toàn mới

Thu hút thành viên mới

Các thành viên mới xem lịch sử trò chuyện và tham gia trò chuyện

Duy trì quyền riêng tư của thành viên

Tất cả số điện thoại của thành viên Cộng đồng sẽ được ẩn đi

Điều phối thảo luận

Thêm quản trị viên cao cấp và quản trị viên để giúp bạn quản lý Cộng đồng

Phát triển cộng đồng của bạn

Cho phép thành viên thêm bạn bè bằng liên kết mời

Quản lý trò chuyện

Quyết định liệu các thành viên của bạn có thể đăng bài trong trò chuyện hay không

Xóa tin nhắn đã không mong muốn

Giữ các trò chuyện của bạn an toàn và đúng chủ đề

Cấm người dùng

Xóa các thành viên vi phạm quy định Cộng đồng của bạn

Khuyến khích trò chuyện an toàn

Các thành viên có thể trò chuyện trực tiếp và riêng tư bằng tính năng Trò chuyện ẩn số

Khởi tạo Cộng đồng của bạn

Xây dựng và quản lý các trò chuyện với lượng thành viên không giới hạn

Khởi tạo Cộng đồng Khởi tạo Cộng đồng
Bạn chưa có Viber?

Bạn chưa có Viber?