Chúng tôi tập hợp tất cả các bản in và văn bản pháp luật [nhàm chán] vào một khu vực thuận tiện. Chúng tôi đã cố gắng viết nó thật đơn giản bằng tiếng Anh (để chúng tôi cũng có thể đọc nó). Một tuyệt vời của những tài liệu này, đặc biệt là chính sách quyền riêng tư, chính là kết quả của việc trao đổi liên tục với bạn, những người dùng của chúng tôi. Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào, vui lòng truy cập helpme.viber.com hoặc để lại lời nhắn qua privacy@viber.com.

Viber Terms of Use

Viber được cung cấp cho bạn dưới dạng một giấy phép, nên bạn có thể sử dụng Viber trên thiết bị di động của mình miễn là bạn tuân thủ các điều khoản của giấy phép. Thỏa thuận Giấy phép Người dùng Cuối cùng của chúng tôi đặt ra phạm vi của giấy phép chúng tôi cho phép bạn sử dụng và trải nghiệm Viber. Vui lòng đọc tài liệu này để hiểu rõ hơn về các tập quán thi hành của chúng tôi và cách thức sử dụng Viber.

Read more...

Viber Privacy Policy

Chính sách Quyền riêng tư của Viber quy định cách thức chúng tôi nhận, thu thập và sử dụng thông tin trên trang web, trên phần mềm Viber VoIP (Ứng dụng Viber) của chúng tôi và trên các sản phẩm khác mà chúng tôi cung cấp. Theo cách này, bạn có thể biết chúng tôi thu thập những thông tin gì và sử dụng cho những mục đích nào. Vì quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với chúng tô và chúng tôi tin vào sự minh bạch trong các tập quán thi hành của mình, vui lòng dành thời gian đọc Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi.

Read more...

VIBER COOKIES & TRACKING TECHNOLOGIES POLICY

The following cookies and tracking technologies policy will help you understand what tools are used by us and by our advertising partners and vendors, to collect information in accordance with our Privacy Policy, and how you can control them.

Read more...

BarcaViber Fan of the Year Contest Terms and Conditions

These Terms & Conditions (the “Terms“) govern your participation in the ‘BarcaViber Fan of the Year Contest’ (the “Contest“). By participating in the Contest, you agree to be bound by these Terms, so please read these Terms carefully. If you do not agree to be bound by these Terms, you should refrain from participating in the Contest. “Viber” means Viber Media S.à r.l., a company incorporated in the Grand Duchy of Luxembourg, having offices at 2 rue du Fossé, -1536 Luxembourg. 

Read more...

Viber DMCA POLICY

If you feel that something you posted and is protected under Copyright Law is being infringed on our website or through our services, you are welcome to notify us in the manner set out in our Digital Millennium Copyright Act (DMCA) Policy. This way we will be able to promptly look into the matter and handle it accordingly.

Read more...

Viber Payments Policy

If you choose to purchase any product or service through our app, your purchase and payment for it is subject to the terms set forth in our Payments Policy.

Read more...

Trademarks

The Viber application is used as a cross-platform and on multiple devices. Our use of all registered trademarks of third parties, as well as their logos, is subject to the permissions of each one of these third parties.

  • Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. iPhone is a trademark of Apple Inc.
  • Android is a trademark of Google Inc. Use of this trademark is subject to Google Permissions.
  • BlackBerry®, RIM®, Research In Motion®, and related trademarks, names and logos are the property of Research In Motion Limited.
  • Windows Phone and its logo is a registered trademark of Microsoft Inc.
  • Nokia, Nokia logo, S40, S60 and related trademarks are trademarks or registered trademarks of Nokia Corporation.
  • Bada, Bada logo, Samsung, Samsung logo and related trademarks are trademarks or registered trademarks of Samsung Electronics Co.,Ltd.
  • Bitstream Vera Fonts Copyright (c) 2003 by Bitstream, Inc. All Rights Reserved. Bitstream Vera is a trademark of Bitstream, Inc.; Arev Fonts Copyright (c) 2006 by Tavmjong Bah. All Rights Reserved.
Read more...