Magsimula sa Mga Komunidad ng Viber

Walang limitasyong dami ng miyembro, walang hangganang posibilidad sa paglago, mas maraming kontrol ang admin. Pinakikilala ang brand-new na karanasan sa group chat

Iugnay ang mga bagong miyembro

Makikita ng mga bagong miyembro ang kasaysayan ng chat at makakasali sa usapan

Panatiliin ang privacy ng mga miyembro

Nakatago ang mga numero ng telepono ng lahat ng mga miyembro ng Komunidad

I-moderate ang talakayan

Magdagdag ng mga superadmin at admin para matulungan kang pamahalaan ang iyong Komunidad

Palaguin ang iyong komunidad

Payagan ang mga miyembrong magdagdag ng mga kaibigan gamit ang link ng pag-imbita

Pamahalaan ang usapan

Magpasya kung ang mga miyembro mo ay makakapag-post sa chat

Tanggalin ang mga hindi nais na mensahe

Panatiliing ligtas at nasa paksa ang mga usapan niyo

I-ban ang mga user

Alisin ang mga miyembro na lumalabag sa mga patakaran ng Komunidad mo

Hikayatin ang ligtas na mga pakikipag-chat

Ang mga miyembro ay direkta at pribadong makakapag-chat sa Nakatagong numero na Mga Chat

Simulan ang Komunidad Mo

Bumuo at pamahalaan ang mga pakikipag-usap ng walang limitasyon ang mga miyembro

Magsimula ng Komunidad Magsimula ng Komunidad
Wala ka pang Viber?

Wala ka pang Viber?