Ang Viber at app na pantawag at pangmensahe na kinokonekta ang mga tao–sino man sila, o saan man sila nagmula. Sa libre at ligtas na koneksiyon, mahigit sa 1 bilyong user sa buong mundo ang nakikipagkomunika sa mga mahal nila sa buhay gamit ang mataas na kalidad na audio at video na pagtawag, mensahe at marami pa. Lahat ng mga pagtawag at chat sa Viber ay protektado ng built-in na end-to-end na encryption, kaya makakasiguro ka na ang pakikipag-usap mo ay laging ligtas.

Support

We’re available 24/7. Find answers to your questions here

Media inquiries

Check out our Brand Center or contact us at media@viber.com

Careers

Viber is always on the lookout for new talents. See our job listings here

Viber blog

Stay in the loop with all the latest Viber news. Check out our blog