Ang viber ay isang calling at messaging app na nagkokonekta sa mga tao- sinuman sila, o nasaan man sila. Kada buwan, daan-daang milyong mga tao ang kumokonekta, ng libre, sa kanilang mga mahal sa buhay sa pamamagitan ng messaging, mataas na kalidad ng mga voice at videdo call at higit pa. Lahat ng mga pagtawag at chat sa Viber ay protektado ng built-in na end-to-end na encryption, kaya makakasiguro ka na ang pakikipag-usap mo ay laging ligtas.

Support

We’re available 24/7. Find answers to your questions here

Media inquiries

Check out our Brand Center or contact us at media@viber.com

Careers

Viber is always on the lookout for new talents. See our job listings here

Viber blog

Stay in the loop with all the latest Viber news. Check out our blog