Viber เชื่อมโยงผู้ใช้กว่า 900 ล้านคน

เราช่วยให้ผู้คนได้ติดต่อสื่อสารกัน ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นใคร หรืออยู่ที่ใด ผู้ใช้ Viber สามารถโทรออก ส่งข้อความ และทำอื่นๆ อีกมากมาย - ได้อย่างปลอดภัยและฟรี เข้าร่วมกับผู้คนหลายล้านคนทั่วโลก แล้วสัมผัสกับประสบการณ์ในการติดต่อสื่อสารที่ดีที่สุดในโลก

desktop

Viber เชื่อมโยงผู้ใช้กว่า 900 ล้านคน

เราช่วยให้ผู้คนได้ติดต่อสื่อสารกัน ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นใคร หรืออยู่ที่ใด ผู้ใช้ Viber สามารถโทรออก ส่งข้อความ และทำอื่นๆ อีกมากมาย - ได้อย่างปลอดภัยและฟรี เข้าร่วมกับผู้คนหลายล้านคนทั่วโลก แล้วสัมผัสกับประสบการณ์ในการติดต่อสื่อสารที่ดีที่สุดในโลก

ios

Viber เชื่อมโยงผู้ใช้กว่า 900 ล้านคน

เราช่วยให้ผู้คนได้ติดต่อสื่อสารกัน ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นใคร หรืออยู่ที่ใด ผู้ใช้ Viber สามารถโทรออก ส่งข้อความ และทำอื่นๆ อีกมากมาย - ได้อย่างปลอดภัยและฟรี เข้าร่วมกับผู้คนหลายล้านคนทั่วโลก แล้วสัมผัสกับประสบการณ์ในการติดต่อสื่อสารที่ดีที่สุดในโลก

android