Điều khoản & Chính sách | Viber

Viber uses cookies to improve its services, personalize content and display ads based on your interests. By continuing to use our services you agree to our use of cookies. Learn more

Điều khoản & Chính sách

Chúng tôi tập hợp tất cả các bản in và văn bản pháp luật [nhàm chán] vào một khu vực thuận tiện. Chúng tôi đã cố gắng viết nó thật đơn giản bằng tiếng Anh (để chúng tôi cũng có thể đọc nó). Một tuyệt vời của những tài liệu này, đặc biệt là chính sách quyền riêng tư, chính là kết quả của việc trao đổi liên tục với bạn, những người dùng của chúng tôi. Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào, vui lòng truy cập helpme.viber.com hoặc để lại lời nhắn qua privacy@viber.com.
Điều khoản Sử dụng của Viber
Viber được cung cấp cho bạn dưới dạng một giấy phép, nên bạn có thể sử dụng Viber trên thiết bị di động của mình miễn là bạn tuân thủ các điều khoản của giấy phép. Thỏa thuận Giấy phép Người dùng Cuối cùng của chúng tôi đặt ra phạm vi của giấy phép chúng tôi cho phép bạn sử dụng và trải nghiệm Viber. Vui lòng đọc tài liệu này để hiểu rõ hơn về các tập quán thi hành của chúng tôi và cách thức sử dụng Viber.

Đọc thêm...

Chính sách Quyền riêng tư Viber
Chính sách Quyền riêng tư của Viber quy định cách thức chúng tôi nhận, thu thập và sử dụng thông tin trên trang web, trên phần mềm Viber VoIP (Ứng dụng Viber) của chúng tôi và trên các sản phẩm khác mà chúng tôi cung cấp. Theo cách này, bạn có thể biết chúng tôi thu thập những thông tin gì và sử dụng cho những mục đích nào. Vì quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với chúng tô và chúng tôi tin vào sự minh bạch trong các tập quán thi hành của mình, vui lòng dành thời gian đọc Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi.

Đọc thêm...

Cookies và Chính sách Công nghệ Theo dõi
Các cookie và chính sách công nghệ theo dõi sau đây sẽ giúp bạn hiểu rõ các công nào được chúng tôi, các đối tác và nhà cung cấp quảng cáo của chúng tôi sử dụng, để thu thập thông tin theo Chính sách Quyền riêng tư và cách thức bạn kiểm soát chúng.

Đọc thêm...

CHÍNH SÁCH DMCA CỦA VIBER
Nếu bạn cảm thấy điều gì đó mà bạn đã đăng tải và được bảo vệ theo Luật bản quyền đang bị vi phạm trên trang web của chúng tôi hoặc thông qua các dịch vụ của chúng tôi, bạn được quyền thông báo cho chúng tôi theo quy định trong chính sáchLuật Bản Quyền Kỹ Thuật Số Thiên Niên Kỷ (DMCA) của chúng tôi. Theo cách này chúng tôi sẽ có thể nghiên cứu vấn đề này và xử lý nó một cách phù hợp.

Đọc thêm...

Chính sách Thanh toán
Nếu bạn chọn mua sản phẩm và dịch vụ bất kỳ qua ứng dụng của chúng tôi, giao dịch mua và thanh toán cho nó sẽ chịu ràng buộc theo các điều khoản được thiết lập trong Chính sách Thanh toán của chúng tôi.

Đọc thêm...

Nhãn Hiệu

Ứng dụng Viber được sử dụng như một nền tảng chéo và trên nhiều loại thiết bị. Việc sử dụng các nhãn hiện đã đăng ký của các bên thứ ba cũng như các biểu trưng của họ, của chúng tôi phải được sự cho phép của các bên thứ ba.

  • Apple và biểu trưng Apple là các nhãn hiệu của Apple Inc., được đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. iPhone là một nhãn hiệu của Apple Inc.
  • Android là một nhãn hiệu của Google Inc. Việc sử dụng nhãn hiệu này phải được sự cho phép của Google.
  • BlackBerry®, RIM®, Research In Motion®, và các nhãn hiệu, tên gọi và biểu trương có liên quan là tài sản của Research In Motion Limited.
  • Windows Phone và biểu trưng của nó là nhãn hiệu đã đăng ký của Microsoft Inc."
  • Nokia, biểu trưng Nokia, S40, S60 và các nhãn hiệu liên quan là các nhãn hiệu hoặc các nhãn hiệu đã đăng ký của Tập đoàn Nokia.
  • Bada, biểu trưng Bada, Samsung, biểu trưng Samsung và các nhãn hiệu liên quan là các nhãn hiệu hoặc các nhãn hiệu đã đăng ký của Samsung Electronics Co.,Ltd.
  • Bitstream Vera Fonts Copyright (c) 2003 by Bitstream, Inc. All Rights Reserved. Bitstream Vera is a trademark of Bitstream, Inc.; Arev Fonts Copyright (c) 2006 by Tavmjong Bah. All Rights Reserved. Learn more