Tải về

Viber cho thiết bị để bàn

Viber cho thiết bị để bàn được đồng bộ với tài khoản di động của bạn. Để kích hoạt Viber cho thiết bị để bàn, bạn cần một tài khoản Viber đang hoạt động trên điện thoại di động của mình.

Tải về cho Windows Dành cho các phiên bản từ Windows 10 trở lên, 64-bit Tải về cho Windows Dành cho Windows 32-bit Tải về cho Windows Dành cho Windows 8 và phiên bản thấp hơn Tải về cho Mac macOS 10.14 trở lên Tải về cho Mac macOS 10.13 Tải về cho Mac macOS 10.12 Tải về cho Mac macOS 10.11 Tải về cho Ubuntu Tải về cho Fedora Tải về cho AppImage
Viber cho thiết bị để bàn Viber cho thiết bị để bàn