เราได้รวบรวมรายละเอียดข้อจำกัดหรือเงื่อนไขต่างๆ รวมทั้งข้อกำหนดตามกฎหมาย [ที่น่าเบื่อ] ทั้งหมดไว้ให้ในที่เดียว เราพยายามที่จะเขียนให้เป็นภาษาที่อ่านง่าย (เพื่อที่เราจะได้สามารถอ่านเองได้ด้วย) ข้อดีอย่างหนึ่งของเอกสารเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายความเป็นส่วนตัว คือผลของการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคุณ ในฐานะผู้ใช้ ถ้าคุณมีคำถาม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ helpme.viber.com หรือส่งอีเมลถึงเราได้ที่

Viber Terms of Use

Viber ให้บริการคุณภายใต้ใบอนุญาตให้ใช้งาน ดังนั้น คุณจึงสามารถใช้งาน Viber บนอุปกรณ์มือถือของคุณได้นานเท่าที่คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดของใบอนุญาตให้ใช้งานนี้ ข้อตกลงสิทธิการใช้งานสำหรับผู้ใช้ของเรากำหนดขอบเขตของใบอนุญาตให้ใช้งานที่เราให้กับคุณ เพื่อใช้งานและสนุกกับ Viber กรุณาอ่านข้อตกลงดังกล่าวนี้อย่างถี่ถ้วนเพื่อทำความเข้าใจกับวิธีปฏิบัติของเราให้ดียิ่งขึ้น และวิธีการใช้งาน Viber ตามข้อตกลงดังกล่าวนี้

Read more...

Viber Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Viber ระบุวิธีการที่เราใช้ในการรับ เก็บรวบรวม และใช้งานข้อมูลบนเว็บไซต์ของเรา บนซอฟต์แวร์การโทรผ่านอินเทอร์เน็ต (VoIP) ของ Viber (แอป Viber) และสำหรับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เราจัดให้ ด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถดูได้ว่าเราเก็บรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง และเพื่อวัตถุประสงค์อะไร เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความเป็นส่วนตัวของคุณ และเราเชื่อมั่นในความโปร่งใสของวิธีปฏิบัติของเรา กรุณาใช้เวลาในการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอย่างถี่ถ้วน

Read more...

VIBER COOKIES & TRACKING TECHNOLOGIES POLICY

The following cookies and tracking technologies policy will help you understand what tools are used by us and by our advertising partners and vendors, to collect information in accordance with our Privacy Policy, and how you can control them.

Read more...

BarcaViber Fan of the Year Contest Terms and Conditions

These Terms & Conditions (the “Terms“) govern your participation in the ‘BarcaViber Fan of the Year Contest’ (the “Contest“). By participating in the Contest, you agree to be bound by these Terms, so please read these Terms carefully. If you do not agree to be bound by these Terms, you should refrain from participating in the Contest. “Viber” means Viber Media S.à r.l., a company incorporated in the Grand Duchy of Luxembourg, having offices at 2 rue du Fossé, -1536 Luxembourg. 

Read more...

Viber DMCA POLICY

If you feel that something you posted and is protected under Copyright Law is being infringed on our website or through our services, you are welcome to notify us in the manner set out in our Digital Millennium Copyright Act (DMCA) Policy. This way we will be able to promptly look into the matter and handle it accordingly.

Read more...

Viber Payments Policy

If you choose to purchase any product or service through our app, your purchase and payment for it is subject to the terms set forth in our Payments Policy.

Read more...

Trademarks

The Viber application is used as a cross-platform and on multiple devices. Our use of all registered trademarks of third parties, as well as their logos, is subject to the permissions of each one of these third parties.

  • Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. iPhone is a trademark of Apple Inc.
  • Android is a trademark of Google Inc. Use of this trademark is subject to Google Permissions.
  • BlackBerry®, RIM®, Research In Motion®, and related trademarks, names and logos are the property of Research In Motion Limited.
  • Windows Phone and its logo is a registered trademark of Microsoft Inc.
  • Nokia, Nokia logo, S40, S60 and related trademarks are trademarks or registered trademarks of Nokia Corporation.
  • Bada, Bada logo, Samsung, Samsung logo and related trademarks are trademarks or registered trademarks of Samsung Electronics Co.,Ltd.
  • Bitstream Vera Fonts Copyright (c) 2003 by Bitstream, Inc. All Rights Reserved. Bitstream Vera is a trademark of Bitstream, Inc.; Arev Fonts Copyright (c) 2006 by Tavmjong Bah. All Rights Reserved.
Read more...