Viber fizetési szabályzat

Az alábbi fizetési szabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) minden felhasználóra vonatkozik, és a Viber.com címen található oldalunkkal (a továbbiakban: „Webhely”), a Viber szoftverrel (a továbbiakban: „Viber alkalmazás”), és a Webhelyen biztosított más termékekkel és szolgáltatásokkal (a továbbiakban együttesen: „Szolgáltatások”) kapcsolatban a Viber Media, S.a.r.l (a továbbiakban: „Viber”, „mi”, „cégünk”) részére teljesített befizetésekkel kapcsolatos szabályokat rögzíti.

A Szolgáltatások használatával Ön elfogadja a jelen szabályzatban található feltételeket és szabályokat, amelyek időről időre módosíthatók. Minden Szolgáltatások használatakor, illetve amikor a Webhelyen fizet valamilyen szolgáltatásért, elfogadja és kifejezetten hozzájárul az alábbiakhoz:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Ha Ön még nem töltötte be a tizennyolcadik (18.) életévét, a fizetés folyamatában egy szülőjének vagy gondviselőjének is részt kell vennie.
Azzal, hogy a Webhelyen vagy a Viber alkalmazás segítségével fizet, elfogadja, hogy a Viberen és/vagy e-mailben és/vagy bármely más módon kommunikálhatunk Önnel a Webhelyen vagy a Viber alkalmazás segítségével végzett bármely vásárlásával kapcsolatban.
Bizonyos vásárlásoknál a vásárlás befejezése előtt megkérhetjük, hogy fogadjon el további feltételeket („Kiegészítő feltételek”). Az Ön vásárlására ilyenkor a Kiegészítő feltételek és az ebben a Szabályzatban szereplő feltételek is vonatkoznak. Amennyiben a jelen Szabályzatban és a Kiegészítő feltételekben foglalt feltételek eltérnek egymástól, a Kiegészítő feltételek az érvényesek.

BEFIZETÉSEK

Viber kredit. A Viber által biztosított bármely fizetési mód segítségével krediteket (a továbbiakban: „Viber kreditek”) vásárolhat. A Viber kreditek egyelőre kizárólag kimenő Viber hívásokhoz használhatók. Az Ön által vásárolt Viber krediteket a vásárláskor adja hozzá a rendszer a felhasználói fiókjához. Az Ön által megadott e-mail címére visszaigazoljuk a Viber kredit rendelését.

Ha hat hónapon belül nem használja fel a Viber kreditjeit (a Viber rendszergazda által kiosztott Viber krediteket is beleértve), a kreditjeit befagyasztjuk. A Viber kreditjeit úgy tudja reaktiválni, hogy a viber.com oldalon belép a Viber-Out fiókjába, és követi az ott található utasításokat.

Ha deaktiválja Viber fiókját, elveszíti a Viber kreditjeit. A Viber fiókot a következő módszerekkel lehet deaktiválni: i) Saját maga deaktiválja a fiókot. ii) Eltávolítja a Vibert a mobil eszközéről, és három hónapon belül nem telepíti újra iii) tizenkét hónapon keresztül nem jelentkezik be a Viber rendszerébe.

Japán telefonszámok (+81) esetében a Viber kredit a vásárlástól számított 180 napon belül lejár, és nem lehet újraaktiválni.

A Díjak visszaigazolás. Az érintett Szolgáltatásokért fizetendő díjat a Viberen végzett vásárlás befejezése előtt még egyszer visszaigazoljuk; a díjak különféle adókat, díjakat vagy egyéb költségeket is tartalmazhatnak. A Viber a termékek árát külön értesítés nélkül bármikor módosíthatja. Ön az adott termék következő megvásárlásának befejezése előtt eldöntheti, hogy a módosított árat elfogadja-e. Az új ár a módosított ár kihirdetését követő vásárlásokra érvényesek.

Nincs garancia a termékek későbbi elérhetőségére. Elfogadja, hogy a Viber nem garantálja, hogy a Szolgáltatásban kínált és Ön által megvásárolt bármely funkció vagy termék a jövőben is elérhető marad.

Külföldi fizetőeszköz használata. Ha külföldi fizetőeszközzel fizet, elfogadja, hogy a ténylegesen jóváírt összeg a külső pénzforgalmi szolgáltatók devizaváltási szabályaitól függően változhat; ezeket a szabályokat az adott weboldalon vagy a tényleges vásárlás helyén találja meg.

Ingyenesen kínált szolgáltatások. A Viber saját belátása szerint időről időre ingyenesen kínálhat egyes termékeket vagy funkciókat a Viber által meghatározott próbaidőszak során. A Viber mindazonáltal fenntartja a jogot arra, hogy (a szokásos) díjat számítsa fel ezekért a termékekért abban az esetben, ha úgy ítéli meg, hogy Ön az ajánlattal visszaél, például a tartózkodási helye meghatározását megakadályozó szolgáltatást, proxy szervert vagy más eszközt, IP-címet használ.

Adók. A Viber a Viber kredit vásárlásakor vagy felhasználásakor az érintett országban (az alkalmazandó adószabályok szerint) hatályos adókulcs alkalmazásával áfát vagy más közvetett adókat is felszámíthat.

Tranzakció törlése. A Viber saját belátása szerint bármikor elutasíthatja vagy törölheti a tranzakciót, ha úgy ítéli meg, hogy az ellentétes a Felhasználási feltételekkel vagy a Befizetésekre vonatkozó jelen szabályzat rendelkezéseivel, esetleg egyszerűen a pénzügyi veszteség elkerülése érdekében. Csalás vagy jogellenes cselekmény esetén az Ön Viber kreditjeit törölhetjük.

A fizetési mód módosítása. Az Ön által használt fizetési módot és a számlázási adatait a http://account.viber.com/ címen található Viber fiókjába való bejelentkezéssel tudja módosítani. Tudomásul veszi, hogy a Viber felhasználhatja a számlavezető bankja vagy az érintett fizetési rendszer által biztosított, az Ön által választott fizetési módra vonatkozó információkat.

Külső pénzforgalmi szolgáltatók. Külső felek szolgáltatásait használjuk befizetései feldolgozásához; ezeket a szolgáltatókat kötelezzük arra, hogy hozzák meg a megfelelő szervezési és technikai intézkedéseket az Ön személyes adatai és forgalmi adatai védelme, valamint a hatályos jogszabályok betartása érdekében. Kérjük, hogy banki vagy pénzforgalmi adatai megadása előtt tekintse át a szóban forgó külső felek felhasználási feltételeit és adatvédelmi szabályzatát. A külső szolgáltatások segítségével történő fizetési lehetőségekkel kapcsolatban az alábbiakban további információkat talál.

Adathasználat és adathasználati díjak. Amikor a Szolgáltatásokat mobil alkalmazásokon használja, a mobilszolgáltatójánál előfizetett adatcsomagban található adatok egy részét is felhasználja. Amikor külföldön tartózkodik, ennek összege a szokásosnál jóval magasabb költségeket eredményezhet; kizárólag Ön a felelős azért, hogy a díjakról tájékozódjon, és viselnie kell a mobilszolgáltatója által felszámított barangolási és egyéb költségeket.

Gazdátlan javak. A gazdátlan javakra minden országban különféle jogszabályok vonatkoznak. Ha a törvényben meghatározott ideig nem használja fel a kredit-egyenlegét, ha a kreditekkel együtt törli a fiókját vagy ha a fiókját deaktiváljuk, az Ön egyenlegét az adott országban hatályos jogszabályok szerint fennálló kötelezettségeinknek megfelelően dolgozhatjuk fel.

AUTOMATIKUSAN ISMÉTLŐDŐ DÍJAK

Ha előfizetéses szolgáltatást vásárol tőlünk, elfogadja, hogy az ilyen típusú szolgáltatások esetén ismétlődő fizetés szükséges, és az előfizetés lemondásáig minden befizetést a vásárláskor választott fizetési mód segítségével, az akkor kiválasztott időközönként kell teljesíteni.

Amikor a Webhelyen Viber kreditet vásárol, a megfelelő négyzet bejelölésével kapcsolhatja be az ismétlődő díjfizetés funkciót. Minden alkalommal, amikor Viber egyenlege a Viber által meghatározott mindenkori határérték alá csökken, a rendszer a fiók regisztrációja során az Ön által megadott összeggel és fizetési móddal tölti fel a Viber kredit-egyenlegét. Az ismétlődő feltöltés funkció a felhasználói fiókjába belépve bármikor kikapcsolható. A különböző pénznemekben meghatározott díjak csak példaként szolgálnak, és az árfolyam-ingadozásokat és eltéréseket nem veszik figyelembe.

Az árképzéssel vagy a paraméterekkel kapcsolatos bármilyen hiba esetén a Viber saját belátása szerint elutasíthatja vagy törölheti a megrendelést. Ha a rendelés törlését megelőzően megterheltük a hitelkártyáját vagy bankszámláját, a díj összegét a fiókjában jóváírjuk. További kiegészítő feltételek is alkalmazhatók.

Az előfizetések (pl. ismétlődő hívási programok) esetén ismétlődő befizetést alkalmazunk. Ez azt jelenti, hogy Ön elfogadja, hogy a díjat megfelelő időközönként az Ön által választott fizetési mód segítségével mindaddig levonjuk, amíg ténylegesen le nem mondja az előfizetését.

HITELESÍTŐ ADATOK TÁROLÁSÁHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS

Külső szolgáltatóinknak az Ön hitelkártya-adatait tárolniuk kell, hogy azokat a későbbi vásárlásai vagy más ügyletei során használni tudjuk. Minden ilyen információt biztonságosan tárolnak, és minden befizetést teljesen biztonságos módon, az összes vonatkozó törvénynek és ágazati szabványnak megfelelően kezelnek. Ahhoz, hogy ezeket az adatokat tárolni tudjuk, Önnek alá kell írnia a hitelesítő adatok tárolásával kapcsolatos megállapodást, amelyet itt találhat meg; nyomtassa ki és őrizze meg a megállapodás egy aláírt példányát.

FIZETÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓN KERESZTÜL

Ha a Viber alkalmazáson vagy a Webhelyen külső féltől (például az App Store-ból vagy a Google Play-től vagy hitelkártyával a World pay-től) vásárol, a vásárlásra az érintett külső fél feltételei is vonatkoznak (a fizetési feltételeket, visszatérítéseket stb. is beleértve), és a vásárlás befejezése előtt ezekről a feltételekről is megfelelően tájékozódnia kell. Ön vállalja, hogy betartja az adott pénzforgalmi szolgáltatás és/vagy módszer használatára vonatkozó szolgáltatási feltételeket, illetve egyéb jogi megállapodásokat. Elfogadja továbbá, hogy a Viber és az érintett külső pénzforgalmi szolgáltató a számlázással kapcsolatos információkat megosztják egymással.

MOBIL SZÁMLÁZÁS

Bizonyos országokban lehetővé tesszük, hogy felhasználóink a szolgáltatásokért mobilszolgáltatókon keresztül fizessenek. Ha a mobil számlázást használja, elfogadja, hogy a Viber és az érintett mobilszolgáltató a számlázással kapcsolatos információkat megosztják egymással. A fentieken túl Ön a felelős a mobil előfizetésével kapcsolatos díjakért és költségekért és az előfizetés módosításáért, a mobilkészüléke módosításáért, valamint a mobil számlázásból eredő összes további következményért. A befizetéseire ilyen esetekben a Viber Felhasználói feltételein túl a mobilszolgáltató feltételei is vonatkoznak.

Ha bármilyen kérdése van a mobiltelefon-számlán megjelenő díjakkal vagy költségekkel kapcsolatban, forduljon a mobilszolgáltató ügyfélszolgálatához. Felhívjuk a figyelmét, hogy a mobil számlázás alkalmazása a Viber ellenőrzésén kívül álló műszaki okokból vissza nem téríthető díjakat eredményezhet.

A VIBER OUT SZOLGÁLTATÁS ÉS EGYÉB TERMÉKEK VAGY FUNKCIÓK KÖLTSÉGE

Nem Viber telefonszámok és emeltdíjas számok hívása Viber kredit felhasználásával

A Viber kreditek egyelőre kizárólag kimenő Viber hívásokhoz használhatók.

A Viber közösségen kívüli vezetékes és mobiltelefonok hívására vonatkozó percdíjakat a http://account.viber.com/ oldalon találja meg. A hívás 4 óra elteltével megszakad, a további beszélgetéshez a hívást meg kell ismételni.

A Viber folyamatosan próbálja percdíjait a lehető legalacsonyabb szinten tartani; ennek ellenére külön értesítés nélkül bármikor módosíthatjuk a telefonhívások díjait; a díjmódosításokat a http://account.viber.com/ oldalon tesszük közzé. Az új díjak a módosított díjak kihirdetését követő hívásokra vonatkoznak. A hívás megkezdése előtt minden esetben ellenőrizze a legújabb díjszabást. Ha az új díjszabást nem fogadja el, ne kezdeményezzen hívást.

A hívásokat perc-alapon számoljuk el. Minden megkezdett percet a következő egész percre kerekítünk. A hívás végén a töredék eurócenteket a legközelebbi egész centre kerekítjük le- vagy felfelé. Egy 0,034 EUR összegű hívás díját például 0,03 EUR összegre kerekítjük. A hívás közben felmerült költségeket automatikusan levonjuk felhasználói fiókja Viber kredit-egyenlegéből.

VISSZATÉRÍTÉSEK.

A törvény által előírt kivételektől eltekintve minden vásárlás végleges, és azok összege vissza nem téríthető. Ha a Viber Ön szerint tévedésből számított fel valamilyen költséget, ezt a díj felmerülésétől számított 90 napon belül kell jelentenie a Viber felé. 90 napnál régebbi díjak után nem jár visszatérítés. Ha bármilyen digitális tartalmat vásárol a Vibertől, a vásárlástól való elálláshoz vagy a vásárlás lemondásához fűződő jogai az Ön által megrendelt digitális tartalom teljesítését követően megszűnnek, és a továbbiakban Ön nem jogosult visszatérítésre, kivéve, ha úgy ítéli meg, hogy a Viber tévedésből számította fel az érintett költséget. Ha bármely Szolgáltatásunk megvásárlásához külső fél szolgáltatását vette igénybe, az ilyen vásárlásra az érintett külső fél visszatérítési feltételei vonatkoznak (a fizetési feltételeket, visszatérítéseket stb. is beleértve).

A Viber fenntartja a jogot a visszatérítési igény elutasítására, ha jó okkal úgy ítéli meg vagy feltételezi, hogy Ön i) tisztességtelen módon próbál visszaélni a visszatérítési lehetőséggel, például ugyanazt a terméket vagy szolgáltatást illetően több visszatérítési igényt nyújt be, vagy vissza nem térítendő kredit után próbál visszatérítéshez (például jutalomhoz) hozzájutni; ii) megszegte a szabályzatban, a felhasználási feltételekben vagy az adatvédelmi szabályzatban foglalt feltételeket; iii) bármely termékünket tisztességtelen módon használja, vagy egy harmadik fél tisztességtelen módon használja az Ön felhasználói fiókját; vagy (iv) a Viber kreditjét külső szolgáltatón keresztül vásárolta, és az érintett külső fél feltételei nem teszik lehetővé a visszatérítést. Ezek a visszatérítési szabályok a követelése érvényesítésére vonatkozó, jogszabályban biztosított jogait nem érintik.

INFORMÁCIÓK MEGOSZTÁSA

Az Adatvédelmi szabályzatunkban meghatározott fizetési adatokat és a Személyes adataidat a Viber külső felekkel is megoszthatja, ha erre anyagi veszteség elkerülése vagy valamilyen jogsértés megelőzése érdekében van szükség.

JOGI FELTÉTELEK.

A Viber Felhasználási feltételeiben és Adatvédelmi szabályzatában meghatározott általános jogi feltételek erre a Szabályzatra is érvényesek.

Nem kötelező fordítás. A jelen Szabályzat angol nyelven íródott. Amennyiben a jelen feltételek fordítása eltér az angol nyelvű változattól, az angol nyelvű változat az irányadó.

Uniós felmondási jog. Ha Ön az Európai Unió területén él, hozzájárul a jelen Szabályzat végrehajtásához az Ön által megvásárolt terméket vagy szolgáltatást illetően, és lemond a fogyasztók jogairól szóló (2011/83/EU) irányelvben vagy a hasonló végrehajtási rendeletekben biztosított bármely felmondással kapcsolatos jogáról.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Ha bármilyen kérdése vagy kérése van ezzel a Szabályzattal kapcsolatban, e-mailben forduljon a Viber ügyfélszolgálathoz az alábbi címen: https://help.viber.com/en/contact.

Hatályos változat PDF Viber fizetési szabályzat, 2019 június

Korábbi változat PDF Viber fizetési szabályzat, 2018. május

Korábbi változat PDF Viber fizetési szabályzat, 2017. február

Korábbi feltételek PDF Verzió (2016. szeptember)