A Viber Bottal, Közösséggel, Csatornákkal és a VAP-pal kapcsolatos szabályok és feltételek

A Bot, a Közösség, a Csatorna és a Viber Admin Panel (VAP) szolgáltatásokat (lásd a jelen dokumentumban szereplő meghatározásukat, a továbbiakban együttesen: „Szolgáltatások”) a Viber alkalmazáson (a továbbiakban: „Viber App”) keresztül, illetve azzal összefüggésben nyújtott egyéb szolgáltatások részeként biztosítjuk, hogy ezzel is elősegítsük a pozitív energiák terjedését. Amennyiben ezeket a szolgáltatásokat használni kívánja, kérjük, szánjon néhány percet a Viber Felhasználási feltételei, Adatvédelmi szabályzata, Nyilvános tartalmakra vonatkozó szabályzata és DMCA szabályzata (a továbbiakban együttesen: „Viber Szabályzatok”), valamint a Bottal, a Közösséggel, Csatornával és a VAP-pal kapcsolatos alábbi szabályok és feltételek (a továbbiakban: „Feltételek”) átolvasására, mivel ezek a szabályok határozzák meg a Szolgáltatások használatát.

Az összes Viber-szolgáltatás igénybevételének feltétele a 13 éves életkor betöltése. Szolgáltatások Adminisztrátorai a jogképességre előirt életkort betöltött személyek lehetnek. Az „Adminisztrátor” fogalmába a Bot Adminisztrátorok, a Közösségi és Csatorna Adminisztrátorok (a Szuperadminokat is beleértve) és a VAP Adminisztrátorok tartoznak. A Viber Szabályzatok és a jelen Feltételek a Szolgáltatások bármely használatára kiterjednek az alábbiaknak megfelelően:

 1. SZOLGÁLTATÁSOK

1.1. A Szolgáltatások felhasználójaként Ön látni fogja a Szolgáltatások többi felhasználója („Viber-felhasználók”) által megosztott tartalmakat. A Szolgáltatások a Viber-felhasználók különböző témakörökkel kapcsolatos tartalmait tartalmazhatják, továbbá valamennyi Viber-felhasználó köteles betartani a Tartalomra vonatkozó szabályzatot, a Felhasználási feltételeket és a jelen dokumentumban foglalt Feltételeket. A Viber a Viber-felhasználók által bármely Szolgáltatáson megosztott tartalmakat nem ellenőrzi, és azokért semmiféle felelősséget nem vállal. Amennyiben úgy gondolja, hogy valamely közzétett, megosztott vagy bármely reakciót kiváltó tartalom a Viber Tartalomra vonatkozó szabályzatával ellentétes, a Viber támogatáson keresztül jelentse az ilyen tartalmakat, amelyeket megvizsgálunk, és amelyekkel a továbbiakban foglalkozni fogunk. A „Leiratkozás” gombra kattintva bármikor leiratkozhat a Bot Szolgáltatásokról, illetve a „Kilépés és törlés” gombra kattintva bármikor lehetősége van kilépni egy adott Közösségből vagy Csatornáról. Amennyiben úgy gondolja, hogy valamely Szolgáltatáson található bármely tartalom a szerzői jogait sérti, kérheti az adott tartalom eltávolítását (vagy hozzáférést kérhet az adott tartalomhoz); ehhez fel kell vennie a kapcsolatot a Viber által kijelölt szerzői jogi képviselővel. Kérjük, lépjen be a DMCA értesítési oldalra, és tekintse meg a DMCA értesítéssel kapcsolatos iránymutatásokat és eljárásokat.

1.2. A Szolgáltatások kizárólag törvényes célokra használhatók. Tilos többek között: a) bármely nem Önnek szánt üzenetet vagy kommunikációt elfogni, nyomon követni, megrongálni vagy módosítani; b) bármilyen típusú pókot, vírust, férget, hibát, trójai falovat, időzített bombát vagy bármely más rosszindulatú vagy jogsértő kódot vagy utasítást felhasználni, amelyek célja a Szolgáltatások, a Viber App vagy a Viber API, az azok alapjául szolgáló szoftverek vagy bármely kommunikáció torzítása, törlése, megrongálása vagy visszafejtése; c) a Szolgáltatásokat, a Viber Appot vagy a Viber API-t olyan módon használni, amely zavarja vagy akadályozza a Viber szervereinek, rendszereinek és hálózatainak rendeltetésszerű működését, biztonsági kockázatot vagy fenyegetést jelent a Viber, a Viber App vagy a Viber-felhasználók számára, vagy nem felel meg a Viber dokumentációjának vagy a Viber API-ra vonatkozó egyéb műszaki utasításoknak; d) a hatályos jogszabályok által nem engedélyezett bármely kéretlen kommunikációt („SPAM”) küldeni, vagy SPAM üzenetek küldésére szolgáló tömeges marketing termékeket népszerűsíteni, beleértve a tömeges üzenetküldést, a tömeges e-mail szoftvereket, e-mail cím vagy telefonszám-listákat, amennyiben azokhoz a Viber-felhasználónak nem szükséges hozzájárulnia; e) a Szolgáltatásokat hamis, megtévesztő, tisztességtelen, pontatlan, irreális vagy félrevezető termékek vagy szolgáltatások reklámozására vagy a Viber-felhasználók más módon történő félrevezetésére használni; f) bármely harmadik felet olyan tartalomnak kitenni, amely sértő, kiskorúakra káros, szeméremsértő vagy más módon kifogásolható, vagy a Szolgáltatásokat oly módon használni, hogy azzal másokat kényelmetlen helyzetbe hozzanak vagy másoknak fájdalmat okozzanak, vagy bármely harmadik fél magánszféráját fenyegessék, zaklassák vagy támadják; g) harmadik fél tulajdonát képező bármely anyagot vagy tartalmat felhasználni, kivéve, ha a felhasználáshoz a jogtulajdonos hozzájárult vagy azt engedélyezte; h) a Szolgáltatásokkal bármely módon a tizenhárom (13) év alatti korosztályt megcélozni; i) kihagyni vagy eltitkolni egy (az alábbiakban meghatározott) Vendégre, Feliratkozóra vagy Tagra, illetve az Ön (az alábbiakban meghatározott) Botjára, Közösségére vagy Csatornájára vonatkozó bármely információt (továbbá ügyelni kell az összes vonatkozó adat megadására); j) a Szolgáltatásokat a Viber-felhasználók és egészségügyi szolgáltatók között folytatott közvetlen beszélgetés elősegítésére vagy lehetővé tételére, vagy az egészségügyi szolgáltatóktól kapott betegadatok vagy egészségügyi adatok küldésére vagy gyűjtésére használni; k) a Szolgáltatásokat a Viber által tisztességtelennek minősített módon használni, beleértve többek között bármely rendellenes vagy nem megszokott felhasználási módot, illetve olyan felhasználást, ahol a felhasználó valamely Közösség vagy Csatorna létrehozása vagy egy Bot önálló fejlesztése révén jogosulatlan előnyhöz juthat;

1.3. Amikor Ön a Szolgáltatások felhasználása révén tartalmat vagy információt oszt meg, ez annyit jelent, hogy az érintett információkat valamennyi Viber-felhasználó számára elérhetővé és felhasználhatóvá teszi, továbbá lehetővé teszi, hogy az érintett információkat az Ön személyéhez (azaz az Ön nevéhez és profilképéhez, illetve – amennyiben a csevegő képernyőn aktiválta a helymeghatározási szolgáltatást és engedélyezte a tartózkodási hely megjelenítését az üzeneteknél – a tartózkodási helyéhez) társítsák.

1.4. Amennyiben úgy dönt, hogy igénybe veszi a Szolgáltatásainkat, Ön elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy a Viber, illetve az Adminisztrátor értesítéseket küldjön Önnek azokkal a Botokkal, Közösségekkel, illetve Csatornákkal kapcsolatban, amelyekre feliratkozott, amelyekhez csatlakozott, illetve amelyek az Ön kezelésében vannak.

 1. TAGOK ÉS FELIRATKOZÓK.

2.1. BOT. A Viber Bot funkció teszi lehetővé, hogy a felhasználók a Viber, illetve harmadik felek Botjaira (a továbbiakban: „Bot”) feliratkozzanak, és a Botokra/Botokról egyéni üzeneteket küldjenek és fogadjanak. Amikor Ön feliratkozás nélkül keres fel egy Botot, akkor az adott Bot „Vendégének” minősül. Ha a Viberen belül bárhol rákattint a „Feliratkozás” gombra vagy a Bot által megjelenített bármely más gombra, vagy egyéni üzenetet küld el a Botra, ezzel automatikusan a Bot „feliratkozójává” válik, és képes lesz rá, hogy a Botra/Botról üzeneteket küldjön és fogadjon. A „Leiratkozás” gombra kattintva bármelyik Botról bármikor leiratkozhat.

2.2. KÖZÖSSÉG. A Közösségek csoportos beszélgetések, amelyeken keresztül a Viber-felhasználók üzeneteket küldhetnek egymásnak és kommunikálhatnak egymással; a Közösségekhez akár 1 milliárd Viber-felhasználó tartozhat (a továbbiakban: „Közösség”). Amennyiben csatlakozik, Ön is „Tagjává” válik a Közösségnek. A Közösség részeként a Viber-felhasználók tartalmakat oszthatnak meg és beszélgetéseket folytathatnak egymással, valamint a Közösséget más Viber-felhasználókkal is megoszthatják. A Viber-felhasználók a „Kilépés és törlés” gombra kattintva bármikor kiléphetnek a Közösségből.

A Közösség valamennyi Tagja láthatja a Közösség összes többi Tagjának felhasználónevét és fényképét, és bármely másik Taggal magánbeszélgetést folytathat. Amikor a Közösség valamely Tagja privát üzenetet küld Önnek, Ön automatikusan értesítést kap az illető Tag Viber felhasználónevéről és az Önnel közös Közösségeiről; ennek az információnak az alapján Ön eldöntheti, hogy a rendszer megjelenítse-e az adott Tag üzenetét, vagy esetleg letiltsa ezt a Tagot, hogy ne küldhessen Önnek üzeneteket sem az adott Közösségen, sem bármely más, az érintett Taggal közös Közösségen keresztül. Ön a Közösségen keresztül történő privát üzenetküldés lehetőségét is letilthatja a „Közösségi beállítások” képernyőn, amennyiben nem kíván magán üzeneteket fogadni valamely Közösség többi Tagjától.

2.3. CSATORNÁK A Csatornák funkció lehetővé teszi, hogy kapcsolatba lépjen a közönségével, és akár 1 milliárd Viber-felhasználót is tartalmazhat (a továbbiakban „Csatorna”). Amennyiben csatlakozik, Ön is „Tagjává” válik a Csatornának. Ön mint a Csatorna Adminisztrátora/Szuperadminja tartalmakat helyezhet el a Csatornán és az üzenetekből készült statisztikák és információk alapján tájékozódhat arról, hogy mi a közönség véleménye ezekről a tartalmakról. A Csatorna Tagjai megoszthatják a Csatornát más Viber-felhasználókkal. A Viber-felhasználók a „Kilépés és törlés” gombra kattintva bármikor kiléphetnek a Csatornából.

A Csatorna tagjai privát üzeneteket küldhetnek a Csatorna Adminisztrátorainak/Szuperadminjainak és fordítva, ugyanakkor a Közösségekkel ellentétben a Csatorna Tagjai nem láthatják a többi Tagra vonatkozó információkat (pl. felhasználónevet vagy fotót) és nem léphetnek kapcsolatba a Csatorna többi tagjával, illetve nem helyezhetnek el tartalmakat a Csatornán belül.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Közösségen, Csatornán vagy a Bot funkcióin keresztül közzétett tartalmak nem végponttól végpontig titkosítottak, továbbá azokat tárolhatja a Viber és az adott Közösség, Csatorna vagy Bot Adminisztrátorai, illetve külső szolgáltatói. A Viber-felhasználók és az Adminisztrátorok között a Közösségen, Csatornán és/vagy Bot funkciókon keresztül folytatott beszélgetések nincsenek végponttól végpontig titkosítva.

 1. VIBER ADMIN PANEL

Botokat az erre a célra szolgáló, a Viber alkalmazással integrált honlapon, a Viber Admin Panelen, más néven „VAP”-on lehet létrehozni. A VAP segítségével Ön Botokat hozhat létre, és hozzáférhet az így létrehozott valamennyi Botra vonatkozó analitikus adatokhoz (a továbbiakban: „Analitika”), amelyek alapján a Viber Szabályzatokban és a jelen Feltételekben foglaltaknak megfelelően ellenőrizni tudja és nyomon követheti az Ön által kezelt Botokon zajló tevékenységet. Amennyiben adott Bothoz több Adminisztrátor tartozik, az összes érintett Adminisztrátor hozzáfér a VAP által az érintett fiókon biztosított információkhoz, többek között az analitikához. A Viber a VAP-on keresztül biztosított Analitika pontosságát, illetve hiánytalanságát illetően semmiféle garanciát vagy szavatosságot nem vállal.

A Bot megnyitásához meg kell adnia a saját fiókja megnyitásához szükséges adatokat; ide tartozhat például a Bot neve és a hozzá tartozó kép, illetve meg kell adnia a Bot kategóriáját és alkategóriáját és az ehhez a funkcióhoz tartozó általános információkat. Lényeges, hogy pontos információkat kell megadnia, illetve, hogy minden itt megadott információra vonatkozik a Viber Adatvédelmi szabályzata. Saját Botját nyilvánossá és kereshetővé is teheti, amennyiben ezt a Viber saját hatáskörében jóváhagyja; a Viber jóváhagyását követően az adott Bot valamennyi Viber-felhasználó számára kereshetővé válik.

A jelen Feltételekre és a Viber Szabályzatokra is figyelemmel, a Viber korlátozott, visszavonható, nem kizárólagos, nem továbbadható licencet biztosít Önnek az Ön által kezelt Botra vonatkozó Analitika másolására és felhasználására kizárólag a Bot tevékenységének követése céljából; a Viber a megosztott tartalom és/vagy a jelentések pontatlanságáért semmiféle felelősséget nem vállal.

 1. ADMINISZTRÁTOROK

4.1. BOT ADMINISZTRÁTOROK. Amikor Ön megnyit egy Botot, automatikusan az adott Bot Adminisztrátorává (a továbbiakban: „Bot Adminisztrátor”) válik. A Bot létrehozására és fenntartására a mindenkor hatályos Viber fejlesztői terjesztési megállapodásban foglaltak érvényesek. Bot Adminisztrátorként Ön eldöntheti, hogy a Botot nyilvánossá teszi-e vagy sem. A nyilvánossá tett Bot nyilvánosságát a későbbiekben bármikor megszüntetheti. Amennyiben úgy döntött, hogy a Botot nyilvánossá teszi, és ezt a Viber jóváhagyta, a Bot nyilvánossá, azaz valamennyi Viber-felhasználó számára hozzáférhetővé, vagyis láthatóvá és kereshetővé válik, és arra bármely Viber-felhasználó feliratkozhat. Amennyiben a Botot nem teszi nyilvánossá, Ön megteheti, hogy egyes Viber-felhasználókat a saját Botjára irányít. Bot Adminisztrátorként Ön a Bothoz hozzáadhat vagy onnan eltávolíthat más Bot Adminisztrátorokat. Minden Bothoz több Bot Adminisztrátor tartozhat. A Bot Adminisztrátorokra a jelen Feltételek vonatkoznak, beleértve a Viber fejlesztői terjesztési megállapodástés a Viber Szabályzatokat; a Bot Adminisztrátoroknak továbbá eleget kell tenniük a mindenkor hatályos törvényeknek és előírásoknak. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Viber fenntartja a jogot arra, hogy az Ön Botjának a jóváhagyását és/vagy a Bot nyilvánossá tételét a saját belátása szerint megtagadja, illetve hogy annak nyilvánosságát bármikor megszüntesse. A Bot a Viber részéről történő jóváhagyása nem jelenti azt, hogy a Viber azt jelezte volna, hogy a Bot a fenti követelmények bármelyikének eleget tesz, és a jóváhagyással a Viber a Bottal kapcsolatban semmiféle felelősséget nem vállal.

4.2. KÖZÖSSÉGI ADMINISZTRÁTOROK. Minden Viber-felhasználó számára nyitva áll az a lehetőség, hogy Közösséget hozzon létre. Amikor Ön létrehoz egy Közösséget, automatikusan az Ön által létrehozott Közösség „Szuperadminjává” válik. Szuperadminként hozzáadhat vagy eltávolíthat más Szuperadminokat, más Közösségi Adminisztrátorokat és/vagy a Közösség Tagjait, szabályozni tudja, hogy a Közösségen belül kik tehetnek közzé bejegyzéseket, eldöntheti, hogy más Tagok megoszthatják-e a Közösséget vagy sem, továbbá törölni tudja más Tagok üzeneteit. A Szuperadminok továbbá visszavonhatnak meghívó linkeket, továbbá felkérhetnek más Viber-felhasználókat, hogy legyenek a Közösség Szuperadminjai vagy „Közösségi Adminisztrátorai”. Közösségi Adminisztrátorként el tud távolítani Tagokat a Közösségből, törölni tudja a Közösség Tagjai által küldött üzeneteket, és meghívót küldhet más Viber-felhasználóknak, hogy legyenek a Közösség Tagjai. Egy Közösségnek több Szuperadminja és Közösségi Adminisztrátora is lehet (összesen legfeljebb 250). Más Szuperadminok és/vagy Közösségi Adminisztrátorok kizárólag abban az esetben adhatók hozzá a Közösséghez, ha teljes mértékben elfogadták a jelen Feltételeket és a Viber Szabályzatokat, és az összes vonatkozó törvénynek és előírásnak eleget tesznek. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Viber fenntartja a jogot arra, hogy az Ön Közösségének a jóváhagyását és/vagy nyilvánossá tételét a saját belátása szerint megtagadja, illetve hogy annak nyilvánosságát bármikor megszüntesse.

4.2. CSATORNAADMINISZTRÁTOROK. Minden Viber-felhasználó számára nyitva áll az a lehetőség, hogy Csatornát hozzon létre. Amikor Ön létrehoz egy Csatornát, automatikusan az Ön által létrehozott Csatorna „Szuperadminjává” válik. Szuperadminként hozzáadhat vagy eltávolíthat más Szuperadminokat, más Csatornaadminisztrátorokat és/vagy a Csatorna Tagjait, szabályozni tudja, hogy a Csatornán belül kik tehetnek közzé bejegyzéseket, eldöntheti, hogy más Tagok megoszthatják-e a Csatornát vagy sem. A Szuperadminok továbbá visszavonhatnak meghívó linkeket. Csatornaadminisztrátorként el tud távolítani Tagokat a Csatornából, törölni tudja a Csatorna Adminisztrátorai/Szuperadminjai által küldött üzeneteket, és meghívót küldhet más Viber-felhasználóknak, hogy legyenek a Csatorna Tagjai. Egy Csatornának több Szuperadminja és Csatornaadminisztrátora is lehet (összesen legfeljebb 250). Más Szuperadminok és/vagy Csatornaadminisztrátorok kizárólag abban az esetben adhatók hozzá a Közösséghez, ha teljes mértékben elfogadták a jelen Feltételeket és a Viber Szabályzatokat, és az összes vonatkozó törvénynek és előírásnak eleget tesznek. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Viber fenntartja a jogot arra, hogy az Ön Csatornájának a jóváhagyását és/vagy nyilvánossá tételét a saját belátása szerint megtagadja, illetve annak nyilvánosságát bármikor megszüntesse.

4.3. Bot integrálása Külső Platformmal. Bot Adminisztrátorként Ön automatizálni tudja a saját Botja által a Feliratkozóknak küldött üzeneteket vagy a Feliratkozókkal folytatott beszélgetéseket, illetve azokat külső platformokkal is integrálni tudja a Viber alkalmazás programozási felületén (a továbbiakban: „Viber API”); ilyen esetben Ön a felelős azért, hogy az érintett külső fél a Viber fejlesztői terjesztési megállapodást, valamint ezeket a Feltételeket elfogadja. Ilyen esetben Ön felelősséggel tartozik a Viber és a Viber-felhasználók felé az érintett külső fél tevékenységéért az Ön által a Bothoz és az Ön beszélgetéseihez biztosított hozzáféréssel kapcsolatban – beleértve többek között a Viber-felhasználók személyiségi jogainak és adatbiztonságának bármely megsértését, a Viber Szabályzatok bármely megsértését vagy a törvények és előírások megszegését – a Bot lezárását követően is. Ennek megfelelően kizárólag olyan külső feleket vegyen igénybe, akikben megbízik, és ezek a külső felek kötelesek eleget tenni a jelen Feltételekben és a Viber fejlesztői terjesztési megállapodásban foglaltaknak.

 1. AZ ADMINISZTRÁTOR KÖTELEZETTSÉGEI

5.1. Általános kötelezettségek. Adminisztrátorként (illetve Szuperadminként) Ön vállalja, hogy biztosítja, hogy a Botjára, a Közösségére, illetve a Csatornájára feltöltött és ott megjelenő valamennyi tartalom megfeleljen a Viber Nyilvános tartalmakra vonatkozó szabályzatának, az összes hatályos törvénynek és jogszabálynak, valamint a jelen Feltételekben és a Viber Szabályzatokban foglaltaknak, továbbá, hogy nem folytat a fenti előírásokban tiltott tevékenységet, és az ilyen tevékenységeket harmadik felek számára sem engedélyezi. Ön tudomásul veszi, hogy a Viber az Ön által biztosított tartalomért, illetve bármely adat vagy tartalom elvesztéséért semmiféle felelősséget nem vállal. Az összes tartalom – beleértve az Ön által továbbított, közzétett, terjesztett vagy egyéb módon megosztott fényképeket, képeket, videókat és hanganyagokat, illetve a Bot, a Közösségek és a Csatornák segítségével Ön által megszerzett, összegyűjtött vagy tárolt tartalmakat – az Ön tulajdonában és ellenőrzésében van, és azokért Ön viseli a felelősséget; Ön az említett tartalommal kapcsolatban nem tehet semmiféle jogszerűtlen vagy helytelen lépést, amely sérti a Viber vagy bármely harmadik fél jogait, vagy ellentétes a hatályos törvényekkel és jogszabályokkal. A Viber jogosult eltávolítani bármely tartalmat vagy akár az összes tartalmat, ha a szóban forgó tartalmat jogosulatlannak vagy jogszerűtlennek ítéli, vagy a megítélése szerint az a jelen Feltételekben vagy bármely más Viber Szabályzatban foglaltakba ütközik. Önnek gondoskodnia kell az Ön számára fontos adatok tárolásáról és biztonsági mentéséről, mivel előfordulhat, hogy a Viber ezeket a tartalmakat vagy adatokat nem tárolja.

 Amennyiben egy Közösség és/vagy Csatorna olyan tartalmat tartalmaz, amely a vonatkozó jogszabályok szerint nem megfelelő kiskorú gyermekek számára, az Adminisztrátornak egyértelműen jeleznie kell a Közösségen/Csatornán belül, hogy azt nem kiskorú gyermekeknek szánták. Ilyen Tartalmak lehetnek a szexről, alkoholról vagy egyéb felnőtt témákról folytatott beszélgetések.

5.2. A Botokra, Közösségekre és Csatornákra vonatkozó feltételek. Ön a saját Botjaira, Közösségeire és/vagy Csatornáira nem állapíthat meg olyan feltételeket, amelyek a jelen Feltételekben, illetve a Viber Szabályzatokban foglaltakkal ellentétesek vagy összeegyeztethetetlenek. A Bot(ok)on, a Közösségeken és/vagy a Csatornákon keresztül kínált valamennyi terméknek vagy szolgáltatásnak meg kell felelnie a Viber Szabályzatokban és a jelen Feltételekben foglalt előírásoknak. Adminisztrátorként Ön a felelős annak biztosításáért, hogy (a Viber az átjárókkal kapcsolatos korlátozásai révén) korlátozza a saját Botjaihoz, Közösségeihez és/vagy Csatornáihoz való hozzáférést, amennyiben ez a hatályos törvények és jogszabályok, illetve a jelen Feltételek és a Viber Szabályzatok betartásához szükséges. A Viber jogosult eltávolítani bármely tartalmat vagy akár az összes tartalmat, ha a szóban forgó tartalmat jogosulatlannak vagy jogszerűtlennek ítéli, vagy a megítélése szerint az a jelen Feltételekben vagy bármely más Viber Szabályzatban foglaltakba ütközik.

5.3. Harmadik felek. A Szolgáltatásokkal kapcsolatban bármely harmadik féllel kötött megállapodásnak vagy kötelezettségvállalásnak eleget kell tennie a jelen Feltételekben és a Viber Szabályzatokban foglaltaknak, és nem tartalmazhatnak a Feltételekkel és a Szabályzatokkal ellentétes rendelkezéseket. Ha a Szolgáltatásokat harmadik fél használja az Ön megbízásából, a Szolgáltatások használatára a jelen Feltételek és a Viber Szabályzatok vonatkoznak, és az Ön nevében eljáró harmadik fél magatartásáért továbbra is Ön viseli a felelősséget. Ön semmilyen módon és semmiféle harmadik félen keresztül nem segítheti vagy bátoríthatja a jelen Feltételek, illetve a Viber Szabályzatok megszegését. Ha Ön harmadik fél megbízásából kezel egy Botot, Közösséget, illetve Csatornát, gondoskodnia kell róla, hogy rendelkezzen az ehhez szükséges összes felhatalmazással, jóváhagyással és jogosultsággal az érintett harmadik fél nevében történő eljáráshoz; a jelen Feltételek a szóban forgó Bot, Közösség, illetve Csatorna általi megsértése esetén Ön és az érintett harmadik fél egyetemleges felelősséggel tartozik.

5.4. Adminisztrátori követelések. A Viber semmiféle felelősséget sem vállal az Adminisztrátor vagy a Szuperadmin valamely szolgáltatásból való eltávolításával kapcsolatos követelésekért, beleértve többek között az Adminisztrátorok, illetve a Szuperadminok között keletkező követeléseket és jogvitákat.

5.5. Az Adminisztrátorok felelőssége. Az Adminisztrátorok (a Szuperadminokat is beleértve) egyetemlegesen felelősek a Viber és a Viber-felhasználók felé saját cselekedeteikért vagy mulasztásaikért, beleértve többek között: i) a Viber-felhasználók személyiségi jogainak és adatbiztonságának megsértését, ii) a Viber Szabályzatokban vagy a jelen Feltételekben foglaltak megsértését; és/vagy iii) a hatályos törvények és jogszabályok bármely megsértését, azt követően is, hogy az Adminisztrátor a Szolgáltatáshoz tartozó fiókot bezárta. Erre tekintettel kizárólag olyan Adminok megbízása javasolt, akikben a felhasználó megbízik.

5.6. Egyéni üzenetküldés a Bot(ok)ban. Bot(ok) Adminisztrátoraként Ön kizárólag olyan Viber-felhasználóknak küldhet egyéni (kimenő) üzeneteket, akik a saját Botján/Botjain üzenetek fogadására feliratkoztak. Nem küldhet üzeneteket olyan Viber-felhasználónak, aki bármikor kérte, hogy ne kapjon Öntől üzenetet vagy az Ön Botjáról/Botjairól leiratkozott. Fenntartjuk a jogot a Feliratkozók feliratkozási időszakának korlátozására, illetve az Ön jogának korlátozására, hogy üzenetet küldjön az Inaktív Feliratkozóvá vált Feliratkozók számára. Az „Inaktív Feliratkozó” valamely Botra feliratkozott olyan személy, aki bizonyos ideje nem küldött egyéni üzenetet az Adminisztrátornak; a vonatkozó időszakot a Viber saját belátása szerint határozhatja meg. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Viber jogosult arra, hogy az egyéni üzenetek küldéséért saját belátása szerinti díjat számítson fel Önnek.

 1. HIVATALOS SZEMÉLYEK BOTJAI, KÖZÖSSÉGEI ÉS CSATORNÁI

6.1. Valamely jogi személyhez, szervezethez, márkához, helyhez vagy közszereplőhöz (a továbbiakban: „Hivatalos személy”) tartozó Bot, Közösség vagy Csatorna kezelését kizárólag az érintett jogi személy, szervezet, márka, hely vagy közszereplő által erre felhatalmazott képviselő végezheti.

6.2. A valamely Hivatalos személy iránti érdeklődés vagy valamely Hivatalos személy támogatásának kifejezése céljából létrehozott Bot, Közösség vagy Csatorna nem lehet megtévesztő, azaz nem keltheti azt a látszatot, hogy az érintett Hivatalos személy hivatalos oldalaként működik, és nem sértheti semmiféle harmadik fél személyiségi vagy magánélethez fűződő jogait, tulajdonjogát vagy más jogait.

6.3. Amennyiben az Ön Botja, Közössége vagy Csatornája nem valamely Hivatalos személy hivatalos oldala: a) Ön nem beszélhet a Hivatalos személy nevében, továbbá nem tehet közzé a Viber-felhasználók számára félrevezető, olyan látszatot keltő tartalmakat, hogy a tartalom forrása és tárgya a Hivatalos fél meghatalmazott képviselőjétől származik; valamint b) Önnek egyértelművé kell tennie, hogy a szóban forgó Bot, Közösség vagy Csatorna nem a Hivatalos személy hivatalos oldala.

 1. BOTOK, KÖZÖSSÉGEK ÉS CSATORNÁK ELNEVEZÉSE

7.1. A Botok, Közösségek és Csatornák az Adminisztrátor által választott nevének pontosan kell kifejezniük azok tartalmát.

7.2. Ön a Botja, Közössége, illetve Csatornája  nevét módosíthatja, feltéve, hogy a módosítás eredményeképpen a Bot, Közösség, illetve Csatorna tárgya vagy tartalma, illetve a névhez fűződő kapcsolata nem változik.

7.3. A Botok, Közösségek és Csatornák elnevezésének meg kell felelnie a Viber saját belátása szerint meghatározott bizonyos feltételeknek; a Bot, a Közösség, illetve a Csatorna neve többek között:

 • nem állhat kizárólag nagybetűkből (kivéve a betűszavakat); nagybetűk kizárólag a helyesírási szabályoknak megfelelően használhatók;
 • nem tartalmazhat karakter jeleket, például többszörös írásjeleket, illetve márkanévként használatos jelöléseket;
 • nem tartalmazhatja olyan vállalkozás vagy márka nevét, amely nem az Ön saját vállalkozása vagy márkája, illetve amelynek a használatára Ön nem jogosult, illetve ha ez a vonatkozó szerzői jogi vagy védjegyjogi szabályokba ütközik;
 • nem tartalmazhat túlzott vagy fölösleges leírást vagy magyarázatot; és/vagy
 • nem sértheti harmadik felek személyiségi vagy magánélethez fűződő jogát, tulajdonjogát vagy bármely egyéb jogát.

7.4. A Viber kötelezheti Önt saját Botja, Közössége vagy Csatornája elnevezésének módosítására, ha a név a fenti követelményeknek nem felel meg; amennyiben Ön a név módosítását elmulasztja, fenntartjuk annak jogát, hogy a saját Botjához, Közösségéhez vagy Csatornájához tartozó bizonyos adminisztrátori (illetve Szuperadmini) jogait korlátozzuk.

 1. ADATGYŰJTÉS

8.1. Amennyiben Ön bármely módon vagy bármely harmadik félen keresztül tartalmat és információt gyűjt Viber-felhasználóktól, világossá és egyértelművé kell tennie, hogy a szóban forgó tartalmak és információk gyűjtését Ön (és nem a Viber) végzi. A Viber-felhasználóktól származó tartalmak és információk gyűjtésével, tárolásával és felhasználásával kapcsolatban Ön köteles megfelelni valamennyi hatályos törvénynek és jogszabálynak, beleértve többek között az érintett Viber-felhasználók értesítését az adatgyűjtésről és azok hozzájárulásának megszerzését, valamint a szóban forgó információk védelmét. A tartalom és információk a Viber-felhasználóktól történő megszerzésének módjától függetlenül Ön a felelős a szóban forgó tartalmak és információk újrafelhasználásához szükséges engedélyek beszerzéséért, továbbá kizárólagos felelősséggel tartozik ennek elmulasztása esetén. Ön a GDPR alkalmazásában a szóban forgó adatok vonatkozásában adatkezelőnek, a CCPA alkalmazásában pedig vállalkozásnak (business) minősül.

8.2. Ön vállalja, hogy a Viber-felhasználók tartalmainak vagy információinak gyűjtésére, illetve a Szolgáltatásokhoz vagy a Viberhez való hozzáférésre nem vesz igénybe automatizált eszközöket (pl. adathalász botokat, robotokat, indexelő és adatgyűjtő programokat) a Viber engedélye nélkül és erre nem használ a Viber Szabályzatokban és a jelen Feltételekben nem engedélyezett eszközöket.

8.3. A Vibertől, a Szolgáltatásoktól és/vagy a Viber-felhasználóktól kapott bármely információ és adat kizárólag a Viber Adatvédelmi szabályzatával, valamint a személyiségi jogokkal és adatvédelemmel kapcsolatos alkalmazandó törvényeknek, jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően szabad felhasználni.

8.4. Tilos a Vibertől, a Szolgáltatásokon keresztül vagy bármely más módon megszerzett, a Viber-felhasználókra vagy a Szolgáltatások révén elért más személyekre vagy szervezetekre vonatkozó információkat vagy adatokat a Viber Appon található érintett Szolgáltatáson keresztül a Viber-felhasználókkal folytatott üzenetváltások és beszélgetések támogatásától eltérő bármely egyéb célra felhasználni.

8.5. Az adott Szolgáltatáson küldött üzenetek kizárólag a Viber előzetes írásos beleegyezésével használhatók fel (illetve engedélyezhetők felhasználásra) az alábbi célokra: a) a Viber-felhasználók bankkártya-adatainak, pénzforgalmi jelzőszámának vagy más pénzforgalmi és kártya-adatainak, illetve bármely más különleges adatának a megosztására, vagy arra, hogy a Viber-felhasználókat az említett adatok megosztására vagy megadására kérjék; vagy b) hogy az üzenet pénzforgalmi adatok gyűjtésére szolgáló külső webhelyre mutató hivatkozást tartalmazzon; vagy c) a Viber-felhasználókkal bármely kapcsolatos különleges adat gyűjtésére.

 1. LICENC ENGEDÉLYEZÉSE

9.1. Bot, Közösség vagy Csatorna létrehozójaként Ön korlátozott, az egész világra szóló, nem kizárólagos, jogdíjmentes engedélyt biztosít a Viber és leányvállalatai számára az Ön tulajdonában lévő (vagy az Ön által használatra engedélyezett) kereskedelmi elnevezések, védjegyek, szolgáltatási védjegyek, logók, domainnevek és egyéb megkülönböztető márkajegyek megjelenítésére i) az érintett Bot(ok)at, Közösségeket és/vagy Csatornákat tartalmazó Viber App terjesztésével, valamint ii) a Viber kiadványaival, esettanulmányaival és marketing anyagaival összefüggésben, a Viber App (a Szolgáltatásokat is beleértve) népszerűsítése céljából. A jelen Megállapodásban foglalt rendelkezések nem jogosítják fel Önt a Viber márkaneveinek, védjegyeinek, szolgáltatási védjegyeinek, logóinak, domainneveinek vagy egyéb megkülönböztető márkajegyeinek használatára.

9.2 Bot, Közösség és/vagy Csatorna létrehozójaként Ön kijelenti és szavatolja, hogy a szóban forgó Bottal, Közösséggel és/vagy Csatornával kapcsolatos összes szellemi tulajdonjog – beleértve a szükséges szabadalmakat, védjegyeket, üzleti titkokat, szerzői jogokat vagy egyéb tulajdonjogokat – az Ön tulajdonát képezi, vagy az azokhoz való jogot megszerezte. Harmadik fél anyagainak felhasználása esetén Ön kijelenti és szavatolja, hogy jogosult a harmadik fél anyagainak az érintett Botban, Közösségben és/vagy Csatornán történő terjesztéséhez. Ön vállalja, hogy nem küld olyan anyagot a Viber Appra, amely szerzői jogvédelem alatt áll, üzleti titok hatálya alá, vagy egyéb módon valamely harmadik fél tulajdonjoga alá tartozik – a szabadalmi, adatvédelmi és közzétételi jogokat is beleértve – kivéve, ha az említett jogok az Ön tulajdonát képezik, vagy azok jogos tulajdonosától az anyag beküldésére engedéllyel rendelkezik.

 1. AJÁNLATOK

10.1. Amennyiben Ön ajánlatot hoz létre és/vagy terjeszt a Viber-felhasználók számára, az alábbi feltételek alkalmazandók:

10.1.1. Ön a felelős annak biztosításáért, hogy az Ön által adott ajánlat eleget tegyen a jelen Feltételekben, a Viber Szabályzatokban, valamint az összes vonatkozó törvényben, jogszabályban és előírásban foglaltaknak. Az ajánlatokra különféle előírások vonatkozhatnak (pl. alkohollal és életkorral kapcsolatos korlátozások, megtévesztő hirdetések tilalma stb.).

10.1.2. Tilos ajánlatot tenni tizenhárom (13) évnél fiatalabb személyeknek.

10.1.3. Ön kizárólag abban az esetben tehet bármilyen ajánlatot, ha az adott terméknek vagy szolgáltatásnak Ön a forgalmazója (szolgáltatója) vagy gyártója, továbbá az adott termék vagy szolgáltatás reklámozására jogosult.

10.1.4. Tilos nem megvásárolható termékeket vagy szolgáltatásokat ajánlani.

10.1.5. Ajánlatában egyértelműen és részletesen be kell mutatnia az ajánlathoz kapcsolódó korlátozásokat, jogosultsági követelményeket és különleges feltételeket (például az ajánlat érvényességi idejét, illetve az ajánlat teljesítésére és a visszaküldésre vonatkozó korlátozásokat). A termék vagy szolgáltatás megvásárlásának, telepítésének vagy letöltésének engedélyezését, illetve a Viber-felhasználó bármely kötelezettségvállalását megelőzően tilos bármely vonatkozó vagy lényeges információt, feltételt vagy költséget elhallgatni vagy eltitkolni.

10.1.6. Mielőtt valamely termék vagy szolgáltatás megvásárlását, telepítését vagy letöltését lehetővé tenné, vagy mielőtt a Viber-felhasználó bármely újabb kötelezettséget vállalna, Önnek ehhez meg kell szereznie a Viber-felhasználó kifejezett hozzájárulását.

10.1.7. Ön kizárólagos felelősséggel tartozik a saját ajánlatáért és az azzal kapcsolatos tevékenységekért, beleértve többek között a helytelen teljesítést, a csalást, a vitákat, illetve az ajánlata terjesztéséből vagy teljesítéséből eredő egyéb kérdéseket.

10.1.8. Amennyiben az Ön ajánlatát olyan kereskedő is teljesítheti, amely nincs az Ön tulajdonában, illetve amelyet nem Ön ellenőriz vagy működtet, Ön kizárólagos felelősségét visel az adott kereskedővel folytatott kommunikációért és annak biztosításáért, hogy a kereskedő tiszteletben tartsa az Ön ajánlatát.

 1. BOT PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁS

A Bot Pénzforgalmi Szolgáltatás segítségével a Viber-felhasználók a Kereskedők Botjain keresztül kapcsolatba léphetnek a kereskedőkkel (a továbbiakban: „Kereskedők”), és megvásárolhatják a Kereskedők által a Botokon keresztül kínált szolgáltatásokat és termékeket a Google fizetési szolgáltatás, illetve az Apple fizetési szolgáltatás (a továbbiakban együttesen: „Bot Pénzforgalmi Szolgáltatás”) igénybevételével. Amennyiben – vevőként vagy eladóként – igénybe kívánja venni a Bot Pénzforgalmi Szolgáltatást, Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bot Pénzforgalmi Szolgáltatás használatára a Viber Chatbot Pénzforgalmi Szolgáltatással kapcsolatos feltételek vonatkoznak, valamint vállalja, hogy az említett valamennyi feltételnek eleget tesz.

 1. PROMÓCIÓK

12.1. Amennyiben a Szolgáltatásokat bármely promócióval vagy kampánnyal kapcsolatos kommunikációra vagy azok lebonyolítására használja, Ön viseli a felelősséget a promóció jogszerűségéért és a promócióval vagy kampánnyal kapcsolatos tevékenységekért, beleértve a szabályok, feltételek és jogosultsági előírások egyértelmű meghatározását, valamint a promócióra és az esetleges nyereményekre vonatkozó törvényeknek, jogszabályoknak és előírásoknak való megfelelést, a kiskorúakra vonatkozó szabályokat is beleértve;

12.2. A promóciókban szerepelniük kell az alábbiaknak:

12.2.1. A Viber mentesítése mindennemű felelősség alól és a promócióban részt vevő bármely jelentkező vagy résztvevő részéről a Viberrel szembeni követelésekről való lemondás.

12.2.2. Annak tudomásul vétele, hogy a promóciót a Viber semmilyen módon nem szponzorálja, nem támogatja és nem bonyolítja, illetve, hogy a promóció a Viberhez semmiféle módon nem kapcsolódik.

12.3. Tilos olyan szolgáltatásokat, tevékenységeket vagy internetes oldalakat népszerűsíteni, amelyek személyes adatokat gyűjtenek a Viber-felhasználókról azok kifejezett beleegyezése nélkül, illetve a felhasználók megtévesztése, csalás vagy adathalászat révén.

12.4. A Viber a promóció lebonyolításában semmiféle segítséget nem nyújt Önnek, továbbá Ön elfogadja, hogy a Viber Appot kizárólag a saját felelősségére használja a promóció lebonyolítására.

 1. HASZNÁLATI DÍJAK. A Viber fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatások ingyenesen biztosított egyes funkcióinak használatáért a továbbiakban használati díjat számítson fel. A díjakkal, költségekkel és a fizetési feltételekkel kapcsolatos további tudnivalók a Viber Fizetési szabályzatában találhatók. Fenntartjuk a jogot, hogy korlátozzuk vagy feltételekhez kössük az Ön lehetőségét a fizetések feldolgozására és/vagy termékek vagy szolgáltatások értékesítésére a Botokon, Közösségeken vagy Csatornákon keresztül.
 2. A BOT, KÖZÖSSÉG ÉS/VAGY CSATORNA BEZÁRÁSA. Saját Botját, Közösségét és/vagy Csatornáját Ön bármikor jogosult bezárni, melyhez forduljon ügyfélszolgálatunkhoz a következő linken: https://help.viber.com/en/contact. A Viber a saját belátása szerint indoklás nélkül és minden további felelősség nélkül leállíthatja a közzétételt és bezárhatja a Botot, Közösséget vagy Csatornát, illetve felfüggesztheti az érintett Szolgáltatások valamely Szuperadmin, Adminisztrátor, Követő, Feliratkozó, Tag vagy Viber-felhasználó általi használatát. Bármely említett esemény bekövetkezése esetén Ön a továbbiakban nem használhatja az érintett Szolgáltatást. Kérjük tudomásul venni, hogy az Ön által korábban közzétett vagy másokkal megosztott, illetve mások által Önnel megosztott tartalmak és információk kizárólag abban a Botban őrizhetők meg, amellyel Ön a korábbiakban kommunikált, illetve abban a Közösségben és/vagy Csatornán, amelynek Ön a Tagja volt.
 3. A SZOLGÁLTATÁS ÉS A JELEN FELTÉTELEK FRISSÍTÉSE. A Szolgáltatásokat, illetve a jelen Feltételeket a Viber időről időre jogosult frissíteni. Ön vállalja, hogy rendszeresen letölti a frissítéseket, és engedélyezi azok telepítését a Szolgáltatások előnyeinek maximális kihasználása érdekében. Ön elfogadja továbbá, hogy a Viber Szolgáltatásainak további használata a módosított Feltételek elfogadásának minősül.
 4. MEGJEGYZÉSEK ÉS JAVASLATOK.

16.1. A Viber örömmel fogadja és ösztönzi a Szolgáltatásokkal kapcsolatos megjegyzéseket, beleértve a Szolgáltatás hibás működésének bejelentését, valamint a kiegészítő funkciókra és lehetőségekre vonatkozó javaslatokat. Annak ellenére, hogy a Viber nem köteles válaszolni vagy bármely módon reagálni az Ön által küldött megjegyzésekre, illetve javaslatokra, előfordulhat, hogy az Ön javaslatát a Szolgáltatásokban vagy a Viber vagy a kapcsolódó márkák és leányvállalatok által biztosított más termékekben és szolgáltatásokban megvalósítjuk. Kérjük, hibajegyet a https://help.viber.com/en/contact címen indítson.

16.2. Örömmel fogadjuk a szolgáltatásokkal kapcsolatos visszajelzéseit és javaslatait. Mindazonáltal kérjük, vegye tudomásul, hogy visszajelzéseit, illetve javaslatait a Viber mindenfajta ellentételezési kötelezettség nélkül felhasználhatja (ugyanúgy, ahogyan Önnek sincsen semmiféle kötelezettsége arra, hogy visszajelzést vagy javaslatot adjon).

 

© 2021, Viber Media S.àr.l. Minden jog fenntartva.